כיצד להשתמש במצב קיוסק ב-Microsoft Internet Explorer

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 154780 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

ב-Internet Explorer קיימת התכונה 'מצב קיוסק', המאפשרת למשתמש לקבל גישה לדפי אינטרנט בלבד. מאמר זה מתאר כיצד להשתמש בתכונה 'מצב קיוסק' ב-Internet Explorer.

מידע נוסף

כאשר אתה מפעיל את Internet Explorer במצב קיוסק, שורת הכותרת, התפריטים, סרגלי הכלים ושורת המצב ב-Internet Explorer אינם מוצגים ו-Internet Explorer מופעל במצב 'מסך מלא'. שורת המשימות של Windows 95 אינה מוצגת, אך באפשרותך לעבור לתוכניות פעילות אחרות על ידי לחיצה על הצירוף ALT+TAB או CTRL+ALT+DEL. הואיל ו-Internet Explorer מופעל במצב 'מסך מלא', אינך יכול לקבל גישה לשולחן העבודה של Windows 95, אלא אם כן תצא תחילה מ-Internet Explorer.

כיצד להפעיל את Internet Explorer במצב קיוסק.

כדי להפעיל את את Internet Explorer במצב קיוסק, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד את הפקודה הבאה בתיבה פתח ולאחר מכן לחץ על אישור
iexplore -k page
כאשר page הוא כתובת האינטרנט של הדף שברצונך שיוצג בעת הפעלת Internet Explorer. אם לא תציין דף אינטרנט ספציפי בתיבה פתח, Internet Explorer יפתח את הדף הפותח שלך. שים לב, שדף האינטרנט שתציין יכול להיות דף באינטרנט, דף במחשב שלך או דף השמור במחשב אחר ברשת.

כדי להפעיל את Internet Explorer במצב קיוסק כך שיעלה דף של אתר Microsoft, לחץ על התחל, הצבע על הפעלה והקלד iexplore -k www.microsoft.com בתיבה פתח.

כדי להפעיל את Internet Explorer במצב קיוסק כך שיעלה דף האינטרנט Example.htm השמור בתיקייה 'המסמכים שלי' שבמחשב שלך, לחץ על התחל, הצבע על הפעלה והקלד iexplore -k "c:\my documents\example.htm"? בתיבה פתח.

כדי להפעיל את Internet Explorer במצב קיוסק כך שיעלה דף האינטרנט Example.htm השמור במחשב אחר ברשת, לחץ על התחל, הצבע על הפעלה ואז הקלד iexplore -k \\server\share\example.htm בתיבה פתח, כאשר server ו-share הם שרת הרשת והמאגר שבהם שמור דף האינטרנט הרצוי.

כיצד לצאת מ-Internet Explorer

כדי לצאת מ-Internet Explorer כשהוא מופעל במצב קיוסק, לחץ על ALT+F4. שים לב, שאינך יכול לצאת ממצב קיוסק אם לא תצא גם מ-Internet Explorer.

קיצורי מקשים במצב קיוסק

  צירוף המקשים הפונקציה
  -----------------------------------------------------------
  CTRL+A 		בחר הכול (עריכה)
  CTRL+B      ארגן מועדפים
  CTRL+C      העתק (עריכה)
  CTRL+F      חפש (בדף הנוכחי)
  CTRL+H      הצג את התיקייה 'היסטוריה'
  CTRL+L      תיבת הדו-שיח Open Location
  CTRL+N      חלון חדש (פתיחה במצב שאינו מצב קיוסק)
  CTRL+O      תיבת הדו-שיח Open Location (זהה ל-CTRL+L)
  CTRL+P      הדפסה
  CTRL+R      רענן
  CTRL+S      שמור
  CTRL+V      הדבק (עריכה)
  CTRL+W      סגור (זהה ל-ALT+F4)
  CTRL+X      גזור (עריכה)
  ALT+F4      סגור
  ALT+חץ שמאלה הקודם
  ALT+חץ ימינה	קדימה
  ESC       עצור
  F5        רענן
				

מאפיינים

Article ID: 154780 - Last Review: יום שני 11 פברואר 2008 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
מילות מפתח 
kbhowto KB154780

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com