Jak używać trybu Kiosk w programie Microsoft Internet Explorer

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 154780 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL154780
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Internet Explorer zawiera funkcję trybu Kiosk umożliwiającą uzyskanie dostępu tylko do stron sieci Web. W tym artykule opisano, jak używać funkcję trybu Kiosk w programie Internet Explorer.

Więcej informacji

Po uruchomieniu programu Internet Explorer w trybie Kiosk, pasek tytułu, menu, paski narzędzi i pasek stanu programu Internet Explorer nie są wyświetlane, a program Internet Explorer jest uruchomiony w trybie Pełny ekran. Pasek zadań systemu Windows 95 nie jest wyświetlany, ale można przełączyć się do innych uruchomionych programów, naciskając kombinację klawiszy ALT+TAB lub CTRL+ALT+DEL. Ponieważ Internet Explorer jest uruchomiony w trybie Pełny ekran, nie ma dostępu do pulpitu systemu Windows 95, dopóki nie wyjdziesz z programu Internet Explorer.

Jak uruchomić program Internet Explorer w trybie Kiosk

Aby uruchomić program Internet Explorer w trybie Kiosk, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz następujące polecenie w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK:
iexplore -k strona
gdzie strona to adres strony sieci Web, którą chcesz wyświetlić po uruchomieniu programu Internet Explorer. Jeżeli nie określisz strony sieci Web w polu Otwórz, program Internet Explorer otworzy stronę startową. Należy pamiętać, że strona sieci Web, którą określisz, może być stroną sieci Web w Internecie, na komputerze użytkownika lub na innym komputerze w sieci.

Aby uruchomić program Internet Explorer w trybie Kiosk oraz uruchomić program Internet Explorer z witryną sieci Web firmy Microsoft, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Run, a następnie wpisz polecenie iexplore -k www.microsoft.com w polu Otwórz.

Aby uruchomić program Internet Explorer w trybie Kiosk oraz uruchomić program Internet Explorer ze stroną sieci Web Example.htm zlokalizowaną w folderze Moje dokumenty na komputerze użytkownika, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie iexplore -k "c:\my documents\example.htm" w polu Otwórz.

Aby uruchomić program Internet Explorer w trybie Kiosk oraz uruchomić program Internet Explorer ze stroną sieci Web Example.htm zlokalizowaną na innym komputerze w sieci, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie iexplore -k \\ server \ share \example.htm w polu Otwórz, gdzieserverorazshareoznaczają serwer oraz udział, w którym zlokalizowana jest strona sieci Web.

Jak wyjść z programu Internet Explorer

Aby wyjść z programu Internet Explorer uruchomionego w trybie Kiosk, naciśnij kombinację klawiszy ALT+F4. Zauważ, że nie można wyjść z trybu Kiosk bez wyjścia z programu Internet Explorer.

Skróty klawiaturowe trybu Kiosk

  Kombinacja klawiszy Funkcja
  ------------------------------------------------------------------------------
  CTRL+A        Zaznacz wszystko (edycja)
  CTRL+B        Organizuj ulubione
  CTRL+C        Kopiuj (edycja)
  CTRL+F        Znajdź (na tej stronie)
  CTRL+H        Pokaż folder Historia
  CTRL+L        Okno dialogowe Otwieranie lokalizacji
  CTRL+N        Nowe okno (otwiera się nie w trybie Kiosk)
  CTRL+O        Okno dialogowe Otwieranie lokalizacji (to samo co CTRL+L)
  CTRL+P        Drukuj
  CTRL+R        Odśwież
  CTRL+S        Zapisz
  CTRL+V        Wklej (edycja)
  CTRL+W        Zamknij (to samo co ALT+F4)
  CTRL+X        Wytnij (edycja)
  ALT+F4        Zamknij
  ALT+LEWA STRZAŁKA  Wstecz
  ALT+PRAWA STRZAŁKA  Dalej
  ESC         Zatrzymaj
  F5          Odśwież

Właściwości

Numer ID artykułu: 154780 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 1.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Słowa kluczowe: 
kbhowto msient msiew95 msiew98 KB154780

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com