Jak z krátkých název_souboru získat Long název_souboru

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 154822 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Funkce Dir() může být použita k vrácení dlouhý název souboru, ale neobsahuje informace o cestě. Analýza dané krátký cesta/název_souboru do jeho základních adresářů, můžete pomocí funkce Dir() vytvořit dlouhý cesta/název_souboru. Tento článek ukazuje, jak dosáhnout tohoto chování.

Další informace

Následující příklad kódu zahrnuje funkce, která bude převést ekvivalenty dlouhý název souboru krátké názvy souborů a také zahrnuje jednoduché demonstrační na funkci použití.

Podrobný příklad

 1. Spustit jazyka. Jako výchozí je vytvořen formulář Form1.
 2. Umístěte příkazového tlačítka do Form1.
 3. V nabídce Vložit vyberte modul do projektu přidat jeden kód modulu.
 4. Přidejte následující kód Module1:
    Public Function GetLongFilename _
     (ByVal sShortName As String) _
     As String
  
     Dim sLongName As String
     Dim sTemp As String
     Dim iSlashPos As Integer
  
     'Add \ to short name to prevent Instr from failing
     sShortName = sShortName & "\"
  
     'Start from 4 to ignore the "[Drive Letter]:\" characters
     iSlashPos = InStr(4, sShortName, "\")
  
     'Pull out each string between \ character for conversion
     While iSlashPos
      sTemp = Dir(Left$(sShortName, iSlashPos - 1), _
       vbNormal + vbHidden +  vbSystem + vbDirectory)
      If sTemp = "" Then
       'Error 52 - Bad File Name or Number
       GetLongFilename = ""
       Exit Function
      End If
      sLongName = sLongName & "\" & sTemp
      iSlashPos = InStr(iSlashPos + 1, sShortName, "\")
     Wend
  
     'Prefix with the drive letter
     GetLongFilename = Left$(sShortName, 2) & sLongName
  
    End Function
  
  					
 5. Přidejte následující události Command1_Click:
    Private Sub Command1_Click()
  
     'Assumes C:\Program Files\Common Files is a valid path
     Print GetLongFilename("C:\PROGRA~1\COMMON~1")
  
    End Sub
  
  					
 6. Vyberte z nabídky spustit příkaz Start nebo stisknutím klávesy F5 spustíte.
 7. Tlačítko příkazu.
Pokud jste zadali cestu je platný, dlouhý ekvivalent vytištěných na formuláři. Pokud není platný, nic bude tisknout, v tom případě bude nutné zadat platný krátký název souboru v kódu události Command1_Click.

Vlastnosti

ID článku: 154822 - Poslední aktualizace: 28. února 2014 - Revize: 4.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 32-Bit Enterprise Edition
Klíčová slova: 
kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto KB154822 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:154822

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com