Nasıl yapılır: uzun bir dosya adı kısa bir dosya adı Al...

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 154822 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Dir() işlevi, uzun bir dosya adı dönmek için kullanılabilir, ancak bu yol bilgisi içermez. Bir verilen kısa yol/dosyaadı, kendisini oluşturan dizinlere ayrıştırma Dir() işlevi uzun yol/dosyaadı oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bu makalede, bu davranış yüklemenin nasıl yapılacağını gösterir.

Daha fazla bilgi

Aşağıdaki kod örneği, kısa dosya adlarını, uzun dosya adı eşdeğerleri dönüştürür ve bu da işlevin kullanımı basit bir gösterimini içerir bir işlev içerir.

Adım adım örnek

 1. Visual Basic başlatın. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 2. Bir komut düğmesi Form1 üzerine yerleştirin.
 3. Ekle menüsünden, modül, proje için bir tek bir kod modülü eklemek için seçin.
 4. Module1 için aşağıdaki kodu ekleyin:
    Public Function GetLongFilename _
     (ByVal sShortName As String) _
     As String
  
     Dim sLongName As String
     Dim sTemp As String
     Dim iSlashPos As Integer
  
     'Add \ to short name to prevent Instr from failing
     sShortName = sShortName & "\"
  
     'Start from 4 to ignore the "[Drive Letter]:\" characters
     iSlashPos = InStr(4, sShortName, "\")
  
     'Pull out each string between \ character for conversion
     While iSlashPos
      sTemp = Dir(Left$(sShortName, iSlashPos - 1), _
       vbNormal + vbHidden +  vbSystem + vbDirectory)
      If sTemp = "" Then
       'Error 52 - Bad File Name or Number
       GetLongFilename = ""
       Exit Function
      End If
      sLongName = sLongName & "\" & sTemp
      iSlashPos = InStr(iSlashPos + 1, sShortName, "\")
     Wend
  
     'Prefix with the drive letter
     GetLongFilename = Left$(sShortName, 2) & sLongName
  
    End Function
  
  					
 5. Command1_Click olaya aşağıdakileri ekleyin:
    Private Sub Command1_Click()
  
     'Assumes C:\Program Files\Common Files is a valid path
     Print GetLongFilename("C:\PROGRA~1\COMMON~1")
  
    End Sub
  
  					
 6. Başlat'ı çalıştır menüden seçin veya başlatmak için F5 tuşuna basın.
 7. Komut düğmesini tıklatın.
Size sağlanan yol geçerli ise, uzun eşdeğer formda yazdırılır. Geçerli değilse, yazdıracak bir şey, bu durumda, geçerli bir kısa dosya adı Command1_Click olay kodu girmeniz gerekir.

Özellikler

Makale numarası: 154822 - Last Review: 21 Şubat 2014 Cuma - Gözden geçirme: 4.1
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 32-Bit Enterprise Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto KB154822 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:154822

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com