Ρύθμιση παραμέτρων προσαρμογέων Fast EtherLink και EtherLink III της 3Com

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 154989 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει το 3Com Fast EtherLink και τις οδηγίες 3Com EtherLink III Bus Master προσαρμογείς ρύθμισης παραμέτρων και διαγνωστικών προγραμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες

Το τμήμα της ρύθμισης παραμέτρων του προγράμματος σας επιτρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων του προσαρμογέα. Αυτό επιτρέπει στον προσαρμογέα να χωράει το συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο έχει εγκατασταθεί. Το διαγνωστικό τμήμα των παραμέτρων και των διαγνωστικών προγραμμάτων έχει σχεδιαστεί για να βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι εγκατεστημένος σωστά και λειτουργεί σωστά στον υπολογιστή σας. Οι έλεγχοι ομάδα 1 Ελέγξτε τα φυσικά στοιχεία, τις γραμμές σύνδεσης και διάταξη κυκλωμάτων του προσαρμογέα και απαιτούν μόνο την εγκατάσταση του προσαρμογέα στον υπολογιστή σας. Οι έλεγχοι ομάδα 2, ελέγξτε τον προσαρμογέα δυνατότητα να μεταδίδουν δεδομένα στο δίκτυο και απαιτούν να είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας βύσμα βρόχου επιστροφής ή σε ένα δίκτυο. Οι δοκιμές ομάδα 3 Ελέγξτε τον προσαρμογέα δυνατότητα σωστά μετάδοση και λήψη δεδομένων μέσω του δικτύου και απαιτεί ότι ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, όπου ένας διακομιστής echo έχει οριστεί.

Ο υπολογιστής που περιέχει τον προσαρμογέα θα ρυθμιστεί ή ελεγχθεί πρέπει να εκτελεί MS-DOS μόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αυτός ο υπολογιστής είναι ένας διακομιστής λειτουργίας, ειδοποιήστε όλους τους χρήστες του διακομιστή, για να αποθηκεύσετε την εργασία τους και να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο. Η ρύθμιση παραμέτρων και διαγνωστικών προγραμμάτων disrupts στην κανονική λειτουργία του διακομιστές και σταθμούς εργασίας, έτσι ώστε η εργασία που δεν έχει αποθηκευτεί, ενδέχεται να χαθούν.

Τερματισμού του διακομιστή και κάντε επανεκκίνηση με μια μόνο δισκέτα MS-DOS. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχουν προγράμματα οδήγησης ή TSR θα να εκτελείται κατά την εκκίνηση του προγράμματος.

Ξεκινήσετε τη ρύθμιση παραμέτρων και διαγνωστικών προγραμμάτων

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα:
 • Αυτόματα, από το πρόγραμμα Install.exe, ενεργοποιώντας τις επιλογές στο υπομενού "Ρυθμίσεις" και "Διαγνωστικά".

  -ή-
 • Με μη αυτόματο τρόπο, από τον ριζικό κατάλογο του δίσκου EtherDisk, πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:

  3C59XCFG [εντολή λέξεις-κλειδιά] [λίστα παραμέτρων]

  3C59XCFG αντιπροσωπεύει το όνομα ρύθμισης παραμέτρων και διαγνωστικών προγραμμάτων 3Com. Οι αγκύλες σημαίνει ότι στη λίστα λέξεων-κλειδιών και η παράμετρος εντολή είναι προαιρετική.

  3C59XCFG χωρίς ορίσματα καλεί το πρόγραμμα σε πλήρη κατάσταση λειτουργίας των Windows. Αυτό περιλαμβάνει υποστήριξη ποντίκι και σχετική Βοήθεια. Μπορείτε να πιέσετε F1 για Βοήθεια οποιαδήποτε στιγμή.

Λέξεις-κλειδιά γραμμής εντολών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πρώτα δύο χαρακτήρες οποιασδήποτε εντολής ή παράμετρος ως συντόμευση. Για παράδειγμα, RU 3C59XCFG HE σημαίνει 3C59XCFG HELP ΕΚΤΈΛΕΣΗ. Επίσης, η εντολή λέξεις-κλειδιά και οι παράμετροι δεν διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Δείτε παρακάτω για μια λίστα με λέξεις-κλειδιά της γραμμής εντολών και τις περιγραφές τους.
  Keyword   Description
  ------------------------
  Configure  Configures an adapter in one of three ways:
        1. Automatically with /auto parameter
        2. Using a specified adapter configuration file
        3. Using command-line configuration parameters

  Echoserver  Enables a designated adapter to function within the echo
        server.

  Help     Displays general or command-specific help information. To
        get command-specific help, type:

          3C59XCFG Help [command keyword]

  Language   Invokes the program in full Windows mode using a specified
        external resource file. This option provides support for
        multiple languages via a different resource file for each
        language supported.

  List     Displays a list of installed adapters recognized by this
        program and their assigned adapter numbers.

  Run     Runs the diagnostic tests (which can also be specified
        from a file) on a selected adapter and writes the results
        to the screen, a file, or a printer.

CONFIGURATION
=============

The adapter can be configured in one of the following four ways, which are
described in greater detail below:

 - Full-Screen Windows Mode
 - Command Line with Auto Configuration
 - Command Line with Explicit Parameters
 - Command Line with Configuration File

  Full Screen Windows Mode
  ------------------------

  To configure the adapter using the full-screen windowing, type

   3C59XCFG

  and press ENTER. Then click Configure Adapter on the Install menu.

  Command Line Options
  --------------------

  Defaults: Configure has /Auto and /Adapternum:1 as defaults. For
  example, if only "3C59XCFG Configure" is used, adapter 1 will be
  automatically configured.

  /Adapternum:<N> specifies the adapter number to be configured for PCI
  and EISA computers. Run the LIST command separately to determine the
  adapter number to use here.

  /Slot:<S> specifies the physical slot number of the adapter to be
  configured in EISA computers.

  NOTE: The /Adapternum:<N> and /Slot:<S> parameters can be used with any
  of the Configure options that follow. They are both intended for use
  whenever multiple adapters are present in the computer and recognized by
  the Configuration and Diagnostic Program.

  Command Line with Auto Configuration
  ------------------------------------

  Command syntax: 3C59XCFG Configure /Auto

  The /Auto parameter configures the adapter to automatically select the
  media type. All other option settings are left unchanged.

  NOTE: To set the media type, the program will attempt to detect what
  media type is being used. Therefore, you should connect to the network
  first, then run /Auto, and it will configure the media type for you.

  Command Line with Explicit Parameters
  -------------------------------------

  Command syntax: 3C59XCFG Configure [/Bsize:<N> /Xcvr:<N> /Tr:<N>
          /Fullduplex:<N> /Optimize:<N> /Linkbeat:<N>]

  Command-line configuration parameters are used to configure the adapter
  using only the option settings you specify. Some parameters are for all
  adapters, while others are for PCI only. For example, /Bsize:<N> is a
  PCI- only parameter, because with EISA adapters, the computer vendor's
  configuration utility or the option disk handles the setting of the Boot
  PROM size. In most cases, any combination of parameters can be used.
  Therefore, it is possible to modify only a few settings if needed. See
  below for a list of parameters.

   Parameter    Description
   ---------------------------

   /Bsize     Boot PROM Size (PCI only).
           Possible values - 8, 16, 32, 64, Disabled.

   /Tr (or /Xcvr) Transceiver (PCI only).
           Possible values - 100BASE-TX, Tp, 10BASE-T (same as
           Tp), Coax, Aui, External (same as Aui).

   /Optimize    Network Driver Optimization.
           Possible values - Normal, Network, Cpu.

   /Linkbeat    Link beat enable/disable (pre-10BASE-T standard
           only).
           Possible values - Enabled, Disabled.

           NOTE: Try this setting ONLY if pre-10BASE-T standard
           hubs are in use.

   /Fullduplex   Full duplex enable or disable (for 10BASE-T only).
           Possible values - Enabled, Disabled.

           NOTE: Enable this setting ONLY when the adapter is
           connected to a 10BASE-T repeater supporting full
           duplex.
           Otherwise, it will bring down the network.

  Command Line with Configuration File
  ------------------------------------

  Command syntax: 3C59XCFG Configure /Configfile:<filename>

  This syntax is used to configure an adapter with the settings specified
  in an ASCII configuration file that can be created and modified by any
  text editor. The file name can be a fully qualified MS-DOS file name
  including a path. A standard format for the file must be used, as
  follows:

  - Variable names and values should match the wording in the full-screen
   configuration window in most cases.

  - Each variable or value line should begin with an "at" symbol (@),
   followed by a variable name, a colon (:), and the value.

   For example: @Media type: 100BASE-TX

  - Any comment lines should start with a semicolon (;).

  - Blank lines and other white space is allowed between variable lines.

  - The variable names allowed are:

     Boot PROM size
     Media type
     Network driver optimization
     Full Duplex
     Link beat

  - The values allowed are the same as those shown in the full-screen
   configuration window.

   Example 1: @Network driver optimization:Normal
   Example 2: @Media type:On-board Coax

DIAGNOSTICS
===========

 - Full screen Windows mode:

  To run the diagnostic tests using full-screen windowing, type
  "3C59XCFG" (without the quotes) and press ENTER. Then click Run Tests on
  the Tests menu.

 - Command-line option:

  Command syntax: 3C59XCFG Run [/Testfile:<filename>]
  [/RESULTS:[<filename> | PRN | PRNHP]] [/ADAPTERNUM:<N> | /SLOT:<S>]

  The Run parameter runs the diagnostic tests on a selected adapter
  and displays the results on the screen. The defaults are Adapter 1 and
  Group 1 tests. The parameters below are all optional.

   /Testfile:<filename> specifies a test file that contains a specific
   test setup description.

   /Results:[<filename> or PRN or PRNHP] specifies an alternative
   location to store the test results. This location can be an MS-DOS
   path and filename, PRN printer port (same as LPT1), or PRNHP, which
   is an HP LaserJet printer connected to LPT1.

   /Adapternum:<N> specifies the adapter number to be tested, in the
   case of multiple adapters installed in the computer and recognized by
   this program. Run the List command separately (see List below) to
   determine the adapter number to use.

   /Slot:<S> specifies the physical slot number of the adapter to be
   tested when multiple adapters are installed in EISA computers.

OTHER COMMAND LINE OPTIONS
==========================

 - Help

  Command syntax: 3C59XCFG Help [Command Keyword]

  Help is an online summary of commands. Without a command keyword, it
  gives a summary of the command keywords. With a command keyword
  specified, it gives the parameter choices for that particular command.
  For example, "3C59XCFG Help Configure" gives details about the parameter
  options for the Configure command.

 - Language

  Command syntax: 3C59XCFG Language /Langfile:<filename>

  Language invokes the program in full Windows mode using a specified
  external resource file. This option provides support for multiple
  languages via a different resource file for each language supported.

  This command requires the /Langfile:<filename> parameter. The
  file name is the name of the resource file that is loaded by the
  program. The file name can be a fully qualified MS-DOS file name.

  NOTE: At this time, there are no alternate resource files included on
  the EtherDisk disk.

 - List

  Command syntax: 3C59XCFG List

  List displays a list of currently installed adapters (and their assigned
  adapter numbers) that are recognized by this program. The adapter number
  is then used as the <N> value for the /Adapternum:<N> parameter when
  multiple adapters are installed. There are no parameters associated with
  the List command keyword.

 - Echoserver

  Command syntax: 3C59XCFG Echoserver [/Adapternum:<N> | /Slot:<S>]

  Echoserver enables an adapter to function within an echo server.
  In the case of multiple adapters, /Adapternum:<N> specifies the adapter
  number to be configured in the echo server. The /Slot:<S> parameter is
  available only on EISA computers, and refers to the physical slot in the
  echo server where the adapter is located.

FURTHER ASSISTANCE
==================

If the adapter fails any of the diagnostic tests, see the Trouble.txt file
in the Diag directory on the EtherDisk disk for troubleshooting
procedures.

The Support.txt file in the Info directory on the EtherDisk disk provides
information about obtaining product support for the adapter.

				
EtherDisk EtherLink και 3Com είναι κατατεθέντα της 3Com Corporation. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι η ιδιότητα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την 3com Corporation τεχνικής υποστήριξης σε: (800) 876-3266.

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται εδώ έχουν κατασκευαστεί από προμηθευτές που είναι ανεξάρτητοι της Microsoft, δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 154989 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kbhowto kbsetup kbmt KB154989 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:154989

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com