HOWTO: แบบอัตโนมัติตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับแฟ้ม Unattend.txt

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 155197
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โปรแกรมติดตั้งแบบอัตโนมัติเป็นวิธีการติดตามที่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (oem), corporations และผู้ใช้อื่นตั้ง Windows NT ในโหมดแบบอัตโนมัติ เมื่อต้องการเริ่มต้นการติดตั้ง Windows NT ในโหมดแบบอัตโนมัติ คุณต้องระบุคำสั่งต่อไปนี้:
/u: winnt [32] <answer file=""> /s: <install source=""></install> </answer>
โดยที่ <answer file="">คือ แฟ้มประกอบด้วยข้อมูลที่จะทำให้กระบวนการติดตั้งของคุณ และ <install source="">คือ ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มการติดตั้ง Windows NT ในบทความนี้ <answer file="">อ้างอิงถึงเป็นไฟล์ Unattend.txt</answer></install> </answer>

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบแฟ้ม unattend.txt

โดยทั่วไป แฟ้มคำตอบประกอบด้วยส่วนหัว พารามิเตอร์ และค่าสำหรับพารามิเตอร์เหล่านั้น มากที่สุดของส่วนหัวของส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (แม้ว่าบางอย่างอาจถูกกำหนดโดยผู้ใช้) คุณไม่จำเป็นต้องระบุการพารามิเตอร์ที่เป็นไปได้และคีย์ในไฟล์ Unattend.txt ถ้าการติดตั้งไม่ต้องใช้แฟ้มเหล่านั้น รูปแบบแฟ้มมีดังนี้:
  [section1]
  ;
  ; Section contains keys and the corresponding
  ; values for those keys/parameters.
  ; keys and values are separated by "=" signs
  ; Values usually require double quotes "" around them
  ;
  key = value
  .
  .

  [section2]
  key = value
  .
  .

				

คำอธิบายของพารามิเตอร์ของแฟ้ม Unattend.txt

[Unattended]
				
ส่วนหัวของส่วนนี้ถูกใช้เพื่อระบุว่าจะมีการดำเนินการติดตั้งแบบอัตโนมัติ หรือไม่ ควรมีอยู่ หรือไฟล์ Unattend.txt อาจถูกละเว้น พารามิเตอร์ที่สามารถมีอยู่ในส่วนนี้จะกล่าวถึงด้านล่าง
OemPreinstall
Value: Yes | No
				
กำหนดว่า pre-installation OEM ที่จะถูกดำเนินการ หรือไม่ เมื่อมีค่าเป็นใช่ ไดเรกทอรีย่อยอื่น ๆ อาจถูกคัดลอกหากมีอยู่ หมายความว่าไม่มีการติดตั้งแบบอัตโนมัติปกติจะถูกดำเนินการคัดลอกไดเรกทอรีเท่านั้นที่ Inetsrv, System32 และ Drvlib.nic ย่อย ถ้าใช้ sysdiff และคุณปฏิบัติการแบบ sysdiff/inf ค่านี้ต้องถูกตั้งค่าเป็นใช่

NoWaitAfterTextMode
Value: 0 | 1
				
คีย์นี้กำหนดว่า ส่วนโหมดข้อความของการติดตั้งควรอัตโนมัติเริ่มเข้าสู่โหมด GUI หรือไม่ โปรแกรมจะใช้ได้เฉพาะเมื่อ OemPreinstall =ใช่ ลักษณะการทำงานเริ่มต้นคือ halt หลังจากโหมดข้อความระหว่าง preinstallation แบบ 0 บ่งชี้ว่า โปรแกรมติดตั้งควร halt หลังจากโหมดข้อความ และ 1 บ่งชี้ว่า โปรแกรมติดตั้งควรอัตโนมัติสตาร์เข้าสู่โหมด GUI หลังจากโหมดข้อความเสร็จสมบูรณ์
NoWaitAfterGuiMode
Value: 0 | 1
				
คีย์นี้กำหนดว่า ส่วนของโหมด GUI ของการติดตั้งควรอัตโนมัติสตาร์ไปยังหน้าจอเข้าสู่ระบบ หรือไม่ โปรแกรมจะใช้ได้เฉพาะเมื่อ OemPreinstall =ใช่ ลักษณะการทำงานเริ่มต้นคือ halt ส่วนท้ายของโหมด GUI เซ็ตอัพ 0 บ่งชี้ว่า โปรแกรมติดตั้งควร halt หลังจากโหมด GUI และ 1 บ่งชี้ว่า โปรแกรมติดตั้งควรอัตโนมัติรีหลังจากโหมด GUI เสร็จสมบูรณ์
FileSystem
Value: ConvertNTFS | LeaveAlone
				
คีย์นี้ระบุว่า พาร์ติชันหลักควรจะถูกแปลงเป็น NTFS หรือปล่อยเดี่ยว โดยทั่วไป พาร์ติชันมากกว่าภาพ 512 เมกะไบต์ (MB) ควรจะถูกแปลงเป็น NTFS หากค่านี้ถูกกำหนดเป็น "CovertNTFS" ทำหลังจากการรีสตาร์ทครั้งแรกของการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ
ExtendOemPartition
Value: 0 | 1
				
กระบวนการExtendOemPartitionมีใช้คีย์การติดตั้ง Windows NT บนดิสก์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 กิขนาด คีย์นี้ทำให้การตั้งค่าโหมดข้อความขยายพาร์ติชันที่แหล่งของ Windows NT ชั่วคราวจะอยู่ในพื้นที่ unpartitioned ใด ๆ พร้อมใช้งานที่ทางกายภาพตามบนดิสก์ แหล่งการติดตั้งชั่วคราวต้องเป็นพาร์ติชันหลัก และการ cylinders 1024 เท่านั้น เขียนเกินกว่ากระบอก 1024th อาจทำให้การติดตั้งไม่ตอบสนอง 0 ถึงพาร์ติชันอาจไม่สามารถขยาย และ 1 บ่งชี้ว่า จะต้องถูกขยาย เมื่อมีค่าเป็น 1 คีย์ FileSystem ต้องถูกตั้งค่าเป็น ConvertNTFS เมื่อที่ตั้งค่าเป็น 1, oempreinstall ต้องเท่ากับใช่

ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีฮาร์ดดิสก์กิกะไบต์ 10 เครื่องมือมากที่สุด MS-DOS ใช้แบ่งพาร์ติชันต่าง ๆ เท่านั้นให้คุณสามารถสร้างพาร์ติชัน 2 กิกะไบต์ เมื่อคุณมีค่านี้กำหนดเป็น "1" เซ็ตอัพขยายไดรฟ์ออกไปมากที่สุด 7.8 กิกะไบต์

ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวิธีแปลไดรฟ์ระบบ / BIOS ของตัวควบคุม และอาจมีค่าน้อยกว่าจำนวนสูงสุดของ 7.8 กิกะไบต์ หากไดรฟ์ไม่มีการแปลโดยใช้ค่า CHS ของ 1024 cylinders, 255 heads ภาค 63 ต่อแทร็ก จาก นั้นคุณสามารถขยายไปยังไดรฟ์ข้อมูลเพื่อจำกัดกิกะไบต์ 7.8 อย่างไรก็ตาม ถ้าภาคต่อแทร็ก เพียง 32 ขนาดพาร์ติชันสูงสุดจะลดลง ในครึ่ง หรือประมาณ 4 กิกะไบต์ เหมือนกันยังคงเป็นจริงถ้าหมายเลขถ้า heads จะลดลง Make sure you have drive translation "enabled" in the system/controller bios to make sure you can grow the partition to the maximum permitted size of 7.8GB.
ConfirmHardware
Value: Yes | No
				
This key determines whether a user should manually confirm hardware and mass storage devices detected by the Setup program. Yes indicates that a user must manually confirm the hardware detected and No implies Setup should install the detected devices. For a complete unattended installation, this key should be set to No.
NtUpgrade
Values: Yes | No | Manual | Single
				
This key determines whether a previous version of Windows NT Workstation or Server should be upgraded or not. It should be set in order to perform an upgrade. Yes indicates that the detected Windows NT installation should be upgraded. If multiple installations are detected, the first installation found is upgraded. No implies that the upgrade should be aborted if a Windows NT installation is found. This is the appropriate value when OemPreinstall = Yes. Manual implies that the user must specify which previous installation should be upgraded. Single indicates that the upgrade should continue only if a single Windows NT installation is found. If multiple installations are found, the user must manually select which installation to upgrade.
Win31Upgrade
Values: Yes | No
				
The Win31Upgrade key determines whether previous installations of Windows or Windows for Workgroups 3.x should be upgraded to Windows NT. Yes indicates that the Windows installation should be upgraded and No means do not upgrade the installation if found.
OverwriteOemFilesOnUpgrade
Values: Yes | No
				
This key determines whether OEM-supplied files that have the same name as Windows NT system files should be overwritten during an unattended upgrade or not. Yes means overwrite the files and No means do not overwrite if found. The default behavior is to overwrite OEM-supplied files.
TargetPath
Values: * | <path name> | Manual
				
This key determines the installation directory in which Windows NT should be installed, and implies that Setup should generate a unique directory name for the installation. This is usually WINNT.x where x is 0, 1, and so on. <path name=""> is user-defined installation directory. Manual indicates that Setup should prompt the user to enter the installation path. Note, do not use drive letters in this value. For example if you want to have Windows NT installed to winnt40, your unattend.txt should have the value:</path>
 TargetPath = \winnt40
				

หมายเหตุ:: Do not use drive letters such as c:\winnt or d:\winntws. To specify a drive other than the boot partition, you must use the commandline switch /t: with your setup command. ตัวอย่าง:winnt32.exe /t:d:to install Windows NT to the D drive.
ComputerType
Values: <hal description> [, Retail | OEM]
				
This key indicates the type of Hardware Abstraction Layer (HAL) to be loaded by the Setup Loader, and installed by text-mode Setup. If this key is not present, Setup attempts to detect the type of computer and install the appropriate retail HAL. It is only valid when OemPreinstall = Yes. The <hal description=""> string identifies the HAL to be installed. It must match one of the strings in the [Computer] section of the Txtsetup.sif file (for a retail HAL), or the Txtsetup.oem file (for an OEM HAL). Retail informs Setup that the HAL to be installed is part of the Windows NT product. OEM indicates that the HAL to be loaded is OEM- supplied. If the HAL is OEM-supplied, the driver name must also be listed in the [OemBootFiles] section of the Unattend.txt file. Listed below are some examples of these values:</hal>
  Descriptions are from the COMPUTER Section of TXTSETUP.SIF
  ----------------------------------------------------------
  ComputerType = "AST Manhattan SMP","RETAIL"
  ComputerType = "Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible","RETAIL"
  ComputerType = "Corollary C-bus Architecture","RETAIL"
  ComputerType = "Corollary C-bus Micro Channel Architecture","RETAIL"
  ComputerType = "IBM PS/2 or other Micro Channel-based PC","RETAIL"
  ComputerType = "MPS Uniprocessor PC","RETAIL"
  ComputerType = "MPS Multiprocessor PC","RETAIL"
  ComputerType = "MPS Multiprocessor Micro Channel PC","RETAIL"
  ComputerType = "NCR System 3000 Model 3360/3450/3550","RETAIL"
  ComputerType = "Olivetti LSX5030/40","RETAIL"
  ComputerType = "Standard PC","RETAIL"
  ComputerType = "Standard PC with C-Step i486","RETAIL"
  ComputerType = "Wyse Series 7000i Model 740MP/760MP","RETAIL"
				

If you have your own special HAL, your line should read as follows:
  ComputerType = "This is my special HAL","OEM"
				

Remember that when you use an OEM supplied HAL, the driver name must also exist in the [OemBootFiles] section.
KeyboardLayout
Value: <layout description>
				
This key indicates the type of keyboard layout to install. If this key does not exist, Setup detects and install a keyboard layout. <layout description=""> must match one of the right hand strings (in "") in the ["Keyboard Layout"] section of the Txtsetup.sif file.</layout>

ตัวอย่าง::
  KeyBoardLayout = "US-International"
				

หมายเหตุ:: If you are using a localized version of Windows NT, refer to the Txtsetup.sif file located on the second installation floppy disk for the appropriate string to add in the Unattend.txt file.
--------------------------------------------------------------------

[MassStorageDrivers]
				
This section contains a list of SCSI drivers to be loaded by the Setup Loader, and installed during text-mode Setup. If this section is absent or empty, Setup attempts to detect the SCSI devices on the computer, and install the corresponding retail drivers.
<mass storage driver description>
Value: RETAIL | OEM
				
This is a string that identifies the driver to be installed. It must match one of the strings defined in the right-hand side of the[SCSI] section of the Txtsetup.sif file (for a retail driver), or the Txtsetup.oem file (for an OEM driver). Multiple <mass storage="" driver="" description="">s can be specified. RETAIL indicates that the driver is part of the retail Windows NT product. OEM indicates that the driver is OEM- supplied. If the value is OEM, the driver must also be listed in the [OemBootFiles] section of the Unattend.txt file. Listed below are some examples of some values:</mass>
  Descriptions are from the SCSI Section of TXTSETUP.SIF
  ======================================================
  "Adaptec AHA-151X/AHA-152X or AIC-6260/AIC-6360 SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
  "Adaptec AHA-154X/AHA-164X SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
  "Adaptec AHA-174X EISA SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
  "Adaptec AHA-274X/AHA-284X/AIC-777X SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
  "Adaptec AHA-294X/AHA-394X or AIC-78XX PCI SCSI Controller" = "RETAIL"
  "Adaptec AHA-2920 or Future Domain 16XX/PCI/SCSI2Go SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
  "AMD PCI SCSI Controller/Ethernet Adapter" = "RETAIL"
  "AMIscsi SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
  "BusLogic SCSI Host Adapter" = "RETAIL"

--------------------------------------------------------------------

[DisplayDrivers]
				
ส่วนนี้ประกอบด้วยรายชื่อของโปรแกรมควบคุมจอแสดงผลที่จะโหลด โดยตัวโหลดการเซ็ตอัพ และติดตั้งในระหว่างการติดตั้งโหมดข้อความ โปรแกรมจะใช้ได้เฉพาะเมื่อ OemPreinstall =ใช่ หากส่วนนี้จะขาดงาน หรือว่างเปล่า เซ็ตอัพพยายามจะตรวจหาอุปกรณ์แสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่วางจำหน่ายที่สอดคล้องกัน หมายเหตุว่าคุณสามารถรับการทำงานเดียวกัน โดยใช้การตั้งค่าในส่วน [แสดง] ที่อธิบายไว้ในภายหลัง
<display driver description>
Value: RETAIL | OEM
				
สายอักขระที่ระบุโปรแกรมควบคุมที่จะติดตั้งอยู่ จะต้องตรงกับสายอักขระที่กำหนดไว้ทางด้านขวาของส่วน [แสดง] ของแฟ้ม Txtsetup.sif (ตัวอย่างไดรเวอร์ที่วางจำหน่าย), หรือแฟ้ม Txtsetup.oem (สำหรับโปรแกรมควบคุม OEM ที่) อย่างใดอย่างหนึ่ง s <display driver="" description="">หลายสามารถระบุ retail บ่งชี้ว่า โปรแกรมควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของ Windows NT ผลิตภัณฑ์จำหน่ายปลีก OEM บ่งชี้ว่า โปรแกรมควบคุมที่ได้มีการป้อนค่า OEM </display>
--------------------------------------------------------------------

[KeyboardDrivers]
				
ส่วนนี้ประกอบด้วยรายชื่อของโปรแกรมควบคุมแป้นพิมพ์เพื่อที่ถูกโหลด โดยตัวโหลดการเซ็ตอัพ และติดตั้งในระหว่างการติดตั้งโหมดข้อความ โปรแกรมจะใช้ได้เฉพาะเมื่อ OemPreinstall =ใช่ หากส่วนนี้จะขาดงาน หรือว่างเปล่า เซ็ตอัพพยายามจะตรวจพบอุปกรณ์แป้นพิมพ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่วางจำหน่ายที่สอดคล้องกัน
<keyboard driver description>
Value: RETAIL | OEM
				
สายอักขระที่ระบุโปรแกรมควบคุมที่จะติดตั้งอยู่ จะต้องตรงกับสายอักขระที่กำหนดไว้ทางด้านขวาของส่วน [แป้นพิมพ์ของแฟ้ม Txtsetup.sif (ตัวอย่างไดรเวอร์ที่วางจำหน่าย), หรือแฟ้ม Txtsetup.oem (สำหรับโปรแกรมควบคุม OEM ที่) อย่างใดอย่างหนึ่ง s <keyboard driver="" description="">หลายสามารถระบุ retail บ่งชี้ว่า โปรแกรมควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของ Windows NT ผลิตภัณฑ์จำหน่ายปลีก OEM แสดงว่า โปรแกรมควบคุม OEM ให้มา ต่อไปนี้คือตัวอย่าง: </keyboard>
  [KeyBoardDrivers]
  "XT, AT, or Enhanced Keyboard (83-104 keys)" = "RETAIL"

--------------------------------------------------------------------

[PointingDeviceDrivers]
				
ส่วนนี้ประกอบด้วยรายชื่อของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่จะโหลด โดยตัวโหลดการเซ็ตอัพ และติดตั้งในระหว่างการติดตั้งโหมดข้อความการชี้ โปรแกรมจะใช้ได้เฉพาะเมื่อ OemPreinstall =ใช่ หากส่วนนี้จะขาดงาน หรือว่างเปล่า เซ็ตอัพพยายามจะตรวจพบอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่วางจำหน่ายที่สอดคล้องกัน
<pointing device driver description>
Value: RETAIL | OEM
				
สายอักขระที่ระบุโปรแกรมควบคุมที่จะติดตั้งอยู่ จะต้องตรงกับสายอักขระที่กำหนดไว้ทางด้านขวาของส่วน [เมาส์] ของแฟ้ม Txtsetup.sif (ตัวอย่างไดรเวอร์ที่วางจำหน่าย), หรือแฟ้ม Txtsetup.oem (สำหรับโปรแกรมควบคุม OEM ที่) อย่างใดอย่างหนึ่ง s <pointing device="" driver="" description="">หลายสามารถระบุ retail บ่งชี้ว่า โปรแกรมควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของ Windows NT ผลิตภัณฑ์จำหน่ายปลีก OEM แสดงว่า โปรแกรมควบคุม OEM ให้มา ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของค่าเหล่านี้: </pointing>
  Descriptions are from the MOUSE Section of TXTSETUP.SIF
  ======================================================
  "Microsoft Mouse Port Mouse (includes BallPoint)" = "RETAIL"
  "Logitech Mouse Port Mouse" = "RETAIL"
  "Microsoft InPort Bus Mouse" = "RETAIL"
  "Microsoft Serial Mouse" = "RETAIL"
  "Microsoft BallPoint Serial Mouse" = "RETAIL"
  "Logitech Serial Mouse" = "RETAIL"
  "Microsoft (Green Buttons) or Logitech Bus Mouse" = "RETAIL"
  "No Mouse or Other Pointing Device" = "RETAIL"
  "Microsoft Mouse Port Mouse (includes BallPoint)" = "RETAIL"

--------------------------------------------------------------------

[OEMBootFiles]
				
ส่วนนี้ถูกใช้เพื่อระบุแฟ้มการเริ่มระบบจาก OEM โปรแกรมจะใช้ได้เฉพาะถ้า OemPreinstall =ใช่ และมีวางแฟ้มอยู่ในรายการนี้ลงในไดเรก$ OEM $ \Textmode ทอรีของจุดที่ใช้ร่วมกันการกระจายของ OEM
Txtsetup.oem
				
แฟ้มนี้ประกอบด้วยคำอธิบายของโปรแกรมทั้งหมดให้ OEM ควบคุมที่ระบุไว้ในส่วนนี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ระบุไว้ในส่วนนี้ จะต้องมีอยู่หากส่วนนี้จะแสดงรายการ
<hal file name>
				
นี้<hal file="" name="">แมปไปยังคำอธิบาย HAL ที่ได้ถูกกำหนด โดยคีย์ ComputerType ในส่วน [แบบอัตโนมัติของไฟล์ Unattend.txt</hal>
<scsi driver file name>
				
<scsi driver="" file="" name="">การแมปไปยังคำอธิบายโปรแกรมควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่ที่กำหนดไว้ในส่วน [MassStorageDriver] ของไฟล์ Unattend.txt สามารถมีหลาย<scsi driver="" file="" name="">s ที่ระบุไว้ในส่วน [OemBootFiles</scsi></scsi>
--------------------------------------------------------------------

[OEM_Ads]
				
แนะนำในส่วนนี้ให้ติดตั้งให้ อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ปลายทางเริ่มต้นอาจถูกปรับเปลี่ยน โดยใช้คีย์ด้านล่างนี้
Banner
Values: <text string>
				
คีย์นี้ระบุสายอักขระข้อความแสดงขึ้นในมุมซ้ายด้านบนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ข้อความต้องประกอบด้วย sub-string "Windows NT" หรืออาจถูกละเว้น เมื่อต้องการระบุมากกว่า หนึ่งบรรทัด คุณสามารถแยกบรรทัดอื่นโดยใช้การ * อักขระได้ ตัวอย่าง::
  Banner = "My own Windows NT setup"

Logo
Values: <file name> [,<resource id>]
				
คีย์นี้ระบุบิตแมปจะแสดงขึ้นที่มุมขวาด้านบนของหน้าจอ ถ้าบรรทัดนี้มีเพียงหนึ่งเขตข้อมูล ดังกล่าวจะสันนิษฐานจะอยู่ในไดทอรี$ OEM $ของจุดที่ใช้ร่วมกันเผยแพร่แฟ้ม.bmp อย่างไรก็ตามถ้ามีระบุเขตข้อมูลที่สอง ฟิลด์แรกคือ ชื่อของ DLL การ และที่สองเป็นตัวเลข 10 ฐานที่แสดงถึงรหัสทรัพยากรของบิตแมปใน DLL The DLL specified should be located in the $OEM$ directory. ตัวอย่าง::
  Logo = Myown.bmp

Background
Values: <file name> [,<resource id>]
				
This key specifies a background bitmap to be displayed. If this line has only one field, it is assumed to be a .bmp file located in the $OEM$ directory of the distribution share point. However if two fields are specified, the first field is the name of a DLL and the second is a base- 10 number that represents the resource ID of the bitmap in the DLL. The DLL specified should be located in the $OEM$ directory. ตัวอย่าง::
  Background = Mybackground.bmp

--------------------------------------------------------------------

[GuiUnattended]

OemSkipWelcome
Value: 0 | 1
				
This key is used to specify whether the introductory "Welcome to Windows NT Setup" page is skipped or not. Default behavior is to show the wizard page.
OEMBlankAdminPassword
Value: 0 | 1
				
This key is used to specify whether the user should see the Administrator Password Wizard page or not. Default behavior is to show the password page. In NT 4.0 you cannot automate the setup of the administrator password unless you specify it to be blank (OEMBlankAdminPassword = 1). The only way to set this is to either let Windows NT prompt for it during GUI mode or after install is complete.
TimeZone
Value: <text string>
				
The TimeZone key determines the time zone of the computer. If the key is empty, the user is prompted to indicate a time zone. The list of valid TimeZone strings is as follows:
  ; (GMT) Greenwich Mean Time; Dublin, Edinburgh, London
  ; (GMT+01:00) Lisbon, Warsaw
  ; (GMT+01:00) Paris, Madrid
  ; (GMT+01:00) Berlin, Stockholm, Rome, Bern, Brussels, Vienna
  ; (GMT+02:00) Eastern Europe
  ; (GMT+01:00) Prague
  ; (GMT+02:00) Athens, Helsinki, Istanbul
  ; (GMT-03:00) Rio de Janeiro
  ; (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)
  ; (GMT-05:00) Eastern Time (US &amp; Canada)
  ; (GMT-06:00) Central Time (US &amp; Canada)
  ; (GMT-07:00) Mountain Time (US &amp; Canada)
  ; (GMT-08:00) Pacific Time (US &amp; Canada); Tijuana
  ; (GMT-09:00) Alaska
  ; (GMT-10:00) Hawaii
  ; (GMT-11:00) Midway Island, Samoa
  ; (GMT+12:00) Wellington
  ; (GMT+10:00) Brisbane, Melbourne, Sydney
  ; (GMT+09:30) Adelaide
  ; (GMT+09:00) Tokyo, Osaka, Sapporo, Seoul, Yakutsk
  ; (GMT+08:00) Hong Kong, Perth, Singapore, Taipei
  ; (GMT+07:00) Bangkok, Jakarta, Hanoi
  ; (GMT+05:30) Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Colombo
  ; (GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, Kazan, Volgograd
  ; (GMT+03:30) Tehran
  ; (GMT+03:00) Baghdad, Kuwait, Nairobi, Riyadh
  ; (GMT+02:00) Israel
  ; (GMT-03:30) Newfoundland
  ; (GMT-01:00) Azores, Cape Verde Is.
  ; (GMT-02:00) Mid-Atlantic
  ; (GMT) Monrovia, Casablanca
  ; (GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown
  ; (GMT-04:00) Caracas, La Paz
  ; (GMT-05:00) Indiana (East)
  ; (GMT-05:00) Bogota, Lima
  ; (GMT-06:00) Saskatchewan
  ; (GMT-06:00) Mexico City, Tegucigalpa
  ; (GMT-07:00) Arizona
  ; (GMT-12:00) Enewetak, Kwajalein
  ; (GMT+12:00) Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Is.
  ; (GMT+11:00) Magadan, Soloman Is., New Caledonia
  ; (GMT+10:00) Hobart
  ; (GMT+10:00) Guam, Port Moresby, Vladivostok
  ; (GMT+09:30) Darwin
  ; (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Urumqi
  ; (GMT+06:00) Alma Ata, Dhaka
  ; (GMT+05:00) Islamabad, Karachi, Sverdlovsk, Tashkent
  ; (GMT+04:30) Kabul
  ; (GMT+02:00) Cairo
  ; (GMT+02:00) Harare, Pretoria
  ; (GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg

AdvServerType
Value: SERVERNT | LANMANNT | LANSECNT
				
This key is only valid when you install Windows NT Server. SERVERNT indicates that the computer may be a standalone server. LANMANNT indicates that the computer may serve as a primary domain controller. LANSECNT indicates that the computer may be a backup domain controller.
DetachedProgram
Value: <detached program string>
				
The DetachedProgram key is used to indicate the path of the custom program that should run concurrently with the Setup program. If the program requires any arguments, the Arguments key must be specified.
Arguments
Value: <arguments string>
				
The Arguments key indicates that arguments or parameters accompany the custom program that should run concurrently with the Setup program.
--------------------------------------------------------------------

[UserData]

FullName
Value: <string>
				
The FullName key is used to specify the user's full name. If the key is absent or empty, the user is prompted to enter a name. This is not the name of the user that may be using the computer or user account. This should contain the name of the person or company to which the software is registered.
OrgName
Value: <string>
				
Use this key specify an organization's name. If the OrgName key is empty or absent, the user is prompted to enter an organization name.
ComputerName
Value: <string>
				
Use this key to specify the computer name. If the ComputerName key is empty or absent, the user is prompted to enter a computer name.
ProductID
Value: <string>
				
The ProductId key specifies the Microsoft product identification (productID) number. This number can be found on the Jewel case of the CD-ROM.
--------------------------------------------------------------------

[LicenseFilePrintData]
				
This section is only valid when you install Windows NT Server.
AutoMode
Values: PERSEAT | PERSERVER
				
The AutoMode key determines whether Windows NT Server is installed in per- seat or per-server license mode. If AutoMode = PERSERVER, also specify the AutoUsers key. PERSEAT indicates that a client access license has been purchased for each computer that accesses the server. PERSERVER indicates that client access licenses have been purchased for the server to enable a certain number of concurrent connections to the server. If AutoMode is empty or absent, the user may be prompted to select the license mode.
AutoUsers
Value: <decimal number>
				
This key is only valid if AutoMode = PerServer. <decimal number=""> indicates the number of client licenses purchased for the server being installed. Listed below is an example of this section:</decimal>
  [LicenseFilePrintData]
  AutoMode = PerServer or PerSeat
  AutoUser = xxxx or PerServer (where XXXX is the number of licenses purchased)

--------------------------------------------------------------------

[Display]
				
This section is used to specify display settings for the particular graphics device being installed. In order for this to work properly, the user must know what settings are valid for the graphics. If the pre- specified settings are not valid, the user may be prompted to select them.
ConfigureAtLogon
Value: 0 | 1
				
This key is used to specify when the graphics devices are configured: During Setup or after the first logon by a user. 0 implies configure during Setup and 1 indicates that the device should be configured during the first logon by the user. For this to be fully automated, this key should not be used at all.
BitsPerPel
Value: <valid bits per pixel>
				
This key specifies the <valid bits="" per="" pixel=""> for the graphics device being installed.</valid>
Xresolution
Value: <valid x resolution>
				
This key specifies a <valid x="" resolution=""> for the graphics device being installed.</valid>
Yresolution
Value: <valid y resolution>
				
This key specifies a <valid y="" resolution=""> for the graphics device being installed.</valid>
Vrefresh
Value: <valid refresh rate>
				
This key specifies a <valid refresh="" rate=""> for the graphics device being installed.</valid>
Flags
Value: <valid flags>
				
This key specifies <valid flags=""> for the graphics device being installed.</valid>
AutoConfirm
Value: 0 | 1
				
The AutoConfirm key indicates whether the graphics device should be configured using pre-specified display settings or not. 0 implies do not use the pre-specified settings and 1 indicates that the pre-defined settings should be used. AutoConfirm = 1 requires that all the necessary parameters have been pre-specified in the Unattend.txt file. Listed below is an example the [Display] sections settings:
  [Display]
  BitsPerPel = 8
  XResolution = 1024
  YResolution = 768
  VRefresh = 70
  Flags = 0
  AutoConfirm = 1
				

If the Video card installed cannot use the defined settings or are invalid, defaults may be used for install. You can install third party video drivers if your video card is not detected by Windows NT and is an OEM Video card.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
166028Installing 3rd-Party Video drivers with Txtsetup.oem Unattended
คุณสามารถใช้พารามิเตอร์การสามขั้นตอนถัดไปแทน [DisplayDriver], ของส่วน [OemBootFiles] และกำหนดเอง Txtsetup.oem แฟ้มการติดตั้งโปรแกรมควบคุมวิดีโอของบริษัทอื่นได้ แฟ้มที่ต้องการ โดยที่การ์ดแสดงผลและโปรแกรมควบคุมควรมีอยู่ในไดเรก$ OEM $ \Display ทอรีในจุดที่ใช้ร่วมกันเผยแพร่
InstallDriver
Value: 0 | 1
				
คีย์นี้ระบุว่า โปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นกำลังติดตั้งอยู่ หรือไม่ ถ้าค่าเป็น 0 คีย์ InfFile และ InfOption ถูกข้ามไป
InfFile
Values: <inf file name 1>, <inf file name 2>, ...
				
คีย์นี้ระบุรายชื่อแฟ้ม.inf สำหรับโปรแกรมควบคุมจอแสดงผลที่จะติดตั้ง คุณสามารถระบุได้เพียงหนึ่งแฟ้ม.inf สำหรับแต่ละโปรแกรมควบคุม นั่นคือ S3.inf, Matrox.inf และอื่น ๆ
InfOption
Values: <inf option 1>, <inf option 2>, ...
				
ระบุรายการของตัวเลือกที่ควรมีเลือกจากแฟ้ม.inf สอดคล้องกันที่ระบุ โดยใช้คีย์ InfFile ติดตัวอย่างเช่น เครื่องมือในการแสดงผลตั้ง S3 765 รายการในแฟ้ม S3.inf และรายการมิติ Millennium ในแฟ้ม Matrox.inf ถ้ามีระบุคีย์ต่อไปนี้:
  InfFile = s3.inf, matrox.inf
  InfOption = S3 765, Millennium 3D

--------------------------------------------------------------------

[Modem]
				
ส่วนหัวของส่วนนี้ถูกใช้เพื่อระบุว่าควรมีการติดตั้งโมเด็ม หรือไม่ ซึ่งจะถูกใช้โดยระยะไกลเข้าถึงบริการ (RAS) เพื่อที่ติดตั้งโมเด็มถ้า DeviceType =โมเด็มในรายการของพารามิเตอร์ RAS ส่วนนี้ไม่สามารถว่างเปล่าถ้าคุณต้องการติดตั้งโมเด็มที่ใช้ RAS ในโหมดแบบอัตโนมัติ
InstallModem
Value: <modem parameter section>
				
คีย์นี้กำหนดส่วนที่มีกำหนดพารามิเตอร์การติดตั้งโมเด็ม คีย์ต้องมีการติดตั้งโมเด็มใด ๆ
--------------------------------------------------------------------

[<modem parameter section>]
				
ส่วนของพารามิเตอร์โมเด็มแสดงรายการคีย์และค่าที่จำเป็นต้องติดตั้งโมเด็มบนพอร์ต COM ที่เฉพาะ ถ้าการ [<modem parameter="" section="">] ส่วนจะเป็นค่าว่าง RAS ทำการตรวจหาโมเด็มบนพอร์ตของ preconfigured และใด ๆ ที่ติดตั้งโมเด็มค้นหา</modem>
<COM port number>
Values: <Modem description> [, <Manufacturer>, <Provider>]
				
คีย์ <com port="" number="">ระบุพอร์ต COM ที่ซึ่งมีการติดตั้งโมเด็ม หมายเลขพอร์ต COM ต้องตรงกับพอร์ตที่กำหนด หรือมีการกำหนดค่าการติดตั้ง RAS <modem description="">ต้องตรงกับคำอธิบายเกี่ยวกับโมเด็มในแฟ้ม Mdmxxxxx.inf ที่สอดคล้องกับโมเด็มให้ติดตั้ง ข้อความนี้ต้องมีอยู่ในอัญประกาศ การ <manufacturer> และ <provider>ฟิลด์เป็นฟิลด์ที่เลือกได้ที่ระบุผู้ผลิตและผู้ให้บริการของโมเด็มเฉพาะในกรณี ที่การ<modem description="">สตริงที่ไม่ซ้ำกันไม่ให้มีเฉพาะบริษัทผู้ผลิต</modem></provider> </manufacturer> </modem> </com>

แสดงตัวอย่างของส่วน [โมเด็มด้านล่าง:
  [Modem]
  InstallModem = MyModemParameters

  [MyModemParameters]
  Com2 = "Hayes V-Series Ultra Smartmodem 9600"

--------------------------------------------------------------------

[Network]
				
แนะนำในหัวข้อนี้เกี่ยวกับเซ็ตอัพที่ ควรมีการติดตั้งระบบเครือข่าย ถ้าว่าง ผู้ใช้อาจจะนำเสนอ มีข้อผิดพลาดต่าง ๆ ถ้าส่วนหัวของส่วนนี้จะขาดงาน ติดตั้งเครือข่ายอาจถูกข้าม
Attended
Value: Yes | No
				
มีระบุคีย์นี้ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยตนเองในระหว่างการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ค่าถูกละเว้นดังนั้นถ้าคุณต้องการติดตั้งแบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ คีย์นี้จะไม่สามารถระบุทั้งหมด
JoinWorkgroup
Value: <workgroup name>
				
คีย์นี้ถูกใช้เพื่อกำหนด workgroup ที่คอมพิวเตอร์อาจมีส่วนร่วม
JoinDomain
Value: <domain name>
				
คีย์นี้ถูกใช้เพื่อกำหนดโดเมนที่คอมพิวเตอร์อาจมีส่วนร่วม
CreateComputerAccount
Values: <username>, <password>
				
คีย์นี้เปิดใช้งานบัญชีคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการติดตั้ง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคือสำหรับบัญชีผู้ใช้โดเมนที่ได้จะถูกเพิ่มของการ Domain โปรดสังเกตว่า ค่านี้ให้ทำงาน การ์ดเครือข่ายต้องสามารถติดต่อตัวควบคุมโดเมน นี่คือการใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีเฉพาะโดยใช้โพรโทคอล TCPIP และตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ในเซ็กเมนต์ที่แตกต่างกัน เราต้องมีวิธีการแก้ไขอยู่ IP ถ้าบัญชีผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการเพิ่มเวิร์กสเตชันกับโดเมน หรือไม่สามารถติดต่อตัวควบคุมโดเมน เซ็ตอัพพรอมต์ถามคุณว่า คุณจะไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ และนำคุณกลับไปยังกล่องโต้ตอบของโดเมนรวม
InstallDC
Value: <domain name>
				
คีย์นี้ถูกใช้เพื่อระบุชื่อของโดเมนที่จะติดตั้ง โปรแกรมจะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการติดตั้งตัวควบคุมโดเมนหลัก หรือการสำรองข้อมูล และคีย์ AdvServerType มีการตั้งค่าอย่างเหมาะสม
DetectAdapters
Value: <detect adapters section> | ""
				
คีย์นี้ถูกใช้เพื่อตรวจหาการ์ดอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คีย์นี้หรือคีย์ InstallAdapters ต้องมีการติดตั้งการ์ดเครือข่าย ถ้าค่าเป็น "", บัตรแรกที่ตรวจพบอาจมีการติดตั้งได้
InstallAdapters
Value: <install adapters section>
				
คีย์นี้กำหนดส่วนที่อะแดปเตอร์เครือข่ายที่จะติดตั้งอยู่ ถ้าคีย์นี้มีอยู่ การ์ดที่ระบุไว้ในส่วนมีการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้น เหล่านั้นไม่ถูกตรวจพบ
InstallProtocols
Value: <protocols section>
				
คีย์นี้กำหนดส่วนที่โพรโทคอลเครือข่ายที่จะติดตั้งอยู่
InstallServices
Value: <services section>
				
คีย์นี้กำหนดส่วนที่มีการแสดงรายการที่จะติดตั้งบริการของเครือข่าย Listed below is a list of services that can be installed during unattended setup:
  NWWKSTA - Client service for Netware
  SNMP = SNMP service
  RAS = Remote access service
  NETMON = Network monitor
  STCPIP = Simple TCPIP
  TCPPRINT = TCPIP Printing service
  INETSTP = Install internet server
  SAP = SAP service
				

InstallInternetServer
Value: <internet information server parameters>
				
This key defines a section in which parameters for installing the Internet Information Server(IIS) are listed. During installation on Windows NT Server, IIS is installed by default.

--------------------------------------------------------------------

[<Detect Adapters Section>]
				
This section is pointed to by the DetectAdapters key described earlier.
DetectCount
Value: <number of detection attempts>
				
Indicates the number of detection attempts Setup should make.
LimitTo
Value: <netcard inf option>
				
This key specifies a list of netcard .inf options to which the detection should be limited. The netcard .inf options for particular cards can be found in the [Options] section of the corresponding Oemnadxx.inf file. For example:
  LimitTo = AMDPCN
				

--------------------------------------------------------------------

[<Install Adapters Section>]
<Netcard Inf option> = <netcard parameter section>, <oem path>

<Netcard Inf option>
Value: <netcard parameter section>
				
This key points Setup to the section that contains descriptions for a particular network adapter card. The <netcard inf="" options=""> for particular cards can be found in the [Options] section of the corresponding Oemnadxx.inf files. Example:</netcard>
  [Installadapters]
  AMDPCN = AMDPCNParameters

<oem path>
				
The oem_path points to the location of the OEM supplied files. If the path starts with a drive letter, then the literal path is used to find the OEM driver. If, however, the path starts with a backwards slash (\), then the path given may be appended to the path to the installation source. Example: for a driver located in $OEM$\NET\subdirectory_a, oem_path would be set to \$OEM$\NET\subdirectory_a.
--------------------------------------------------------------------

[<netcard parameter section>]
				
This section contains the parameters for a particular network adapter card whose <netcard inf="" option=""> has been specified in the [<detect adapters="" section="">] or the [<install adapters="" section="">] of the Unattend.txt file. These values can be found by parsing the appropriate Oemnadxx.inf, or oemsetup.inf file for the network card. They can also be found by looking the in the registry of a Window NT computer with the adapter already installed and functioning properly. To do this, use Regedt32.exe and look in the following registry key:</install></detect></netcard>
  Hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services\<%netcardkeyname%>;X
				

where X = 1 or ordinal of adapter installed. In this key look at the parameters key and note the values.

หมายเหตุ:: All values in the registry appear as Hex but in your unattend.txt file, these values must be converted to decimal. For example, the value of IOBaseAddress =0x300 in the registry must be set to IOBaseAddress = 768 in the answer file. Listed below is an example of these parameters:
  [EE16Params]
  !AutoNetInterfaceType = 1
  Transceiver = 3
  !AutoNetBusNumber = 0
  IoChannelReady = 2
  IoBaseAddress = 784
  InterruptNumber = 10
				

หมายเหตุ:: These values differ for each type of network card but the numbers must always appear in decimal.
--------------------------------------------------------------------

[<Protocols Section>]
				
This section contains a list of .inf file options for network protocols and the corresponding Unattend.txt file section in which the parameters for the particular protocol are listed.
NBF
Value: <Netbeui Parameters>
				
This key indicates that NetBeui should be installed in unattended mode. The corresponding parameter section must exist or Setup may stop responding.
NWLNKIPX
Value: <IPX Parameters>
				
This key indicates that IPX should be installed in unattended mode. The corresponding parameter section must exist or Setup may stop responding.
TC
Value: <Tcpip Parameters>
				
This key indicates that TCP/IP should be installed in unattended mode. The corresponding parameter section must exist or Setup may stop responding.
DLC
Value: <DLC Parameters>
				
This key indicates that DLC should be installed in unattended mode. The corresponding parameter section must exist or Setup may stop responding.
RASPPTP (Point to Point Protocol)
Value: <Ras PTPP Parameters>
				
This key indicates that Ras Point to Point Protocol should be installed in unattended mode. The corresponding parameter section must exist or Setup may stop responding.
STREAMS
Value: <Streams parameters>
				
This key indicates that STREAMS should be installed in unattended mode. The corresponding parameter section must exist or Setup may stop responding.
ATALK (Apple talk protocol)
Value: <ATALK parameters>
				
This key indicates that Apple Talk Protocol should be installed in unattended mode. The corresponding parameter section must exist or Setup may stop responding.
--------------------------------------------------------------------

[<NetBeui Parameters>]
				
This parameter is left empty because NetBeui does not require any extra parameters to be installed.
--------------------------------------------------------------------

[<IPX Parameters>]
				
This parameter is left empty because IPX does not require any extra parameters to be installed.
--------------------------------------------------------------------

[<Tcpip Parameters>]

DHCP
Value: Yes | No
				
This key is used to specify whether or not DHCP should be used.
ScopeID
Value: <scope ID>
				
This key is used to specify the computer's scope identifier if required on a network that uses NetBios over TCP/IP. If DHCP = No, the following keys must be specified:
  IPAddress
  Value: <Ip address>
  Used to specify the IP address for the computer.

  Subnet
  Value: <subnet address>
  Specifies the subnet mask address.

  Gateway
  Value: <gateway address>
  Identifies the default gateway address for the computer.

  DNSServer
  Value: <IP Addresses>
  Used to specify up to 3 DNS servers.

  WINSPrimary
  Value: <IP Address>
  Used to specify the IP address of the primary WINS server.

  WINSSecondary
  Value: <IP address>
  Used to specify the IP address of the secondary WINS server.

  DNSName
  Value: <DNS domain name>
  This key is used to specify the DNS domain name.
				

--------------------------------------------------------------------

[<Services Section>]


NETMON
Value: <Netmon Parameters section>
Points to <Netmon Parameters>

STCPIP
Value: <Simple TCPIP parameters section>
Points to <Simple TCPIP parameters>

TCPPRINT
Value: <TCPIP Printing Parameters section>
Points to <TCPIP Printing Parameters>

INETSTP
Value: <Internet server parameters section>
Points to <Internet server parameters>

SAP
Value: <SAP Prameters section>
Points to <SAP Prameters>

SNMP
Value: <Snmp Parameters>
Points to <Snmp Parameters>

RAS
Value: <Ras Parameters>
Points to <Ras Parameters>

NWWKSTA
Value: <NetWare Client Parameters>
Points to <NetWare Client Parameters>
				

--------------------------------------------------------------------

[Netmon Parameters section]
				
No values are needed here but section header must exist for service to install.
--------------------------------------------------------------------

[Simple TCPIP parameters section]
				
No values are needed here but section header must exist for service to install.
--------------------------------------------------------------------

[TCPIP Printing Parameters section]
				
No values are needed here but section header must exist for service to install.
--------------------------------------------------------------------

[SAP Parameters section]
				
No values are needed here but section header must exist for service to install.
--------------------------------------------------------------------

[<NetWare Client Parameters>]

!DefaultLocation
Value: <server_location>
				
The !DefaultLocation key identifies the default logon server for the NetWare client. For NDS logins use the following syntax:
!DefaultLocation = "*ABC\MARKETING.US"
				
Where ABC is the tree name and marketing.us is the default context.
!DefaultScriptOptions
Values: 0 | 1 | 3
				
This key defines the default action to perform with scripts. 0 implies that no scripts may be run, 1 indicates that only NetWare 3.x-level scripts may be run and 3 implies that either NetWare 3.x or NetWare 4.x- level scripts can be run.
--------------------------------------------------------------------

[<Snmp Parameters>]

Accept_CommunityName
Value: <community names>
				
คีย์นี้ถูกใช้เพื่อระบุสูงสุดสามชุมชนชื่อที่คอมพิวเตอร์ในที่บริการ SNMP กำลังเรียกใช้ traps จากที่ยอมรับ <community names="">คั่นด้วยจุลภาค</community>
Send_Authentication
Value: Yes | No
				
คีย์นี้บ่งชี้ว่า trap การรับรองความถูกต้องควรส่งเมื่อมีชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือรายละเอียดคำร้องขอของโฮสต์
Any_Host
Value: Yes | No
				
คีย์นี้ระบุหรือไม่ ที่บริการ SNMP ไม่ถูกติดตั้งคอมพิวเตอร์ควรยอมรับแพคเก็ต SNMP จากโฮสต์ใด ๆ
Limit_Host
Values: <host names>
				
สูงสุดสาม <host names="">สามารถระบุ คั่น ด้วยจุลภาคได้ คีย์นี้ไม่ถูกต้องเมื่อ Any_Host =หมายเลข</host>
Community_Name
Value: <community name>
				
บ่งชี้ที่<community name="">สำหรับคอมพิวเตอร์</community>
Traps
Values: <IP addresses> | <IPX addresses>
				
คีย์นี้ถูกใช้เพื่อระบุสูงสุดสาม IP หรือ IPX อยู่ที่ควรจะส่ง traps
Contact_Name
Value: <name>
				
คีย์นี้ถูกใช้เพื่อระบุชื่อของผู้ใช้คอมพิวเตอร์
Location
Value: <computer location>
				
คีย์นี้ถูกใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของคอมพิวเตอร์
Service
Values: Physical, Applications, Datalink, Internet, EndtoEnd.
				
สามารถระบุได้ทั้งบริการ SNMP ห้าที่อยู่ในรายการนี้เป็นค่า จะต้องถูกคั่น ด้วยจุลภาค
--------------------------------------------------------------------

[<RasParameters>]

PortSections
Values: <port section name>
				
คีย์นี้ถูกใช้เพื่อกำหนดชื่อของส่วนพอร์ต ชื่อส่วนพอร์ตหลายสามารถระบุ แต่จะต้องมีคั่น ด้วยจุลภาค ดู [<port section="" names="">] คำจำกัดความที่ด้านล่าง</port>
DialoutProtocols
Value: TCP/IP | IPX | NETBEUI | ALL
				
ALL ถึงโพรโทคอลติดตั้งทั้งหมด

พารามิเตอร์ที่เหลือในนี้<rasparameters>ส่วนใช้เฉพาะกับเซิร์ฟเวอร์ RAS ติดตั้ง</rasparameters>
DialinProtocols
Value: TCP/IP | IPX | NETBEUI | ALL
				
ALL ถึงโพรโทคอลติดตั้งทั้งหมด
NetBEUIClientAccess
Value: Network | ThisComputer
				
ค่าเริ่มต้นคือ เครือข่าย
TcpIpClientAccess
Value: Network | ThisComputer
				
ค่าเริ่มต้นคือ เครือข่าย
UseDHCP
Value: YES | NO
				
ค่าเริ่มต้นคือ ใช่
StaticAddressBegin
Value: <IP_address>
				
คีย์นี้จำเป็นต้องใช้ถ้า UseDHCP = NO.
StaticAddressEnd
Value: <IP_address>
				
คีย์นี้จำเป็นต้องใช้ถ้า UseDHCP = NO.
ExcludeAddress
Value: <IP_address1 - IP_address2>
				
คีย์นี้ถูกใช้เพื่อแยกออกเป็นช่วงของ IP แอดเดรสเมื่อมีกำหนดเป็นช่วงของ IP แอดเดรสด้วยตนเอง คุณจำเป็นต้องว่า StaticAddressBegin และ StaticAddressEnd จะระบุอยู่แล้ว
ClientCanRequestIPAddress
Value: YES | NO
				
ค่าเริ่มต้นของหมายเลข
IpxClientAccess
Value: Network | ThisComputer
				
ค่าเริ่มต้นคือ เครือข่าย
AutomaticNetworkNumbers
Value: YES | NO
				
ค่าเริ่มต้นคือ ใช่
NetworkNumberFrom
Value: <IPX_net_number>
				
การช่วงหมายเลขที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 ถึง 0xFFFFFFFE คีย์นี้จำเป็นต้องใช้ถ้า AutomaticNetworkNumbers = NO.
AssignSameNetworkNumber
Value: YES | NO
				
ค่าเริ่มต้นคือ ใช่
ClientsCanRequestIpxNodeNumber
Value: YES | NO
				
ค่าเริ่มต้นของ NO.
--------------------------------------------------------------------

[<port section name>]

PortName
Value: COM1 | COM2 | COM3-COM25
				
คีย์นี้บ่งชี้ชื่อของพอร์ตมีการกำหนดค่าในพอร์ตเฉพาะส่วน
DeviceType
Value: Modem
				
คีย์นี้บ่งชี้ชนิดของอุปกรณ์ RAS ควรติดตั้ง ชนิดอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเฉพาะในปัจจุบัน เป็นโมเด็ม
PortUsage
Value: DialOut | DialIn | DialInOut
				
คีย์ PortUsage กำหนดคุณสมบัติการเรียกเลขหมายสำหรับพอร์ตต่าง ๆ ที่มีการกำหนดค่า
--------------------------------------------------------------------

[<internet information server section>]
				
ส่วนนี้ประกอบด้วยพารามิเตอร์สำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) ค่าเป็น 1 สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ด้านล่างถึงควรมีการติดตั้งคอมโพเนนต์ ค่าเป็น 0 ถึงคอมโพเนนต์ไม่ควรถูกติดตั้ง
InstallINETSTP
Value: 0 | 1
				
ระบุว่า บริการอินเทอร์เน็ตอาจถูกติดตั้ง ค่าเริ่มต้นคือ 1
InstallADMIN
Value: 0 | 1
				
ระบุว่า ตัวจัดการการบริการอินเทอร์เน็ตอาจถูกติดตั้ง
InstallFTP
Value: 0 | 1
				
ระบุว่า อาจมีการติดตั้งบริการ FTP
FTPRoot
Value: <ftp root directory>
				
ระบุรากเสมือนสำหรับบริการ FTP
InstallWWW
Value: 0 | 1
				
ระบุว่า อาจมีการติดตั้งบริการ WWW
WWWRoot
Value: <www root directory>
				
ระบุรากเสมือนสำหรับบริการ WWW
InstallGOPHER
Value: 0 | 1
				
ระบุว่า อาจมีการติดตั้งบริการ Gopher
GopherRoot
Value: <gopher root directory>
				
ระบุรากเสมือนสำหรับบริการ Gopher
InstallDir
Value: <internet services install directory>
				
ระบุไดเรกทอรีการติดตั้งสำหรับคอมโพเนนต์ทั้งหมดของบริการทางอินเทอร์เน็ต
InstallW3SAMP
Value: 0 | 1
				
ระบุว่า ควรมีการติดตั้งแฟ้มตัวอย่างของเวิลด์ไวด์เว็บ
InstallHTMLA
Value: 0 | 1
				
ระบุหรือไม่ ควรมีการติดตั้งฟอร์ม HTML ของอินเทอร์เน็ตบริการ Manager
GuestAccountName
Value: <name>
				
คีย์นี้ถูกใช้เพื่อกำหนดชื่อผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อที่ใช้ในการบริการ WWW, FTP และ GOPHER
GuestAccountPassword
Value: <password string>
				
ใช้เพื่อสร้างรหัสผ่านของบัญชี guest ถ้าคุณไม่มีกำหนด IIS สร้างสตริงแบบสุ่มสำหรับบัญชี guest
===============================================================
				

ตัวอย่างแฟ้มที่ทำงานอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลอ้างอิงด่วน แฟ้มแบบอัตโนมัติตัวอย่างที่ถูกสร้างประกอบด้วยรายการทั้งหมดและช่วงของค่าที่เหมาะสม หมายเหตุ แฟ้มนี้มีรายการที่ถูกต้องสำหรับเวิร์กสเตชัน NT และเซิร์ฟเวอร์ NT แฟ้มนี้คือ meant เท่านั้นที่จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงแต่ไม่มีแฟ้มคำตอบที่แท้จริง
;[Unattended]
;Method = Express|Custom
;NtUpgrade = Yes|No
;Win31Upgade = Yes|No
;TargetPath = *|<Path Name>|Manual
;OverwriteOemFilesOnUpgrade = Yes|No
;ConfirmHardware = Yes|No
;OEMPreinstall = Yes|No
;NoWaitAfterTextMode = (0 = stop, 1 = Reboot)
;NoWaitAfterGuiMode = (0 = stop, 1 = Reboot)
;FileSystem = ConvertNTFS|LeaveAlone
;ExtendOemPartition = (0 = no, 1 = Yes)
				

; Descriptions are from the COMPUTER Section of TXTSETUP.SIF
; ======================================================
; ComputerType = "AST Manhattan SMP","RETAIL"
; ComputerType = "Compaq SystemPro Multiprocessor or 100%
;  Compatible","RETAIL"
; ComputerType = "Corollary C-bus Architecture","RETAIL"
; ComputerType = "Corollary C-bus Micro Channel Architecture","RETAIL"
; ComputerType = "IBM PS/2 or other Micro Channel-based PC","RETAIL"
; ComputerType = "MPS Uniprocessor PC","RETAIL"
; ComputerType = "MPS Multiprocessor PC","RETAIL"
; ComputerType = "MPS Multiprocessor Micro Channel PC","RETAIL"
; ComputerType = "NCR System 3000 Model 3360/3450/3550","RETAIL"
; ComputerType = "Olivetti LSX5030/40","RETAIL"
; ComputerType = "Standard PC","RETAIL"
; ComputerType = "Standard PC with C-Step i486","RETAIL"
; ComputerType = "Wyse Series 7000i Model 740MP/760MP","RETAIL"

;KeyBoardLayout = <Layout description>
; Example;
; KeyBoardLayout = "US-International"

;[GuiUnattended]========================================

;[GuiUnattended]
;OemSkipWelcome = (0 = no, 1 = Yes)
;OemBlankadminPassword = (0 = no, 1 = Yes)
;TimeZone = <Time Zone>
; The following are strings for AdvServerType
; AdvServerType = LANMANNT
; AdvServerType = LANSECNT
; AdvServerType = SERVERNT

; Definition of Server Type
; LANMANNT=PDC
; LANSECNT=BDC
; SERVERNT=Standalone

;[UserData]============================================

;[UserData]
;FullName = <user name>
;OrgName = <company name>
;ComputerName = <computer name>
;ProductID = <product ID> (CD-key)
;
; Note if PID is for an OEM version of NT the algorithm for the
; PID is the following xxxyy-OEM-0000016-zzzzz
;
; x = Julian calendar date for the day
; y = The current year (last two digits)
; z = Any numerics combination you want
;
;
;[LicenseFilePrintData]=================================

;[LicenseFilePrintData]
; AutoMode = PerServer or PerSeat
; AutoUser = xxxx or PerServer


;[NetWork]==============================================

;[NetWork]
;Attend = Yes|No
; This value should not be specified for a complete unattended install
;
;JoinWorkGroup = <workgroup name>
;JoinDomain = <Domain name>
;CreateComputerAccount = <user_name, password>
;InstallDC = <domain name>
;InstallAdapters = <Install adapters section>
;
; If not AUTODETECTED do not use
; this option
;
;DetectAdapters = <detect adapters section>|""
;
;InstallProtocols = <Protocol(s) list section>
;InstallServices = <Sevices list section>
;InstallInternetServer <internet information server parameters>
;DoNotInstallInternetServer = Yes|No
;[detect adapters section]
;
; Only used if the adapter
; AUTODETECTED by setup.
;
;DetectCount = <Number of detection attempts (I believe the max is 4)>
;LimitTo = <netcard inf option>
;Example;
; LimitTo = DECETHERWORKSTURBO

;[Install adapters section]
; Examples;
;  DECETHERWORKSTURBO = DECETHERWORKSTURBOParams
;  EE16 = EE16Params

;[DECETHERWORKSTURBOParams]
;InterruptNumber = 5
;IOBaseAddress = 768        ;Note!! all numbers in these sections
;MemoryMappedBaseAddress = 851968 ;are converted from hex to decimal
;!AutoNetInterfaceType = 1     ;(768 = 300h). You can get these values
;!AutoNetBusNumber = 0       ; from the registry of a computer with
                  ;the adapter installed.

;[EE16Params]
;!AutoNetInterfaceType = 1
;Transceiver = 3
;!AutoNetBusNumber = 0
;IoChannelReady = 2
;IoBaseAddress = 784
;InterruptNumber = 10

;[Protocol(s) list section]
; OEM File listing for protocols
;
; TCPIP - OEMNXPTC.INF
; NETBEUI - OEMNXPNB.INF
; IPX - OEMNSVNW.INF
; DLC - OEMNXPDL.INF
; Point to Point Protocol - OEMNXPPP.INF
; STREAMS - OEMNXPST.INF
; Apple Talk - OEMNXPSM.INF
;

; TC = TCPIPParams
; NBF = NetBeuiParams
; NWLNKIPX = NWLINKIPXParams
; DLC = DLCParams
; RASPPTP = RASPPTPParams
; STREAMS = STREAMSParams
; ATALK = ATALKParams

;[TCPIPParams]
; DHCP = yes|no
; IPAddress = www.xxx.yyy.zzz
; Subnet = www.xxx.yyy.zzz
; Gateway = www.xxx.yyy.zzz
; DNSServer = www.xxx.yyy.zzz, www.xxx.yyy.zzz, www.xxx.yyy.zzz
; WINSPrimary = www.xxx.yyy.zzz
; WINSSecondary = www.xxx.yyy.zzz
; DNSName = <DNS name server>
; ScopeID = This_is_the_scope_id

;[NetBeuiParams]
; No parameters needed

;[NWLINKIPXParams]
; No parameters needed

;[DLCParams]
; No parameters needed


;[RASPPTPParams]
; No parameters needed

;[STREAMSParams]
; No parameters needed

;[ATALKParams]
; Need to figure out how to set the default zone and adapter. From
; testing this does work once finished. Reason is for printing. Many
; high end publishing companies used Apple printers on their networks
; and would need this protocol to print.

;[Sevices list section]
; NWWKSTA = InstallCSNW
; SNMP = InstallSNMP
; RAS = InstallRemoteAccess
; NETMON = InstallNetMon
; STCPIP = InstallSimpleTCP
; TCPPRINT = InstallTCPPrint
; INETSTP = InstallInternetServer
; SAP = InstallSAP

;[InstallCSNW]
; !DefaultLocation = <server location (usaully preferred server)>
; !DefaultScriptOption = 0|1|3
;  0 = No scripts will be run
;  1 = Netware 3.X level scripts
;  3 = Either Netware 3.X or 4.X level scripts can be run

;[InstallSNMP]
; Accept_CommunityName = Name1, Name2, Name3 (Max is 3)
; Send_Authentication = yes | no
; AnyHost = yes | no
; Limit_Host = host1, host2, host3 (Max is 3)
; Community_name = <Community name>
; Traps = IPaddress | IPXaddress (max of 3 IP or IPX addresses)
; Contact_Name = <user name>
; Location = <computer location>
; Service = Physical, Applications, Datalink, Internet, EndToEnd

;[Modem]================================================

;[Modem]
;InstallModem = <Modem parameter section>
; Example;
;  InstallModem = MyModem
;
;[ModemParameterSection]
;<Com Port Number> = <Modem description>
; Example;
;  Com2 = "Hayes V-Series Ultra Smartmodem 9600"
;
;
;[InstallRemoteAccess]
;
; PortSections = <port section name>
; DialoutProtocols = TCP/IP|IPX|NetBEUI|All
; DialInProtocols = TCP/IP|IPX|NetBEUI|All
; NetBEUIClientAccess = Network|ThisComputer
; TCPIPClientAccess = Network|ThisComputer
; IPXClientAccess = Network|ThisComputer
; UseDHCP = Yes|No
; StaticAddressBegin = <IP address> (used only if UseDHCP = No)
; StaticAddressEnd = <IP address>  (used only if UseDHCP = No)
; ExcludeAddress = <IP address1 - IP address2>
;  The above is used to exclude a range of addresses when a range has
;  been assigned manually. Requires that StaticAddressBegin and
;  StaticAddressEnd are specified already.
;
; ClientCanRequestIPAddress = Yes|No
; AutomaticNetworkNumbers = Yes|No
; NetworkNumberFrom <IPX Net Number>
; AssignSameNetworkNumber = Yes|No
; ClientsCanRequestIpxNodeNumber = Yes|No

; [port section name]
; PortName = COM1|COM2|COM3-COM25
; DeviceType = modem (presently only value available)
; DeviceName = "Hayes V-Series Ultra Smartmodem 9600"
; PortUsage = DialOut|DialIn|DialInOut

;[InstallNetMon]

;[InstallSimpleTCP]

;[InstallTCPPrint]

;[<internet information server parameters>]
;
; (0 = do not install, 1 = install)
; InstallINETSTP = 0|1
; InstallFTP = 0|1
; InstallWWW = 0|1
; InstallGopher = 0|1
; InstallADMIN = 0|1
; InstallMosaic = 0|1
; InstallGateway = 0|1
; InstallDNS = 0|1
; InstallHELP = 0|1
; InstallSMALLPROX = 0|1
; InstallCLIENTADMIN = 0|1
; WWWRoot = <www root directory i.e. C:\INETSRV\WWW>
; FTPRoot = <FTP root directory i.e. C:\ftp>
; GopherRoot = <gopher root directory i.e C:\INETSRV\GOPHER>
; InstallDir = <Internet services install directory>
; EmailName = <E-mail Name i.e. john@org.com>
; UseGateway = 1
; GatewayList = \\gateway1 \\gateway2 \\gateway3
; DisableSvcLoc = 1
; GuestAccountName <name>
; GuestAccountPassword <password string>

;[InstallSAP]

;[DisplayDrivers]=======================================

; [DisplayDrivers]
; <Display driver description> = Retail|Oem

;[Display]==============================================

;[Display]
;
; For this to fully automate, the ConfigureAtLogon can not be used at all.
;
; ConfigureAtLogon = (0 = during setup, 1 = at first logon)
;
;BitsPerPel = <Valid bits per pixel>
;XResolution = <Valid X resolution>
;YResolution = <Valid Y resolution>
;VRefresh = <Valid refresh rate>
;Flags = <Valid flags>
;AutoConfirm = (0 = do not use specified settings, 1 = use pre-defined
;settings)
;InstallDriver (0 = No, 1 = Yes)
;InfFile = <inf file name 1>,<inf file name 2>,.......
;InfOption = <inf option 1>,<inf option 2>,.........
; Example:
;  InstallDriver = 1
;  InfFile = S3.inf, Matrox.inf
;  InfOption = s3 765, Millennium 3D

;[KeyBoardDrivers]======================================

;[KeyBoardDrivers]
;"XT, AT, or Enhanced Keyboard (83-104 keys)" = "RETAIL"

; Descriptions are from the KEYBOARD Section of TXTSETUP.SIF
; ======================================================
; "XT, AT, or Enhanced Keyboard (83-104 keys)" = "RETAIL"

;[PointingDeviceDrivers]================================

;[PointingDeviceDrivers]

; Descriptions are from the MOUSE Section of TXTSETUP.SIF
; ======================================================
; "Microsoft Mouse Port Mouse (includes BallPoint)" = "RETAIL"
; "Logitech Mouse Port Mouse" = "RETAIL"
; "Microsoft InPort Bus Mouse" = "RETAIL"
; "Microsoft Serial Mouse" = "RETAIL"
; "Microsoft BallPoint Serial Mouse" = "RETAIL"
; "Logitech Serial Mouse" = "RETAIL"
; "Microsoft (Green Buttons) or Logitech Bus Mouse" = "RETAIL"
; "No Mouse or Other Pointing Device" = "RETAIL"
; "Microsoft Mouse Port Mouse (includes BallPoint)" = "RETAIL"

;[MassStorageDrivers]===================================

;[MassStorageDrivers]

; Descriptions are from the SCSI Section of TXTSETUP.SIF
; ======================================================
; "Adaptec AHA-151X/AHA-152X or AIC-6260/AIC-6360 SCSI Host Adapter" =
; "RETAIL"
; "Adaptec AHA-154X/AHA-164X SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "Adaptec AHA-174X EISA SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "Adaptec AHA-274X/AHA-284X/AIC-777X SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "Adaptec AHA-294X/AHA-394X or AIC-78XX PCI SCSI Controller" = "RETAIL"
; "Adaptec AHA-2920 or Future Domain 16XX/PCI/SCSI2Go SCSI Host Adapter" =
; "RETAIL"
; "AMD PCI SCSI Controller/Ethernet Adapter" = "RETAIL"
; "AMIscsi SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "BusLogic SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "BusLogic FlashPoint" = "RETAIL"
; "Compaq 32-Bit Fast-Wide SCSI-2/E" = "RETAIL"
; "Compaq Drive Array" = "RETAIL"
; "Dell Drive Array" = "RETAIL"
; "DPT SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "Future Domain TMC-7000EX EISA SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "Future Domain 8XX SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "IBM MCA SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "IDE CD-ROM (ATAPI 1.2)/Dual-channel PCI IDE Controller" = "RETAIL"
; "Mitsumi CD-ROM Controller" = "RETAIL"
; "Mylex DAC960/Digital SWXCR-Ex Raid Controller" = "RETAIL"
; "NCR 53C9X SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "NCR C700 SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "NCR 53C710 SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "Symbios Logic C810 PCI SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "Olivetti ESC-1/ESC-2 SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "QLogic PCI SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "MKEPanasonic CD-ROM Controller" = "RETAIL"
; "Sony Proprietary CD-ROM Controller" = "RETAIL"
; "UltraStor 14F/14FB/34F/34FA/34FB SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "UltraStor 24F/24FA SCSI Host Adapter" = "RETAIL"

;[DetectedMassStorage]==================================

;[DetectedMassStorage]

;[OEMAds]===============================================

;[OEMAds]
;Banner = <text string> (must be enclosed in quotes and have the string
;'Windows NT')
; Example;
; Banner = "My own Windows NT setup"
;Logo = <file name>
;Background = <file name>

;[OEMBootFiles]=========================================

;[OEMBootFiles]
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 155197 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbenv kbhowto kbsbk kbmt KB155197 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:155197

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com