XADM: วิธีย้าย Exchange Server ไปยังคอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีชื่อเดียวกัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 155216 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการย้าย Exchange Server ติดตั้งจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกด้วย

คุณสามารถย้ายการติดตั้ง Exchange Server จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีชื่อเดียวกัน และสูงสุดของฟังก์ชันการทำงานและการบริการที่รักษาเพื่อใช้ บทความนี้ไม่ได้กล่าววิธีการย้ายข้อมูลข้อความในการส่งต่อ ตัวเชื่อมต่อต่างประเทศ ตัวเชื่อมต่อจดหมายทางอินเทอร์เน็ต หรือบริการ การจัดการคีย์เซิร์ฟเวอร์ หรือบริการ add-on ตัวอื่น บทความนี้ให้คำแนะนำสำหรับการย้ายฐานข้อมูล Exchange หลักการ (ฐานข้อมูลบริการไดเรกทอรี ฐานข้อมูลการเก็บข้อมูลส่วนตัว และฐานข้อมูลการเก็บข้อมูลสาธารณะ) ได้อย่างปลอดภัย เมื่อคุณย้ายฐานข้อมูลหลัก รายละเอียดต่อไปนี้ถูกรักษาไว้:
 • รายละเอียดข้อมูลกล่องจดหมายทั้งหมด
 • รายละเอียดข้อมูลโฟลเดอร์สาธารณะทั้งหมด
 • ทั้งหมดรายชื่อส่วนกลางที่อยู่ของบริการไดเรกทอรี กล่องจดหมาย รายชื่อการแจกจ่าย การกำหนดค่าของไซต์และองค์กร และข้อมูลการจำลองแบบ ข้อมูลการเชื่อมต่อและ add-on จะถูกรักษาไว้ แต่ตัวเชื่อมต่อและบริการที่โปรแกรม add-on อาจไม่ปกติ
 • ข้อมูลการกำหนดค่าและฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดสำหรับตัวเชื่อมต่อไซต์และตัวเชื่อมต่อ X.400 ผ่าน TCP/IP ตัวเชื่อมต่อการจำลองแบบไดเรกทอรียังทำงานหากมีส่งข้อมูลการจำลองแบบไดเรกทอรีบนไซต์หรือตัวเชื่อมต่อ X.400
คำแนะนำในบทความนี้อนุมานที่:
 • แพลตฟอร์มขีดเส้นใต้ของตัวประมวลผลจะเหมือนกันบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่
 • Exchange server ไม่ใช่ตัวควบคุมโดเมน

  หมายเหตุ:: แนะนำสำหรับการย้าย หรือ decommissioning ตัวควบคุมโดเมนที่อยู่นอกขอบเขตของบทความนี้
ก่อนที่คุณย้ายบริการเพิ่มเติมของ Exchange และฟังก์ชันไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ พิจารณาว่า กลยุทธ์อื่น ๆ อาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้การขัดจังหวะของสั้นของบริการ คุณอาจต้องการเอาตัวเชื่อมต่อหรือโปรแกรม add-on และการกำหนดค่าใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange อื่นในไซต์ ถ้าคุณสามารถกำหนดค่าได้อย่างง่ายดายใหม่ตัวเชื่อมต่อหรือบริการ คุณอาจต้องการเอาออก และติดตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ก่อนที่คุณเริ่ม decommissioning Exchange server ปัจจุบันของคุณ ตรวจสอบรายการที่สมบูรณ์ของบริการแสดง และพัฒนาแผนการสั่งซื้อ สำหรับการบันทึกข้อมูลทางการโอนย้ายแต่ละบริการ outlook Web Access (OWA) และ MSMail ไม่สามารถย้ายจากการติดตั้ง Exchange หนึ่งไปยังอีก จะต้องเป็น re-installed และ reconfigured เรียบร้อย
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการย้ายบริการ add-on ตัวอื่นเช่นเกตเวย์โทรสาร ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรม

ย้ายมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไปยังคอมพิวเตอร์ใหม่

สำหรับวัตถุประสงค์ของคำแนะนำเหล่านี้ Exchange ปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์กำลังเรียกว่า "เดิมคอมพิวเตอร์" และคอมพิวเตอร์ปลายทางที่กำหนดจะเรียกว่า "เครื่องใหม่" นี่คือการหลีกเลี่ยงการ confusion ในขณะที่คอมพิวเตอร์ทั้งสองจะทำให้เกิดการเรียกใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ NetBIOS เดียวกัน

สิ่งสำคัญ: ไม่สามารถใช้โปรแกรมผู้ดูแลระบบ Exchange เพื่อเอาคอมพิวเตอร์เดิมจากไซต์แลกเปลี่ยนระหว่างกระบวนการถ่ายโอน ถ้าคุณย้าย Exchange ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ คุณไม่มีการเอาเซิร์ฟเวอร์ออกจากไซต์ Exchange logically ถ้าคุณใช้ Exchange ผู้ดูแลระบบเพื่อเอาเซิร์ฟเวอร์ออกจากไซต์ จะยากต่อการโอนย้ายระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมและคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ และอาจไม่มีทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

บันทึกข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก

บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม เริ่ม Microsoft Exchange ผู้ดูแลระบบ และบันทึกรายละเอียดต่อไปนี้:
 • ชื่อขององค์กรและไซต์

  Exchange objects can have directory names that differ from display names. Open the organization and site objects properties and record both names. When you install Exchange on the new computer, use the directory names to define the site and organization, not the display names.
 • Database and transaction log paths for all core database files on the server

  To do this, view the server object properties, and record all paths that are listed on theDatabase Pathsแท็บ
 • The name of the Exchange service account for the site

  All servers that are in a single Exchange site must share the same Exchange service account. To view this account name, open theConfiguration Propertiesdialog, and then click theService Account Passwordแท็บ There is a configuration object for each site in the Exchange organization. You must also know the service account password to move the Exchange installation from the original computer to the new computer.

  When you install Exchange Server on the new computer, you must either use the /R switch with the Setup program, or you must assign a different initial service account to the new installation. More information about this is provided in the "Install Exchange Server on the New Computer" section below.
 • The version number and service pack revision of the Exchange Server installation on the original computer

  Open theคุณสมบัติdialog box of the server object to view the version and service pack number of the Exchange server.
 • Information about customizations that you have made to the computer, including the installation of hotfixes, custom registry changes, and Performance Optimizer settings

  To view details of the Performance Optimizer settings, run the following command:
  \Exchsrvr\bin\Perfwiz.exe -R

Prepare the Core Databases

You can move the directory service, private information store, and public information store databases by using either of the following methods:
 • Restore an online backup of the databases to the new computer.
 • Copy the database files directly to the new computer.

  File-copy database backups are frequently called "offline backups". For the rest of this document, the term "offline backup" will be used to refer to the copying of an Exchange database (.edb) file.
Use an Online Backup to Transfer Database Files

To use an online backup to transfer Exchange database files, follow these steps:
 1. Disable circular logging on the Exchange server. To do this:
  1. ในการคุณสมบัติdialog box of the server object, click theขั้นสูงแท็บ
  2. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นDirectoryและInformation storecheck boxes, and then clickตกลง.
  3. คลิกใช่to restart the services, if prompted.
  If you do not want to disable circular logging, do not use an online backup to transfer the databases to the new server. When you use an online backup to transfer the databases while circular logging is enabled, you will lose directory and mailbox information that is generated after the backup is performed.
 2. Perform an online backup of the directory and information store databases that are on the server.

  หมายเหตุ:: โดยค่าเริ่มต้น เซิร์ฟเวอร์ Exchange จะติดตั้งกับฐานทั้งสองส่วนตัว และสาธารณะข้อมูลที่เก็บข้อมูล คุณสามารถหลังจากนั้นลบฐานข้อมูลเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณต้องการ คำแนะนำในบทความนี้เขียนขึ้น ด้วย assumption ที่ว่า ฐานข้อมูลทั้งสองมีอยู่ ถ้าเดียวฐานข้อมูลหนึ่งอยู่ คำแนะนำเหล่านี้จะยังคง ทำงาน ละเว้นการอ้างอิงไปยังฐานข้อมูลอื่นเท่านั้น


ใช้การสำรองข้อมูลแบบออฟไลน์เพื่อที่ถ่ายโอนแฟ้มฐานข้อมูล

การใช้การสำรองข้อมูลแบบออฟไลน์เพื่อที่แลกเปลี่ยนในการถ่ายโอนฐานข้อมูลแฟ้ม:
 1. หยุดการบริการที่เกี่ยวข้องกับ Exchange Server ทั้งหมด และต้องการปิดการใช้บริการระบบ Attendant ของ Microsoft

  นี่คือครั้งสุดท้ายที่บริการการแลกเปลี่ยนจะเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม ด้วยเหตุผลนี้ แผนของคุณในการถ่ายโอนฟังก์ชันเพิ่มเติมและบริการควรไม่ต้องการ re-starting บริการ Exchange บนคอมพิวเตอร์นี้ คุณจำเป็นว่า คุณมีอยู่แล้วบันทึกข้อมูลการกำหนดค่าที่ทั้งหมดที่คุณจำเป็น และดำเนินการกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องให้บริการแลกเปลี่ยนที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เดิมจะถูกเรียกใช้
 2. ตรวจสอบเส้นทางฐานข้อมูลที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ และทดสอบแต่ละแฟ้มฐานข้อมูลสำหรับความสอดคล้องกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  eseutil /mhเส้นทางไปยังฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลส่วนตัว\priv.edb
  eseutil /mhเส้นทางไปยังฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลสาธารณะ\pub.edb
  eseutil /mhเส้นทางไปยังฐานข้อมูลของไดเรกทอรี\dir.edb
  ส่งกลับผลลัพธ์ของคำสั่ง Eseutil จะรวมบรรทัดที่ "รัฐ" ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ไม่ถ้าบรรทัดการอ่าน "สถานะ: ไม่สอดคล้อง"จนกว่าได้สำเร็จแล้วปิดฐานข้อมูลแต่ละระบบ และ Eseutil มีรายงาน"สถานะ: สอดคล้องกัน"

แฟ้มข้อมูลหลักของการโอนย้ายไปยังคอมพิวเตอร์ใหม่

ปิดบริการเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนที่ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม หากคุณยังไม่ได้ทำ จากนั้น ปิดการใช้บริการระบบ Attendant นี่คือครั้งสุดท้ายที่บริการการแลกเปลี่ยนจะเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม เนื่องจากความตัวนี้ แผนของคุณในการถ่ายโอนฟังก์ชันเพิ่มเติมและบริการควรไม่ต้องการ re-starting บริการ Exchange บนคอมพิวเตอร์นี้ มีความสำคัญที่คุณก่อนบันทึกการกำหนดค่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณจำเป็น และดำเนินการกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องให้บริการแลกเปลี่ยนที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ต้นฉบับเพื่อให้สามารถทำงานอยู่

ถ้าคุณใช้การสำรองข้อมูลแบบออนไลน์


การจัดเก็บล็อกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล To preserve the transaction logs, copy all the Edb*.log files from the directory transaction logs and information store transaction logs folders. Keep each set of log files separate. The log files have similar names, and you may overwrite one database's log files with another if you copy them to a single location.

คำเตือน: If you do not preserve the transaction logs, when you restore the online backup, all changes to the database since the time that the backup was performed will be lost.

If You Use an Offline or File Copy Backup


Copy the Priv.edb, Pub.edb, and Dir.edb files to the new computer. These files are the only ones that you must preserve.

Although it is not required, you may want to also preserve the transaction log files associated with these databases. To preserve the transaction logs, copy all the Edb*.log files from the directory transaction logs and information store transaction logs folders. Keep each set of log files separate. The log files have similar names, and you may overwrite one database's log files with another if you copy them to a single location. If you do not preserve the transaction logs, new sets of logs will be generated on the new computer, starting with Edb00001.log. Because this changes the log file series that is associated with each database, "roll forward" capability from restored online backups. If you do not preserve the transaction logs, make a backup of all databases immediately after you start them on the new computer; this establishes a new baseline backup of the new installation. Previous backups are not invalidated, but restoring from a previous backup will cause you to lose all data that has been stored since you performed the backup.

Unlike an online backup, you will not lose data if you do not move the log files to the new computer. If you do not preserve the log files, it only affects the "roll forward" behavior for previous backups.

Install the Operating System and Then Configure the New Computer as a Domain Member

Install Windows on the new computer and then join the computer to the domain as a member server. Make sure that the server is joined to a Windows domain that has a trust relationship with the domain that contains the Exchange service account. Also, make sure that the computer uses the same NetBIOS name as the original computer.

If you restore the System State (in Windows 2000 and Windows Server 2003) or the system registry from the original computer to the new computer, you may be able to avoid deleting the computer account for the original computer, and re-creating it for the new computer. In most cases, you will disjoin the original computer from the domain and rename it so that you can give the new computer the name and join it to the domain. By leaving the original computer available on the network, but with a different name, you can delay copying the data files until after the new computer has been completely installed.

If you install a Windows version or service pack revision on the new computer that is different from the one that you had on the original computer, Exchange will re-index its databases during the first startup. This can take up to an hour and the databases will not be available for client access during this time.

Install Exchange Server on the New Computer

Install the same version of Exchange on the new computer, including service pack revision and hotfixes. If possible, use the /R option with the Exchange Setup program to install Exchange.

In most distributions of Exchange Server, the setup program is Setup.exe, but for some license types, the setup program is Srvmin.exe (Exchange Standard Edition) or Srvmax.exe (Exchange Enterprise Edition). Locate the appropriate setup program on your Exchange installation CD-ROM, and then start the appropriate setup program from a command prompt. ตัวอย่าง::
Setup.exe /R
When you use the /R switch with Setup.exe, astubdirectory database is installed. A stub directory database contains enough information to allow Setup to complete successfully, but it is incapable of replicating with other directory databases. This stub directory does not support the creation of Information Store databases on the server. When you use the /R switch with Setup.exe, you must restore a previously existing directory database before the Exchange server can become fully operational.

Although the /R startup switch has been available since Exchange 4.0, it was not implemented in the service pack update program until Exchange 5.0 Service Pack 2. Therefore, the instructions that are in this section can only be used to transfer the following installation versions of Exchange to a new computer:
 • Exchange 4.0 (with no service packs)
 • Exchange 5.0 (with no service packs)
 • Exchange 5.0 (with Service Pack 2)
 • Exchange 5.5 (all installations)
หมายเหตุ:: You cannot use the /R option to recover a server that has been logically deleted from the site through Exchange Administrator. For Setup /R to work, the server must appear on the list of servers in the site, in Exchange Administrator. To recover from the logical deletion of a server from a site by using Exchange Administrator, you must reinstall the server into the site with a new directory database and discard the original directory database.

You can then restore the Information Store databases, and then use the directory services information store consistency adjustor or the directory import functions that are in Exchange to reconfigure user mailboxes and accounts. Detailed instructions for doing this are outside the scope of this article. Microsoft Product Support Services (PSS) can help you to plan such a procedure. For information about how to contact Microsoft PSS, visit the following Microsoft Web site:
http://support.microsoft.com
To install Exchange Server on the new computer:
 1. Run the setup program from an Exchange installation CD. Use the /R switch, if possible. After you start Setup with the /R switch, you receive the following message:
  You have chosen the restore from backup option. This will cause Setup to set up a server, but stop without starting the services. This will allow you to restore data from previous backup before starting the services.
  If you do not receive this message, the /R switch was not correctly processed by the Setup program.

  หมายเหตุ:: You cannot use the /R switch as part of a scripted installation with the /Q option. If /Q is specified on the command line for Setup.exe or Update.exe, the /R switch will be ignored. Do not use /R with any other command-line switches.
 2. Create a new site when prompted. Type the organization and site names that you recorded from the directory names on the original server.
 3. On the Site Services Account screen, if you are using Setup /R, enter the same service account as that used in the original Exchange site. If you did not use the /R switch, you must enter a different service account than that used in the original Exchange site. This account should be a member of the local Administrators group on the new computer, and must be a domain user account, not a local computer user account.

  สิ่งสำคัญ: If you do not use the /R switch with Setup and you install Exchange with the original service account, you may cause unintended replication with the original site. This results in the loss of configuration information and the destruction of Free/Busy and Offline Address Book information. If this Exchange server is the only server in the Exchange site, you can safely use the original service account because there are no other servers in the site that can replicate with this one. This is true even if there are other sites in your Exchange organization.

  For additional information about this issue, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  152960XADM: Reassigning Site Roles after Removing the First Server in an Exchange Site
 4. Before you finish Setup, run the Performance Optimizer. If you run Setup with the /R switch, you may receive error messages similar to the following in Performance Optimizer:
  The file E:\exchsrvr\MDBDATA\*.LOG could not be found. - [800FF330]
  -และ-
  The file C:\exchsrvr\MDBDATA\PRIV.EDB could not be found. - [800FF330]
  -และ-
  The file e:\exchsrvr\MDBDATA\PUB.EDB could not be found. - [800FF330]
  -และ-
  The file E:\exchsrvr\DSADATA\*.LOG could not be found. - [800FF330]
  You may safely ignore these error messages.

  สิ่งสำคัญ: After you finish Setup /R, you cannot run Performance Optimizer again to change the database paths before you restore the databases. If you do not use Setup /R, you can run Perfwiz.exe from a command prompt to start the Performance Optimizer.For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  326472XADM: How to Manually Set File Paths Without Using Performance Optimizer
  If you have already exited Setup and you want to run Performance Optimizer, you may remove the whole Exchange installation and start over. To do this after using Setup /R follow these steps:
  1. Delete the \Exchsrvr folder structure that is created by Exchange Setup.
  2. Run Setup again, without the /R switch, and select theRemove Allตัวเลือก If you skip step a, the Remove All operation will be unsuccessful.
 5. Install the latest service pack that was installed on the original server. Run Update.exe /R to perform the service pack update without starting the Exchange services. After you use Setup /R, you must also use the /R switch with Update.exe or the service pack update may be unsuccessful.
 6. Install any Exchange hotfixes that were present on the original server.
 7. Change the circular logging settings to match settings on the original computer. To do this in Exchange Administrator, open theคุณสมบัติdialog box of the server object, and then click theขั้นสูงtab. Click to select or click to clear theDirectoryและInformation storecheck boxes, depending on your previous settings, and then clickตกลง.

Move the Core Database Files to the New Computer

Whether you use online or offline backups, stop all Exchange services except for the System Attendant service. Remove all files from the directory and information store data folders.

หมายเหตุ:: No files with .edb, .log, or .chk file extensions should remain. Instead of deleting these files, move them to another folder and save them until you have completed all steps in this article.
 • If you are restoring from online backups:
  1. Copy the transaction logs (Edb*.log files) from the original computer to the appropriate transaction log folders on the new computer. There are two sets of transaction logs; one set of logs is for the directory and a one set of logs is shared by the public and private Information Store databases. Do not copy any other files from the original server to the transaction log folders.
  2. With the System Attendant service running, restore the directory and information store databases. Do not select the option to start the databases automatically after restoring, or to remove all existing data before restoring. If you are use a different service account, the automatic startup of the services will be unsuccessful.
 • If you are restoring from offline backups:
  1. Copy the Dir.edb, Priv.edb, and Pub.edb files from the original computer to the appropriate database paths on the new computer.
  2. If you preserved the transaction logs (Edb*.log files) from the original computer, copy them into the appropriate directory transaction logs and information store transaction logs folders. Do not copy any other files from the original server to the transaction log folders.

Change the Service Account If You Have Used a Different Initial Service Account (Optional)

 1. Add the original service account to the local Administrators group on the new computer.
 2. In the Services console, change the service account for each Exchange service to the original service account and enter the appropriate password.
 3. Stop the System Attendant service.

Start the Exchange-Related Services

 1. Start the directory service, and then verify that startup completes successfully.

  Start the Exchange Administrator and connect to the new computer. If you have other servers in your Exchange site, verify that intrasite replication is successful by creating a test mailbox on the new computer. It may take several minutes before the mailbox replicates to other servers in the site. Connect to other servers in the Exchange site and verify that replication is successful before continuing to the next step.
 2. Start the Information Store service, and then verify that startup completes successfully.

  If you used offline backups or copies to transfer database files to the new computer, the Information Store database startup may be unsuccessful. You may receive error 1001, and you may be alerted that you must "patch" the databases. To do this, with the directory service running, type theisinteg -patchคำสั่งหมายเหตุ:: If your public Information Store has many thousands of folders, the patch process may take an hour or more to complete.
 3. Use an e-mail client, such as Microsoft Outlook, to verify that messages can be sent between two mailboxes on the new computer.
 4. Start the other Exchange services.

  Verify that messages can be sent between mailboxes on the new computer and other mailboxes in your Exchange organization, and that other services function as you expect.
After you move Exchange Server to the new computer, you do not have to do any client-side reconfiguration. The move will be transparent to the end-users who have mailboxes on the new computer.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 155216 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
Keywords: 
kbenv kbhowto kbusage kbmt KB155216 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:155216
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com