Veilige modus met Windows 95 oplossen

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 156126 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Belangrijk: Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register bewerkt, moet u eerst een back-up van maken de registerbestanden (System. dat en User. dat). Dit zijn verborgen bestanden in de Windows-map.

Windows 95 starten in de veilige modus kunt u problemen oplossen die zich voordoen Wanneer u Windows 95 start normaal. Deze problemen omvatten (maar zijn niet beperkt tot):
 • Setup loopt vast tijdens de eerste keer opnieuw opstarten
 • Foutberichten
 • Verkeerd-om
 • Verlies van functionaliteit

Meer informatie

Windows 95 starten in de veilige modus omzeilt de huidige real-modus configuratie en een minimale protected-modus geladen configuratie uitschakelen Windows 95-stuur programma's en met behulp van de standaard VGA-beeldschermadapter.

Als het probleem zich niet in de veilige modus, mogelijk te wijten aan een conflict met hardware-instellingen, real-modus configuratie problemen compatibel met oudere Windows-programma's of stuur programma's of register schade.

Voor een beschrijving van de gebeurtenissen die optreden wanneer u in Windows 95 opstart Veilige modus, Zie het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
122051Hoe een veilige opstartmodus in Windows 95 wordt uitgevoerd

VOORBEREIDINGEN VOOR HET LOSSEN IN DE VEILIGE MODUS

De procedures in de volgende secties worden de stappen beschreven voor het oplossen configuraties in welke veilige modus lost u een probleem met Windows 95. Veel stappen vereist wijzigingen in Systeemconfiguratie bestanden. Deze wijzigingen zijn niet bedoeld om permanent; zij moeten Als technieken gebruikt voor het isoleren van het conflict dat heeft geresulteerd in een probleem met de standaard configuratie.

De voorbeelden in dit artikel wordt ervan uitgegaan dat Windows 95 is geïnstalleerd de map Windows op station c. pas de syntaxis zoals vereist door de configuratie.

Voordat u wijzigingen aanbrengt, moet u een opstartdiskette maken (EBD) als u nog geen één. U kunt de Noodopstartdiskette opnieuw de computer en bewerken de configuratie bestanden aangebrachte wijzigingen tot gevolg de computer vast lopen.

Een opstartdiskette maken, gaat u als volgt te werk:
 1. Dubbel klik op software in het Configuratiescherm.
 2. Klik op het tabblad opstartdiskette en klik op diskette maken.
Zodra u een Noodopstartdiskette afsluiten van Windows 95, plaats de Noodopstartdiskette in station A, en start de computer opnieuw op. Controleer of dat de computer met de Noodopstartdiskette kunt opstarten. Start de computer normaal.

Problemen met de configuratiebestanden van Windows 95 kan eisen dat de bestanden worden bewerkt. U kunt het systeem of een MS-DOS-teksteditor Configuratie Editor om deze bestanden te bewerken.

De MS-DOS-teksteditor gebruikenEdit.combij een opdrachtprompt en kies vervolgens de opdracht openen in het menu bestand Open het gewenste bestand.

Om de Systeemconfiguratie-Editor te gebruiken, klikt u op de knop Start, klik op uitvoeren, typeSyseditin het vak openen en klik vervolgens op OK. Klik op het bestand dat u wilt bewerken in het menu venster.

PROBLEMEN OPLOSSEN

De veilige modus stappen voor probleemoplossing zijn onderverdeeld in de volgende secties:
 • Problemen met de real-modus configuratie
 • Opdracht regel opties voor Windows 95
 • Windows configuratiebestanden en programma's automatisch gestart op opstarten
 • Protected-modus apparaat stuur programma's
 • Het video stuur programma wijzigen in standaard VGA-beeldschermstuurprogramma
 • Register beschadigingen
 • Als het probleem blijft bestaan

PROBLEMEN MET DE REAL-MODUS CONFIGURATIE

Windows 95 worden de bestanden Config. sys en Autoexec. bat in de veilige modus. A real-modus apparaat stuur programma of and-stay-resident programma (TSR) laden in een van deze bestanden kan conflicteren met Windows 95, leidt tot de problemen die u tijdens een normale boot ondervindt. De volgende stappen kunt u vasts tellen of dit het geval is.

De Real-modus configuratie testen

 1. Start de computer opnieuw op. Als u het bericht ' starten van Windows 95 ' ziet Druk op de toets F8 en kiest u opdracht regel alleen vanaf het opstarten menu.

  Opmerking: Als het Windows 95-grafische gebruikersinterface (GUI) wordt geladen, bewerkt u de Bestand Autoexec. bat en verwijderen of uitschakelen van de regel "wint".
 2. Windows 95 start met een minimale set stuur programma's van Windows door de de volgende regel:
  Win /d: m
  Opmerking: Als u net werk onderdelen zijn vereist voor Windows 95 start, typt u de volgende regel in plaats van de bovenstaande regel:
  /d:n winnen
Als het probleem niet optreedt wanneer u Windows 95 op deze manier start u hebben vastgesteld dat de real-modus en protected-modus configuratie conflict.

Als het probleem blijft bestaan, wordt de inhoud van het bestand Config. sys of Autoexec. bat bestand mogelijk beschadigd. U hebt vastgesteld dat er een conflict met is de real-modus configuratie en voer een schone start van de real- de configuratie modus.

Schoon opstarten van de Real-modus

Windows 95 is niet vereist voor een bestand Config. sys of Autoexec. bat. Deze bestanden zijn alleen nodig voor achterwaartse compatibiliteit. Als u niet nodig hebt Deze bestanden wijzigen en de computer opnieuw opstart. Wijzig bijvoorbeeld het bestand Autoexec. bat bestand Autoexec.bak en het bestand Config sys te wijzigen Config.

Als de bestanden Config. sys en Autoexec. bat vereist zijn, voert u een schone de real-modus configuratie met de vereiste stuur programma's te starten. Hiertoe Volg deze stappen:
 1. Start de computer opnieuw op. Als u het bericht ' starten van Windows 95 ' ziet Druk op de toets F8 en kies vervolgens bevestiging van elke stap uit het opstartmenu.
 2. Laad de volgende items als daarom wordt gevraagd:
  • Stuur programma Dblspace (als de vaste schijf is gecomprimeerd).
  • Het bestand Config sys niet verwerken.
  • Himem. sys.
  • Ifshlp. sys.
  • Dblbuff. sys (alleen als u daarom wordt gevraagd).
  • Het bestand Autoexec. bat niet verwerken.
  • Windows 95 grafische gebruikersinterface (GUI) te laden alle Windows-stuurprogramma's laden.
Als u het schoon opstarten van uw real-modus configuratie lost het probleem het conflict met een TSR-programma of real-modus apparaat stuur programma met behulp van de stap - isoleren door stap bevestigings functie.

OPDRACHT REGEL OPTIES VOOR WINDOWS 95

Is een effectieve methode voor Windows 95 starten met opdracht regel parameters opsporen van problemen met de configuratie. De parameters moeten worden gebruikt voor probleemoplossing de informatie gebruiken om uw bestaande wijzigen configuratie en het conflict oplossen.
 1. Volg de instructies voor een schone real-modus opstarten in de "schone Real- Opstarten in de modus"sectie hierboven, maar niet de gebruikers interface van Windows worden geladen.
 2. Start Windows 95 met de opdracht regel schakel door de volgende regel te typen:
  /d:fsvx winnen

Beschrijving van opdracht regel opties

/D - gebruikt voor het oplossen van problemen wanneer Windows 95 niet correct wordt gestart.

F - uitschakelen 32-bits schijftoegang. Dit komt overeen met het uitschakelen van de vaste schijf controller (s) in Apparaatbeheer.

S - geeft aan dat Windows 95 moet ROM-adresruimte tussen gebruiken F000: 0000 en 1 MB voor een breek punt.

V - geeft aan dat de rom-routine interrupts van de vaste verwerkt schijfcontroller. Dit komt overeen met de instelling van het bestand System. ini van de "VirtualHDIRQ = FALSE."

X - Sluit alle adapter gebied uit het geheugen ber eik van die Windows 95 scans op ongebruikte schijf ruimte. Dit is gelijk aan de Instelling van System. ini-bestand van "EMMExclude = A000-FFFF." Als deze schakel optie het probleem is opgelost kan er een conflict in het upper memory area (UMA) waarvoor een Exclude-instructie.

Opmerking: Elk van de ini-bestand dat bovengenoemde behoort de De sectie [386Enh] van het bestand System. ini.

WINDOWS CONFIGURATIEBESTANDEN EN PROGRAMMA'S AUTOMATISCH WORDEN GESTART

Windows 95 bevat verschillende methoden voor het laden van programma's automatisch. Starten in de veilige modus wordt voorkomen dat programma's worden gestart automatisch.

Windows 95 bevat het bestand Win. ini en System. ini voor achterwaarts compatibiliteit met oudere programma's en apparaat stuur programma's. Upgraden van een vorige installatie van Windows 3. x voor Windows 95, evenals toevoegen software, kan leiden tot conflicten in de configuratiebestanden van Windows.

Als het probleem wordt veroorzaakt door programma starten bij het opstarten te bepalen

Laad Windows 95 door opstarten vanaf een opdrachtprompt en start Windows 95 door typenWin, voor de SHIFT-toets ingedrukt de duur van de boot. Hiermee voorkomt u dat programma's laden automatisch bij het opstarten.

Als het probleem is opgelost door te voorkomen dat programma's worden geladen tijdens het opstarten de volgende mogelijke bronnen onderzoeken:

Het bestand Winstart. bat

Het bestand Winstart. bat wordt gebruikt voor het laden van TSR's die vereist voor Windows zijn- programma's en niet nodig zijn in MS-DOS-sessies.

Zie voor meer informatie over het bestand Winstart. bat artikel in de Microsoft Knowledge Base:
134402Sommige TSR-programma's van Autoexec. bat verplaatst naar Winstart. bat tijdens Setup

Het bestand Win. ini

De "load =" en "uitvoeren =" regels in de sectie [Windows] van het bestand kunnen programma's automatisch worden gestart. Zie de volgende sectie voor meer informatie informatie.

De groep Opstarten

Als het probleem is opgelost door de groep Opstarten te negeren, verwijderen de programma's uit de groep Opstarten afzonderlijk om het probleem te isoleren programma.

De sleutel Run in het register

Waarschuwing: Onjuist gebruik van register-Editor kan ernstige problemen dat moet u mogelijk om Windows 95 opnieuw te installeren. Microsoft kan niet garanderen. dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van register-Editor kunnen worden opgelost. Gebruik de register-Editor op eigen risico.

Opmerking: Voor meer informatie over het bewerken van het register, 'Sleutels en waarden Sleutels en waarden on line Help-onderwerp in de register-Editor (Regedit. exe). Opmerking u moet een back-up van de registerbestanden (System. dat en User. dat) voordat u het register bewerkt.

U kunt voorkomen dat programma's laden door de teken reeks voor het programma verwijderen uit de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
				
Programma's kunnen ook worden geladen uit de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
				

Windows-configuratiebestanden testen

De Windows-configuratiebestanden testen, gaat u als volgt te werk:
 1. Opstarten vanaf een opdrachtprompt.
 2. Wijzig het bestand Win. ini door de volgende regel te typen:
  ren c:\windows\win.ini *.bak
  Start Windows 95 doorWin. Als dit procedure wordt het probleem opgelost, ervoor te zorgen dat de "load =" en "uitvoeren =" regels in de sectie [Windows] van het bestand Win. ini zijn leeg of voorafgegaan door een punt komma (;) om te voorkomen dat de items niet worden geladen.
 3. Wijzig het bestand System. ini door de volgende regel te typen:
  ren c:\windows\system.ini *.bak
 4. Windows 95 vereist een System. ini laden grafische gebruikers interface (GUI). Het oorspronkelijke bestand vervangen door het volgende te typen regel:
  c:\windows\system.cb c:\windows\system.ini kopiëren
  Opmerking: Windows 95 start met het bestand System. CB niet geladen een het stuur programma voor de muis. Het nieuwe bestand System. ini bewerken toe te voegen het de volgende regels:
     [386Enh]
     mouse=*vmouse, msmouse.vxd
  
     [boot]
     drivers=mmsystem.dll
     mouse.drv=mouse.drv
  						
  Start Windows 95 doorWinbij de opdrachtprompt. Als het oorspronkelijke bestand System. ini met de Bestand System. CB corrigeert het probleem, het probleem zich waarschijnlijk met beide de sectie [boot] of [386Enh] van het origineel System. ini. herstel het oorspronkelijke bestand oplossen van dit probleem.

  De oorzaak van het probleem isoleren, plaatst u een punt komma (;) op de begin van een regel om te voorkomen dat het item wordt geladen.
Voor meer informatie over het bestand System. ini en de standaard items Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
140441Een nieuw System. ini-bestand zonder stuur programma's van derden maken

PROTECTED-MODUS APPARAAT STUUR PROGRAMMA'S

Veilige modus worden alle protected-modus apparaat stuur programma's voor Windows 95 uitgeschakeld. Testen of incompatibele onderdelen en bron conflicten kan worden geleid door de protected-modus apparaat stuur programma's in het apparaat uitschakelen Manager.

Protected-modus apparaat stuur programma's om conflicten vast te verwijderen

 1. Dubbel klik in het Configuratiescherm op systeem.
 2. Klik op het tabblad Apparaatbeheer en klikt u op de weergave apparaten op Type optie.
 3. Schakel alle protected-modus apparaat stuur programma's. Bijvoorbeeld:
  1. Dubbel klik op het diskette station Controllers weer te geven.
  2. Klik op standaard diskette station Controller en klik vervolgens op Eigenschappen.
  3. Klik op het tabblad Algemeen op de oorspronkelijke configuratie (huidig) selectie vakje uit en klik vervolgens op OK.

   Opmerking: Als u hardwareprofielen hebt ingeschakeld, er is een selectie vakje voor alle configuraties. Schakel het selectie vakje voor de hardwareprofiel die u wilt oplossen.

   Als er geen oorspronkelijke configuratie (huidige) selectie vakje, klikt u op Uitschakelen in dit hardwareprofiel selectie vakje in om deze te selecteren.

   Opmerking: In Windows 95 OSR2 kan de gebruikersinterface gewijzigd. Klik op de Selectie vakje uitschakelen In dit hardwareprofiel op het uitschakelen van een protected-modus stuur programma.
  4. Herhaal stappen A-C voor elk apparaat in Apparaatbeheer.
 4. Klik op sluiten en start de computer opnieuw op.
Als het probleem is opgelost door de protected-modus stuur programma's uitschakelen Apparaatbeheer kan er een hardwareconflict of een stuur programma niet compatibel met uw hardware. Voor meer informatie over oplossen van bron conflicten in Windows 95, Zie de volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
133240Het oplossen van apparaat conflicten met behulp van Apparaatbeheer
Als u vast stelt dat een Windows 95 protected-modus apparaat stuur programma incompatibel is met de hardware, neem contact op met de hardwarefabrikant om vast te stellen de beschikbaarheid van nieuwe stuur programma's.

HET VIDEO STUUR PROGRAMMA WIJZIGEN IN STANDAARD VGA-BEELDSCHERMSTUURPROGRAMMA

Opmerking: Als u de aanwijzingen in de vorige sectie ("verwijderen gevolgd Protected-modus stuur programma's om conflicten vast te stellen"), u de weergave hebt gewijzigd stuur programma voor VGA- en u kunt naar de volgende sectie overslaan. Het uitschakelen van de uw video beeld scherm adapter ingesteld op het VGA-stuurprogramma.

Veilige modus wordt Windows 95 opgestart met het VGA-beeldschermstuurprogramma. Om te bepalen of het probleem dat u ondervindt video stuur programma is gekoppeld, wijzigen het VGA-stuurprogramma voor test doeleinden.

Opmerking: Om probleemloos kunt terugkeren naar uw vorige configuratie:
 • Back-up van het bestand System. ini.
 • Noteer de huidige bureau blad (resolutie) en kleurenpalet.
 • Noteer de naam van de huidige video adapter.
Als het VGA-stuurprogramma wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:
 1. Start Windows 95 in de veilige modus.
 2. Dubbel klik op beeld scherm in het Configuratiescherm.
 3. Klik op beeld scherm Type wijzigen op het tabblad instellingen.
 4. Klik op wijzigen in het gebied Adapter Type.
 5. Klik op de optie alle apparaten weer geven.
 6. Klik in het vak Fabrikanten op (standaard beeld scherm typen). In de Modellen op Standaard-beeldschermadapter (VGA), en klik vervolgens op OK.
 7. Klik op OK of sluiten totdat u terug bent bij het Configuratie scherm. Wanneer u bent u wordt gevraagd de computer opnieuw opstarten, doen.
Als u hebt vastgesteld dat uw video stuur programma niet compatibel met Windows 95 is Neem contact op met de hardwarefabrikant om vast te stellen de beschikbaarheid van nieuwe stuur programma's.

REGISTER BESCHADIGINGEN

Wanneer u Windows 95 in de veilige modus opstart wordt het register minimaal gelezen. Beschadiging van het register kan niet duidelijk worden uitgevoerd in de veilige modus. Deze mogelijk moet u het bestaande register (System. dat) vervangen door een back-up om te bepalen of het probleem wordt veroorzaakt door een beschadigd register. Naar problemen met een beschadigd register, als volgt:
 1. Opstarten vanaf een opdrachtprompt.
 2. Typ de volgende opdracht verwijdert u de bestands ken merken van de back-up van het register:
  c:\windows\command\attrib -h -s - r c:\system.1st
 3. Verwijder de bestands ken merken van het huidige register door te typen:
  c:\windows\command\attrib -h -s - r c:\windows\system.dat
 4. Wijzig het register door te typen:
  ren c:\windows\system.dat *.dax
 5. Kopieer de reserve kopie naar het huidige register door te typen:
  copy c:\system.1st c:\windows\system.dat
 6. Start de computer opnieuw op.

  Opmerking: Het bestand System. 1st is een reserve kopie van het register gemaakt tijdens de laatste fase van Windows 95 Setup. Dus de 'met Windows 95 voor de eerste keer"banner wordt weer gegeven en Hiermee wordt voltooid in Windows 95 instellingen als deze zijn geïnstalleerd.
Als het bestand System. dat te vervangen door het bestand System. 1st is opgelost door de probleem, het probleem mogelijk te wijten aan een beschadiging van het register. Programma's en apparaten stuur programma's toegevoegd na de installatie van Windows 95 mogelijk opnieuw installeren de nieuwe register bijwerken.

Als het probleem niet is opgelost, herstelt u de oorspronkelijke register. Hiertoe Volg deze stappen:
 1. Start de computer vanaf een opdrachtprompt.
 2. Typ de volgende regels:
  c:\windows\command\attrib -s -h - r c:\windows\system.dat

  copy c:\windows\system.dax c:\windows\system.dat
 3. Start de computer opnieuw op.
De cd-rom van Windows 95 bevat hulp programma's voor back-up van uw systeembestanden als Als het register. Zie voor meer informatie over deze hulp programma's de de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
139437Nood herstel programma voor Windows 95
135120Hulp configuratieprogramma van back-up voor Back-Up van het register

ALS HET PROBLEEM BLIJFT BESTAAN

Als de in dit artikel beschreven stappen niet kunt oplossen de probleem, het probleem mogelijk te wijten aan een of meer van de volgende items:
 • Defecte hardware
 • De computer is een speciale schakel optie nodig voor HIMEM.SYS
 • CMOS-instellingen mogelijk moeten worden gewijzigd (zoals het uitschakelen van schaduw-RAM)
 • Het systeem-BIOS ROM moet u mogelijk een upgrade die compatibel is met Windows 95
 • Een virus
 • Een upgrade van een vorige Windows-installatie is mislukt
Vasts tellen of Windows 95 compatibel met uw huidige systeem is configuratie mogelijk nodig om een schone installatie van Windows 95 de map.

Als u voldoende vrije schijfruimte hebt, installeert u Windows 95 in een lege map (zoals de map Win95). Zie voor informatie over hoe u dit doet, de volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
142096Het opnieuw installeren van Windows 95 in een nieuwe map
Als het probleem is opgelost, uw vorige installatie mogelijk zijn opgenomen onderdelen die niet compatibel is met Windows 95.Raadpleeg de documentatie of de fabrikant van uw computer voor informatie over het wijzigen van de CMOS-instellingen en de beschikbaarheid van BIOS-upgrades.

Eigenschappen

Artikel ID: 156126 - Laatste beoordeling: woensdag 23 februari 2011 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows 95
Trefwoorden: 
kbenv kbtshoot kbmt KB156126 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:156126
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com