วิธีใช้ Dumpchk.exe เพื่อตรวจสอบแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 156280 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่315271.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

dumpchk มีโปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้ในการตรวจสอบว่า แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้อง Dumpchk ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงสัญลักษณ์

คุณสามารถดาวน์โหลดเครื่องมือการตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับผลิตภัณฑ์ Windows จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
dumpchk จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:
 • ซีดีรอม windows NT 4.0:
  Support\Debug\ <platform>\Dumpchk.exe</platform>
 • windows 2000 ซีดีรอม: ติดตั้งเครื่องมือการสนับสนุน โดยการทำงานอยู่มีชื่อเป็น Setup.exe จากโฟลเดอร์ Support\Tools บนซีดีรอม โดยค่าเริ่มต้น Dumpchk.exe ถูกติดตั้งที่โฟลเดอร์ Program Files\Support Tools

ข้อมูลเพิ่มเติม

dumpchk มีสวิตช์ที่บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:
  DUMPCHK [options] <CrashDumpFile>

   -? Display the command syntax.

   -p Prints the header only (with no validation).

   -v Specifies verbose mode.

   -q Performs a quick test. Not available in the Windows 2000.
				
เติมสวิตช์ที่พร้อมใช้งานใน Windows 2000 Dumpchk.exe รุ่นเท่านั้น:
  -c Do dump validation.

  -x Extra file validation. Takes several minutes.

  -e Do dump exam.

  -y <Path> Set the symbol search path for dump exam. 
    If the symbol search path is empty, the CD-ROM
    is used for symbols.

  -b <Path> Set the image search path for dump exam.
    If the symbol search path is empty, <SystemRoot>\system32
    is used for symbols.

  -k <File> Set the name of the kernel to File.

  -h <File> Set the name of the hal to File.
				
Dumpchk แสดงข้อมูลพื้นฐานจากแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ จากนั้นจึงตรวจสอบเลขที่อยู่เสมือนและตำแหน่งทางกายภาพทั้งหมดในแฟ้ม หากพบข้อผิดพลาดในแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ Dumpchk จะรายงานข้อผิดพลาดเหล่านั้น ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการแสดงผลของคำสั่ง Dumpchk::
  Filename . . . . . . .memory.dmp
  Signature. . . . . . .PAGE
  ValidDump. . . . . . .DUMP
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  DirectoryTableBase . .0x00030000
  PfnDataBase. . . . . .0xffbae000
  PsLoadedModuleList . .0x801463d0
  PsActiveProcessHead. .0x801462c8
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000

  ExceptionCode. . . . .0x80000003
  ExceptionFlags . . . .0x00000001
  ExceptionAddress . . .0x80146e1c

  NumberOfRuns . . . . .0x3
  NumberOfPages. . . . .0x1f5e
  Run #1
   BasePage . . . . . .0x1
   PageCount. . . . . .0x9e
  Run #2
   BasePage . . . . . .0x100
   PageCount. . . . . .0xec0
  Run #3
   BasePage . . . . . .0x1000
   PageCount. . . . . .0x1000


  **************
  **************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList
  **************

  **************
  **************--> Performing a complete check (^C to end)
  **************
  **************
  **************--> Validating all physical addresses
  **************
  **************
  **************--> Validating all virtual addresses
  **************
  **************
  **************--> This dump file is good!
  **************
				
ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดระหว่างส่วนใด ๆ ของผลลัพธ์ที่แสดงอยู่ข้างต้น แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเสียหาย และไม่สามารถทำการวิเคราะห์

ในตัวอย่างนี้ ข้อมูลที่สำคัญที่สุด (จาก standpoint ตรวจแก้จุดบกพร่อง) คือ ต่อไปนี้:
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000
				
ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อกำหนดเคอร์เนล STOP พลาด occurred และ ต้องเป็นค่าที่แน่นอน Windows รุ่นใดถูกใช้

ข้อมูลในบทความนี้ได้จาก Kit ทรัพยากรของ Windows NT สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dumpchk.exe และโปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ ตรวจแก้จุดบกพร่อง ดู Appendix A ใน Windows NT 3.51 ทรัพยากร Kit อัพเดตและปรับปรุง 2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
119490การตรวจสอบแฟ้ม Crashdump สำหรับความเสียหาย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 156280 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbnetwork kbmt KB156280 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:156280

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com