Wpisy w plikach CONFIG.NT oraz AUTOEXEC.NT mogą powodować błędy NTVDM

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 156687 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas uruchamiania 16-bitowej aplikacji może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
16-bitowy podsystem Windows — Ukryta konsola WOWVDM.
NTVDM CPU: napotkano niedozwoloną instrukcję. Obiekt źródłowy

Przyczyna

Gdy przy uruchamianiu 16-bitowych aplikacji pojawiają się komunikaty o błędzie WOWVDM, to mogą być one spowodowane przez problemy z plikiem Config.nt lub Autoexec.nt. Te pliki są analizowane za każdym razem, gdy jest uruchamiany proces VDM. Jeśli występują problemy z tymi plikami, mogą się pojawić powyższe komunikaty o błędzie.

Rozwiązanie

Należy odtworzyć plik Config.nt lub Autoexec.nt file albo zamienić na komentarz (REM) wszelkie niestandardowe wiersze w istniejących plikach, aby stwierdzić, który z nich jest źródłem błędów. Następnie należy usunąć wiersze powodujące problemy.

Więcej informacji

Należy także sprawdzić wersje plików Command.com. Zmodyfikowane daty powinny być identyczne jak daty oryginalnej instalacji systemu Windows.

Należy zmienić nazwy wszelkich plików Command.com mających inne daty niż oryginalne, z wyjątkiem tych wersji plików Command.com, które znajdują się w katalogu głównym partycji startowej (na ogół jest to dysk C) oraz w folderze Windows, jeśli jest stosowany podwójny rozruch i są uruchamiane systemy Windows 95 oraz Windows 98.

Należy się również upewnić, że w folderze System32 znajduje się tylko jedna kopia pliku Command.com dla systemu Windows.

Właściwości

Numer ID artykułu: 156687 - Ostatnia weryfikacja: 2 grudnia 2005 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows NT Server 3.5
  • Microsoft Windows NT Server 3.51
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbprb kbusage KB156687

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com