Straipsnio ID: 157729 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip pa?alinti talpykloje laikomus retrospektyvos (arba lauko Address (Adresas) ?ra?us nar?ykl?je ?Internet Explorer?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Svarbu. ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei registro duomenis pakeisite netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows XP?

Nor?dami pa?alinti talpykloje laikomus interneto adres? ?ra?us, i?valykite aplank? ?History? (Retrospektyva). Nor?dami tai padaryti, naudokite atitinkam? metod?.

?Internet Explorer? 4.0, 4.01, 5, 5.5, 6.0

 1. U?darykite visus paleistus ?Internet Explorer? egzempliorius ir visus nar?ykl?s langus.
 2. Dalyje ?Control Panel? (Valdymo skydas) spustel?kite Internet Options (Interneto parinktys).
 3. Spustel?kite skirtuk? General (Bendra), tada spustel?kite Clear History (Valyti retrospektyv?).
 4. Spustel?kite Yes (Taip), tada spustel?j? OK (Gerai) u?darysite dialogo lang? ?Internet Options? (Interneto parinktys).
Jei talpykloje laikomi adresai vis tiek pateikiami ?Internet Explorer? lauke Address (Adresas), atlikite toliau pateiktus veiksmus.
 1. I?junkite ?Internet Explorer?.
 2. Toliau pateiktame registro rakte panaikinkite visas reik?mes, i?skyrus reik?m? (Default):
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
PASTABA: ?iame registro rakte reik?m?s yra pateikiamos kaip Url1, Url2, Url3 ir t. t. Jei panaikinote tik kelias reik?mes, o likusios reik?m?s yra pateiktos ne pagal nuosekli? numeri? eil?, tik keletas i? likusi? ?ra?? bus pateikti lauke Address (Adresas). Kad taip neatsitikt?, pervadinkite likusias reik?mes taip, kad jos b?t? pateiktos nuosekliai pagal numeri? eil?.

?Internet Explorer 3.0?

 1. Nar?ykl?s ?Internet Explorer? meniu View (Rodinys) spustel?kite Options (Parinktys).
 2. Spustel?kite skirtuk? Navigation (Nar?ymas).
 3. Spustel?kite Clear History (Valyti retrospektyv?), tada spustel?kite OK (Gerai).
Jei talpykloje laikomi adresai vis tiek rodomi sistemai ?Windows 95? skirtos nar?ykl?s ?Internet Explorer? lauke Address (Adresas), atlikite toliau pateiktus veiksmus.
 1. I?junkite ?Internet Explorer?.
 2. Toliau pateiktame registro rakte panaikinkite visas reik?mes, i?skyrus reik?m? (Default):
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
PASTABA: ?iame registro rakte reik?m?s yra pateikiamos kaip Url1, Url2, Url3 ir t. t. Jei panaikinote tik kelias reik?mes, o likusios reik?m?s yra pateiktos ne pagal nuosekli? numeri? eil?, tik keletas i? likusi? ?ra?? bus pateikti lauke Address (Adresas). Kad taip neatsitikt?, pervadinkite likusias reik?mes taip, kad jos b?t? pateiktos nuosekliai pagal numeri? eil?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 157729 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 5.4
TAIKOMA:
 • Microsoft Internet Explorer 1.0
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 3.2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 2.01
 • Microsoft Internet Explorer 2.1
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.1
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Rakta?od?iai: 
kbhowto KB157729

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com