Komunikat o błędzie: „Nie można zainicjować systemu IOS” podczas rozruchu

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 157924 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL157924
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas ponownego uruchamiania systemu Windows 95 po zainstalowaniu programu lub zmianie konfiguracji komputera może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Inicjalizacja urządzenia systemu IOS w systemie Windows: Błąd ochrony systemu Windows. Nie można zainicjować systemu IOS, uruchom ponownie komputer
Podczas inicjalizacji systemu IOS: Błąd ochrony systemu Windows. Należy ponownie uruchomić komputer.
Inicjalizacja urządzenia systemu IOS w systemie Windows: Błąd ochrony systemu Windows. Należy ponownie uruchomić komputer.
Po wyświetleniu tego komunikatu o błędzie normalne uruchomienie systemu Windows 95 nie będzie możliwe. System Windows 95 można jednak będzie uruchomić w trybie awaryjnym.

Rozwiązanie

Normalne uruchomienie systemu Windows 95 będzie możliwe po wykonaniu następującej procedury:
 1. Uruchom system Windows 95 w trybie awaryjnym lub w wierszu polecenia.
 2. Wykonaj jeden z następujących dwóch kroków:
  • Dokonaj edycji plików Config.sys oraz Autoexec.bat i wyłącz wszystkie odwołania do programu Smartdrv.exe. Aby wyłączyć wiersz, wpisz polecenie rem na początku wiersza.
  • Zmień nazwę pliku Smartdrv.exe.
 3. Uruchom ponownie komputer w normalny sposób.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące komunikatów o błędach systemu IOS, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
225497 Windows 95 May Fail to Boot Due to I/O Subsystem Failure
164666 Err Msg: While Initializing Device IOS...
192841 Difficulties Using AMD K6-2 or Athlon Central Processing Unit
168866 FIX: IOS Failed to Initialize Error During Installation

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w systemach Microsoft Windows 95 i wersjach OEM Service Release. Ten problem został rozwiązany w następującym zaktualizowanym pliku dla systemu Windows 95 oraz OSR2:
RMM.PDR wersja 4.00.1112 (10-03-1997) i nowsze

Więcej informacji

Problem występuje tylko w niektórych konfiguracjach systemu i nie występuje, gdy na komputerze jest zainstalowany program Internet Explorer 4.0. Te konfiguracje systemu mają co najmniej 32 MB pamięci RAM i dużą liczbę sterowników urządzeń. Problem występuje rzadko i może wystąpić tylko podczas uruchomienia. Problem nie dotyczy systemów oferowanych w chwili obecnej.

Właściwości

Numer ID artykułu: 157924 - Ostatnia weryfikacja: 19 sierpnia 2003 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
Słowa kluczowe: 
kbenv kberrmsg kbfaq kbfix kbprb osr2 win95 KB157924
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com