Χρήσιμα βοηθητικά προγράμματα κιτ πόρων για διαχειριστές τομέα

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 158388 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Τα Windows NT 4.0 Resource Kit περιλαμβάνει πολλά χρήσιμα βοηθητικά προγράμματα για τους διαχειριστές τομέα των Windows NT. Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να ομαδοποιείτε πολλά από τα βοηθητικά προγράμματα και παρέχει μια συνοπτική περιγραφή για γρήγορη αναγνώριση της χρήσης του βοηθητικού προγράμματος κάθε. Δεν προορίζεται για να παρέχουν μια περιεκτική ανάλυση για κάθε βοηθητικό πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες

Addusers.exe Dumps and imports user and group accounts in an Windows NT
       user account data base to a text file. Passwords are not
       included.

Autolog.exe  Graphical utility to automate the registry settings for
       Auto-logon.

Browmon.exe  Graphical browser monitoring utility.

Browstat.exe A more powerful command-line browser monitoring and querying
       tool.

Delprof.exe  Deletes user profiles.

Dommon.exe  Graphical domain monitoring tool. Displays secure channels

       between Windows NT computers that are members of a domain,
       and between domain controllers that are trusting other
       domains. This utility shows the same information as the
       command-line utility Nlmon.exe.

Findgrp.exe  Finds all local and global group memberships for a user in
       both an accounts domain and a resource domain.

Getsid.exe  Dumps the users SID (includes the RID) for users or groups.

Ifmember.exe Lists the groups a user is a member of.

Logoff.exe  Utility (available only with NT 4.0 Server Resource Kit)
       allows the user to logoff from the command prompt.

Netdom.exe  Powerful command-line utility can be used to join a domain,
       manage computer accounts for members and BDCs, reset secure
       channels, establish trust relationships, and manage resource
       domain computer accounts.

Nlmon.exe   Command-line domain monitoring tool. Displays secure
       channels between Windows NT computers that are members of a
       domain, and between domain controllers that are trusting
       other domains. Shows the same information as the graphical
       utility Dommon.exe

Nltest.exe  Very powerful command-line domain monitoring utility. Does
       much more than Nlmon.exe or Dommon.exe.

Passprop.exe Provides functionality not available in User Manager. Allows
       policies to force complex passwords that contain a mix of
       upper and lowercase letters and numbers or symbols, and the
       ability to lock out an administrator's account over the
       network, but still allowing an administrator to log on
       interactively on domain controllers.

Regback.exe  Utility to backup the registry.

Regrest.exe  Utility to restore the registry.

Showgrps.exe Shows the groups that a user is a member of.

Usrstat.exe  Displays user name, full name, and last logon date and time
       for each user account across all domain controllers.

Usrtogrp.exe Adds users to local and global groups from a text file.

Dumpel.exe  Dumps an event log to a file.

Netwatch.exe Graphical utility shows shares and connected users for one
       or more servers in a single window.

Pathman.exe  Command-line utility to modify the system and user path
       environment statements.

PERMCOPY.exe Copies permissions from one share to another.

Perms.exe   Displays a user's permissions to files and directories on an
       NTFS volume.

Regkey.exe  Graphical utility to modify the registry to change settings
       for the shutdown button on the logon screen, to display the
       last logged on user, whether to parse the Autoexec.bat file
       for path and environment variables, to specify the number of
       profiles cached, to specify the default wallpaper, and
       whether to generate long file names on the FAT file system.

Rmtshare.exe Remotely view and create shares.

Scopy.exe   Copies files between NTFS file systems and retains all file
       and directory permissions.

Showacls.exe Displays NTFS permissions for files, folders, and directory
       trees.

Shutdown.exe Command-line utility to remotely shut down and reboot
       Windows NT computers.

Shutgui.exe  Graphical utility to remotely shutdown and reboot Windows NT
       computers.

Srvinfo.exe  Utility that lists lots of information for local and remote
       Windows NT computers. To get all the information, you must
       be an administrator of the remote machine. Some of the
       information listed includes Windows NT type, build number,
       domain name, Primary Domain Controller (PDC), IP address,
       drive space, and services running.

Timeserv.exe A service (available only with NT 4.0 Server Resource Kit)
       that keeps the local system clock synchronized with
       a Time server that is independent of a logged on user.

Whoami.exe  Lists the user account who spawned the CMD process.

Winat.exe   Graphical utility to administer and schedule processes using
       the Scheduler service.
				

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 158388 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbproductlink kbenv kbinfo kbmt KB158388 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:158388

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com