Brojevi verzija i datumi izdavanja za Exchange Server

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 158530 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Naznaka
Vi?e informacije o brojevima verzija i datumima izdavanja za Microsoft Exchange Server 2007 i novije verzije potra?ite na slede?oj Veb lokaciji:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh135098.aspx

Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

Svaka verzija sistema Microsoft Exchange Server ima druga?iji broj verzije. Slede?a tabela navodi brojeve verzija i op?te datume izdavanja za svaku verziju
Exchange Server 4.0                4.0.837 april 1996. Microsoft Exchange Server 4.0 (a)         4.0.993 avgust 1996. Microsoft Exchange Server 4.0 SP1         4.0.838 maj 1996. Microsoft Exchange Server 4.0 SP2         4.0.993 avgust 1996. Microsoft Exchange Server 4.0 SP3         4.0.994 novembar 1996. Microsoft Exchange Server 4.0 SP4         4.0.995 april 1997. Microsoft Exchange Server 4.0 SP5         4.0.996 maj 1998. Microsoft Exchange Server 5.0           5.0.1457 mart 1997. Microsoft Exchange Server 5.0 SP1         5.0.1458 jun 1997. Microsoft Exchange Server 5.0 SP2         5.0.1460 februar 1998. Microsoft Exchange Server 5.5           5.5.1960 novembar 1997. Microsoft Exchange Server 5.5 SP1         5.5.2232 jul 1998. Microsoft Exchange Server 5.5 SP2         5.5.2448 decembar 1998. Microsoft Exchange Server 5.5 SP3         5.5.2650 septembar 1999. Microsoft Exchange Server 5.5 SP4         5.5.2653 novembar 2000. Microsoft Exchange 2000 Server           6.0.4417 oktobar 2000. Microsoft Exchange 2000 Server (a)         6.0.4417 januar 2001. Microsoft Exchange 2000 Server SP1         6.0.4712 jul 2001. Microsoft Exchange 2000 Server SP2         6.0.5762 decembar 2001. Microsoft Exchange 2000 Server SP3         6.0.6249 avgust 2002. Microsoft Exchange 2000 Server post-SP3       6.0.6487 septembar 2003. Microsoft Exchange 2000 Server post-SP3       6.0.6556 april 2004. Microsoft Exchange 2000 Server post-SP3       6.0.6603 avgust 2004. Microsoft Exchange 2000 Server post-SP3       6.0.6620.5 mart 2008. Microsoft Exchange 2000 Server post-SP3       6.0.6620.7 avgust 2008 Microsoft Exchange Server 2003           6.5.6944 oktobar 2003. Microsoft Exchange Server 2003 SP1         6.5.7226 maj 2004. Microsoft Exchange Server 2003 SP2         6.5.7638 oktobar 2005. Microsoft Exchange Server 2003 post-SP2      6.5.7653.33 mart 2008. Microsoft Exchange Server 2003 post-SP2      6.5.7654.4 Avgust 2008 Microsoft Exchange Server 2007.           8.0.685.24 ili 8.0.685.25 decembar 2006. Microsoft Exchange Server 2007 SP1         8.1.0240.006 novembar 2007. Microsoft Exchange Server 2007 SP2         8.2.0176.002 avgust 2009. Microsoft Exchange Server 2007 SP3         8.3.0083.006 jun 2010.

         

         
Da biste videli broj verzije servera koji koristite, pogledajte svojstva servera.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 158530 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Klju?ne re?i: 
KB158530

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com