สร้างหมายเลขและวันนำออกใช้สำหรับ Exchange Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 158530 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขรุ่นและวันนำออกใช้ สำหรับ Microsoft Exchange Server 2007 และรุ่นที่ใหม่กว่า แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh135098.aspx

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

แต่ละรุ่นของ Microsoft Exchange Server มีหมายเลขรุ่นที่แตกต่างกัน ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของหมายเลขรุ่นและวันวางจำหน่ายทั่วไปสำหรับแต่ละรุ่น
Exchange Server 4.0                4.0.837         
		 April 1996 
Microsoft Exchange Server 4.0 (a)         4.0.993         
		 August 1996 
Microsoft Exchange Server 4.0 SP1         4.0.838         
		 May 1996 
Microsoft Exchange Server 4.0 SP2         4.0.993         
		 August 1996 
Microsoft Exchange Server 4.0 SP3         4.0.994         
		 November 1996 
Microsoft Exchange Server 4.0 SP4         4.0.995         
		 April 1997 
Microsoft Exchange Server 4.0 SP5         4.0.996         
		 May 1998 
Microsoft Exchange Server 5.0           5.0.1457         
		 March 1997 
Microsoft Exchange Server 5.0 SP1         5.0.1458         
		 June 1997 
Microsoft Exchange Server 5.0 SP2         5.0.1460         
		 February 1998 
Microsoft Exchange Server 5.5           5.5.1960         
		 November 1997 
Microsoft Exchange Server 5.5 SP1         5.5.2232         
		 July 1998 
Microsoft Exchange Server 5.5 SP2         5.5.2448         
		 December 1998 
Microsoft Exchange Server 5.5 SP3         5.5.2650         
		 September 1999 
Microsoft Exchange Server 5.5 SP4         5.5.2653         
		 November 2000 
Microsoft Exchange 2000 Server           6.0.4417         
		 October 2000 
Microsoft Exchange 2000 Server (a)         6.0.4417         
		 January 2001 
Microsoft Exchange 2000 Server SP1         6.0.4712         
		 July 2001 
Microsoft Exchange 2000 Server SP2         6.0.5762         
		 December 2001 
Microsoft Exchange 2000 Server SP3         6.0.6249         
		 August 2002 
Microsoft Exchange 2000 Server post-SP3       6.0.6487         
		 September 2003 
Microsoft Exchange 2000 Server post-SP3       6.0.6556         
		 April 2004 
Microsoft Exchange 2000 Server post-SP3       6.0.6603         
		 August 2004
Microsoft Exchange 2000 Server post-SP3       6.0.6620.5        
		 March 2008  
Microsoft Exchange 2000 Server post-SP3       6.0.6620.7        
		 August 2008
Microsoft Exchange Server 2003           6.5.6944         
		 October 2003 
Microsoft Exchange Server 2003 SP1         6.5.7226         
		 May 2004 
Microsoft Exchange Server 2003 SP2         6.5.7638         
		 October 2005
Microsoft Exchange Server 2003 post-SP2      6.5.7653.33       
		 March 2008
Microsoft Exchange Server 2003 post-SP2      6.5.7654.4        
		 August 2008  
Microsoft Exchange Server 2007           8.0.685.24 or 8.0.685.25 
		 December 2006 
Microsoft Exchange Server 2007 SP1         8.1.0240.006       
		 November 2007
Microsoft Exchange Server 2007 SP2         8.2.0176.002       
		 August 2009
Microsoft Exchange Server 2007 SP3         8.3.0083.006
         June 2010

         

         
เมื่อต้องดูหมายเลขรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่ ดู คุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 158530 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbmt KB158530 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:158530

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com