Opprette NetMeeting-tilkoblinger via en brannmur

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 158623 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO158623
Vis alt | Skjul alt

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker Microsoft NetMeeting til å opprette tilkoblinger via Internett når du bruker en brannmur til å koble deg til Internett.

Mer informasjon

Når du bruker NetMeeting til å opprette en tilkobling via Internett, bruker NetMeeting flere IP-porter til å kommunisere med andre møtedeltakere. Hvis du bruker en brannmur til å koble deg til Internett, må brannmuren være konfigurert slik at portene som brukes av NetMeeting, ikke er blokkert.

NetMeeting bruker følgende IP-porter (Internet Protocol):
  Port   Hensikt
  -------------------------------------
  389    Internet Locator Server [Transmission Control Protocol (TCP)]
  522    User Location Server (TCP)
  1503   T.120 (TCP)
  1720   H.323-kalloppsett (TCP)
  1731   Lydkallkontroll (TCP)
  Dynamic  H.323-kallkontroll (TCP)
  Dynamic  H.323-oppflyt [Realtime Transport Protocol (RTP) over User Datagram Protocol (UDP)]
Hvis du vil opprette utgående NetMeeting-tilkoblinger via en brannmur, må brannmuren være konfigurert til å gjøre følgende:
 • Gå gjennom primære TCP-tilkoblinger på portene 522, 389, 1503, 1720 og 1731.
 • Gå gjennom sekundære UDP-tilkoblinger på porter som er dynamisk tilordnet (1024-65535).
Obs! Noen brannmurer kan gå gjennom TCP-tilkoblinger på bestemte porter, men kan ikke gå gjennom sekundære UDP-tilkoblinger på porter som er dynamisk tilordnet. Når du oppretter NetMeeting-tilkoblinger via disse brannmurene, er det ikke mulig å bruke lydfunksjonene i NetMeeting.

Noen brannmurer kan også gå gjennom TCP-tilkoblinger på bestemte porter og sekundære UDP-tilkoblinger på porter som er dynamisk tilordnet, men kan ikke visualisere et vilkårlig antall interne IP-adresser, eller kan ikke gjøre dette dynamisk. Ved hjelp av disse brannmurene kan du opprette NetMeeting-tilkoblinger fra datamaskiner innenfor brannmuren, til datamaskiner utenfor brannmuren, og du kan bruke lydfunksjonene i NetMeeting. Du kan imidlertid ikke opprette tilkoblinger fra datamaskiner utenfor brannmuren, til datamaskiner innenfor brannmuren.

Kalloppsettprotokollen H.323 (over port 1720) forhandler dynamisk en TCP-port for bruk av H.323-kallkontrollprotokollen. I tillegg kan både lydkallkontrollprotokollen (over port 1731) og H.323-kalloppsettprotokollen (over port 1720) dynamisk forhandle UDP-porter (User Datagram Protocol) for bruk av H.323-direkteavspillingsprotokollen, kalt sanntidsprotokollen (RTP). I NetMeeting blir to porter definert på hver side av brannmuren for lyd- og bildedirekteavspilling. Disse dynamisk forhandlede portene blir valgt vilkårlig fra alle porter som kan tilordnes dynamisk.

NetMeeting-katalogtjenester krever enten port 389 eller port 522, avhengig av servertypen du bruker. Internet Locator Server (ILS), som støtter enkel katalogtilgangsprotokoll (LDAP) for NetMeeting 2.0 eller senere, krever port 389. User Location Server (ULS), utviklet for NetMeeting 1.0, krever port 522.

Egenskaper

Artikkel-ID: 158623 - Forrige gjennomgang: 30. desember 2004 - Gjennomgang: 2.1
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft NetMeeting 2.0 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 2.11
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 2.11
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 2.11
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
Nøkkelord: 
netmtg KB158623

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com