Upprätta Netmeeting-anslutningar genom en brandvägg

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 158623 - Visa produkter som artikeln gäller.
Denna artikel har tidigare publicerats under SV158623
Visa alla | Dölj alla

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du använder Microsoft Netmeeting för att upprätta anslutningar via Internet genom en brandvägg.

Mer Information

I NetMeeting används flera IP-portar för kommunikation med andra mötesdeltagare. Om du ansluter till Internet genom en brandvägg måste denna vara konfigurerad så, att de portar som används för NetMeeting inte är blockerade.

I NetMeeting används följande IP-portar (Internet Protocol):
  Port   Syfte
  -------------------------------------
  389    ILS-server (Internet Locator Server) [Transmission Control Protocol (TCP)]
  522    ULS-server (User Location Server) (TCP)
  1503   T.120 (TCP)
  1720   H.323-samtalsinställningar (TCP)
  1731   Ljudsamtalskontroll (TCP)
  Dynamisk  H.323-samtalskontroll (TCP)
  Dynamisk  H.323-direktuppspelning [Realtime Transport Protocol (RTP) via UDP (User Datagram Protocol)]
				
För att utgående NetMeeting-anslutningar ska kunna upprättas genom en brandvägg måste brandväggen:
 • Släppa igenom primära TCP-anslutningar på port 522, 389, 1503, 1720 och 1731.
 • Släppa igenom sekundära UDP-anslutningar på dynamiskt tilldelade portar (1024-65535).
Obs! Vissa brandväggar kan släppa igenom TCP-anslutningar på vissa portar, men kan inte släppa igenom sekundära UDP-anslutningar på dynamiskt tilldelade portar. När du upprättar NetMeeting-anslutningar genom sådana brandväggar kan du inte använda ljudfunktionerna i NetMeeting.

Dessutom kan vissa brandväggar släppa igenom TCP-anslutningar på vissa portar och sekundära UDP-anslutningar på dynamiskt tilldelade portar, men kan inte virtualisera ett godtyckligt antal interna IP-adresser, eller kan inte göra det dynamiskt. Med sådana brandväggar kan du upprätta NetMeeting-anslutningar från datorer innanför brandväggen till datorer utanför den. Du kan också använda ljudfunktionerna i NetMeeting, men du kan inte upprätta anslutningar från datorer utanför brandväggen till datorer innanför den.

H.323-protokoll för samtalsinställningar (via port 1720) förhandlar dynamiskt fram en TCP-port för användning av H.323-protokollet för samtalskontroll. Dessutom förhandlar både samtalskontrollprotokollet för ljud (via port 1731) och H.323-protokoll för samtalsinställningar (via port 1720) dynamiskt fram UDP-portar (User Datagram Protocol) för användning av H.323-direktuppspelningsprotokollet, det så kallade realtidsprotokollet (RTP). I NetMeeting identifieras två portar på vardera sidan om brandväggen för direktuppspelning av ljud och video. Dessa dynamiskt förhandlade portar väljs godtyckligt ut bland alla portar som kan tilldelas dynamiskt.

Katalogtjänsten för NetMeeting kräver antingen port 389 eller port 522, beroende på vilken typ av server du använder. ILS-servrar (Internet Locator Servers), som stöder LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) för NetMeeting 2.0 eller senare kräver port 389. ULS-servrar (User Location Servers), som utvecklats för NetMeeting 1.0, kräver port 522.

Egenskaper

Artikel-id: 158623 - Senaste granskning: den 30 december 2004 - Revision: 2.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft NetMeeting 2.11
 • Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 2.11
 • Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 2.11
 • Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
Nyckelord: 
KB158623

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com