Skróty utworzone w systemie Windows NT 4.0 są rozpoznawane jako ścieżki UNC

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 158682 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL158682
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po kliknięciu skrótu programu przez użytkownika systemu Windows NT pojawia się monit o wprowadzenie hasła sieciowego, mimo że właściwości skrótu wskazują ścieżkę względną do komputera lokalnego.

Ten problem może stać się widoczny, gdy używane są profile oparte na serwerze, a użytkownik loguje się do komputera innego niż komputer, na którym został utworzony skrót.

Przyczyna

Skróty utworzone na komputerze automatycznie osadzają ścieżkę UNC (Universal Naming Convention), taką jak \\<komputer>\admin$ w pliku .lnk. Domyślną metodą rozpoznawania skrótów jest rozpoznanie łącza do oryginalnej lokalizacji pliku (ścieżka „bezwzględna”) przed rozpoczęciem szukania w innej ścieżce, w której ten plik może istnieć lub nie (ścieżka pomocnicza lub „względna”). W tym przypadku ścieżka UNC do pliku oryginalnego jest zawsze osiągalna, co zapobiega rozpoznawaniu łącza jako ścieżki lokalnej. W wyniku tego użytkownik próbujący uruchomić skrót jest monitowany o hasło administratora komputera, na którym zostało utworzone łącze.

Rozwiązanie

Zastosuj zaktualizowany plik Shell32.dll z najnowszego dodatku Service Pack do systemu Windows NT 4.0, a następnie zmień ustawienie Rejestru, korzystając z jednej z poniższych metod odpowiednich dla komputera lub użytkownika. Spowoduje to zmianę wszystkich istniejących skrótów wyświetlających ścieżkę UNC na lokalną ścieżkę względną.

Użyj edytora zasad systemu, aby utworzyć plik zasad rozpowszechniany przy logowaniu użytkownika do domeny. Zaletą rozpowszechniania zmiany Rejestru przy użyciu zasad systemu Windows NT jest odebranie zmian przez użytkowników podczas korzystania z profilu mobilnego.

Jeżeli systemy znajdują się w środowisku grupy roboczej, należy zastosować zasadę do każdego użytkownika komputera. Ponieważ zmiany zasad są wprowadzane dla konkretnych użytkowników, a klucz zasad wymaga praw administracyjnych, użytkownik musi mieć prawa administracyjne, aby móc zmienić ustawienie Rejestru.

Alternatywnie z dodatkiem Supplement One zestawu Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit dostarczane jest narzędzie Shortcut.exe, modyfikujące rzeczywisty skrót pliku i wyłączające automatyczne śledzenie łączy skrótów sieciowych dla określonych skrótów.

Rozpowszechnianie zmiany na określonym komputerze

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack do systemu Windows NT 4.0 lub Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
152734 How to Obtain the Latest Windows NT 4.0 Service Pack


UWAGA: Jeżeli używasz programu Internet Explorer 4.0 oraz pulpitu Active Desktop, nie instaluj pliku Shell32.dll, ponieważ może on spowodować nieprawidłowe działanie programu Internet Explorer i systemu Windows NT. Zmiany Rejestru są nadal dostępne. Jeżeli używasz programu Internet Explorer 4.0 bez pulpitu Active Desktop, zainstaluj plik Shell32.dll zgodnie z opisem.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości" w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze" i „Edytowanie danych Rejestru" w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją.

Aby zmienić te parametry, użyj następującej procedury:
 1. Uruchom Edytora Rejestru (Regedt32.exe).
 2. Z poddrzewa HKEY_LOCAL_MACHINE przejdź do następującego klucza:
  \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

  UWAGA: Jeżeli podklucz Explorer nie istnieje, należy go dodać.
 3. Kliknij polecenie Dodaj wartość w menu Edycja.
 4. Dodaj następującą wartość:
     Nazwa wartości: LinkResolveIgnoreLinkInfo
     Typ danych: REG_DWORD
     Dane: 1 (włącz)
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Edytora Rejestru.
 7. Użytkownik musi się wylogować i zalogować, aby zmiany zostały wprowadzone.

Rozpowszechnianie zmiany wśród użytkowników w domenie

W środowisku domeny zmianę można zastosować przy użyciu zasad systemu Windows NT. Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows NT lub nowszy jest również dostarczany z odpowiednim plikiem Winnt.adm, zawierającym ustawienie Rejestru służące do dokonania zmiany zasady.
 1. Uruchom Menedżera zasad systemu.
 2. Włącz zasadę śledzenia plików Default User\Windows NT Shell\Restrictions\Disable Link.
 3. Zapoznaj się z Pomocą Edytora zasad systemu lub z zestawem Resource Kit, aby uzyskać więcej informacji dotyczących Edytora zasad systemu.

Zmiana indywidualnego użytkownika

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości" w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze" i „Edytowanie danych Rejestru" w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją.

Aby zmienić te parametry, użyj następującej procedury:
 1. Uruchom Edytora Rejestru (Regedt32.exe).
 2. Z poddrzewa HKEY_CURRENT_USER przejdź do następującego klucza:
  \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Kliknij polecenie Dodaj wartość w menu Edycja.
 4. Dodaj następującą wartość:
     Nazwa wartości: LinkResolveIgnoreLinkInfo
     Typ danych: REG_DWORD
     Dane: 1 (włącz)
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Edytora Rejestru.
 7. Użytkownik musi się wylogować i zalogować, aby zmiany zostały wprowadzone.

Więcej informacji

Po zastosowaniu pliku Shell32.dll system rozpoznaje ścieżkę względną do skrótu zgodnie z oczekiwaniami. Jeżeli skrót nie ma ścieżki względnej i zawiera nazwę UNC do pliku wykonywalnego lub pliku, do którego użytkownik nie ma praw lub z którym nie może się połączyć, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Nie można odnaleźć pliku lub folderu „<nazwa_pliku>”, do którego odwołuje się skrót.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
150215 Disabling Automatic Network Shortcut Resolution
195887 Shortcuts Created Under Terminal Server 4.0 Resolve to UNC Paths

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w systemach Windows NT 4.0 i Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4.0 do systemu Windows NT 4.0 i w dodatku Service Pack 4 do systemu Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition.

Wersja tej poprawki w języku angielskim powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):
  Data    Godzina     Rozmiar     Nazwa pliku   Platforma
  21-10-98  14:26      1296656     Shell32.dll   Intel
  21-10-98  14:26      308916      Shell32.dbg   Intel
  21-10-98  14:37      1880848     Shell32.dll   Alpha
  21-10-98  14:37      265604      Shell32.dbg   Alpha

Właściwości

Numer ID artykułu: 158682 - Ostatnia weryfikacja: 7 lutego 2014 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbnetwork kbui kbwinnt400sp4fix KB158682

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com