Postupy: Jak číst soubor BMP pomocí LoadImage()

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 158898 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

LoadImage API lze načíst rastrový obrázek ze souboru BMP. Však jej nevrací informace palety. Tento článek obsahuje ukázkový kód a popisuje, jak načíst informace paletu rastrový obrázek s LoadImage.

Další informace

Následující kód používá k načtení rastru DIB jako LoadImage API a vytvoří paletu z tabulky DIB barvu. Pokud je k dispozici žádná tabulka barvu, je použit paletu polotónů:
  BOOL LoadBitmapFromBMPFile( LPTSTR szFileName, HBITMAP *phBitmap,
  HPALETTE *phPalette )
  {

  BITMAP bm;

  *phBitmap = NULL;
  *phPalette = NULL;

  // Use LoadImage() to get the image loaded into a DIBSection
  *phBitmap = (HBITMAP)LoadImage( NULL, szFileName, IMAGE_BITMAP, 0, 0,
        LR_CREATEDIBSECTION | LR_DEFAULTSIZE | LR_LOADFROMFILE );
  if( *phBitmap == NULL )
   return FALSE;

  // Get the color depth of the DIBSection
  GetObject(*phBitmap, sizeof(BITMAP), &bm );
  // If the DIBSection is 256 color or less, it has a color table
  if( ( bm.bmBitsPixel * bm.bmPlanes ) <= 8 )
  {
  HDC      hMemDC;
  HBITMAP    hOldBitmap;
  RGBQUAD    rgb[256];
  LPLOGPALETTE pLogPal;
  WORD     i;

  // Create a memory DC and select the DIBSection into it
  hMemDC = CreateCompatibleDC( NULL );
  hOldBitmap = (HBITMAP)SelectObject( hMemDC, *phBitmap );
  // Get the DIBSection's color table
  GetDIBColorTable( hMemDC, 0, 256, rgb );
  // Create a palette from the color tabl
  pLogPal = (LOGPALETTE *)malloc( sizeof(LOGPALETTE) + (256*sizeof(PALETTEENTRY)) );
  pLogPal->palVersion = 0x300;
  pLogPal->palNumEntries = 256;
  for(i=0;i<256;i++)
  {
   pLogPal->palPalEntry[i].peRed = rgb[i].rgbRed;
   pLogPal->palPalEntry[i].peGreen = rgb[i].rgbGreen;
   pLogPal->palPalEntry[i].peBlue = rgb[i].rgbBlue;
   pLogPal->palPalEntry[i].peFlags = 0;
  }
  *phPalette = CreatePalette( pLogPal );
  // Clean up
  free( pLogPal );
  SelectObject( hMemDC, hOldBitmap );
  DeleteDC( hMemDC );
  }
  else  // It has no color table, so use a halftone palette
  {
  HDC  hRefDC;

  hRefDC = GetDC( NULL );
  *phPalette = CreateHalftonePalette( hRefDC );
  ReleaseDC( NULL, hRefDC );
  }
  return TRUE;

  }
				
následující kód demonstruje použití funkce LoadBitmapFromBMPFile:
  case WM_PAINT:
  {
   PAINTSTRUCT  ps;
   HBITMAP    hBitmap, hOldBitmap;
   HPALETTE   hPalette, hOldPalette;
   HDC      hDC, hMemDC;
   BITMAP    bm;

  hDC = BeginPaint( hWnd, &ps );

  if( LoadBitmapFromBMPFile( szFileName, &hBitmap, &hPalette ) )
  {
   GetObject( hBitmap, sizeof(BITMAP), &bm );
   hMemDC = CreateCompatibleDC( hDC );
   hOldBitmap = (HBITMAP)SelectObject( hMemDC, hBitmap );
   hOldPalette = SelectPalette( hDC, hPalette, FALSE );
   RealizePalette( hDC );

   BitBlt( hDC, 0, 0, bm.bmWidth, bm.bmHeight,
       hMemDC, 0, 0, SRCCOPY );

   SelectObject( hMemDC, hOldBitmap );
   DeleteObject( hBitmap );
   SelectPalette( hDC, hOldPalette, FALSE );
   DeleteObject( hPalette );
  }
  EndPaint( hWnd, &amp;ps );

  }
  break;
				

Vlastnosti

ID článku: 158898 - Poslední aktualizace: 21. listopadu 2006 - Revize: 2.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Win32 Application Programming Interface na těchto platformách
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows 95
Klíčová slova: 
kbmt kbcode kbfaq kbhowto KB158898 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:158898

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com