: Procedure een BMP-bestand lezen met LoadImage()

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 158898 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Samenvatting

LoadImage API kan worden gebruikt om een bitmap uit een BMP-bestand laden. Palet gegevens worden echter niet retourneren. Dit artikel bevat voorbeeldcode en wordt beschreven hoe u de gegevens van het palet voor de bitmap met LoadImageophalen.

Meer informatie

De volgende code LoadImage API gebruikt voor het laden van de bitmap als een Onderliggende DIBSection, en maakt u een palet uit de kleurentabel van het onderliggende DIBSection. Als u geen kleurentabel aanwezig is, wordt een halftoon palet gebruikt:
  BOOL LoadBitmapFromBMPFile( LPTSTR szFileName, HBITMAP *phBitmap,
  HPALETTE *phPalette )
  {

  BITMAP bm;

  *phBitmap = NULL;
  *phPalette = NULL;

  // Use LoadImage() to get the image loaded into a DIBSection
  *phBitmap = (HBITMAP)LoadImage( NULL, szFileName, IMAGE_BITMAP, 0, 0,
        LR_CREATEDIBSECTION | LR_DEFAULTSIZE | LR_LOADFROMFILE );
  if( *phBitmap == NULL )
   return FALSE;

  // Get the color depth of the DIBSection
  GetObject(*phBitmap, sizeof(BITMAP), &bm );
  // If the DIBSection is 256 color or less, it has a color table
  if( ( bm.bmBitsPixel * bm.bmPlanes ) <= 8 )
  {
  HDC      hMemDC;
  HBITMAP    hOldBitmap;
  RGBQUAD    rgb[256];
  LPLOGPALETTE pLogPal;
  WORD     i;

  // Create a memory DC and select the DIBSection into it
  hMemDC = CreateCompatibleDC( NULL );
  hOldBitmap = (HBITMAP)SelectObject( hMemDC, *phBitmap );
  // Get the DIBSection's color table
  GetDIBColorTable( hMemDC, 0, 256, rgb );
  // Create a palette from the color tabl
  pLogPal = (LOGPALETTE *)malloc( sizeof(LOGPALETTE) + (256*sizeof(PALETTEENTRY)) );
  pLogPal->palVersion = 0x300;
  pLogPal->palNumEntries = 256;
  for(i=0;i<256;i++)
  {
   pLogPal->palPalEntry[i].peRed = rgb[i].rgbRed;
   pLogPal->palPalEntry[i].peGreen = rgb[i].rgbGreen;
   pLogPal->palPalEntry[i].peBlue = rgb[i].rgbBlue;
   pLogPal->palPalEntry[i].peFlags = 0;
  }
  *phPalette = CreatePalette( pLogPal );
  // Clean up
  free( pLogPal );
  SelectObject( hMemDC, hOldBitmap );
  DeleteDC( hMemDC );
  }
  else  // It has no color table, so use a halftone palette
  {
  HDC  hRefDC;

  hRefDC = GetDC( NULL );
  *phPalette = CreateHalftonePalette( hRefDC );
  ReleaseDC( NULL, hRefDC );
  }
  return TRUE;

  }
				
De volgende code toont hoe u met de LoadBitmapFromBMPFile functie:
  case WM_PAINT:
  {
   PAINTSTRUCT  ps;
   HBITMAP    hBitmap, hOldBitmap;
   HPALETTE   hPalette, hOldPalette;
   HDC      hDC, hMemDC;
   BITMAP    bm;

  hDC = BeginPaint( hWnd, &ps );

  if( LoadBitmapFromBMPFile( szFileName, &hBitmap, &hPalette ) )
  {
   GetObject( hBitmap, sizeof(BITMAP), &bm );
   hMemDC = CreateCompatibleDC( hDC );
   hOldBitmap = (HBITMAP)SelectObject( hMemDC, hBitmap );
   hOldPalette = SelectPalette( hDC, hPalette, FALSE );
   RealizePalette( hDC );

   BitBlt( hDC, 0, 0, bm.bmWidth, bm.bmHeight,
       hMemDC, 0, 0, SRCCOPY );

   SelectObject( hMemDC, hOldBitmap );
   DeleteObject( hBitmap );
   SelectPalette( hDC, hOldPalette, FALSE );
   DeleteObject( hPalette );
  }
  EndPaint( hWnd, &amp;ps );

  }
  break;
				

Eigenschappen

Artikel ID: 158898 - Laatste beoordeling: dinsdag 17 juli 2012 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Win32-API op de volgende platformen
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows 95
Trefwoorden: 
kbcode kbFAQ kbhowto kbmt KB158898 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 158898

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com