Nasıl YAPıLıR: How, LoadImage() kullanarak bir BMP dosya okunamıyor

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 158898 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Özet

LoadImage API bitmap BMP dosya yüklemek için kullanılabilir. Ancak, palet bilgisini döndürmez. Bu makalede, örnek kod sağlar ve bit eşlem ile LoadImage için palet bilgisini almak anlatılmaktadır.

Daha fazla bilgi

Aşağıdaki kodu, bit eşlem olarak bir DIBSection yüklenemedi LoadImage APı'SI kullanan ve sonra da bir palet DIBSection'ın rengini tablosundan oluşturur. Yarı ton paleti, hiçbir renk tablosu varsa, kullanılır:
  BOOL LoadBitmapFromBMPFile( LPTSTR szFileName, HBITMAP *phBitmap,
  HPALETTE *phPalette )
  {

  BITMAP bm;

  *phBitmap = NULL;
  *phPalette = NULL;

  // Use LoadImage() to get the image loaded into a DIBSection
  *phBitmap = (HBITMAP)LoadImage( NULL, szFileName, IMAGE_BITMAP, 0, 0,
        LR_CREATEDIBSECTION | LR_DEFAULTSIZE | LR_LOADFROMFILE );
  if( *phBitmap == NULL )
   return FALSE;

  // Get the color depth of the DIBSection
  GetObject(*phBitmap, sizeof(BITMAP), &bm );
  // If the DIBSection is 256 color or less, it has a color table
  if( ( bm.bmBitsPixel * bm.bmPlanes ) <= 8 )
  {
  HDC      hMemDC;
  HBITMAP    hOldBitmap;
  RGBQUAD    rgb[256];
  LPLOGPALETTE pLogPal;
  WORD     i;

  // Create a memory DC and select the DIBSection into it
  hMemDC = CreateCompatibleDC( NULL );
  hOldBitmap = (HBITMAP)SelectObject( hMemDC, *phBitmap );
  // Get the DIBSection's color table
  GetDIBColorTable( hMemDC, 0, 256, rgb );
  // Create a palette from the color tabl
  pLogPal = (LOGPALETTE *)malloc( sizeof(LOGPALETTE) + (256*sizeof(PALETTEENTRY)) );
  pLogPal->palVersion = 0x300;
  pLogPal->palNumEntries = 256;
  for(i=0;i<256;i++)
  {
   pLogPal->palPalEntry[i].peRed = rgb[i].rgbRed;
   pLogPal->palPalEntry[i].peGreen = rgb[i].rgbGreen;
   pLogPal->palPalEntry[i].peBlue = rgb[i].rgbBlue;
   pLogPal->palPalEntry[i].peFlags = 0;
  }
  *phPalette = CreatePalette( pLogPal );
  // Clean up
  free( pLogPal );
  SelectObject( hMemDC, hOldBitmap );
  DeleteDC( hMemDC );
  }
  else  // It has no color table, so use a halftone palette
  {
  HDC  hRefDC;

  hRefDC = GetDC( NULL );
  *phPalette = CreateHalftonePalette( hRefDC );
  ReleaseDC( NULL, hRefDC );
  }
  return TRUE;

  }
				
aşağıdaki kodu LoadBitmapFromBMPFile işlevi kullanımı gösterilmiştir:
  case WM_PAINT:
  {
   PAINTSTRUCT  ps;
   HBITMAP    hBitmap, hOldBitmap;
   HPALETTE   hPalette, hOldPalette;
   HDC      hDC, hMemDC;
   BITMAP    bm;

  hDC = BeginPaint( hWnd, &ps );

  if( LoadBitmapFromBMPFile( szFileName, &hBitmap, &hPalette ) )
  {
   GetObject( hBitmap, sizeof(BITMAP), &bm );
   hMemDC = CreateCompatibleDC( hDC );
   hOldBitmap = (HBITMAP)SelectObject( hMemDC, hBitmap );
   hOldPalette = SelectPalette( hDC, hPalette, FALSE );
   RealizePalette( hDC );

   BitBlt( hDC, 0, 0, bm.bmWidth, bm.bmHeight,
       hMemDC, 0, 0, SRCCOPY );

   SelectObject( hMemDC, hOldBitmap );
   DeleteObject( hBitmap );
   SelectPalette( hDC, hOldPalette, FALSE );
   DeleteObject( hPalette );
  }
  EndPaint( hWnd, &amp;ps );

  }
  break;
				

Özellikler

Makale numarası: 158898 - Last Review: 21 Kasım 2006 Salı - Gözden geçirme: 2.2
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Win32 Uygulama Programlama Arabirimi, Ne zaman ne ile kullanilir:
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows 95
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbcode kbfaq kbhowto KB158898 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:158898

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com