วิธีการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การ Windiff.exe

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 159214 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ยูทิลิตี Windiff.exe เครื่องมือที่ graphically เปรียบเทียบเนื้อหาของแฟ้ม ASCII สอง หรือเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่สองที่ประกอบด้วยไฟล์ ASCII การตรวจสอบว่า พวกเขาจะเหมือนกัน จำนวนไบต์ของแฟ้มและวันสร้างจะไม่ indications ความน่าเชื่อถือ

ในบางครั้งคุณอาจพบลักษณะการทำงานของโปรแกรม unusual และอาจสงสัยว่า แฟ้มเสียหาย หรือคุณอาจสงสัยว่า แฟ้มที่สองได้เหมือนกับวันที่แตกต่างกันแต่นับไบต์ ดังนั้น คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะเหมือนกัน ถ้าแฟ้มถูกสงสัย วิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปคือ recopy จากแฟ้มที่ดีที่รู้จัก วิธีการแก้ไขปัญหานี้อาจแก้ไขปัญหา แต่มันป้องกันคุณทราบว่า แฟ้มต้นฉบับเสียหาย จะมีความสำคัญสำหรับการตรวจสอบนี้ เป็นแฟ้มเสียหายสามารถระบุปัญหาของระบบหรือเครือข่ายที่อยู่ภายใต้การ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Microsoft Windows 2000 และรุ่นใหม่ กว่า Windiff.exe จะรวมอยู่ในซีดีรอมเดิมในโฟลเดอร์ Support\Tools เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องมือสนับสนุน รันมีชื่อเป็น Setup.exe จากโฟลเดอร์ Support\Tools Windiff.exe ยังอยู่ในแฟ้ม Support.cab Support.cab จะมาพร้อมกับเซอร์วิสแพ็คทุก ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเครื่องมือการสนับสนุนของ Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301423HOW TO: ติดตั้งเครื่องมือการสนับสนุนของ Windows 2000 ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server


ใน Microsoft Windows NT, Windiff.exe จะรวมอยู่ในทรัพยากร Kit การ Windows NT 4.0 เมื่อต้องการดาวน์โหลด Windows NT 4.0 เครื่องมือสนับสนุน Kit ทรัพยากร เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3E972E9A-E08A-49A2-9D3A-C0519479E85A&displaylang=en
โปรแกรมอรรถประโยชน์ Windiff.exe graphically แสดงความแตกต่างระหว่างแฟ้มข้อความ ASCII ที่คุณระบุ หรือโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มข้อความ ASCII แตกต่างกัน และเป็นประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบรหัสแหล่งที่มาของโปรแกรม คุณสามารถใช้ Windiff.exe เพื่อเปรียบเทียบ trees โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด การแสดงผลแสดงบทสรุปของสถานะการเปรียบเทียบของรายการของแฟ้ม (โหมดเค้าร่าง) หรือการเปรียบเทียบบรรทัดด้วยบรรทัดรายละเอียดของแฟ้ม (โหมดขยาย)

การเปรียบเทียบสองแฟ้ม โดยใช้ Windiff.exe ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Windiff.exe
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกเปรียบเทียบแฟ้ม.
 3. ในการเลือกแฟ้มครั้งแรกกล่องโต้ตอบ ค้นหาแล้ว คลิกชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มแรกในการเปรียบเทียบ และจากนั้น คลิกOPEN.
 4. ในการเลือกแฟ้มที่สองกล่องโต้ตอบ ค้นหาแล้ว คลิกชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มสองในการเปรียบเทียบ และจากนั้น คลิกOPEN.

  ข้อมูลในบานหน้าต่างด้านขวาบ่งชี้ว่า มีความแตกต่างของแฟ้ม
 5. เมื่อต้องการดูผลต่างของแฟ้มที่แท้จริง คลิกบรรทัดแรก ในผลลัพธ์การแสดงผล Windiff.exe และจากนั้นในการขยายเมนู คลิกแฟ้มที่ด้านซ้ายเท่านั้น,แฟ้มที่ด้านขวาเท่านั้นหรือแฟ้มทั้งสอง.

  ผลลัพธ์ color-coded บ่งชี้ความแตกต่างของแฟ้มคืออะไร
การเปรียบเทียบสองโฟลเดอร์ โดยใช้ Windiff.exe ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Windiff.exe
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกเปรียบเทียบไดเรกทอรี.
 3. ในการเลือกไดเรกทอรีกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ที่สองที่คุณต้องการเปรียบเทียบในนั้นDir1และDir2กล่อง ถ้าคุณต้องการรวมโฟลเดอร์ย่อย คลิกเพื่อเลือกนั้นรวมไดเรกทอรีย่อยกล่องกาเครื่องหมาย

  ข้อมูลในบานหน้าต่างด้านขวาแสดงส่วนต่างระหว่างโฟลเดอร์ที่สอง
 4. เมื่อต้องการดูผลต่างของแฟ้มที่แท้จริง คลิกบรรทัดที่คุณต้องการในผลลัพธ์การแสดงผล Windiff.exe และจากนั้นในการขยายเมนู คลิกแฟ้มที่ด้านซ้ายเท่านั้น,แฟ้มที่ด้านขวาเท่านั้นหรือแฟ้มทั้งสอง.

  ผลลัพธ์ color-coded บ่งชี้ความแตกต่างของแฟ้มคืออะไร
นอกจากนี้คุณสามารถเรียกใช้ Windiff.exe จากบรรทัดคำสั่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนั้น หรือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Windiff.exe ดูแฟ้มวิธีใช้ Windiff.exe (Windiff.hlp)

มีโปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ ที่พร้อมใช้งานนอกเหนือจาก Windiff.exe ที่คุณสามารถใช้ เพื่อเปรียบเทียบ ASCII ท้องถิ่นและแฟ้มไบนารี หรือ เพื่อเปรียบเทียบแฟ้มภายในเครื่องไปยังแฟ้ม questionable ที่ไซต์ระยะไกล

การเปรียบเทียบแฟ้มหรือกลุ่มของแฟ้มที่ไซต์ภายในเครื่องที่สอง คุณสามารถใช้ Fc.exe การ และแฟ้ม Comp.exe เปรียบเทียบคำสั่ง Both commands are run from a command prompt.

You can use Fc.exe to compare two ASCII or binary files on a line-by-line basis. It offers several command-line options. For example, use thefc /bcommand to compare two binary files. For a complete list of options, typefc /?at a command prompt.

You can use Comp.exe to compare ASCII and binary files and to compare groups of files in two different folders. For example, to compare all the .dll files in one folder to all the .dll files in the same folder on a different computer, type the following at a command prompt:
comp C:\Winnt\System32\*.dll \\DifferentComputerName\C$\Winnt\System32\*.dll
To compare a local file to a remote file, you can use a utility such as the third-party compression utility Pkzip.exe. To do so, use Pkzip.exe to zip the file at both the local and the remote sites. Because zipping a large file can take time, it is faster to use thepkzip -e0(no compression) option. After you have zipped the files, use thepkzip -vcommand to examine the cyclic redundancy check (CRC32) value for the .zip files. If the CRC32 values are the same for the remote and local sites, the files are the same.

หมายเหตุ:If you use Pkzip.exe to zip a file before you send the file to a remote site, because of the embedded CRC32, you will receive an error message during the unzip process if the file is damaged in transit. If you receive no error message, the file was conveyed without damage.

For additional information about how to use Windiff.exe to compare registry files, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
171780How to Use WinDiff to Compare Registry Files

The third-party products that this article discusses are manufactured by companies that are independent of Microsoft. Microsoft makes no warranty, implied or otherwise, regarding the performance or reliability of these products.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 159214 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
Keywords: 
kbhowto kbmt KB159214 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:159214

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com