A CHKNTFS.EXE segédprogram ismertetése

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 160963 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
FONTOS: Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot arról, és csak akkor fogjon hozzá, ha tisztában van a rendszerleíró adatbázis visszaállításának módjával probléma esetén. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

Összefoglaló

A Microsoft Chkntfs.exe segédprogramja a Microsoft Windows NT 4.0 SP2 szervizcsomag és az újabb kiadású Windows rendszerek része. A Chkntfs feladata a Windows helytelen leállását követő újraindításkor automatikusan elinduló chkdsk segédprogram futásának letiltása egyes köteteken. Emellett a chkdsk ütemezése is törölhető, ha a chkdsk /f paranccsal ütemezve lett a chkdsk futása egy aktív köteten a következő újraindításnál.

További információ

A Windows az Autochk.exe programmal minden egyes rendszerindításkor ellenőrzi, hogy valamelyik köteten be van-e állítva a változásjelző bit. Ha a változásjelző bit be van állítva, az autochk azonnal végrehajtja a chkdsk /f parancsot az érintett köteten. A CHKDSK /f parancs feladata a fájlrendszer épségének ellenőrzése, és a köteteken talált hibák javítása. A chkdsk futtatása mindig javasolt a helytelenül leállított köteteken, azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor a chkdsk futtatása nem lehetséges vagy nem praktikus minden helytelen leállítást követően. Időnként a chkdsk segédprogramnak órákba, sőt napokba is telhet a kötetek ellenőrzése, esetleg le is fagyhat közben. Ilyen esetekben hasznosabb elhalasztani a chkdsk futtatását egy megfelelőbb időpontra.

A Chkntfs a rendszergazdák számára lehetővé teszi egyes kötetek kiiktatását az autochk program által ellenőrzendő kötetek közül. A segédprogram a parancssorból futtatható, és az alábbi parancssori kapcsolókkal rendelkezik:
  chkntfs meghajtó: [...]
  chkntfs /d
  chkntfs /x meghajtó: [...]
  chkntfs /c meghajtó: [...]

   meghajtó:   A meghajtó betűjele.
   /D       Az alapértelmezés visszaállítása, azaz minden
          meghajtó ellenőrzésre kerül rendszerindításkor,
          és a chkdsk végrehajtódik az inkonzisztens
          meghajtókon. A kapcsoló felülbírálja az /X
          kapcsolót.
   /X       Meghajtó kizárása a rendszerindításkor esedékes alapértelmezett
          ellenőrzésből. A kizárt meghajtók nem halmozódnak, azaz ez a
          kapcsoló törli a korábbi parancsokkal kizárt meghajtókat.
   /C       A chkdsk futtatásának ütemezése a következő
          újraindítás idejére, ha a változásjelző bit be van állítva.
				
Ha nincsenek megadva kapcsolók, a chkntfs a meghajtók változásjelző bitjeinek állapotát jeleníti meg.

Példák:

chkntfs /x c: – A chkdsk futásának letiltása a C: meghajtón.

chkntfs /x d: e: – A chkdsk futásának letiltása a D: és az E: meghajtón.

A chkntfs /x parancs nem halmozó jellegű, azaz végrehajtásakor törli a korábbi kizárásokat. A fenti példában a chkntfs csak a D és az E meghajtón tiltja le a chkdsk futását, a C meghajtón nem lesz ellenőrizve a változásjelző bit értéke.

A chkntfs a rendszerleíró adatbázis BootExecute azonosítóját módosítja. A BootExecute azonosító az alábbi rendszerleíró kulcsban található:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\Session Manager
Az azonosító alapértelmezett értéke:
BootExecute:REG_MULTI_SZ:autocheck autochk *
A Chkntfs /x parancs egy /k paramétert helyez a csillag paraméter elé. A /k paraméter az érintett köteteken letiltja a változásjelző bitek ellenőrzését.

Például a

chkntfs /x D:

parancs az autochk /k:d * értékre módosítja e rendszerleíró azonosító értékét.

Az /f kapcsolóval futtatott Chkdsk parancs a meghajtók változásjelző bitjének beállításával ütemezi be magát a következő rendszerindításkor esedékes futásra. A Chkdsk /x parancs letiltja ennek a bitnek az ellenőrzését. A Chkdsk /f parancs sosem futhat olyan köteteken, amelyeket a chkntfs kizárt a változásjelző bit értékének ellenőrzése alól.

Ha a chkdsk /f futását engedélyezni kívánja egy chkntfs segédprogrammal kizárt meghajtón, futtassa a chkntfs /d parancsot, mely visszaállítja az alapértelmezett beállításokat. A másik módszer a BootExecute azonosító értékének módosítása a rendszerleíró adatbázisban: a megfelelő meghajtóbetűjel eltávolítása a /k paraméterből.

Figyelmeztetés: A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használata komoly problémákhoz vezethet, amelyek az operációs rendszer újratelepítését tehetik szükségessé. A Microsoft nem garantálja a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használatából fakadó problémák megoldhatóságát. A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt csak saját kockázatára használhatja.
A Chkdsk /f /r parancs a kötetek fájlrendszerhibáinak és a fizikai lemezek hibás szektorainak vizsgálatát engedélyezi a chkdsk számára. A chkdsk /f /r parancs a BootExecute azonosító értékének kiegészítésével ütemezi be magát a következő rendszerindításkor esedékes futásra. A

chkdsk c: /f /r

parancs például az alábbi bejegyzéssel egészíti ki a BootExecute azonosító értékét:
  autocheck autochk /r \??\C:
				
Mivel ez a bejegyzés ténylegesen a rendszerleíró adatbázisba kerül, a chkdsk /f /r parancsot nem írja felül egyetlen chkntfs parancs sem. Az egyetlen mód a chkdsk /f /r parancs letiltására az erre a parancsra hivatkozó bejegyzés eltávolítása a BootExecute azonosító értékéből.

A Chkntfs.exe segédprogram minden meghajtót helyi csomópontként kezel, beleértve a Microsoft Fürtkiszolgáló (MSCS) megosztott meghajtótömbön lévő fizikailemez-erőforrásait is. Ha a Chkntfs.exe segédprogrammal egy fürt valamelyik megosztott meghajtóját kívánja kizárni, a parancsot minden fürtcsomóponton futtatni kell. Erre azért van szükség, hogy minden csomópont rendszerleíró adatbázisa a megfelelő bejegyzésekkel rendelkezzen. A parancsot csak a csomópont birtokában lévő megosztott meghajtókon lehet alkalmazni, ellenkező esetben a parancs hibát jelez.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 160963 - Utolsó ellenőrzés: 2005. május 17. - Verziószám: 3.1
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
Kulcsszavak: 
kbhowto KB160963
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com