Windows 95-Updates implementeren

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 161020 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Microsoft staat achter de Windows 95-product en updates ontwikkelt voor Windows 95 essentiŰle klant oplossen indien nodig situaties. Dit artikel bevat algemene informatie over updates voor Windows 95. Onderwerpen in dit artikel zijn:

 • Versiegegevens voor Windows 95-Update
 • Windows 95-Updates identificeren
 • Het hulpprogramma Windows 95-Update informatie (Qfecheck.exe)
 • Windows 95-Updates installeren op een enkele Computer
 • Windows 95-Updates op een enkel verwijderen Computer
 • Op basis van een Server met Windows 95-Updates installeren Setup
 • Windows 95-Updates verkrijgen
 • Tips voor Knowledge Base-Query

Meer informatie

Versiegegevens voor Windows 95-Update

De versienummers van de oorspronkelijke handelsversie en OEM-versie van Windows 95 OEM Service Releases staan en onder. Bestanden in het algemeen opgenomen in de aangegeven release van Windows 95 zijn de aangegeven versie stempel.

  Release          Version     File dates
  ----------------------------------------------------------
  Windows 95 retail, OEM  4.00.950     7/11/95
  Windows 95 retail SP1   4.00.950 0A   7/11/95
  OEM Service Release 1   4.00.950A     12/31/95
  OEM Service Release 2   4.00.1111*    8/24/96
  OEM Service Release 2.1  4.03.1212-1214* 8/24/96-8/27/97
  OEM Service Release 2.5  4.03.1214*    8/24/96-11/18/97
				
OPMERKING
 • Voor Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR 2.1) en 2.5 (OSR 2.5), niet alle bestanden hebben dit versienummer. In het geval OSR 2.1 en OSR 2.5 alleen bestanden bijgewerkt om ondersteuning bieden voor het Win32 Driver Model (WDM) en USB (Universal Serial Bus) dit versienummer mogelijk (de rest houden de dezelfde versie stempels als de overeenkomstige OSR2 bestanden).
 • Windows 95 OEM Service Releases zijn niet beschikbaar voor downloaden.
U kunt de versiegegevens van een bestand bekijken met rechts de muisknop te klikken op een bestand in Windows Verkenner te klikken op eigenschappen in het in het menu dat verschijnt en klikken op het tabblad versie. Als het eigenschappenvenster voor de bestand geen tabblad versie wordt weergegeven, is er geen versiegegevens beschikbaar voor dat bestand.

Updates voor Windows 95 zijn enkele uitzonderingen gestempeld met een versienummer 4.00.951 of hoger, dat het bestand is een nieuwer versie dan oorspronkelijk opgenomen in Windows 95. Updates voor Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) hebben doorgaans versienummer 4.00.1112 of hoger.

Het is mogelijk dat er meerdere correcties zouden worden toegepast op dezelfde component. Enkele zeldzame uitzonderingen na zijn altijd deze correcties cumulatief. EEN is ook ge´mplementeerd in een bepaalde versie van een bepaald onderdeel wijzigen opgenomen in latere versies van dat onderdeel, naast eventuele aanvullende wijzigingen ge´mplementeerd in latere versies. (Bijvoorbeeld versie 4.00.952 zou bevatten wijziging is ge´mplementeerd in versie 4.00.951, evenals de nieuwe wijzigen.)

De cumulatieve aard van deze wijzigingen wordt gecombineerd met de oplopende versienummers betekent dat enkele uitzonderingen is altijd ÚÚn 'actuele' versie van een bepaald onderdeel dat bevat alle correcties aangebracht onderdeel datum.

Windows 95-Updates identificeren

Bijna alle bestanden voor Windows 95-update kunnen worden ge´dentificeerd met de volgende twee kenmerken die kunnen worden weergegeven op het tabblad versie van het eigenschappenvenster van het bestand:

 • Een versienummer dat hoger is dan de versie van het product versie.
 • Een extra tekenreeksbron met de naam 'speciale maken Beschrijving' die is ingesteld op de waarde 'QFE'.
Sommige Windows 95-bestanden bevatten geen versiegegevens aan identificatie van het bestand. In dergelijke gevallen kunnen de wijzigingsdatum en de grootte van het bestand worden onderzocht en vergeleken met de oorspronkelijke versie van het bestand. Dit zijn niet afdoende, echter, omdat de datum gewijzigd kan worden be´nvloed. door verschillende omstandigheden en wijzigingen in een bestand kunnen niet leiden tot een wijziging in de bestandsgrootte.

Het hulpprogramma Windows 95 Update gegevens (Qfecheck.exe)

Het hulpprogramma voor informatie over Windows 95-updates (Qfecheck.exe) met de update voor Windows 95 is ge´nstalleerd. Dit hulpprogramma gebruikt gegevens die zijn opgeslagen in de register en versie en speciale bouwen in de bestanden zelf, op identificatie van ge´nstalleerde updates voor Windows 95. Dit hulpprogramma kan worden gebruikt om te bepalen welke Windows 95-updates zijn ge´nstalleerd op een bepaalde computer.

Uitvoeren het programma Qfecheck, het bestand Qfecheck.exe uitvoeren in de map Windows (of in sommige zeldzame gevallen de map). Het programma bevat on line Help.

Voor meer informatie. Klik op het onderstaande artikelnummer om over het hulpprogramma voor informatie over Windows 95. volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
145990 Informatieprogramma voor Windows 95 Update (Qfecheck.exe)

Updates voor Windows 95 installeren op ÚÚn Computer

Update voor Windows 95 installeert op een computer voeren de Self - installer uitpakken. Hierdoor worden de volgende acties uitgevoerd:

 1. Pak de bestanden die nodig zijn voor installatie in een tijdelijke map. Deze bestanden omvatten:

  • De bestanden voor bijgewerkte onderdelen
  • Het programma QFECHECK (Qfecheck.exe en Qfecheck.hlp)
  • Een INF-bestand gebruikt om de update te verwijderen
  • Een INF-bestand waarmee de installatie wordt uitgevoerd (W95upd.inf)
  • In sommige gevallen Advpack.dll, W95inf16.dll, en W95inf32.dll bestanden
 2. Gebruik de Windows 95 ingebouwde Setup-bibliotheek (Setupx.dll) of een externe setup-bibliotheek (Advpack.dll) opgegeven update installeren volgens de richtlijnen in het bijgeleverde INF-bestand (W95upd.inf). Deze INF bestand bevat aanwijzingen voor het kopiŰren van bestanden naar de juiste locaties en toevoegen registerinstellingen naar wens. Sommige installatiepakketten later kunnen gebruiken. meerdere INF-bestanden om een enkel pakket installeren op een van de verschillende verschillende versies van een bijgewerkt bestand, afhankelijk van de versie van Windows 95 dat is ge´nstalleerd.

  Als u een nieuwere versie van het bijgewerkte onderdeel is al is ge´nstalleerd, de oudere versie is ge´nstalleerd. In de meeste gevallen deze achtergrond plaatsvindt. Voor sommige oudere installatiepakketten, wordt u gevraagd te houden of de bestaande component overschrijven.
 3. Hoogte wanneer de update is voltooid en u wordt gevraagd Start de computer opnieuw op. Wanneer u op OK klikt, worden de tijdelijke bestanden uit stap 1 zijn verwijderd en wordt het installatieprogramma afgesloten.

Windows 95-Updates op een Computer verwijderen

In de meeste gevallen kan Windows 95-updates veilig en gemakkelijk verwijderd en vervangen door de oorspronkelijke versies van de bijgewerkte onderdelen. Dit meestal wordt vergemakkelijkt door een INF-bestand gekopieerd, hetzij de De map Windows\INF\QFE (in de meeste gevallen) of de Windows-map (voor sommige oudere installer-pakketten) tijdens de installatie van de update. Dit bestand Meestal is de naam van het formulier <xxxxx>_UN.INF. Dit INF-bestand gebruikt de Windows 95-update verwijderen door met de rechtermuisknop op het bestand in Windows Explorer en klik vervolgens op installeren te klikken.

Wanneer een update voor Windows 95 is verwijderd, wordt u gevraagd voor de oorspronkelijke installatie-cd van Windows 95 of CD-ROM-STATION. De oorspronkelijke versie van de bestanden worden gekopieerd en overschrijft de bijgewerkte versies. Een alternatieve locatie kan op dit moment worden opgegeven. Wanneer installatie is voltooid, moet u de computer opnieuw opstarten om de de wijziging te activeren. </xxxxx>

Installatie op basis van een Server met Windows 95-Updates installeren

De inhoud van het pakket uitpakken:

De meeste Windows 95-update installatiepakketten nu ondersteuning voor opdrachtregelprogramma switches die mogelijk de inhoud van het pakket aan een bepaalde map worden uitgepakt zonder starten de Op basis van een INF-installatieroutine. De opdracht voor deze bewerking zou zijn:

pad naar het bestand bijwerken\Bestandsnaam update.EXE /C/T:doelmap

Bijvoorbeeld het uitpakken van de de inhoud van de XXXXXUPD.EXE, zich in C:\DOWNLOAD, naar de bestemming C:\UPDATE map, de opdracht zou zijn:

C:\DOWNLOAD\XXXXXUPD.EXE /C /T:C:\UPDATE

Deze functionaliteit is beschikbaar in Windows 95 update installer-pakketten die zijn gemaakt na oktober 1996. Als u niet zeker bent of een bepaalde installatieprogramma uitvoeren als u deze functionaliteit ondersteunt de Installer met een schakeloptie /?". Typ bijvoorbeeld de volgende opdracht:

C:\DOWNLOAD\XXXXXUPD.EXE /?

Als een venster verschijnt een overzicht van de beschikbare opdrachtregelopties voor de pakket met deze opdracht kunt u de inhoud van het pakket uitpakken de gewenste doelmap. Als in plaats daarvan verschijnt een venster waarin u kunt de update installeren, het installer-pakket biedt geen ondersteuning voor deze opdrachtregel schakelopties en de alternatieve methode beschreven moet worden gebruikt voor het uitpakken van de de inhoud van het pakket.

Verwijzingen naar de bovenstaande stappen voor het installeren Let op dat de bestanden in de installatie zijn op ÚÚn computer bevindt zich in een tijdelijke map totdat u op OK klikt in het laatste venster. Gedurende deze tijd kunnen de bestanden worden gekopieerd naar een andere map en opgeslagen voor verder gebruik. Afhankelijk van de specifieke Windows 95-update wordt ge´nstalleerd, dit tijdelijke map wellicht een van de volgende mappen:

 • Windows\Temp
 • De TEMP map (zoals opgegeven door de TEMP-omgeving variabele)
 • TEMP\Ixp000.tmp (zoals opgegeven door de TEMP-omgeving variabele)
De bestanden kopiŰren op een netwerkshare te:

Als Windows 95 werkstations worden ingesteld vanaf een netwerkshare, de bestanden voor bijgewerkte onderdelen de juiste mappen op de netwerkshare voordat kan worden gekopieerd Windows 95 installeren vanaf deze share. Op deze manier kunnen nieuwe werkstations worden geconfigureerd met de bijgewerkte onderdelen vanaf het begin.

De map waarin de bestanden van het bijgewerkte onderdeel is afhankelijk van het type installatie.

 • Als de netwerkshare voor installatie alleen de vensters bevat 95 CAB-bestanden, het bijgewerkte onderdeel moeten worden gekopieerd naar dezelfde map als de .cab-bestanden. Wanneer Windows 95 Setup het bestand opgehaald uit dit bron naar de bestemming wordt het zelfstandige bestanden uit deze map kopiŰren als ze bestaan de dezelfde bestanden vanuit de cab-bestanden.
 • Als de netwerkshare voor installatie op een server-gebaseerd-Setup punt gemaakt met het hulpprogramma Netsetup (vanaf de CD-ROM van Windows 95), delen de bijgewerkte onderdeelbestanden moeten worden gekopieerd naar dezelfde map als de onderdelen zij vervangen de oorspronkelijke versies van deze bestanden te overschrijven. Merk op dat een gegeven bestand kan in meerdere mappen worden weergegeven, dus alle bijwerken exemplaren van het oorspronkelijke bestand.
Het INF-bestand voor het installeren van updates voor Windows 95 (W95upd.inf) register-informatie die nodig is voor de update de beoogde functionaliteit of is handig voor eenvoudig bijhouden welke updates zijn ge´nstalleerd. Het is raadzaam dit bestand worden onderzocht door de beheerder en de betreffende secties in het bestand Msbatch.inf samengevoegd tijdens de installatie wordt gebruikt om de informatie over het register is opgenomen Wanneer de update is ge´nstalleerd.

Op Windows 95-updates installeren bestaande Windows 95-werkstations waarop een gedeelde installatie van Windows 95 op een server, is het doorgaans voldoende om de component bijwerken bestanden in de gedeelde map. In zeldzame gevallen updates van real-modus-onderdelen moet de bestanden worden gekopieerd naar de afzonderlijke computers op de Server of op de lokale vaste schijf of opstartdiskette van het werkstation.

Updates voor Windows 95 installeren op bestaande Windows 95-werkstations die zijn met lokale zelfstandige installaties van Windows 95, een van de volgende methoden kunnen worden gebruikt:

 • Network Systems Management software. Producten zoals Microsoft System Management Server kan worden gebruikt om softwareupdates automatiseren. Zodra het bijgewerkte onderdeel bestanden worden uitgepakt en ge´dentificeerd, register-updates Deze kunnen worden gedistribueerd van de functionaliteit van dergelijke producten.
 • Aanmeldingsscripts. Als Windows NT- of NetWare-aanmeldingsscripts gebruik kan een opdracht worden toegevoegd om te controleren of een bepaalde update is ge´nstalleerd en het installatieprogramma starten indien nodig. Bijvoorbeeld:
     IF NOT EXIST %WINDIR%\xxxxx_UN.INF START xxxxxUPD.EXE
 • E-mailberichten. Het zelfuitpakkende installatieprogramma kan worden gedistribueerd in e-mailbijlage. Na ontvangst van de e-mail zou gebruikers de gekoppelde uitvoeren Installer de update te installeren. De e-mailbijlage kan ook bestaan uit een snelkoppeling naar het installatieprogramma in een gedeelde map op het netwerk.
 • Intranet-website. Kan het zelfuitpakkende installatieprogramma op een interne website geplaatst waar gebruikers kunnen gaan om de update te installeren.
Deze methoden zijn suggesties. Kunnen er andere methoden niet Hier worden vermeld die kunnen worden gebruikt voor het distribueren van software-updates.

Opmerking: Wanneer het zelfuitpakkende installatieprogramma wordt gebruikt om de Windows 95 installeren Update, wordt gecontroleerd om te zorgen dat een nieuwere versie van het onderdeel niet per ongeluk overschreven met de versie die wordt ge´nstalleerd. Als een alternatief installatiemethode wordt gebruikt, zorg moet worden genomen om te voorkomen dat een nieuwere vervangen component met een oudere. In sommige gevallen vervangen een nieuwere onderdeel met een een ouder kan de computer niet opstarten weergegeven.

Windows 95-Updates verkrijgen

Gecategoriseerd door methoden beschikbaarheid en distributie, Windows 95 updates worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieŰn: openbaar in online bronnen en die niet beschikbaar openbaar, maar alleen beschikbaar via Technische ondersteuning van Microsoft. Updates voor Windows 95-openbaar zijn beschikbaar zijn downloaden van het Microsoft Downloadcentrum. Voor extra informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op de volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services ophalen
Microsoft heeft dit bestand gecontroleerd op virussen. Microsoft gebruikt de meest huidige antivirussoftware die beschikbaar op de datum was dat het bestand is geboekt. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die helpen onbevoegde wijzigingen aan het bestand verhinderen.

Query om te bepalen welk bestand te downloaden, de Microsoft Knowledge Base het artikel dat verwijst naar het probleem te vinden. Specifieke instructies zijn opgenomen in elk artikel.

Windows 95 updates die niet vrij kunnen worden verkregen door contact Technische ondersteuning van Microsoft, via een van onze directe ondersteuningsmogelijkheden inclusief telefoon. Opmerking dat op de server (via Netsetup) Setup van Windows 95 OEM Service release 2 en 2.1 (OSR2) niet wordt ondersteund. OSR2 is ontworpen om te worden vooraf ge´nstalleerd op nieuwe computers door computerfabrikanten. Een van de belangrijkste onderdelen van het bestandssysteem FAT32 vereist dat de vaste schijf opnieuw wordt gepartitioneerd. Om deze reden OSR2 niet wordt gedistribueerd met wederverkopers.

Probeert te distribueren OSR2 Netsetup resultaat met gebruikers wordt een productcode gevraagd. Dit nummer wordt meestal weergegeven op de Microsoft-certificaat van Echtheid. Het bestand niet Msbatch.inf wijzigen Deze prompt wordt voorkomen.

Tips voor Knowledge Base-Query

Informatie over specifieke updates voor Windows 95 en problemen opgelost door deze updates kunnen vinden in de Microsoft Knowledge Base door te zoeken op symptomen van het probleem.

Eigenschappen

Artikel ID: 161020 - Laatste beoordeling: dinsdag 17 juli 2012 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows 95
Trefwoorden:á
kbinfo kbmt KB161020 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 161020
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com