วิธีการเปิดใช้งานการบันทึกข้อมูล ด้วยการเข้าถึงสายงานการผลิต และระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 161426 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

สายงานการผลิตและบริการการเข้าถึงระยะไกลมีตัวเลือกสำหรับ 27 ถึงชนิดของการเข้าสู่ระบบหรือ "ติดตาม" ที่สามารถเปิดใช้งาน โดยรีจิสทรี ผลผลิตอาจ ให้กับแฟ้ม หรือ ไปยังคอนโซล แฟ้มบันทึกจะมีอยู่ในไดเรกทอรี \Tracing <%Systemroot%>

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับ ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปนี้:
 1. เปิดตัวแก้ไขรีจิสทรีโดยใช้ Regedt32.exe
 2. ไปที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Traci


  ค่า EnableConsoleTracing (REG_DWORD) อนุญาตให้ หรือปฏิเสธคอนโซลที่มีการสืบค้นกลับสำหรับคีย์ย่อยทั้งหมด ถูกปิดอยู่ 0 และ 1 อยู่
คอนโซลหรือการติดตามแฟ้มแล้วแต่ละรายการเปิด หรือปิดสำหรับแต่ละคีย์ย่อยที่ 27 ซับคีย์เหล่านี้ภายใต้การสืบค้นกลับคีย์แต่ละมีค่าสำหรับ EnableConsoleTracing:REG_DWORD: และ EnableFileTracing:REG_DWORD สืบค้นกลับที่แฟ้มจะเริ่มทันทีที่คุณแก้ไขคีย์ EnableFileTracing อย่างไรก็ตาม เริ่มต้นการสืบค้นกลับคอนโซล คุณจะต้องหยุด และเริ่มบริการ RRAS

คีย์ย่อยที่อาจมีการสืบค้นกลับเป็น:
  IPRIP2
  IPRouterManager
  MIB-II Subagent
  MIB-II Utility
  OSPF
  OSPFMIB
  PPP
  RADIUS (NOTE: This key will only exist if your RRAS Server is
      configured for RADIUS authentication.)
  RASADHLP
  RASAPI32
  RASCHAP
  RASCPL
  RASDLG
  RASIPCP
  RASIPHLP
  RASMAN
  RASMON
  RASSCRIPT
  Router
  IPBOOTP
  IPX Traffic Filter Logging
  IPXCP
  IPXRIP
  IPXRouterManager
  IPXSAP
  IPXWAN
  RASAUTO
  RASNBFCP
				

คอมโพเนนต์ที่แท้จริงแล้วคือการสืบค้นกลับขึ้นอยู่กับโพรโทคอลและบริการใดมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ คลิกสองครั้งที่ค่าการนำค่า DWORD Editor เพื่อให้สามารถเปลี่ยนค่า

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 161426 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB161426 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:161426

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com