Excel'de veya Word'de bir ComboBox veya ListBox denetimine veriler ekleme

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 161598 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makalenin Mac için Microsoft Excel sürümü için bkz: 185388. (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu makalede, ComboBox (Açılan Kutu) veya ListBox (Liste Kutusu) denetimini doldurma yöntemleri açıklanmaktadır.

Daha fazla bilgi

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir, ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Sunulan destek seçenekleri ve Microsoft'a başvurma hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS
Kullanıcı formunda, bir açılan kutu veya liste kutusu gibi bir denetim kullanabilirsiniz. Microsoft Excel'de, bu denetimleri çalışma sayfasında kullanabilirsiniz. Denetimleri doldurma yöntemleri birbirine benzer. Bu makaledeki örneklerde, bir kullanıcı formundaki denetimler kullanılır.

Yöntem 1: Açılan Kutuyu veya Liste Kutusunu Bir Excel Çalışma Sayfasındaki Hücrelerle Bağlama

 1. Microsoft Excel'de yeni bir çalışma kitabı oluşturun. Sayfa1'e şunları yazın:
     A1: Bir   B1: Kırmızı
     A2: İki   B2: Yeşil
     A3: Üç   B3: Sarı
     A4: Dört  B4: Mavi
  					
 2. Microsoft Excel Visual Basic Düzenleyicisi'ni başlatmak için ALT+F11 tuşlarına basın.
 3. Insert (Ekle) menüsünde UserForm'u (Kullanıcı Formu) tıklatın.
 4. Kullanıcı formunda bir ComboBox (Açılan Kutu) ve bir ListBox (Liste Kutusu) denetimi oluşturun.
 5. Properties (Özellikler) penceresi görünmüyorsa, View (Görünüm) menüsünde Properties Window'u (Özellikler Penceresi) tıklatın.
 6. ComboBox'ı (Açılan Kutu) tıklatın ve Properties window'da (Özellikler penceresi) RowSource özelliğine (Satır Kaynağı) gidin.

  Pencere iki bölüme ayrılır. Soldaki bölüm, denetimdeki özellik adını içerir. Sağdaki bölüm, özellik değerini içerir. RowSource özelliğinin sağ bölmesini tıklatın ve "sayfa1!a1:a4" (tırnak işaretleri olmadan) yazın.
 7. ListBox'ı (Liste Kutusu) tıklatın ve Properties window'da (Özellikler penceresi) RowSource özelliğine (Satır Kaynağı) gidin. RowSource özelliğinin sağ bölmesini tıklatın ve "sayfa1!b1:b4" (tırnak işaretleri olmadan) yazın.

  NOT: Sayfa başvurusunu yoksayarsanız, ComboBox ve ListBox denetimleri, kullanıcı formunu çalıştırdığınızda etkin olan çalışma sayfasındaki hücrelerin içerdiği verilerle doldurulur. Kullanıcı formu doldurulurken her zaman aynı çalışma sayfasındaki verilerin kullanılmasını sağlamak için, sayfa başvurusunu bu örnekte gösterildiği gibi ekleyin. Kullanıcı formunu etkin sayfadaki verilerle doldurmak için, sayfa başvurusunu RowSource (Satır Kaynağı) özelliğine eklemeyin. Bunu yaptığınızda, makro, kullanıcı formunu doldurmak için etkin sayfadaki verileri kullanır.
 8. Run menüsünü (Çalıştır) ve sonra da Run Sub/UserForm'u (Alt Formu/Kullanıcı Formunu Çalıştır) tıklatarak kullanıcı formunu çalıştırın.
ComboBox (Açılan Kutu) denetiminde Bir, İki, Üç ve Dört; ListBox (Liste Kutusu) denetiminde Kırmızı, Yeşil, Sarı ve Mavi görünür.

Yöntem 2: Açılan Kutuyu veya Liste Kutusunu Bir Visual Basic Makrosu Kullanarak Doldurma

 1. Microsoft Excel veya Word gibi bir Microsoft Office uygulamasını açın.
 2. Visual Basic Düzenleyicisi'ni başlatmak için ALT+F11 tuşlarına basın.
 3. Insert (Ekle) menüsünde UserForm'u (Kullanıcı Formu) tıklatın.
 4. Kullanıcı formunda bir ComboBox (Açılan Kutu) ve bir ListBox (Liste Kutusu) denetimi oluşturun.
 5. Kullanıcı formunu sağ tıklatın ve View Code (Kodu Göster) komutunu tıklatın. Kullanıcı formunun Code (Kod) penceresi görüntülenir. Sağdaki Procedure (Yordam) listesinde Initialize (Başlat) komutunu tıklatın.

  Alt yordamın ilk ve son satırları otomatik olarak girilir ve ekleme noktası otomatik olarak bu iki satırın arasına yerleştirilir.
 6. Aşağıdaki kodu yazın:
     ListBox1.List = Array("Bir", "İki", "Üç", "Dört")
     ComboBox1.List = Array("Kırmızı", "Yeşil", "Sarı", "Mavi")
  						
  Bu kod, "Sub UserForm_Initialize()" ile "End Sub" satırları arasında görünmelidir.
 7. Kullanıcı formunu çalıştırmak üzere Run (Çalıştır) menüsünde Run Sub/UserForm'u (Alt Formu/Kullanıcı Formunu Çalıştır) tıklatın.
ListBox (Liste Kutusu) denetiminde Bir, İki, Üç ve Dört; ComboBox (Açılan Kutu) denetiminde Kırmızı, Yeşil, Sarı ve Mavi görünür.

Referanslar

Kullanıcı formları hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Visual Basic Yardımı'nda Dizin sekmesini tıklatın, şu metni yazın:
UserForm Object
(Kullanıcı Formu Nesnesi) ve seçili metni çift tıklatarak "UserForm Object" konusuna gidin.

Özellikler

Makale numarası: 161598 - Last Review: 18 Eylül 2011 Pazar - Gözden geçirme: 8.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Word 2003
Anahtar Kelimeler: 
kbcontrol kbdtacode kbhowto kbprogramming KB161598

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com