Jak nakonfigurovat aplikaci Internet Explorer otevřít dokumenty sady Office v příslušné aplikaci sady Office namísto v aplikaci Internet Explorer

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 162059 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Po klepnutí na odkaz HTML na soubor Microsoft Office (například dokument aplikace Microsoft Word nebo Excel), může aplikace Internet Explorer otevřete soubor v aplikaci Internet Explorer namísto v příslušné aplikaci sady Office.

Příčina

K tomuto chování může dojít, pokud aplikace Internet Explorer je nakonfigurována pro hostování dokumentů sady Office, které jsou nainstalovány v počítači. Ve výchozím nastavení aplikace Internet Explorer nakonfigurována pro hostování dokumentů aplikací sady Office.

Řešení

Chcete-li nakonfigurovat aplikaci Internet Explorer pro otevírání souborů sady Office v příslušné aplikaci sady Office za vás, přejděte "Automatická oprava$$$$ Pokud chcete nakonfigurovat aplikaci Internet Explorer, přejděte "Chtěl bych si to opravit sám$$$$

Automatická oprava

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start expanded
Konfigurace aplikace Internet Explorer pro otevírání souborů sady Office v příslušné aplikaci sady Office automaticky, klepněte oprava tlačítko nebo odkaz. Klepněte na tlačítko Spustit v <b00> </b00>stáhnout soubor dialogové okno pole a postupujte podle pokynů v průvodci opravou .

Pro Windows 8
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start expanded
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets fixit1
Opravit tento problém
Oprava 20121
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets fixit2

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end

Pro systém Windows 7, Windows Vista, Windows XP a Windows Server 2008 nebo Windows Server 2003
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start expanded
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets fixit1
Opravit tento problém
Oprava 50399
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets fixit2
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end

Poznámky
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
 • Tento průvodce může být jen v angličtině. Automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má problém, uložte řešení opravy na jednotku flash nebo na disk CD a spusťte je v počítači, který má tyto potíže.
 • Uvítáme vaše názory. Sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v "Automatická oprava"blogu nebo nám odešlete e-mailem .
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end

Chtěl bych si to opravit sám

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
Konfigurace aplikace Internet Explorer pro otevírání souborů sady Office v příslušné aplikaci sady Office namísto v aplikaci Internet Explorer, použijte jednu z následujících metod.

Poznámka: Tyto metody konfigurace aplikace Internet Explorer pro otevírání souborů sady Office v příslušné aplikaci sady Office pro všechny uživatele".

Metoda 1: Použití nástroje Možnosti složky

Poznámka: Pokud používáte systém Windows NT 4.0, nemusí být možné použít následující postup konfigurace aplikace Internet Explorer pro otevírání souborů sady Office v příslušné aplikaci sady Office. Pokud používáte systém Windows NT 4.0, použijte metodu 2.

Poznámka: Pokud Terminálový Server se systémem Windows 2000 nebo Windows Server 2003, nebudete moci klepnutím na tlačítko Upřesnit otevřete dialogové okno Upravit typ souboru v kroku 4 této procedury. K tomuto problému dochází, pokud je povolena zásada NoFileAssociate. Povolení této zásady zabrání uživatelům (včetně správců) změnit přidružení typů souborů pro všechny uživatele. Další informace o tomto chování klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
257592 Změny v typech souborů a funkce přidružení souborů v systému Windows 2000 a Windows Server 2003


Chcete-li nakonfigurovat aplikaci Internet Explorer pro otevírání souborů sady Office v příslušné aplikaci sady Office pomocí nástroje Možnosti složky:
 1. Otevřete složku Tento počítač.
 2. V nabídce Nástroje (nebo v nabídceZobrazit ) klepněte na příkaz Možnosti složky (nebo klepněte na příkazMožnosti).
 3. Klepněte na kartu Typy souborů .
 4. V seznamu Registrované typy souborů , clickthe dokument typ sady Office (například list aplikace Microsoft Excel), andthen klepněte na tlačítko Upřesnit (nebo klepněte na tlačítko Upravit).
 5. V dialogovém okně Upravit typ souboru klepnutím políčko k procházení používat jen jedno okno toclear (nebo clearthe políčka otevírat webové dokumenty na místě ).
 6. Klepněte na tlačítko OK.

Metoda 2: Úpravy registru systému Windows

Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru však mohou nastat závažné problémy. Proto postupujte přesně podle následujících kroků. Pro zvýšení ochrany proveďte před úpravami zálohu registru. Pokud pak dojde k potížím, budete moci registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Chcete-li nakonfigurovat aplikaci Internet Explorer pro otevírání souborů sady Office v příslušné aplikaci sady Office úpravou registru systému Windows, nastavte hodnotu BrowserFlags DWORD na správnou hodnotu. pro odpovídající typ dokladu. Postupujte následujícím způsobem
 1. Spusťte Editor registru (Regedt32.exe).
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes
 3. Vyhledejte podklíč pro typ dokumentu sady Office.Následující tabulka uvádí názvy podklíčů pro několik běžných typů dokumentů sady Office.
  Document Type                         		Subkey
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Microsoft Office Excel 95 Worksheet           		Excel.Sheet.5
  Microsoft Office Excel 97-2003 Worksheet         		Excel.Sheet.8 
  Microsoft Office Excel 2007-2010 Worksheet        		Excel.Sheet.12
  Microsoft Office Excel 2007-2010 Macro-Enabled Worksheet 		Excel.SheetMacroEnabled.12
  Microsoft Office Excel 2007-2010 Binary Worksheet    		Excel.SheetBinaryMacroEnabled.12 
  Microsoft Office Word 95 Document            		Word.Document.6
  Microsoft Office Word 97-2003 Document          		Word.Document.8
  Microsoft Office Word 2007-2010 Document         		Word.Document.12
  Microsoft Office Word 2007-2010 Macro-Enabled Document  		Word.DocumentMacroEnabled.12
  Rich Text Format                     		Word.RTF.8
  Microsoft Office PowerPoint 95 Presentation       		PowerPoint.Show.7
  Microsoft Office PowerPoint 97-2003 Presentation     		PowerPoint.Show.8
  Microsoft Office PowerPoint 2007-2010 Macro-Enabled Presentation   	PowerPoint.Show.12
  Microsoft Office PowerPoint 97-2003 Slide Show      		PowerPoint.Show.8
  Microsoft Office PowerPoint 2007-2010 Slide Show     		PowerPoint.Show.12
  Microsoft Office PowerPoint 2007-2010 Macro-Enabled Slide Show   	PowerPoint.ShowMacroEnabled.12
  Microsoft Excel 7.0 worksheet                      Excel.Sheet.5
  Microsoft Excel 97 worksheet						Excel.Sheet.8
  Microsoft Excel 2000 worksheet                     Excel.Sheet.8
  Microsoft Word 7.0 document                       Word.Document.6
  Microsoft Word 97 document                       Word.Document.8
  Microsoft Word 2000 document                      Word.Document.8
  Microsoft Project 98 project                      MSProject.Project.8
  Microsoft PowerPoint 2000 document                   PowerPoint.Show.8
  						
  Chcete-li vyhledat podklíč pro dokument typu, který není součástí inthis tabulky, vyhledejte podklíč pro rozšíření, který je spojen s typem thedocument. (Výchozí) hodnota pro tento podklíč obsahuje název thesubkey pro daný typ dokumentu. Například přípona XLS je associatedwith listy aplikace Excel. V podklíči .xls obsahuje hodnotu (výchozí) thestring "Podklíče Excel.Sheet.5." Podklíč pro typ aplikace Microsoft Excel Worksheetdocument tedy následující podklíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.5
 4. Po identifikaci podklíče pro určitý typ Officedocument postupujte takto:
  1. Pokud je dokument Office dokumentu aplikace Microsoft Office Excel, přidejte následující hodnotu pro všechny podklíče aplikace Microsoft Office Excel kromě podklíč podklíče Excel.Sheet.5:
   Název hodnoty: BrowserFlags
   Datový typ: REG_DWORD
   Hodnota: 8
   Pro podklíč podklíče Excel.Sheet.5 přidejte následující hodnotu:
   Název hodnoty: BrowserFlags
   Datový typ: REG_DWORD
   Hodnota: 9
  2. Pokud je dokument Office dokumentu aplikace Microsoft Office Word nebo dokumentu formátu RTF, přidejte následující hodnotu pro všechny podklíče aplikace Microsoft Office Word kromě podklíče Word.Document.12, v podklíči Word.DocumentMacroEnabled.12 a Word.RTF.8 podklíč.
   Název hodnoty: BrowserFlags
   Datový typ: REG_DWORD
   Hodnota: 8
   Pro podklíč Word.Document.12 v podklíči Word.DocumentMacroEnabled.12 a podklíče Word.RTF.8 přidejte následující hodnotu:
   Název hodnoty: BrowserFlags
   Datový typ: REG_DWORD
   Hodnota: 44(Decimal)
  3. Pokud je dokument Office dokumentu aplikace Microsoft Office PowerPoint, přidejte následující hodnotu pro všechny podklíče kromě PowerPoint.SlideShow.12 a PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12.
   Název hodnoty: BrowserFlags
   Datový typ: REG_DWORD
   Hodnota: 10(Decimal)
   Pro PowerPoint.SlideShow.12 a PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12 BrowerFlags odstraňte, pokud existuje.
 5. Klepněte na tlačítko OKa zavřete okno editoru registru následovně.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed

Další informace

Další informace získáte kliknutím na číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
927009 Otevře se nové okno při pokusu o zobrazení dokumentu aplikace Microsoft Office 2007 v aplikaci Windows Internet Explorer 7
982995 Otevře se nové okno aplikace při pokusu o zobrazení dokumentu aplikace Office 2010 v aplikaci Internet Explorer 7 nebo Internet Explorer 8

Vlastnosti

ID článku: 162059 - Poslední aktualizace: 20. listopadu 2013 - Revize: 12.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na těchto platformách
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Klíčová slova: 
kbfixme kbmsifixme kbprb kbmt KB162059 KbMtcs
Strojově přeložený článek
DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.
Projděte si také anglickou verzi článku: 162059

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com