Ζητήματα που παρουσιάζονται κατά την αναδιανομή μιας εφαρμογής της Access ως εφαρμογής βάσης δεδομένων που έχει διαιρεθεί

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 162522 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Για προχωρημένους: Απαιτεί ειδικό κωδικοποίησης, διαλειτουργικότητας και ικανότητες πολλών χρηστών.

Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο εξετάζει θέματα που πρέπει να διευθετήσετε κατά την αναδιανομή μιας εφαρμογής της Microsoft Access ως εφαρμογή διαίρεσης βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας το Microsoft Office Developer Edition Εργαλεία (ODE) ή εργαλεία έκδοση 7.0 Toolkit (ADT) της Microsoft Access Developer. Αυτό το άρθρο ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:
 • Τι είναι μια εφαρμογή διαίρεσης βάσης δεδομένων;
 • Δημιουργία των αρχείων εγκατάστασης
 • Ανανέωση συνδεδεμένων πινάκων

Περισσότερες πληροφορίες

Τι είναι μια εφαρμογή διαίρεσης βάσης δεδομένων;

Διαίρεση βάσης δεδομένων αποτελείται από δύο αρχεία βάσης δεδομένων. Μία βάση δεδομένων (που ονομάζονται στη βάση δεδομένων παρασκηνίου) περιέχει μόνο τους πίνακες και τις σχέσεις και βρίσκεται σε ένα διακομιστή αρχείων δικτύου. Άλλη βάση δεδομένων (αναφέρεται ως τη βάση δεδομένων προσκηνίου) περιέχει όλα τα άλλα αντικείμενα της βάσης δεδομένων: τα ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις, μακροεντολές και λειτουργικές μονάδες και βρίσκεται στον υπολογιστή του χρήστη.

Σχεδίαση διαίρεσης βάσης δεδομένων λειτουργεί καλά σε περιβάλλοντα πολλών χρηστών και προσφέρει πλεονεκτήματα αυτά:
 • Οι επιδόσεις βελτιώνονται, επειδή είναι το τμήμα της εφαρμογής της βάσης δεδομένων, το περιβάλλον εργασίας χρήστη στον τοπικό σκληρό δίσκο του χρήστη.
 • Μειώνεται η κυκλοφορία δικτύου επειδή μόνο τα δεδομένα που μεταφέρονται μέσω του δικτύου, ενώ όλα τα άλλα αντικείμενα της βάσης δεδομένων είναι τοπικό.
 • Ενημέρωση της εφαρμογής σας είναι ευκολότερη. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές σχεδίασης στη βάση δεδομένων περιβάλλοντος χρήστη και, στη συνέχεια, να διανείμετε τις αλλαγές στους χρήστες χωρίς να αλλάξετε κάποια από τα δεδομένα στη βάση δεδομένων παρασκηνίου.
 • Σε περιβάλλοντα εκτός χρόνου εκτέλεσης, οι χρήστες μπορεί να δημιουργούν τα δικά τους προσαρμοσμένα αντικείμενα, όπως ερωτήματα, φόρμες ή εκθέσεις, χωρίς να επηρεάζει τους άλλους χρήστες.
Αφού αναπτύξετε την εφαρμογή σας, μπορείτε να δημιουργήσετε με μη αυτόματο τρόπο τη βάση δεδομένων παρασκηνίου, η εξαγωγή των πινάκων σε αυτό και στη συνέχεια να τα συνδέσετε πάλι στη βάση δεδομένων υποστήριξης μπροστά ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό διαίρεσης βάσεων δεδομένων στην Microsoft Access να κάνει αυτόματα την εργασία για εσάς.

Δημιουργία των αρχείων εγκατάστασης

Κατά τη διανομή μιας εφαρμογής βάσης δεδομένων διαίρεσης, δημιουργήστε δύο ξεχωριστές συλλογές αρχείων εγκατάστασης: ένα πρόγραμμα εγκατάστασης για τη βάση δεδομένων προσκηνίου και όλα τα αρχεία υποστήριξης τους και μία ρύθμιση για τη βάση δεδομένων παρασκηνίου που περιέχει μόνο αυτό το αρχείο και, προαιρετικά, ένα αρχείο Readme.

Το πρόγραμμα εγκατάστασης για τη βάση δεδομένων παρασκηνίου δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε συντομεύσεις, οι τιμές μητρώου ή πρόσθετα στοιχεία. Ωστόσο, ο Οδηγός εγκατάστασης συμπεριλαμβάνει αυτόματα τα αρχεία εγκατάστασης της Microsoft Access και τα αρχεία αυτά θα εγκατασταθεί στο διακομιστή αρχείων, μαζί με τη βάση δεδομένων παρασκηνίου.

Όταν μπορείτε να διανείμετε την εφαρμογή σας, ζητήσετε από ένα διαχειριστή δικτύου ή συστήματος για την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) για τη βάση δεδομένων παρασκηνίου πρώτα στο διακομιστή αρχείων δικτύου. Επίσης παρέχει οδηγίες για να ορίσετε τα κατάλληλα δικαιώματα για το φάκελο όπου βρίσκονται τα δεδομένα, όπως κάνει ανάγνωση, εγγραφή, δημιουργία, και Delete. Μπορείτε να συμπεριλάβετε αυτές και άλλες οδηγίες σε ένα αρχείο Readme αρχείο και συμπεριλάβετε το αρχείο Readme ως μέρος της εγκατάστασης για τη βάση δεδομένων παρασκηνίου.

Μετά την εγκατάσταση (Setup), εγκαταστήστε τα κατάλληλα αρχεία στο διακομιστή αρχείων, δίνουν εντολή για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης για τη βάση δεδομένων προσκηνίου σε όλους τους χρήστες. Αυτό το πρόγραμμα Εγκατάστασης εγκαθιστά την κύρια εφαρμογή σας και όλα τα αρχεία χρόνου εκτέλεσης της Microsoft Access στον υπολογιστή κάθε χρήστη.

Ανανέωση συνδεδεμένων πινάκων

Αφού ορίσετε τη βάση δεδομένων παρασκηνίου σε ένα διακομιστή αρχείων δικτύου, ίσως χρειαστεί να παρέχουν ένα μηχανισμό της βάσης δεδομένων περιβάλλοντος χρήστη για την ανανέωση των συνδέσεων του συνδεδεμένου πίνακα. Στην πραγματικότητα, είναι καλή ιδέα να εκτελέσετε μια Visual Basic διαδικασία κάθε φορά που τη βάση δεδομένων προσκηνίου ανοίγει για να επαληθεύσετε ότι οι συνδέσεις του πίνακα είναι έγκυρες και να ανανεώσετε τους, εάν δεν είναι. Αυτό μπορεί να αποτρέψει πιθανά προβλήματα, εάν ο χρήστης μετακινεί το παρασκηνιακή βάση δεδομένων σε μια άλλη θέση ή τοπικό υπολογιστή του χρήστη έχει αντιστοιχιστεί σωστά στο διακομιστή δικτύου.

Η εφαρμογή δείγματος προγραμματιστές λύσεων (Solutions.mdb) περιλαμβάνεται η Microsoft Access περιλαμβάνει μια λειτουργική μονάδα που ονομάζεται modRefreshTableLinks (ή RefreshTableLinks στην έκδοση 7.0) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για την εγγραφή των δικών σας τη διαδικασία της Visual Basic για να ανανεώσετε τις συνδέσεις σας πίνακα. Μπορείτε να εκτελέσετε τη διαδικασία στο συμβάν OnLoad της φόρμας εκκίνησης ή σε μια μακροεντολή αυτόματης εκτέλεσης στην εφαρμογή σας ώστε να πίνακα συνδέσεις έχουν επαληθευτεί ή να ανανεώνεται κάθε φορά που ξεκινά η εφαρμογή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής modRefreshTableLinks να χρησιμοποιήσετε στη δική σας εφαρμογή, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
154397Τρόπος τροποποίησης της λειτουργικής μονάδας RefreshTableLinks στο Solutions.mdb
ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν μπορείτε να εξομοιώσετε την τοπολογία του δικτύου που θα έχουν οι χρήστες της εφαρμογής σας, δεν χρειάζεται να ανανεώσετε τις συνδέσεις πίνακα στη βάση δεδομένων εφαρμογής (περιβάλλοντος χρήστη). Για παράδειγμα, εάν γνωρίζετε τη βάση δεδομένων σας (παρασκηνιακή) δεδομένα θα βρίσκονται σε G:\MyAppFolder, όπου G: είναι μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου δικτύου, μπορείτε να αντιστοιχίστε μια μονάδα δίσκου με τον ίδιο τρόπο στο περιβάλλον ανάπτυξής σας και τοποθετήστε τη βάση δεδομένων παρασκηνίου σε G:\MyAppFolder. Στη συνέχεια, όταν μπορείτε να διανείμετε την εφαρμογή σας, η ιδιότητα Connect κάθε πίνακα θα περιέχει ήδη τη σωστή διαδρομή για τη βάση δεδομένων παρασκηνίου. Ωστόσο, επειδή δεν μπορείτε να ελέγξετε αν οι χρήστες μετακινούν το παρασκηνιακή βάση δεδομένων σε μια άλλη θέση ή με ποιον τρόπο κάθε χρήστης θα αντιστοιχίσει τις μονάδες δίσκου δικτύου, πρέπει να συμπεριλάβετε μια διαδικασία για την ανανέωση των συνδέσεων πίνακα σε όλες τις εφαρμογές βάσης δεδομένων διαίρεσης.

Αναφορές

Για πληροφορίες σχετικά με τον "Οδηγό διαίρεσης βάσεων δεδομένων", αναζητήστε στο ευρετήριο Βοήθειας "Διαίρεση βάσης δεδομένων".

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 162522 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011 - Αναθεώρηση: 5.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office Access 2003 Developer Extensions
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 97 Developer Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbusage kbmt KB162522 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:162522

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com