ปัญหาเมื่อคุณกระจายโปรแกรมประยุกต์ Access เป็นโปรแกรมประยุกต์แยกฐานข้อมูล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 162522 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และ multiuser ทักษะ

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้กล่าวถึงปัญหาที่คุณควรอยู่เมื่อคุณกระจาย Microsoft ในการเข้าถึงแอพลิเคชันเป็นแอพลิเคชันฐานข้อมูลที่แยก โดยใช้ Microsoft Office สำหรับนักพัฒนา Edition เครื่องมือ (ODE) หรือเครื่องมือรุ่น 7.0 Toolkit (ADT) ของนัก Microsoft Access พัฒนาของ บทความนี้เน้นหัวข้อต่อไปนี้:
 • แอพลิเคชันฐานข้อมูลที่แยกมีอะไรบ้าง
 • การสร้างแฟ้มการตั้งค่า
 • กำลังฟื้นฟูตารางที่เชื่อมโยง

ข้อมูลเพิ่มเติม

แอพลิเคชันฐานข้อมูลที่แยกมีอะไรบ้าง

ฐานข้อมูลการแบ่ง A ประกอบด้วยแฟ้มฐานข้อมูลที่สอง ฐานข้อมูลหนึ่ง (เรียกว่าฐานข้อมูลจุดสิ้นสุดหลัง) ประกอบด้วยเฉพาะตารางและความสัมพันธ์ และอยู่ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย ฐานข้อมูลอื่นที่ (เรียกว่าฐานข้อมูลหน้า) ทั้งหมดในฐานข้อมูลวัตถุอื่นที่ประกอบด้วย: queries ฟอร์ม รายงาน แมโคร และโมดูล และอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละงาน

ตัวแยกการออกแบบฐานข้อมูลที่ทำงานในสภาพแวดล้อม multiuser ดี และจะมีข้อดีเหล่านี้:
 • ประสิทธิภาพการปรับปรุงเนื่องจากส่วนแอพลิเคชันของฐานข้อมูล อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ ของผู้ใช้ภายในฮาร์ดดิสก์
 • ปริมาณการใช้งานเครือข่ายจะลดลงเนื่องจากเฉพาะข้อมูล travels ผ่านเครือข่าย วัตถุอื่น ๆ ทั้งหมดในฐานข้อมูลที่อยู่ภายใน
 • การปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ของคุณได้ง่ายขึ้น คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังฐานข้อมูลหน้าการออกแบบ และกระจายการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้โดยไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อมูลในฐานข้อมูลจุดสิ้นสุดหลังแล้ว
 • ในสภาพแวดล้อมไม่รันไทม์ ผู้ใช้สามารถสร้างวัตถุของตนเองแบบกำหนดเอง เช่นการสอบถาม ฟอร์ม หรือ รายงาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อื่น
หลังจากที่คุณพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของคุณ คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลจุดสิ้นสุดหลังด้วยตนเอง ส่งออกตารางเข้านั้น แล้ว เชื่อมโยงเหล่านั้นกลับไปยังฐานข้อมูลของคุณสิ้นสุดหน้า หรือคุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างตัวแยกฐานข้อมูลในการเข้าถึงของ Microsoft เพื่อทำงานสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ

การสร้างแฟ้มการตั้งค่า

เมื่อคุณเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์แยกฐานข้อมูล สร้างคอลเลกชันที่แยกต่างหากสองแฟ้มติดตั้ง: การตั้งค่าสำหรับฐานข้อมูลหน้าหนึ่งและแฟ้มสนับสนุนทั้งหมด และการตั้งค่าสำหรับฐานข้อมูลจุดสิ้นสุดหลังที่ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มนั้นแล้ว หรือ แบบ Readme แฟ้ม หนึ่ง

เซ็ตอัพสำหรับฐานข้อมูลปลายด้านหลังของคุณไม่จำเป็นต้องรวมทางลัด ค่ารีจิสทรี หรือคอมโพเนนต์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตัวช่วยสร้างการติดตั้งจะรวมแฟ้มการตั้งค่าการเข้าถึงของ Microsoft โดยอัตโนมัติ และจะมีการติดตั้งแฟ้มเหล่านั้นในไฟล์เซิร์ฟเวอร์พร้อมกับฐานข้อมูลของคุณกลับไปจุดสิ้นสุด

เมื่อคุณเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ของคุณ แนะนำผู้ดูแลเครือข่ายหรือระบบการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งสำหรับฐานข้อมูลของคุณกลับไปจุดสิ้นสุดในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายก่อน นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำสำหรับการตั้งค่าสิทธิ์ที่ถูกต้องสำหรับโฟลเดอร์ที่ข้อมูลที่อยู่ เช่นการอ่าน เขียน การสร้าง และลบ คุณสามารถรวมไว้และคำแนะนำอื่น ๆ ใน Readme เป็นแฟ้ม และรวมแฟ้ม Readme เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าสำหรับฐานข้อมูลของคุณกลับไปจุดสิ้นสุดได้

แฟ้ม หลังจากการตั้งค่าการติดตั้งเหมาะสมบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม แนะนำผู้ผู้ใช้ทั้งหมดจะเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งสำหรับฐานข้อมูลของหน้า โปรแกรมการตั้งค่านี้ตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์หลักของคุณและแฟ้มทั้งหมด Microsoft Access ทำบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละ

กำลังฟื้นฟูตารางที่เชื่อมโยง

หลังจากที่คุณตั้งค่าฐานข้อมูลจุดสิ้นสุดหลังบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มเครือข่าย คุณอาจต้องระบุกลไกการในฐานข้อมูลของคุณหน้าการฟื้นฟูการเชื่อมต่อตารางที่เชื่อมโยง ใน fact เป็นควรเรียกใช้ Visual Basic ขั้นตอนแต่ละครั้งเปิดฐานข้อมูลหน้า เพื่อตรวจสอบว่า การเชื่อมโยงตารางถูกต้อง และรีเฟรชเหล่านั้นในกรณีนี้ไม่ ซึ่งสามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หากผู้ใช้ที่ย้ายฐานข้อมูลการสิ้นสุดการกลับไปยังตำแหน่งอื่น หรือ ถ้าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องถูกแมปไปยังเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย

นักพัฒนาโซลูชันตัวอย่างแอพพลิเคชัน (Solutions.mdb) มาพร้อมกับ Microsoft Access ประกอบด้วยโมดูล modRefreshTableLinks (หรือ RefreshTableLinks รุ่น 7.0) ที่คุณสามารถใช้เป็นเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการเขียนของคุณเองขั้นตอนของ Visual Basic เพื่อฟื้นฟูการเชื่อมโยงตารางของคุณได้ คุณสามารถใช้ขั้นตอน ในเหตุการณ์ OnLoad ของฟอร์มเริ่มต้นระบบของคุณ หรือแมโครที่มี AutoExec ในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ เพื่อให้ตรวจสอบการเชื่อมโยงตาราง หรือฟื้นฟูแต่ละครั้งที่มีเริ่มโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนด modRefreshTableLinks ไปใช้ในโปรแกรมประยุกต์ของคุณเอง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
154397วิธีการปรับเปลี่ยนโมดู RefreshTableLinks Solutions.mdb
หมายเหตุหากคุณสามารถเลียนแบบโทโพโลยีเครือข่ายที่มีผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์ของคุณ คุณไม่มีการฟื้นฟูการเชื่อมโยงตารางในฐานข้อมูล (หน้า) ในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทราบว่า ฐานข้อมูล (จบกลับ) ข้อมูลของคุณจะอยู่บน G:\MyAppFolder ที่ G: เป็นไดรฟ์เครือข่ายที่แมปไว้ คุณสามารถแมปไดรฟ์เหมือนในสภาพแวดล้อมการพัฒนาของคุณ และวางฐานข้อมูลจุดสิ้นสุดหลังใน G:\MyAppFolder จากนั้น เมื่อคุณเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ของคุณ คุณสมบัติการเชื่อมต่อแต่ละตารางจะประกอบด้วยอยู่แล้วพาธที่ถูกต้องไปยังฐานข้อมูลปลายด้านหลัง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณไม่สามารถควบคุมผู้ใช้ย้ายฐานข้อมูลสิ้นสุดการกลับไปยังตำแหน่งอื่นหรือว่าผู้ใช้แต่ละแมปไดรฟ์ของเครือข่าย คุณควรมีขั้นตอนเกี่ยวกับการฟื้นฟูการเชื่อมโยงตารางในโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดของคุณแยกฐานข้อมูลโปรแกรม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตัวช่วยตัวแยกฐานข้อมูล ค้นหาในดัชนีวิธีใช้สำหรับ"ฐานข้อมูลตัวแยก"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 162522 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2003 Developer Extensions
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 97 Developer Edition
Keywords: 
kbhowto kbusage kbmt KB162522 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:162522

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com