Pri ukončení programu Microsoft Project sa zobrazí hlásenie „Do súboru Global.mpt nie je možné ukladať“

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 163093 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

PRIZNAKY

Ak sa pokúsite ukončiť program Microsoft Project, keď je otvorená šablóna Global.mpt v režime len na čítanie, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
Do súboru Global.mpt nie je možné ukladať. Tento súbor je určený len na čítanie. Môžete
zobraziť a kopírovať informácie, ale nemôžete ukladať zmeny
do súboru s aktuálnym názvom. Ak chcete do súboru uložiť zmeny,
vyberte položku Uložiť ako a súbor premenujte.

PRICINA

Toto chybové hlásenie sa zobrazí, keď sa v programe Microsoft Project používa súbor Global.mpt určený len na čítanie a používateľ sa pokúsi zmeniť predvolené nastavenie, možnosti formátovania alebo makrá.

Poznámka Tento súbor je šablónou. Neobsahuje žiadne údaje z projektu, na ktorom pracujete.

RIEŠENIE

Ak ste zmenili predvolené nastavenie, možnosti formátovania alebo makrá, uložte súbor s názvom Global.mpt do priečinka, pre ktorý máte povolenie na čítanie a zapisovanie. Ak nechcete uložiť žiadne zmeny, v dialógovom okne kliknite na tlačidlo Zrušiť. Táto akcia nepovedie k strate údajov.

DALSIE INFORMACIE

Súbor Global.mpt sa otvorí v režime iba na čítanie, ak je splnená niektorá z nasledovných podmienok:
 • Súbor Global.mpt je uložený v zdieľanom sieťovom priečinku, kde ho používa iný používateľ.
 • Súbor Global.mpt je uložený v sieťovom umiestnení určenom len na čítanie.
 • Súbor Global.mpt je určený len na čítanie.
Súbor Global.mpt sa vyhľadáva v nasledujúcich umiestneniach v programe Project:
 • Aktuálny priečinok

  Ak má používateľ odkaz, ktorý určuje počiatočný priečinok, a ak sa v tomto priečinku nachádza súbor Global.mpt, v programe Project sa otvorí tento súbor. Ak používateľ dvakrát klikne na projekt v programe Windows Prieskumník, pričom program Project ešte nie je otvorený, použije sa súbor Global.mpt (za predpokladu, že je uložený v tomto priečinku).
 • Priečinok používateľského profilu

  V programe Project sa prehľadáva priečinok Application Data v rámci používateľského profilu. Napríklad v počítači so systémom Microsoft Windows 98, v ktorom sú zapnuté používateľské profily, ide o toto umiestnenie:
  \Windows\Profiles\meno používateľa\Application Data\Microsoft\MS Project
  V počítači so systémom Microsoft Windows 2000 je používateľský profil umiestnený v priečinku Application Data.
 • Priečinok jazyka používateľského profilu

  Tento priečinok je podpriečinkom identifikácie jazyka v priečinku Application Data pre používateľský profil. Napríklad v počítači so systémom Windows 98, v ktorom sú zapnuté používateľské profily, sa tento priečinok spravidla nachádza v nasledujúcom umiestnení (ak je jazykom používateľa angličtina):
  \Windows\Profiles\meno používateľa\Application Data\Microsoft\MS Project\1033
 • Priečinok, v ktorom sa nachádza súbor Winproj.exe

  V predvolenom nastavení je aplikácia Project nainštalovaná v tomto priečinku:
  \program files\Microsoft Office\Office
 • Priečinok jazyka pre súbor Winproj.exe

  V predvolenom nastavení sa tento priečinok nachádza v nasledujúcom umiestnení:
  \program files\Microsoft Office\Office\1033
  Ak sa súbor Global.mpt otvorí z tohto umiestnenia v programe Project, zmeny sa neuložia do tejto kópie. Namiesto toho sa v programe Project uložia do priečinka jazyka profilu. Na základe predvoleného nastavenia sa pri prvom spustení programu Project otvorí súbor Global.mpt z tohto umiestnenia.
 • Ak sa súbor Global nenachádza v žiadnom z týchto umiestnení, spustí sa Inštalátor systému Microsoft Windows a pokúsi sa obnoviť kópiu v priečinku jazyka pre súbor Winproj.exe.
 • Ak Inštalátor systému Windows nedokáže obnoviť kópiu súboru Global.mpt, v programe Project sa zobrazí hlásenie informujúce, že sa vytvorí nový súbor Global.mpt bez niektorých položiek.

Vlastnosti

ID článku: 163093 - Posledná kontrola: 18. septembra 2011 - Revízia: 2.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
Kľúčové slová: 
kbbug kbpending KB163093

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com