Τιμές SID για την προεπιλεγμένη εγκατάσταση των Windows NT

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 163846 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Πολλοί λογαριασμοί χρηστών, τοπικές ομάδες και καθολικές ομάδες έχει προεπιλεγμένη τιμή αναγνωριστικού ασφαλείας (SID) ή το σχετικό αναγνωριστικό (RID) σε όλες τις εγκαταστάσεις των Windows NT. Αυτές οι τιμές μπορούν να εμφανιστούν με χρήση του βοηθητικού προγράμματος Getsid.exe από τα Windows NT Resource Kit.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες λήψης από έναν ελεγκτή τομέα που ονομάζεται όνομα_τομέα. Οι προεπιλεγμένες ομάδες διαφέρουν σε μια εγκατάσταση των Windows NT Workstation ή Server και εάν δεν είναι μέλος ενός τομέα, μετά το όνομα του υπολογιστή θα θεωρηθεί η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών.

Οι τιμές κάτω από το οποίο έχουν πλήρη τιμή SID θα διαφέρουν σε όλες τις εγκαταστάσεις, αλλά η τιμή RID στο τέλος το SID είναι το ίδιο σε όλες τις εγκαταστάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές σε παρενθέσεις είναι δεκαεξαδικές τιμές από το RID.

Ενσωματωμένοι χρήστες

DOMAINNAME\ADMINISTRATOR
S-1-5-21-917267712-1342860078-1792151419-500   (=0x1F4)

DOMAINNAME\GUEST
S-1-5-21-917267712-1342860078-1792151419-501   (=0x1F5)
				

Ενσωματωμένοι καθολικών ομάδων

DOMAINNAME\DOMAIN ADMINS
S-1-5-21-917267712-1342860078-1792151419-512   (=0x200)

DOMAINNAME\DOMAIN USERS
S-1-5-21-917267712-1342860078-1792151419-513   (=0x201)

DOMAINNAME\DOMAIN GUESTS
S-1-5-21-917267712-1342860078-1792151419-514   (=0x202)
				

Ενσωματωμένες τοπικές ομάδες

BUILTIN\ADMINISTRATORS   S-1-5-32-544     (=0x220)
BUILTIN\USERS       S-1-5-32-545     (=0x221)
BUILTIN\GUESTS       S-1-5-32-546     (=0x222)
BUILTIN\ACCOUNT OPERATORS S-1-5-32-548     (=0x224)
BUILTIN\SERVER OPERATORS  S-1-5-32-549     (=0x225)
BUILTIN\PRINT OPERATORS  S-1-5-32-550     (=0x226)
BUILTIN\BACKUP OPERATORS  S-1-5-32-551     (=0x227)
BUILTIN\REPLICATOR     S-1-5-32-552     (=0x228)
				

Ειδικές ομάδες

\CREATOR OWNER       S-1-3-0
\EVERYONE         S-1-1-0
NT AUTHORITY\NETWORK    S-1-5-2
NT AUTHORITY\INTERACTIVE  S-1-5-4
NT AUTHORITY\SYSTEM    S-1-5-18
NT AUTHORITY\authenticated users  S-1-5-11 *
NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE S-1-5-19 
NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE S-1-5-20			

* Για Windows NT 4.0 Service Pack 3 και αργότερα μόνο

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 163846 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB163846 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:163846

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com