การจัดการกับ TCP/IP ทำความเข้าใจและ subnetting ขั้นพื้นฐาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 164015 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

เมื่อคุณกำหนดค่าโพรโทคอล TCP/IP ในคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows ที่อยู่ IP ซับเน็ตมาสก์ และโดยปกติเกตเวย์เริ่มต้นจะต้องในการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิก TCP/IP

เมื่อต้องการกำหนดค่า TCP/IP อย่างถูกต้อง คือคุณจำเป็นในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับการจัดการเครือข่าย TCP/IP และแบ่งออกเป็นเครือข่ายและ subnetworks บทความนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปให้แนวคิดของเครือข่าย IP และ subnetting อภิธานศัพท์จะรวมในตอนท้ายของบทความ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความสำเร็จของ TCP/IP เป็นโพรโทคอลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่มากเนื่องจากความสามารถในการเชื่อมต่อร่วมกันเครือข่ายของขนาดที่แตกต่างกันและระบบของชนิดที่แตกต่างกัน เครือข่ายเหล่านี้ถูกกำหนดเป็นสามหลักคลาส (พร้อมกับบางอื่น ๆ) ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าขนาด แต่ละซึ่งสามารถถูกแบ่ง subnetworks ที่เล็กลง โดยผู้ดูแลระบบ arbitrarily ซับเน็ตมาสก์ถูกใช้เพื่อแบ่งที่อยู่ IP เป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งถึงโฮสต์ (คอมพิวเตอร์) ส่วนอื่น ๆ ระบุเครือข่ายซึ่งจะเป็นสมาชิกอยู่ เพื่อให้ เข้าใจวิธีการที่อยู่ IP และ masks ซับเน็ตทำงาน ดูที่อยู่ IP (อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล) และดูว่าจะจัด

ที่อยู่ IP: เครือข่ายและโฮสต์

ที่อยู่ IP เป็นตัวเลข 32 บิตที่ระบุโฮสต์ (คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น เช่นเครื่องพิมพ์หรือเราเตอร์) บนเครือข่าย TCP/IP โดยเฉพาะ

ip แอดเดรสถูกโดยปกติจะแสดงในรูปแบบจุดทศนิยม ด้วยหมายเลขทั้งสี่ที่คั่น ด้วยรอบระยะเวลา เช่น 192.168.123.132 เมื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีใช้เครือข่ายย่อย masks เพื่อแยกระหว่างโฮสต์ เครือข่าย และ subnetworks ตรวจสอบที่อยู่ IP ในแสดงไบนารี

ตัวอย่างเช่น อยู่ IP จุดทศนิยม 192.168.123.132 อยู่ (แสดงไบนารี) หมายเลข 110000000101000111101110000100 32 บิต หมายเลขนี้อาจเป็นฮาร์ดดิสก์ทำควรของ ดังนั้นให้ แบ่งส่วนสี่ของตัวเลขไบนารีแปด

ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ 8 บิตที่จะเรียกกันว่า octets ที่อยู่ IP อย่าง จากนั้น กลาย 11000000.10101000.01111011.10000100 หมายเลขนี้เท่านั้นทำการ little มาก sense ดังกล่าวสำหรับการใช้ส่วนใหญ่ แปลงอยู่แบบไบนารีลงในรูปของจุดทศนิยม (192.168.123.132) หมายเลขฐานสิบที่คั่น ด้วยรอบระยะเวลาเป็น octets ที่แปลงมาจากไบนารีเพื่อแสดงเลขฐานสิบ

สำหรับเครือแบบ TCP/IP ข่ายบริเวณกว้าง (WAN) การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นคอลเลกชันของเครือข่าย เราเตอร์ที่ส่งต่อแพคเก็ตข้อมูลระหว่างเครือข่ายไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนของโฮสต์ที่ destined แพคเก็ตข้อมูล เราเตอร์ทราบว่าเครือข่ายใดโฮสต์เป็นสมาชิกเท่านั้น และใช้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางเส้นทางของการตรวจสอบวิธีการที่ได้รับแพคเก็ตบนเครือข่ายของโฮสต์ปลายทาง หลังจากที่มีการจัดส่งแพคเก็ตบนเครือข่ายของปลายทาง แพคเก็ตถูกส่งไปยังโฮสต์ที่เหมาะสม

สำหรับกระบวนการนี้ให้ทำงาน ที่อยู่ IP มีสองส่วน ส่วนแรกของที่อยู่ IP ถูกใช้เป็นอยู่เครือข่าย ส่วนสุดท้ายที่เป็นอยู่ host ถ้าคุณใช้ตัวอย่าง 192.168.123.132 และแบ่งออกเป็นสองส่วนเหล่านี้ คุณได้รับต่อไปนี้:
  192.168.123.  Network
       .132 Host
				
หรือ
  192.168.123.0 - network address.
  0.0.0.132   - host address.
				

ซับเน็ตมาสก์

สินค้าสอง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ TCP/IP ทำงาน มีซับเน็ตมาสก์ ซับเน็ตมาสก์ถูกใช้ โดยโพรโทคอล TCP/IP ให้ตรวจสอบว่า โฮสต์อยู่ บนเครือข่ายย่อยเฉพาะที่ หรือ บนเครือข่ายระยะไกล

ใน TCP/IP ส่วนต่าง ๆ ของอยู่ IP ที่ถูกใช้เป็นอยู่เครือข่ายและโฮสต์จะไม่ถาวร เพื่อให้ไม่สามารถระบุที่อยู่ในเครือข่ายและโฮสต์ข้างต้นถ้าคุณไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลนี้ถูกป้อนในหมายเลขรุ่น 32 บิตอื่นที่เรียกว่าซับเน็ตมาสก์ ในตัวอย่างนี้ ซับเน็ตมาสก์เป็น 255.255.255.0 คุณไม่เห็นได้ชัดเจนหมายใดนี้หมายเลขความยกเว้นว่าคุณทราบว่า 255 ในแสดงไบนารีเท่ากับ 11111111 ดังนั้น ซับเน็ตมาสก์เป็น:
  11111111.11111111.11111111.0000000
				
เรียงขึ้นอยู่ IP และเข้าด้วยกันซับเน็ตมาสก์ บางส่วนของอยู่เครือข่ายและโฮสต์สามารถถูกคั่น:
  11000000.10101000.01111011.10000100 -- IP address (192.168.123.132)
  11111111.11111111.11111111.00000000 -- Subnet mask (255.255.255.0)
				
บิต 24 แรก (จำนวนของไซต์ในซับเน็ตมาสก์) จะระบุเป็นอยู่เครือข่าย กับการล่าสุด 8 บิต (หมายเลขของศูนย์ที่เหลือในซับเน็ตมาสก์) เป็นอยู่ host ทำนี้ให้คุณต่อไปนี้:
  11000000.10101000.01111011.00000000 -- Network address (192.168.123.0)
  00000000.00000000.00000000.10000100 -- Host address (000.000.000.132)
				
ดังนั้น ในขณะนี้คุณทราบ ตัวอย่างนี้ใช้ 255.255.255.0 แบบ ซับเน็ตมาสก์ ว่า ID เครือข่าย 192.168.123.0 และอยู่โฮสต์ได้ 0.0.0.132 When a packet arrives on the 192.168.123.0 subnet (from the local subnet or a remote network), and it has a destination address of 192.168.123.132, your computer will receive it from the network and process it.

Almost all decimal subnet masks convert to binary numbers that are all ones on the left and all zeros on the right. Some other common subnet masks are:
  Decimal         Binary
  255.255.255.192     1111111.11111111.1111111.11000000
  255.255.255.224     1111111.11111111.1111111.11100000
				
Internet RFC 1878 (available fromhttp://www.internic.net) describes the valid subnets and subnet masks that can be used on TCP/IP networks.

Network classes

Internet addresses are allocated by the InterNIC (http://www.internic.net), the organization that administers the Internet. These IP addresses are divided into classes. The most common of these are classes A, B, and C. Classes D and E exist, but are not generally used by end users. Each of the address classes has a different default subnet mask. You can identify the class of an IP address by looking at its first octet. Following are the ranges of Class A, B, and C Internet addresses, each with an example address:
 • Class A networks use a default subnet mask of 255.0.0.0 and have 0-127 as their first octet. The address 10.52.36.11 is a class A address. Its first octet is 10, which is between 1 and 126, inclusive.
 • Class B networks use a default subnet mask of 255.255.0.0 and have 128-191 as their first octet. The address 172.16.52.63 is a class B address. Its first octet is 172, which is between 128 and 191, inclusive.
 • Class C networks use a default subnet mask of 255.255.255.0 and have 192-223 as their first octet. The address 192.168.123.132 is a class C address. Its first octet is 192, which is between 192 and 223, inclusive.
In some scenarios, the default subnet mask values do not fit the needs of the organization, because of the physical topology of the network, or because the numbers of networks (or hosts) do not fit within the default subnet mask restrictions. The next section explains how networks can be divided using subnet masks.

Subnetting

A Class A, B, or C TCP/IP network can be further divided, or subnetted, by a system administrator. This becomes necessary as you reconcile the logical address scheme of the Internet (the abstract world of IP addresses and subnets) with the physical networks in use by the real world.

A system administrator who is allocated a block of IP addresses may be administering networks that are not organized in a way that easily fits these addresses. For example, you have a wide area network with 150 hosts on three networks (in different cities) that are connected by a TCP/IP router. Each of these three networks has 50 hosts. You are allocated the class C network 192.168.123.0. (For illustration, this address is actually from a range that is not allocated on the Internet.) This means that you can use the addresses 192.168.123.1 to 192.168.123.254 for your 150 hosts.

Two addresses that cannot be used in your example are 192.168.123.0 and 192.168.123.255 because binary addresses with a host portion of all ones and all zeros are invalid. The zero address is invalid because it is used to specify a network without specifying a host. The 255 address (in binary notation, a host address of all ones) is used to broadcast a message to every host on a network. Just remember that the first and last address in any network or subnet cannot be assigned to any individual host.

You should now be able to give IP addresses to 254 hosts. This works fine if all 150 computers are on a single network. However, your 150 computers are on three separate physical networks. Instead of requesting more address blocks for each network, you divide your network into subnets that enable you to use one block of addresses on multiple physical networks.

In this case, you divide your network into four subnets by using a subnet mask that makes the network address larger and the possible range of host addresses smaller. In other words, you are 'borrowing' some of the bits usually used for the host address, and using them for the network portion of the address. The subnet mask 255.255.255.192 gives you four networks of 62 hosts each. This works because in binary notation, 255.255.255.192 is the same as 1111111.11111111.1111111.11000000. The first two digits of the last octet become network addresses, so you get the additional networks 00000000 (0), 01000000 (64), 10000000 (128) and 11000000 (192). (Some administrators will only use two of the subnetworks using 255.255.255.192 as a subnet mask. For more information on this topic, see RFC 1878.) In these four networks, the last 6 binary digits can be used for host addresses.

Using a subnet mask of 255.255.255.192, your 192.168.123.0 network then becomes the four networks 192.168.123.0, 192.168.123.64, 192.168.123.128 and 192.168.123.192. These four networks would have as valid host addresses:
  192.168.123.1-62
  192.168.123.65-126
  192.168.123.129-190
  192.168.123.193-254
				
Remember, again, that binary host addresses with all ones or all zeros are invalid, so you cannot use addresses with the last octet of 0, 63, 64, 127, 128, 191, 192, or 255.

คุณสามารถดูวิธีนี้ทำงาน โดยดูที่สองโฮสต์อยู่ 192.168.123.71 และ 192.168.123.133 ต่อไปนี้ ถ้าคุณใช้มาสก์เครือข่ายย่อยคลาส C เริ่มต้นของ 255.255.255.0 ที่อยู่ทั้งสองเป็นบน 192.168.123.0 เครือข่าย ถ้าคุณใช้ซับเน็ตมาสก์ของ 255.255.255.192 เหล่านี้บนเครือข่ายที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม 192.168.123.71 อยู่ 192.168.123.64 เครือข่าย 192.168.123.133 อยู่ 192.168.123.128 เครือข่าย

gateways เริ่มต้น

ถ้าคอมพิวเตอร์ TCP/IP ที่ต้องการในการสื่อสารกับโฮสต์ในเครือข่ายอื่น มันจะการติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าเราเตอร์โดยทั่วไป ในเงื่อนไข TCP/IP เราเตอร์ที่ระบุไว้ในโฮสต์ ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายย่อยของโฮสต์กับเครือข่ายอื่น ถูกเรียกเกตเวย์เริ่มต้น ส่วนนี้อธิบายถึงวิธี TCP/IP กำหนดว่าจะส่งแพ็คเก็ตเกตเวย์เริ่มต้นของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์บนเครือข่ายอื่นหรือไม่

เมื่อมีการโฮสต์พยายามสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้ TCP/IP โปรแกรมทำกระบวนการเปรียบเทียบที่ใช้มาสก์เครือข่ายย่อยที่กำหนด และ ip แอดเดรสปลายทางและซับเน็ตมาสก์ และที่อยู่ IP ของตนเอง ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบนี้บอกคอมพิวเตอร์ว่าปลายทางเป็นโฮสต์ท้องถิ่นหรือโฮสต์ระยะไกล

ถ้าผลลัพธ์ของกระบวนการนี้กำหนดปลายทางเป็น โฮสต์ท้องถิ่น จากนั้นคอมพิวเตอร์จะเพียงแค่ส่งแพคเก็ตบนเครือข่ายย่อยเฉพาะที่ ส่งถ้าผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบกำหนดปลายทางเป็น โฮสต์ระยะไกล จากนั้นคอมพิวเตอร์จะต่อแพคเก็ตเพื่อเกตเวย์เริ่มต้นที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของ TCP/IP ได้แล้วเราเตอร์เพื่อส่งต่อแพคเก็ตกับเครือข่ายย่อยที่ถูกต้องที่รับผิดชอบ

การแก้ไขปัญหา

มักจะทำให้เกิดปัญหาเครือข่าย TCP/IP โดยการกำหนดค่ารายการหลักสามในคุณสมบัติ TCP/IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง โดยการทำความเข้าใจกับวิธีที่ข้อผิดพลาดในการกำหนดค่า TCP/IP มีผลต่อการดำเนินการเครือข่าย คุณสามารถแก้ปัญหา TCP/IP ทั่วไปมาก

ซับเน็ตมาสก์ไม่ถูกต้อง: ถ้าเครือข่ายใช้ซับเน็ตมาสก์อื่นที่ไม่ใช่รูปแบบเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับคลาสของที่อยู่ และไคลเอนต์จะยังคงมีการกำหนดค่า ด้วยซับเน็ตมาสก์เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับคลาสอยู่ การสื่อสารจะล้มเหลว กับบางเครือข่ายที่อยู่ใกล้ แต่ไม่ ให้แฟ้ม distant เป็นตัวอย่าง ถ้าคุณสร้างเครือข่ายย่อยสี่ (เช่นในตัวอย่างของ subnetting) แต่ใช้มาสก์เครือข่ายย่อยที่ไม่ถูกต้องของ 255.255.255.0 ในการตั้งค่า TCP/IP โฮสต์จะไม่สามารถตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์บางเครื่องอยู่บนเครือข่ายย่อยอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง เมื่อเกิดขึ้น แพคเก็ต destined สำหรับโฮสต์คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทางกายภาพที่แตกต่างกันที่เป็นส่วนหนึ่งของอยู่ของคลาส C เดียวกันจะไม่ถูกส่งไปเกตเวย์เริ่มต้นสำหรับการจัดส่ง อาการที่พบโดยทั่วไปนี้คือเมื่อคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับโฮสต์ที่อยู่บนเครือข่ายภายในเครื่องนั้น และสามารถพูดคุยกับเครือข่ายระยะไกลทั้งหมดยกเว้นที่อยู่ใกล้ และมีคลาเดียวกันอยู่ A, B หรือ C เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพียงแค่ป้อนมาสก์เครือข่ายย่อยที่ถูกต้องในการกำหนดค่า TCP/IP สำหรับโฮสต์นั้น

ที่อยู่ IP ที่ไม่ถูกต้อง: ถ้าคุณตั้งคอมพิวเตอร์ที่ มี ip แอดเดรสที่ควรบนเครือข่ายย่อยที่แยกจากกันบนเครือข่ายท้องถิ่นกัน ดังกล่าวจะไม่สามารถติดต่อสื่อสาร พวกเขาจะพยายามส่งแพคเก็ตกันผ่านเราเตอร์ซึ่งจะไม่สามารถส่งต่อดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง อาการของปัญหานี้มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถพูดคุยกับโฮสต์คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายระยะไกล แต่ไม่สามารถสื่อสาร กับคอมพิวเตอร์บางอย่าง หรือทั้งหมดบนเครือข่ายภายในของตนเอง การแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่ายที่มีอยู่จริงเดียวกันมี ip แอดเดรสบนเครือข่ายย่อย IP เดียวกัน ถ้าคุณเรียกใช้เกินจำนวนที่อยู่ IP บนเครือข่ายเดียวเซ็กเมนต์ คุณเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ดำเนินการเกินขอบเขตของบทความนี้

เกตเวย์เริ่มต้นที่ไม่ถูกต้อง: คอมพิวเตอร์ส่วนกำหนดค่า ด้วยเกตเวย์เริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องจะสามารถสื่อสารกับโฮสต์คอมพิวเตอร์ในเซ็กเมนต์เครือข่ายของคุณเอง แต่จะล้มเหลวในการสื่อสารกับโฮสต์คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายระยะไกลที่บางส่วน หรือทั้งหมด ถ้าเครือข่ายทางกายภาพเดียวมีเราเตอร์หนึ่ง และมีการกำหนดค่าเราเตอร์ที่ไม่ถูกต้องเป็นเกตเวย์เริ่มต้น โฮสต์จะสามารถติดต่อสื่อสารกับบางเครือข่ายระยะไกล แต่ไม่ผู้อื่น ปัญหานี้ได้ทั่วไปหากองค์กรมีเราเตอร์ไปยังเครือข่าย TCP/IP ได้ภายในและเราเตอร์อื่นที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลอ้างอิงที่ได้รับความนิยมสองบน TCP/IP ได้แก่:

"TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols," Richard Stevens, Addison Wesley, 1994

"Internetworking with TCP/IP, Volume 1: Principles, Protocols, and Architecture," Douglas E. Comer, Prentice Hall, 1995

It is strongly recommended that a system administrator responsible for TCP/IP networks have at least one of these references available.

Glossary

Broadcast address -- An IP address with a host portion that is all ones.

Host -- A computer or other device on a TCP/IP network.

Internet -- The global collection of networks that are connected together and share a common range of IP addresses.

InterNIC -- The organization responsible for administration of IP addresses on the Internet.

IP -- The network protocol used for sending network packets over a TCP/IP network or the Internet.

IP Address -- A unique 32-bit address for a host on a TCP/IP network or internetwork.

Network -- There are two uses of the term network in this article. One is a group of computers on a single physical network segment; the other is an IP network address range that is allocated by a system administrator.

Network address -- An IP address with a host portion that is all zeros.

Octet -- An 8-bit number, 4 of which comprise a 32-bit IP address. They have a range of 00000000-11111111 that correspond to the decimal values 0- 255.

Packet -- A unit of data passed over a TCP/IP network or wide area network.

RFC (Request for Comment) -- A document used to define standards on the Internet.

Router -- A device that passes network traffic between different IP networks.

Subnet Mask -- A 32-bit number used to distinguish the network and host portions of an IP address.

Subnet or Subnetwork -- A smaller network created by dividing a larger network into equal parts.

TCP/IP -- Used broadly, the set of protocols, standards and utilities commonly used on the Internet and large networks.

Wide area network (WAN) -- A large network that is a collection of smaller networks separated by routers. The Internet is an example of a very large WAN.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 164015 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbnetwork kbusage kbmt KB164015 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:164015

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com