ΕΞΗΓΗΣΗ μεταφορά ζώνης DNS

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 164017 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Αυτό το άρθρο ασχολείται με τις περιστάσεις που μπορούν να ενεργοποιήσουν ένα όνομα τομέα Μεταφορά ζώνης System (DNS), σκοπός μεταφορές ζώνης και πώς το η διαδικασία λειτουργεί.

Περισσότερες πληροφορίες

Ορισμός μιας μεταφοράς ζώνης: μεταφορά ζώνης Α είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για η διαδικασία με την οποία τα περιεχόμενα ενός αρχείου ζώνη DNS αντιγράφονται από ένα Πρωτεύων διακομιστής DNS σε ένα δευτερεύοντα διακομιστή DNS.

Μεταφορά ζώνης θα προκύψει κατά οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σενάρια:
 • Κατά την εκκίνηση της υπηρεσίας DNS σε δευτερεύοντα διακομιστή DNS.
 • Όταν λήξει το χρόνο ανανέωσης.
 • Όταν οι αλλαγές αποθηκεύονται στο αρχείο κύρια ζώνη και υπάρχει μια ειδοποίηση Λίστα.
Μεταφορές ζώνης πάντα αρχίζει με δευτερεύοντα διακομιστή DNS. Το Πρωτεύων διακομιστής DNS απαντήσεις απλώς το αίτημα για μια μεταφορά ζώνης.

Η παρακάτω ακολουθία καταγραφή εποπτείας δικτύου δείχνει τη διαδικασία όταν ξεκινά την υπηρεσία DNS στον δευτερεύοντα διακομιστή DNS ή το λήξη χρόνου ανανέωσης:

Πλαίσιο 1: Δευτερεύοντα διακομιστή DNS - JH40PS - αιτήσεις εγγραφής SOA από ο πρωτεύων διακομιστής DNS - SERVER - για την ερώτηση DNS Σημείωση ζώνη DOMAIN.COM. Τύπος.

JH40PS ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉΣ DNS 0x4000:Std Qry για domain.com. τύπου SOA στην κλάση INET Διεύθ.

DNS: 0x4000:Std Qry για domain.com. τύπου SOA στην κλάση INET Διεύθ.
  DNS: Query Identifier = 16384 (0x4000)
  DNS: DNS Flags = Query, OpCode - Std Qry, RCode - No error
    DNS: 0............... = Query
    DNS: .0000........... = Standard Query
    DNS: .....0.......... = Server not authority for domain
    DNS: ......0......... = Message complete
    DNS: .......0........ = Iterative query desired
    DNS: ........0....... = No recursive queries
    DNS: .........000.... = Reserved
    DNS: ............0000 = No error
  DNS: Question Entry Count = 1 (0x1)
  DNS: Answer Entry Count = 0 (0x0)
  DNS: Name Server Count = 0 (0x0)
  DNS: Additional Records Count = 0 (0x0)
  DNS: Question Section: domain.com. of type SOA on class INET addr.
    DNS: Question Name: domain.com.
    DNS: Question Type = Start of zone of authority
    DNS: Question Class = Internet address class
				

Πλαίσιο 2: Ο πρωτεύων διακομιστής DNS απαντά με τα περιεχόμενα του SOA εγγραφή στην ενότητα απαντήσεων.

ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉΣ JH40PS DNS 0x4000:Std Qry ευθύνης για domain.com. της πληκτρολογήστε SOA Κλάση INET Διεύθ.

DNS: 0x4000:Std Qry ευθύνης για domain.com. τύπου SOA στην κλάση INET Διεύθ.
  DNS: Query Identifier = 16384 (0x4000)
  DNS: DNS Flags = Response, OpCode - Std Qry, AA RA Bits Set, RCode - No
     error
    DNS: 1............... = Response
    DNS: .0000........... = Standard Query
    DNS: .....1.......... = Server authority for domain
    DNS: ......0......... = Message complete
    DNS: .......0........ = Iterative query desired
    DNS: ........1....... = Recursive queries supported by server
    DNS: .........000.... = Reserved
    DNS: ............0000 = No error
  DNS: Question Entry Count = 1 (0x1)
  DNS: Answer Entry Count = 1 (0x1)
  DNS: Name Server Count = 0 (0x0)
  DNS: Additional Records Count = 0 (0x0)
  DNS: Question Section: domain.com. of type SOA on class INET addr.
    DNS: Question Name: domain.com.
    DNS: Question Type = Start of zone of authority
    DNS: Question Class = Internet address class
  DNS: Answer section: domain.com. of type SOA on class INET addr.
    DNS: Resource Name: domain.com.
    DNS: Resource Type = Start of zone of authority
    DNS: Resource Class = Internet address class
    DNS: Time To Live = 86400 (0x15180)
    DNS: Resource Data Length = 41 (0x29)
    DNS: Primary Name Server: server.domain.com.
    DNS: Responsible Authorative Mailbox: administrator.domain.com.
    DNS: Version number = 26 (0x1A)
    DNS: Refresh Interval = 300 (0x12C)
    DNS: Retry interval = 120 (0x78)
    DNS: Expiration Limit = 600 (0x258)
    DNS: Minimum TTL = 86400 (0x15180)
				

Πλαίσιο 3: Έχει συγκριθεί ο αριθμός έκδοσης (αριθμός σειράς) και βρήκε ότι είναι διαφορετική από την τρέχουσα αριθμό έκδοσης τώρα τον δευτερεύοντα διακομιστή DNS αιτήσεις για μια μεταφορά ζώνης. Σημείωση Πληκτρολογήστε ερώτηση στην ερώτηση DNS Ενότητα.

JH40PS ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉΣ DNS 0x0:Std Qry για domain.com. τύπου αναπλήρωσης για zn Xfer στην κλάση INET Διεύθ.

DNS: 0x0:Std Qry για domain.com. τύπου αναπλήρωσης για zn Xfer στην κλάση INET Διεύθ.
  DNS: TCP Length = 31 (0x1F)
  DNS: Query Identifier = 0 (0x0)
  DNS: DNS Flags = Query, OpCode - Std Qry, RCode - No error
    DNS: 0............... = Query
    DNS: .0000........... = Standard Query
    DNS: .....0.......... = Server not authority for domain
    DNS: ......0......... = Message complete
    DNS: .......0........ = Iterative query desired
    DNS: ........0....... = No recursive queries
    DNS: .........000.... = Reserved
    DNS: ............0000 = No error
  DNS: Question Entry Count = 1 (0x1)
  DNS: Answer Entry Count = 0 (0x0)
  DNS: Name Server Count = 0 (0x0)
  DNS: Additional Records Count = 0 (0x0)
  DNS: Question Section: domain.com. of type Req. for zn Xfer on class
     INET addr.
    DNS: Question Name: domain.com.
    DNS: Question Type = Request for zone transfer
    DNS: Question Class = Internet address class
  DNS: Frame Padding
				

Πλαίσιο 4: Ο πρωτεύων διακομιστής DNS είναι σύμφωνη με την αίτηση για μια ζώνη Η μεταφορά. Όλα τα περιεχόμενα του αρχείου ζώνης μεταφέρονται στο DNS Ενότητα απαντήσεων.

ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉΣ JH40PS DNS 0x0:Std Qry ευθύνης για domain.com. της πληκτρολογήστε SOA Κλάση INET Διεύθ.

DNS: 0x0:Std Qry ευθύνης για domain.com. τύπου SOA στην κλάση INET Διεύθ.
  DNS: TCP Length = 445 (0x1BD)
  DNS: Query Identifier = 0 (0x0)
  DNS: DNS Flags = Response, OpCode - Std Qry, RA Bits Set, RCode - No
     error
    DNS: 1............... = Response
    DNS: .0000........... = Standard Query
    DNS: .....0.......... = Server not authority for domain
    DNS: ......0......... = Message complete
    DNS: .......0........ = Iterative query desired
    DNS: ........1....... = Recursive queries supported by server
    DNS: .........000.... = Reserved
    DNS: ............0000 = No error
  DNS: Question Entry Count = 1 (0x1)
  DNS: Answer Entry Count = 16 (0x10)
  DNS: Name Server Count = 0 (0x0)
  DNS: Additional Records Count = 0 (0x0)
  DNS: Question Section: domain.com. of type Req. for zn Xfer on class
     INET addr.
    DNS: Question Name: domain.com.
    DNS: Question Type = Request for zone transfer
    DNS: Question Class = Internet address class
  DNS: Answer section: . of type SOA on class INET addr.(16 records
     present)
    DNS: Resource Record: domain.com. of type SOA on class INET addr.
      DNS: Resource Name: domain.com.
      DNS: Resource Type = Start of zone of authority
      DNS: Resource Class = Internet address class
      DNS: Time To Live = 86400 (0x15180)
      DNS: Resource Data Length = 41 (0x29)
      DNS: Primary Name Server: server.domain.com.
      DNS: Responsible Authorative Mailbox: administrator.domain.com.
      DNS: Version number = 26 (0x1A)
      DNS: Refresh Interval = 300 (0x12C)
      DNS: Retry interval = 120 (0x78)
      DNS: Expiration Limit = 600 (0x258)
      DNS: Minimum TTL = 86400 (0x15180)
    DNS: Resource Record: domain.com. of type Host Addr on class INET
       addr.
      DNS: Resource Name: domain.com.
      DNS: Resource Type = Host Address
      DNS: Resource Class = Internet address class
      DNS: Time To Live = 86400 (0x15180)
      DNS: Resource Data Length = 4 (0x4)
      DNS: IP address = 130.0.10.150
    DNS: Resource Record: domain.com. of type Auth. NS on class INET
       addr.
      DNS: Resource Name: domain.com.
      DNS: Resource Type = Authoritative Name Server
      DNS: Resource Class = Internet address class
      DNS: Time To Live = 86400 (0x15180)
      DNS: Resource Data Length = 10 (0xA)
      DNS: Authoritative Name Server: server.domain.com.
    DNS: Resource Record: Dell.domain.com. of type Host Addr on class
       INET addr.
      DNS: Resource Name: Dell.domain.com.
      DNS: Resource Type = Host Address
      DNS: Resource Class = Internet address class
      DNS: Time To Live = 86400 (0x15180)
      DNS: Resource Data Length = 4 (0x4)
      DNS: IP address = 130.0.10.30
    DNS: Resource Record: JH40PS.domain.com. of type Host Addr on
         class INET addr.
      DNS: Resource Name: JH40PS.domain.com.
      DNS: Resource Type = Host Address
      DNS: Resource Class = Internet address class
      DNS: Time To Live = 86400 (0x15180)
      DNS: Resource Data Length = 4 (0x4)
      DNS: IP address = 130.0.10.155
				

Εάν οι αλλαγές στο αρχείο ζώνης και υπάρχουν καταχωρήσεις στο ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ Λίστα, θα παρουσιαστεί η παρακάτω ακολουθία πριν την τακτική μεταφορά ζώνης ακολουθία όπως περιγράφεται παραπάνω.

Πλαίσιο A: σε αυτό το πλαίσιο, μια αλλαγή έχει γίνει στο αρχείο ζώνης. Επειδή JH40PS στον κατάλογο που κοινοποιεί, ο πρωτεύων διακομιστής DNS, αποστέλλει αυτό το πλαίσιο Ειδοποιήστε τον δευτερεύοντα διακομιστή DNS που Παρουσιάστηκε μια αλλαγή και ότι το Δευτερεύων διακομιστής DNS πρέπει να ερωτήματος την Πρωτεύουσα εγγραφή εκκίνησης.

ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉΣ JH40PS DNS 0x0:Std Qry για domain.com. τύπου SOA στην κλάση INET Διεύθ.

DNS: 0x0:Std Qry για domain.com. τύπου SOA στην κλάση INET Διεύθ.
  DNS: Query Identifier = 0 (0x0)
  DNS: DNS Flags = Query, OpCode - Rsrvd, AA Bits Set, RCode - No error
    DNS: 0............... = Query
    DNS: .0100........... = Reserved
    DNS: .....1.......... = Server authority for domain
    DNS: ......0......... = Message complete
    DNS: .......0........ = Iterative query desired
    DNS: ........0....... = No recursive queries
    DNS: .........000.... = Reserved
    DNS: ............0000 = No error
  DNS: Question Entry Count = 1 (0x1)
  DNS: Answer Entry Count = 0 (0x0)
  DNS: Name Server Count = 0 (0x0)
  DNS: Additional Records Count = 0 (0x0)
  DNS: Question Section: domain.com. of type SOA on class INET addr.
    DNS: Question Name: domain.com.
    DNS: Question Type = Start of zone of authority
    DNS: Question Class = Internet address class
				

Πλαίσιο B: δευτερεύοντα διακομιστή DNS αναγνωρίσει την παραλαβή του πλαισίου 1.

JH40PS ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉΣ DNS 0x0:Std Qry ευθύνης

DNS: 0x0:Std Qry ευθύνης
  DNS: Query Identifier = 0 (0x0)
  DNS: DNS Flags = Response, OpCode - Rsrvd, AA Bits Set, RCode - No
     error
    DNS: 1............... = Response
    DNS: .0100........... = Reserved
    DNS: .....1.......... = Server authority for domain
    DNS: ......0......... = Message complete
    DNS: .......0........ = Iterative query desired
    DNS: ........0....... = No recursive queries
    DNS: .........000.... = Reserved
    DNS: ............0000 = No error
  DNS: Question Entry Count = 1 (0x1)
  DNS: Answer Entry Count = 0 (0x0)
  DNS: Name Server Count = 0 (0x0)
  DNS: Additional Records Count = 0 (0x0)
  DNS: Question Section: domain.com. of type SOA on class INET addr.
    DNS: Question Name: domain.com.
    DNS: Question Type = Start of zone of authority
    DNS: Question Class = Internet address class
				

Αμέσως μετά από αυτήν την απόκριση, η διαδικασία μεταφοράς ζώνης ξεκινά σε Πλαίσιο 1 στην πρώτη ακολουθία καταγραφής παραπάνω.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 164017 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011 - Αναθεώρηση: 4.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB164017 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:164017

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com