Αντικατάσταση αρχείων συστήματος χρησιμοποιώντας μια τροποποιημένη Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 164471 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows NT και την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (ERD) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσετε τα αρχεία του λειτουργικού συστήματος που δεν μπορούν να αντιγραφούν με απλούστερο τρόπο. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν είναι μια εγκατάσταση των Windows NT σε ένα διαμέρισμα NTFS που έχει ήδη αποδοθεί αδυναμία εκκίνησης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για να αντικαταστήσετε τα αρχεία σε ένα είδωλο διαμερίσματος χωρίς την πρώτη Διάσπαση ειδώλου.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση κάθε αρχείου συστήματος των Windows NT. Σε αυτό το παράδειγμα μας να αντικαταστήσετε το αρχείο \WINNT\system32\drivers\beep.sys. Σημειώστε ότι το αρχείο Beep.sys είναι απλώς ένα παράδειγμα. Οποιοδήποτε άλλο αρχείο συστήματος των Windows NT μπορούν να αντικατασταθούν, αν χρησιμοποιείται η σωστή διαδρομή και όνομα αρχείου. Μια Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης από την εγκατάσταση των Windows NT που μας αντικαθιστάτε το αρχείο απαιτείται για αυτήν τη λειτουργία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια Εφεδρική δισκέτα Επιδιόρθωσης από ένα πανομοιότυπο εγκατάστασης των Windows NT σε άλλον υπολογιστή, αλλά αυτό προσκαλεί απρόβλεπτες προβλήματα εάν ακόμα υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ των εγκαταστάσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα NT V4.0 Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης, πρέπει να έχετε την ενημερωμένη έκδοση του Setupdd.sys. Η ενημερωμένη έκδοση είναι που περιλαμβάνονται στο NT v4.0 Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση. Για να ενημερώσετε την έκδοση του Setupdd.sys, πρέπει να αντιγράψετε Setupdd.sys από το Service Pack στον δίσκο εγκατάστασης NT v4.0 2. Αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του Setupdd.sys με την ενημερωμένη έκδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ:168015
ΤΙΤΛΟΣ: Αρχεία χωρίς Αντικατάσταση κατά την εκτέλεση της επείγουσας επιδιόρθωσης.
 1. Η Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης, δημιουργείται κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης των Windows NT ή εκτελώντας το πρόγραμμα RDISK.EXE των Windows NT. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του την Εφεδρική δισκέτα Επιδιόρθωσης αρχικά σε μια άλλη δισκέτα ή υποκατάλογο στον άλλο υπολογιστή ως αντίγραφο ασφαλείας. Οι αρχικές πληροφορίες Εφεδρική δισκέτα Επιδιόρθωσης αποθηκεύονται πρέπει να γίνει επαναφορά χωρίς τροποποίηση του αρχικού Εφεδρική δισκέτα Επιδιόρθωσης, σε περίπτωση που αυτή η διαδικασία δεν είναι επιτυχής ή ποτέ υπάρχει ανάγκη για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων που αποθηκεύτηκε αρχικά.
 2. Καταργήστε το χαρακτηριστικό ανάγνωσης μόνο το αρχείο Setup.log. Αυτό είναι ένα κρυφό, σύστημα αρχείων σε την Εφεδρική δισκέτα Επιδιόρθωσης που μπορείτε να επεξεργαστείτε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Τροποποιήστε το αρχείο Setup.log όπως στο παράδειγμα παρακάτω, για να αντικαταστήσετε ολόκληρη την ενότητα [Files.WinNt] με μια εγγραφή, όπως στο παράδειγμα της τελευταίας γραμμής. Μπορούν να συμπεριληφθούν πρόσθετες γραμμές, εάν χρειάζεται περισσότερα από ένα αρχεία προς αντιγραφή. Η ενότητα [Files.WinNt] του Setup.log περιέχει μια καταχώρηση για κάθε αρχείο του λειτουργικού συστήματος των Windows NT. Όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε την καταχώρηση βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος προορισμού για το αρχείο είναι η ίδια με την τιμή TargetDirectory στη γραμμή από την ενότητα [Paths]. Ο φάκελος προορισμού αντιστοιχεί στο φάκελο systemroot των Windows NT.

  Αυτό μπορεί να γίνει εύκολη εύρεση και τροποποιώντας την αρχική γραμμή για το αρχείο προορισμού στην ενότητα [Files.WinNT].

  Στην αρχική γραμμή Setup.log της θα είναι παρόμοιο με:
  \WINNT\system32\drivers\beep.sys = "beep.sys","f7fb"

  Τροποποιηθεί για να αντικαταστήσετε το αρχείο από τη δισκέτα εφεδρικής Επιδιόρθωσης, αντί για το CD που μοιάζει με (αυτής της γραμμής αναδιπλώνεται για εμφανίσεις μόνο):
  \WINNT\system32\drivers\beep.sys = "beep.sys","99999","\","ERD disk","beep.sys"
  Η καταχώρηση 99999 αντικαθιστά το f7fb άθροισμα ελέγχου που χρησιμοποιείται για την αρχική δισκέτα ERD. Αυτό εξασφαλίζει ότι η διαδικασία επιδιόρθωσης θα σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε αυτό το αρχείο. The "\" indicates that the repair process should look to the Root of the disk to copy the file from. "ERD disk" is used to prompt the user for the ERD if it is not in the drive when Setup needs to copy it. The last entry in the line is the file name as it appears on the ERD and is used as a tag file to ensure the proper disk is inserted to copy the files from.

  Here is an example of the entire contents of a Setup.log file after it has been modified:
     [Paths]
     TargetDirectory = "\WINNT"
     TargetDevice = "\Device\Harddisk1\partition1"
     SystemPartitionDirectory = "\"
     SystemPartition = "\Device\Harddisk0\partition1"
     [Signature]
     Version = "WinNt4.0"
     [Files.SystemPartition]
     NTBOOTDD.SYS = "sparrow.sys","b4a3"
     ntldr = "ntldr","2a36b"
     NTDETECT.COM = "NTDETECT.COM","b69e"
     [Files.WinNt]
     \WINNT\system32\drivers\tcpip.sys = "beep.sys","99999","\","ERD
       disk","beep.sys"
  						
 3. Copy the file (in this case Beep.sys) to the root of the ERD. If there is not enough room on the ERD for the file you are replacing, any files other than Setup.log can be deleted from the ERD to make room. This makes the ERD unusable for other repair functions, so keep the original ERD in a safe place. You can also use a second disk containing the file to be replaced and insert it when prompted for "ERD disk."

  NOTE: The above line will replace Tcpip.sys with the file Beep.sys thus overwriting the original Tcpip.sys file. This example demonstrates the added capability of the ERD to replace any file with any other file.
 4. Run Windows NT Setup and select the repair option to replace the file. This is standard procedure from here; the rest of the steps are a review of the repair process.
 5. Run Windows NT setup. Most likely this will be done from the boot disks. Select R for repair in the first "Welcome to Setup" screen. Deselect all but "Verify Windows NT system files" in the next screen and then select continue. Note that the repair process in Windows NT 4.0 requires a CD-ROM drive on the target computer and a copy of the Windows NT 4.0 CD. If these are not available, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ:158423
  TITLE : WinNT 4.0 ERD Won't Allow Repair w/out Compact Disc Installed
 6. When prompted for the Emergency Repair Disk, put the modified copy of the ERD in drive A: and press Enter.
 7. Setup reports that the file you are replacing is not from the original Windows NT installation. Press Enter to replace the file. Setup reports that it has completed repairs. Press Enter to restart the computer.
If the procedure fails check for these common errors:
 • Is the full path of the file correct? This will happen if you change the filename in the example but not its path.
 • Does the target directory of the file match the TargetDirectory Value at the top of Setup.log?
 • Are all the items in the correct order on the modified Setup.log entry?
 • Are there any typographical errors? Are all items in quotes as they are in the example?
 • Are all commas entered as in the example?
 • Did you exit Setup (f3) after replacing the desired files from floppy. If not it may have been replaced again further down the files list if you did not remove them as described in step 2.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 164471 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbsetup kbmt KB164471 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:164471

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com