วิธีการใช้ CMD หรือ BAT แฟ้มเป็นสคริปต์ CGI แบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 164674 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 6.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2003 iis 6.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี ก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจวิธีการคืนค่าหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูหัวข้อวิธีใช้ออนไลน์ของ "รีจิกู้คืนในสทรี" ใน Regedit.exe หรือหัว "กู้คืนแบบรีจิสทรีคีย์" ออนไลน์'วิธีใช้'ข้อใน Regedt32.exe
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

1.0 ในเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) สามารถใช้แฟ้ม.cmd หรือ.bat เป็นสคริปต์ CGI ใน IIS 2.0 และ 3.0 ความสามารถในการทำงานนี้ได้ถูกเอาออก โดยค่าเริ่มต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

You can enable the use of .cmd and .bat files with IIS by adding a script mapping to the registry.

คำเตือน: การใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้ง Windows ใหม่ Microsoft cannot guarantee that problems resulting from the incorrect use of Registry Editor can be solved. โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

For information about how to edit the registry, view the "Changing Keys And Values" online Help topic in Registry Editor (Regedit.exe) or the "Add and Delete Information in the Registry" and "Edit Registry Data" online Help topics in Regedt32.exe. Note that you should back up the registry before you edit it.
 1. Start Registry Editor (Regedt32.exe) and locate the following registry subkey in the HKEY_LOCAL_MACHINE subtree:
     \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\Script Map
  
  						
 2. On the Edit menu, click Add Value.
 3. Enter the following for .cmd files:
     Value Name: .CMD
     Data Type: REG_SZ
     String:
     "\Winnt\system32\cmd.exe /c %s %s" (Leave off the quotation marks)
  
  						
  For .BAT files, repeat this process and substitute .BAT for .CMD in the value name.

Sample Script

Use any text editor to create the following script and save it as myscript.cmd.
  @echo off
  echo Content-Type: text/plain
  echo.
  echo Hello World!!
  echo.
  echo.
				

The above test script can be placed in the IIS server \scripts directory. You can run this script from the following URL, for example:
http://servername/scripts/myscript.cmd

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 164674 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Server 2.0
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
Keywords: 
kbhowto kbmt KB164674 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:164674
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com