เกิดความล่าช้าใน NetBIOS เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่ homed หลายค่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 166159 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล คืน และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986คำอธิบายของรีจิสทรีของ Microsoft Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ homed หลายการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง และคอมพิวเตอร์ homed หลายใช้รุ่นของ Microsoft Windows ที่ถูกอ้างถึงในส่วน"ใช้งาน" อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจมีการหน่วงเวลาในการสร้างการเชื่อมต่อ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก ตามค่าเริ่มต้น ตัวเปลี่ยนเส้นทางของ Windows ใช้ตรรกะดังต่อไปนี้เพื่อสร้างเซสชัน NetBIOS:
  • ลองเชื่อมต่อไปยังชื่อปลายทางในการขนส่งถูกผูกไว้ทั้งหมด ในการ ใบสั่งที่ว่า พวกเขาจะถูกผูกไว้
  • ถ้า IgnoreBindingOrder ถูกตั้งค่าเป็น 0 รอสำหรับการขนส่ง (การผูกกับแรก) หลักการเสร็จสิ้น ถ้าได้ สำเร็จในไม่ให้เข้าถึงปลายทาง ตั้งค่าเซสชันในการขนส่งนั้น ยกเลิกการเชื่อมต่ออื่น ๆ
หมายเหตุใน Microsoft Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่า รายการรีจิสทรี IgnoreBindingOrder ไม่มี ถ้ามีรายการรีจิสทรีนี้ ค่าเริ่มต้นสำหรับ IgnoreBindingOrder เป็น 1 (จริง) ใน Microsoft Windows NT 4.0 ค่าเริ่มต้นสำหรับ IgnoreBindingOrder เป็น 0 (FALSE)

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณ homed หลายที่อยู่บนเครือข่ายสองเครือข่ายที่เชื่อมต่อ โดยเราเตอร์ และคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่ออยู่เพียงหนึ่งของเครือข่ายเหล่านั้น ไม่มีเส้นทางที่สองไปยังระบบเป้าหมาย ถ้าการเชื่อมต่อสำเร็จบนเส้นทางทั้งสอง ตัวเปลี่ยนเส้นทางเลือกการขนส่งหลักเป็นเส้นทางที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ตัวเปลี่ยนเส้นทางอาจเลือกที่อยู่ IP ภายในแหล่งที่มาที่เชื่อมโยงกับการผูกที่ของ NetBIOS ผ่าน TCP/IP (NetBT) เป็นเส้นทางที่ต้องการ ตัวเปลี่ยนเส้นทางยกเลิกการเชื่อมต่อที่เหลือ เนื่องจากทางเลือกนี้ แพ็กเก็ตที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ homed หลายอาจถูกภายในส่งไปยังเครือข่ายย่อยที่เชื่อมต่อโดยตรง และแพ็คเก็ตที่ระบบเป้าหมายส่งการตอบสนองดำเนินกับเราเตอร์ สถานการณ์นี้อาจสับสนกับการแก้ไขปัญหา

การแก้ไข

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น ปัญหาเหล่านี้อาจต้องการให้ติดตั้งระบบปฏิบัติใหม่ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไข การปรับเปลี่ยนรีจิสทรีในความเสี่ยงของคุณเอง

ตัวเปลี่ยนเส้นทาง Windows รุ่นใหม่จะพร้อมใช้งาน คุณสามารถกำหนดค่าการเปลี่ยนเส้นทางนี้จะยอมรับการขนส่งที่แรกเพื่อทำการเชื่อมต่อ และยกเลิกการเชื่อมต่อในการขนส่งอื่น ๆ ในทันที ยังมี NetBT ที่สนับสนุนการจัดการได้ดีกว่า ของโทรศัพท์หลาย และยกเลิกการรุ่นใหม่กว่า

เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงนี้ คุณต้องเพิ่มพารามิเตอร์ของรีจิสทรี

เมื่อต้องการกำหนดค่าพารามิเตอร์ของรีจิสทรีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ถูกอ้างถึงในบทความนี้ เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี ค้นหาคีย์ย่อยที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลด้านล่างนี้ และเพิ่มค่ารีจิสทรี

Microsoft Windows NT 4.0

ใช้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้และค่า:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters

ชื่อค่า: IgnoreBindingOrder
ชนิดค่า: REG_DWORD (บูลีน)
ค่าช่วงข้อมูล: 0, 1 (False, True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (False)
ค่า: 1
หมายเหตุการตั้งค่านี้ค่า 1 (หนึ่ง) ทำให้เกิดการเปลี่ยนเส้นทางเพื่อยอมรับครั้งแรก การขนส่งในการเชื่อมต่อของแทนที่จะรอให้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ในการขนส่งหลัก

Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows 2000

ใช้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้และค่า:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MrxSmb\Parameters

ชื่อค่า: IgnoreBindingOrder
ชนิดค่า: REG_DWORD (บูลีน)
ค่าช่วงข้อมูล: 0, 1 (False, True)
ค่าเริ่มต้น: 1 (จริง)
ค่า: 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อ TCP ไปยัง และ จาก homed หลายเครื่อง

ถ้าการเชื่อมต่อคือการ เชื่อมต่อที่ใช้ NetBIOS ที่ใช้ตัวเปลี่ยนเส้นทาง ข้อมูลสายงานการผลิตเพียงเล็กน้อยจะพร้อมใช้งานในระดับแอพลิเคชัน อินเทอร์เฟซ NetBIOS สนับสนุนการเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอลที่แตกต่างกัน และมีความรู้ไม่มี IP แทน ตัวเปลี่ยนเส้นทางวางโทรศัพท์ในการขนส่งทั้งหมดที่ถูกผูกไว้ได้ หากมีอินเตอร์เฟสที่สองในคอมพิวเตอร์ และมีการติดตั้งโพรโทคอลหนึ่ง มีอยู่สองการขนส่งที่พร้อมใช้งานกับตัวเปลี่ยนเส้นทาง มีวางโทรศัพท์ในการขนส่งทั้งสอง NetBT ส่งการร้องขอการเชื่อมต่อไปยังกองที่ โดยใช้ที่อยู่ IP จากแต่ละอินเทอร์เฟซ เรียกทั้งสองอาจเป็นผลสำเร็จ ถ้าเป็นเช่นนั้น ตัวเปลี่ยนเส้นทางยกเลิกงาน ทางเลือกที่หนึ่งเมื่อต้องการยกเลิกขึ้นค่ารีจิสทรี IgnoreBindingOrder เปลี่ยนเส้นทาง ถ้าค่ารีจิสทรีเป็น 0 ส่งหลัก ซึ่งถูกกำหนด โดยการผูกใบสั่ง คือ หนึ่งที่ต้องการ ตัวเปลี่ยนเส้นทางสำหรับการขนส่งที่หลักการหมดเวลารอก่อนที่จะยอมรับการเชื่อมต่อในการขนส่งรอง ถ้าค่านี้คือ 1 การรวมใบสั่งถูกละเว้น ตัวเปลี่ยนเส้นทางที่ยอมรับการเชื่อมต่อครั้งแรกที่สำเร็จ และอื่น ๆ ยกเลิก

หมายเหตุเอกสารประกอบของ Microsoft TechNet อ้างอิงคีย์ย่อยรีจิสทรีไม่ถูกต้อง (ObeyBindingOrder) บนเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc780776.aspx
ปัญหานี้ไม่ใช้กับการเชื่อมต่อที่ใช้งาน Windows Sockets เช่นต้องการทำให้เว็บเบราว์เซอร์ ลักษณะการทำงานนี้เกิดเฉพาะใน NetBIOS บน TCP/IP เซสชันเช่นแฟ้มและการพิมพ์ร่วมกัน เมื่อโปรแกรม Windows Sockets ทำการเชื่อมต่อจากโฮสต์ homed หลาย ที่อยู่ของแหล่งข้อมูลภายในที่ดีที่สุดถูกเลือกโดยอัตโนมัติ โดยใช้กระบวนการผลิต ตาราง การเลือกนี้เกิดขึ้นเว้นแต่ว่าโปรแกรมได้มีการตั้งค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการเลือก IP ที่ท้องถิ่น ที่อยู่เพื่อใช้ในการbind()โทร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกอะแดปเตอร์เครือข่ายขาออก คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
175396ซ็อกเก็ต Windows เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่ homed หลาย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 166159 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbbug kbnetwork kbmt KB166159 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:166159

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com