ข้อผิดพลาดข้อความแสดงข้อผิดพลาด:: มีการเข้าถึงถูกปฏิเสธ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 166401
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเข้าถึงหน้าบนอินทราเน็ต คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด: ถูกการเข้าถึงถูกปฏิเสธ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:

 • การตั้งค่าพร็อกซีถูกตั้งค่าการใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับการร้องขอทั้งหมด และหน้ากำลังร้องขอการรับรองความถูกต้อง
 • เว็บเพจนั้นเป็นรหัสผ่านที่ได้รับการป้องกัน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีเหมาะสมด้านล่าง:

มีใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับการร้องขอทั้งหมด

การตั้งค่าคอนฟิก Internet Explorer ไม่ให้ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่อินเทอร์เน็ต โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

Internet Explorer 3.0, 3.01 และ 3.02:

 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า และจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 2. คลิกสองครั้งที่อินเทอร์เน็ต และจากนั้น คลิกแท็บการเชื่อมต่อ
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. คลิก"ไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ภายใน (อินทราเน็ต)" กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือก
 5. คลิกตกลง และจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง
Internet Explorer 4.0, 4.01:

 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า และจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 2. คลิกสองครั้งที่อินเทอร์เน็ต และจากนั้น คลิกแท็บการเชื่อมต่อ
 3. คลิกที่กล่องกาเครื่องหมาย "เลี่ยงผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ (อินทราเน็ต) ท้องถิ่น" เพื่อเลือก
 4. คลิกตกลง
Internet Explorer 5.0:
 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า และจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 2. คลิกสองครั้งที่อินเทอร์เน็ต และจากนั้น คลิกแท็บการเชื่อมต่อ
 3. คลิกการตั้งค่า LAN และจากนั้น คลิกกล่องกาเครื่องหมาย "เลี่ยงผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ (อินทราเน็ต) ท้องถิ่น" เพื่อเลือก
 4. คลิกตกลง และจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง
คุณยังสามารถกำหนดช่วงของที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) หรือชื่อโฮสต์ที่เฉพาะเจาะจงที่พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จะไม่ใช้ การตั้งค่าตัวอย่างเช่น157.*จะไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับอยู่ IP ที่เริ่มต้น ด้วย 157 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

Internet Explorer 3.0, 3.01 และ 3.02:
 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า และจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 2. คลิกสองครั้งที่อินเทอร์เน็ต และจากนั้น คลิกแท็บการเชื่อมต่อ
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. ในกล่อง"ไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ที่ขึ้นต้นด้วย" พิมพ์ช่วงที่อยู่ IP ที่เหมาะสมหรือชื่อโฮสต์ที่เฉพาะเจาะจง
 5. คลิกตกลง และจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง
Internet Explorer 4.0, 4.01:
 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า และจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 2. คลิกสองครั้งที่อินเทอร์เน็ต และจากนั้น คลิกแท็บการเชื่อมต่อ
 3. คลิกขั้นสูง
 4. ในกล่อง"ไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ที่ขึ้นต้นด้วย" พิมพ์ช่วงที่อยู่ IP ที่เหมาะสมหรือชื่อโฮสต์ที่เฉพาะเจาะจง
 5. คลิกตกลง และจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง
Internet Explorer 5.0:
 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า และจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 2. คลิกสองครั้งที่อินเทอร์เน็ต และจากนั้น คลิกแท็บการเชื่อมต่อ
 3. คลิกการตั้งค่า LAN และจากนั้น คลิกขั้นสูง
 4. ในกล่อง"ไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ที่ขึ้นต้นด้วย" พิมพ์ช่วงที่อยู่ IP ที่เหมาะสมหรือชื่อโฮสต์ที่เฉพาะเจาะจง
 5. คลิกตกลง คลิกตกลง และจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง

เว็บเพจที่มีรหัสผ่านป้องกัน

หากเว็บเพจที่ต้องการการรับรองความถูกต้อง ใช้วิธีการที่เหมาะสม:

Internet Explorer 4.0 หรือ 4.01:
 1. ใน Internet Explorer คลิกตัวเลือก'บนเมนูมุมมอง
 2. คลิกแท็บความปลอดภัย และจากนั้น คลิกโซนอินเทอร์เน็ตในกล่องเขตพื้นที่
 3. คลิกกำหนดเอง (สำหรับระดับผู้เชี่ยวชาญผู้ใช้), และจากนั้น คลิกการตั้งค่า
 4. ภายใต้การพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้ คลิก "พร้อมท์สำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คลิกตกลง และจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง
Internet Explorer 5:
 1. ใน Internet Explorer คลิกตัวเลือก'บนเมนูมุมมอง
 2. คลิกแท็บความปลอดภัย และจากนั้น คลิกอินเทอร์เน็ตในกล่องเขตพื้นที่
 3. คลิกระดับแบบกำหนดเอง
 4. ภายใต้การพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้ คลิก "พร้อมท์สำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คลิกตกลง และจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 166401 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB166401 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:166401
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com