วิธีใช้ VC_EXTRALEAN และ WIN32_LEAN_AND_MEAN เพื่อเพิ่มกระบวนการสร้างใน c ++ Visual

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 166474 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อต้องการเพิ่มความเร็วในการสร้างกระบวนการ c ++ Visual และ Windows กับส่วนหัวให้กำหนดใหม่ต่อไปนี้:
  VC_EXTRALEAN
  WIN32_LEAN_AND_MEAN
				
คุณสามารถใช้ได้เพื่อลดขนาดของแฟ้มของส่วนหัวของ Win32

ข้อมูลเพิ่มเติม

VC_EXTRALEAN และ WIN32_LEAN_AND_MEAN จะใช้เพื่อแยกการบริการที่ไม่ค่อยใช้ออกจากส่วนหัวของ Windows VC_EXTRALEAN สามารถใช้ได้เฉพาะใน MFC โครงการ แต่ WIN32_LEAN_AND_MEAN สามารถใช้ได้ในโครงการต่าง ๆ ได้

VC_EXTRALEAN กำหนดต่อไปนี้ใน AFXV_W32.h:
  WIN32_EXTRA_LEAN
  NOSERVICE
  NOMCX
  NOIME
  NOSOUND
  NOCOMM
  NOKANJI
  NORPC
  NOPROXYSTUB
  NOIMAGE
  NOTAPE
				
WIN32_EXTRA_LEAN ไม่ทำสิ่งใด โปรดอ้างถึง Windows.h สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ NOxxx ที่ถูกกำหนดไว้

ได้สร้างขึ้นใหม่ 5.0 c ++ Visual และโปรแกรมประยุกต์ AppWizard ในภายหลังโดยอัตโนมัติประโยชน์จาก VC_EXTRALEAN นอกจากนี้ด้วยตนเองคุณสามารถกำหนด VC_EXTRALEAN เพื่อเพิ่มความเร็วกระบวนการสร้างโปรแกรมประยุกต์ MFC เก่ามาก

WIN32_LEAN_AND_MEAN: ส่วนหัวของ Windows ใช้สัญลักษณ์นี้เพื่อแยกแฟ้มที่ไม่ค่อยใช้หัวข้อ โปรดอ้างถึง Windows.H เพื่อตรวจสอบแฟ้มที่จะถูกแยกออกเมื่อมีกำหนดสัญลักษณ์นี้ เนื่องจาก MFC กำหนด WIN32_LEAN_AND_MEAN โครงการ MFC ทั้งหมดโดยอัตโนมัติใช้

c ++ MFC ไม่ใช่และโปรแกรมประยุกต์ C สามารถกำหนด WIN32_LEAN_AND_MEAN และ NOservice ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนด เช่น NOSOUND (ดู DevStudio\Vc\include\Windows.h), การลดเวลาโครงสร้างของตน

เมื่อต้องการเพิ่มเหล่านี้ กำหนด จากเมนูโครงการ เลือกการตั้งค่า กล่องโต้ตอบการตั้งค่าโครงการปรากฏขึ้น คลิกแท็บ C/c ++ ในรายการประเภท เลือก Preprocessor เพิ่มคำนิยามที่ต้องการไปยังกล่องข้อกำหนด Preprocessor

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 166474 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C++ 4.2 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition
Keywords: 
kbperformance kbhowto kbinfo kbmt KB166474 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:166474

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com