คำสั่งของ MS-DOS ท้องถิ่นและอักขระช่องว่าง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 166827 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ระบบปฏิบัติการ Windows ใช้ interpreters คำสั่งต่าง ๆ เพื่อที่ประมวลผลคำสั่งที่พร้อมท์คำสั่ง เช่น Command.com ซึ่งอาจทำให้ confusion เมื่อคุณใช้คำสั่งดั้งเดิม หรือภาย ใน (เช่น CHDIR, MKDIR, RMDIR และอื่น ๆ) ที่พร้อมท์คำสั่ง โดยเฉพาะในร่วมกับอักขระช่องว่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบปฏิบัติการ Windows ที่แตกต่างกันอาจสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันสำหรับคำสั่งเดียวกันเมื่อพิมพ์ที่พร้อมท์คำสั่ง ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้จะสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน:
c:\>md นี่คือไดเรกทอรี
ใน Windows 95 คำสั่งนี้สร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
พารามิเตอร์มากเกินไป - คือ
ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT และรุ่นใหม่ กว่า คำสั่งนี้สร้างโฟลเดอร์ที่แยกต่างหากที่สี่:
  C:\This
  C:\is
  C:\a
  C:\Directory
				
ในตัวอย่างนี้ คำสั่ง MD ภายในใช้การใช้อักขระช่องว่างแตกต่างกันขึ้นตัวแปลคำสั่งที่ใช้อยู่ command.com ใน Windows 95 ไม่อนุญาตให้มีช่องว่าง ในขณะที่ใช้ช่องว่างที่เป็นตัวคั่น Cmd.exe ใน Windows NT (และรุ่นใหม่กว่า) และประมวลผลคำสั่ง โดยการจัดการคำแต่ละหลังคำสั่งเป็นพารามิเตอร์ที่แยกต่างหาก

โปรดสังเกตว่า ในกรณีที่แต่ละ ตัวแปลที่ไม่สร้างชื่อแฟ้มยาวหรือยาวชื่อโฟลเดอร์ที่มีช่องว่างที่ไม่ มีการใช้คำพูด เมื่อต้องการสร้างชื่อโฟลเดอร์ที่มีความยาวรวมช่องว่างที่พร้อมรับคำสั่ง ใช้คำพูดในตัวอย่างต่อไปนี้:
c:\>md "นี้เป็นแบบ Directory"
ในกรณีนี้ ระบบปฏิบัติการทั้งสองสร้างหนึ่งโฟลเดอร์ที่ มีชื่อแฟ้มยาว "นี่คือไดเรกทอรี"

ข้อมูลอ้างอิง

แนะนำ Microsoft Windows NT ระบบรายการ รุ่น 3.5

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 166827 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbmt KB166827 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:166827

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com