XCLN: วิธีการที่ใช้ RPCPing เพื่อทดสอบการสื่อสาร RPC

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 167260
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ยูทิลิตี้การ Ping RPC สามารถใช้เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ RPC ระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server และใด ๆ ของเวิร์กสเตชันของไคลเอ็นต์ของ Microsoft Exchange ได้รับการสนับสนุนบนเครือข่าย ยูทิลิตีนี้สามารถใช้การตรวจสอบการตอบถ้าบริการ Microsoft Exchange Server จะสนองการร้องขอ RPC จากเวิร์กสเตชันของไคลเอนต์ผ่านทางเครือข่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีคอมโพเนนต์ที่สองในยูทิลิตี้การ Ping RPC: คอมโพเนนต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์และฝั่งไคลเอ็นต์คอมโพเนนต์

แสดงแฟ้มที่ปฏิบัติของคอมโพเนนต์แต่ละด้านล่าง:
  Server Component: Rpings.exe (for the Microsoft Exchange Windows NT
  Server)

  Client Component: Rpingc32.exe (for Microsoft Windows NT and Windows95)
           Rpingc16.exe (for Microsoft Windows 3.1x clients)
           Rpingdos.exe (for Microsoft DOS clients)
				

Rpings.exe

Rpings.exe คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ ping ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ RPC

Rpings ประกอบด้วยฟังก์ชัน RPC ที่สองเสียงก้องและสถิติที่เรียก โดยอรรถประโยชน์ที่ฝั่งไคลเอ็นต์ RPC ping อื่น ๆ Rpingc16, Rpingc32 หรือ Rpingdos

เรียกใช้ Rpings โดยไม่มีตัวเลือกการใช้ลำดับโพรโทคอลที่มีอยู่ทั้งหมด

Rpings.exe

ไวยากรณ์บรรทัดคำสั่ง:
  RPINGS [-p Protocol Sequence]

  Protocol sequences can be set using these friendly names
    -p namedpipes
    -p tcpip
    -p ipx/spx
    -p netbios
    -p vines

  enter '@q' to exit rpings.
				

โดย:
protocol ลำดับ - เป็นกลไกการขนส่งที่ได้รับการสนับสนุนของ RPC ไปเช่น:

namedpipes การเชื่อมต่อ NCA ผ่านเนมไปป์ (ncacn_np)

การเชื่อมต่อ NCA tcpip ผ่าน TCP/IP (ncacn_ip_tcp) เชื่อมต่อ NCA netbios ผ่าน Netbios บน Netbeui (ncacn_nb_nb) เชื่อมต่อ NCA ipx/spx ผ่าน SPX (ncacn_spx) vines NCA การเชื่อมต่อผ่าน Vines Banyan (ncacn_vns_spp)

Rpingc32.exe, Rpingc16.exe และ Rpingdos.exe

Rpingc32 คือฝั่งไคลเอ็นต์ของยูทิลิตี้การ Ping RPC รุ่น 32 บิต Rpingc16 และ Rpingdos.exe อยู่ฝั่งไคลเอ็นต์รุ่น 16 บิต พวกเขาจะเชื่อมต่อ และผูกกับเซิร์ฟเวอร์ RPC ปลายทางที่ระบุ และแสดงสถานะ ลำดับโพรโทคอลที่ใช้งานได้กับจุดสิ้นสุดและคุณภาพของการเชื่อมต่อ RPC

โปรแกรมอรรถประโยชน์ทั้ง Rpingc32.exe และ Rpingc16.exe มีตั้งค่าให้รันในสภาพแวดล้อมของ Windows โปรแกรมอรรถประโยชน์ Rpingdos.exe ทำงานในสภาพแวดล้อมของ MS-DOS

Rpingc32.exe และ Rpingc16.exe

ตัวเลือก:
  Exchange Server: The name of the Exchange Server to ping
  Protocol Sequence:  The following options are available:
        Any (default)
        Named Pipes
        IPX/SPX
        TCP/IP
        Netbios
        Vines
  End Point:    The following End Points on the Exchange Server are
  available:
        Rping (default, all)
        Store (the Exchange Store)
        Admin (the Exchange Admin)

  Number of Pings: Continuous
      Stop at ___

  Mode:     Ping Only (character echoed by RPINGS)
       End Point Search (enumerates all endpoints available)

  Run with Security:  verifies that authenticated RPCs work
				

Rpingdos.exe

ไวยากรณ์:
  RPINGDOS [-p Protocol Sequence] -n Network Address [-e End Point] [-c
  xxx] [-s]

    -p [protocol_sequence] defaults to named pipes
    -n [network_address] is required
    -e [endpoint] endpoint to find, defaults to rping
    -c [xxx] number of pings, defaults to 1.
    -s run an endpoint search

  Protocol sequences can be set using these friendly names
    -p namedpipes
    -p tcpip
    -p ipx/spx
    -p netbios
    -p vines
				

แฟ้มและโปรแกรมอรรถประโยชน์ RPCPING สามารถพบบนซีดีเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในไดเรกทอรี Support\Rpcping

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 167260 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbusage kbmt KB167260 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:167260
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com