ปัญหาที่เกิดขึ้น: คุณยังคงได้รับข้อความ "เตือน C4768" แม้ว่าคุณใช้ pragma เตือนเมื่อต้องการปิดใช้งานการแจ้งเตือนใน c ++ Visual

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 167355 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คำเตือนที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นแม้ว่าคุณ ใช้ pragma เตือนเมื่อต้องการปิดใช้งานการแจ้งเตือน:
คำเตือน C4786:
' std::rb_tree <><> <state> >:: TransClosureNode CAiSpanningTree <><state></state></> >:: TransClosureNode, std::ident <cai></cai><><state></state></> >:: TransClosureNode, CAiSpanningTree <s><state></state></s> >:: TransClosureNode >, std::less <><stat><state></state></stat> >:: TransClosureNode >>': ตัวระบุที่ถูก ตัดทอน '255 อักขระในข้อมูลการดีบัก</state>
รหัส:
  #pragma warning(disable:4786)
				
การปิดการใช้งานการเตือนที่แสดงรายการแฟ้มหมายเลขบรรทัด ตัวอย่างเช่น:
  C:\test\Text.cpp(25) : warning C4786:
				

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Microsoft c ++การแสดงผล .สุทธิ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถละเว้นคำเตือนนี้ อย่างไรก็ตาม ตัวระบุที่อาจ ไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือสามารถดูได้ในการดีบัก

โค้ดตัวอย่าง

  /*
  Compiler Options: /Zi
  */ 

  #include <stddef.h>
  #include <new.h>
  #pragma warning(disable:4786)

  namespace std {

   template <class T, class U> struct ident {};
   template <class T1, class T2> struct pair {};
   template <class Arg1, class Arg2, class Result>
     struct binary_function {};
   template <class T>struct less : binary_function<T, T, bool> {};
   template <class T, class Distance> struct bidirectional_iterator {};
   template <class Key, class Value, class KeyOfValue, class Compare>
    class rb_tree {
     public:
       typedef int size_type;
       typedef int difference_type;
       typedef void* link_type;
       struct rb_tree_node {};
       typedef Key key_type;
       class iterator : public bidirectional_iterator<Value,
        difference_type> {};
       class const_iterator  : public
        bidirectional_iterator<Value,difference_type> {
          protected:
          link_type node;
          const_iterator(link_type x) : node(x) {}
       };
       public:
        size_type count(const key_type& x) const;
       };
    template <class Key, class Value, class KeyOfValue,
         class Compare>
         rb_tree<Key, Value, KeyOfValue, Compare>::size_type
         rb_tree<Key, Value, KeyOfValue, Compare>::
         count(const Key& k) const {
          size_type n = 0;
          return n;
       };
       template <class Key, class Compare>  class set {
        typedef ::std::rb_tree<Key, Key,ident<Key, Key>, Compare>
         rep_type;
     rep_type t;
   };

  }

  template <class Node, class Compare>class CAiTransitiveClosure{
  public:

   typedef std::set<Node, Compare > NodeSet; NodeSet m_todo;

  };

  template <class Node, class Compare> class CAiSpanningTree {
  public:

   typedef std::set<Node, Compare > NodeSet;

  protected:

   typedef Node CAiSpanningTreeNode;
   typedef NodeSet CAiSpanningTreeNodeSet;

  private:

   struct TransClosureNode {};
   struct TransClosureGraph
    : public CAiTransitiveClosure<TransClosureNode,

  std::less<TransClosureNode> > 

   {};

  public:

   CAiSpanningTree(const Node& initialNode);
   CAiSpanningTree(const NodeSet& initialNodes);

  };

  struct State { };
  class CformSpanningTree:public CAiSpanningTree<State,std::less<State>>
  {
  public:

    CFormSpanningTree( NodeSet initial)
   : CAiSpanningTree<State, std::less<State> >(initial)
   {}

  };
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 167355 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kbbug kbcode kbcompiler kbfix kbnoupdate kbmt KB167355 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:167355

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com