วิธีการกำหนดรุ่นของเบราว์เซอร์จากสคริปต์แบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 167820
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

มีคุณลักษณะใหม่ที่ให้ Internet Explorer 4.0 อาจชสำหรับสคริปต์ ฝั่งไคลเอ็นต์ และ ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อตรวจสอบรุ่นของเบราว์เซอร์ เพื่อให้โปรแกรมประยุกต์เว็บสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานใหม่ หรือลดลง gracefully ขึ้นอยู่กับรุ่นของเบราว์เซอร์ปัจจุบันที่รัน

สิ่งสำคัญ: วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในบทความนี้อาศัยอยู่กับเว็บไซต์ที่ได้รับสายอักขระ "HTTP_USER_AGENT" ถูกต้องสำหรับเบราว์เซอร์ที่เชื่อมต่อไปยังไซต์ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์และเบราว์เซอร์บางอย่างอาจส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือยากต่อการแปล ตัวอย่างเช่น เริ่มต้น HTTP_USER_AGENT สตที่ Opera 5.12 ส่งกลับค่าเป็น " Mozilla/4.0 (เข้ากันได้ MSIE 5.0; <operating system="">) Opera 5.12 [สั้น" ข้อความนี้เป็นฮาร์ดดิสก์แปลเนื่องจากส่วนแรกของสายอักขระไม่เหมือนกับสตริที่ Internet Explorer 5 กลับ. </operating>

ถ้าคุณต้องการระบุเฉพาะให้ระบุ Internet Explorer รุ่น 5 หรือใหม่กว่า (บนแพ Microsoft Win32 และ Unix ลตฟอร์มเท่านั้น), ใช้isComponentInstalledหรือgetComponentVersionวิธีการทำงาน CLIENTCAPS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้ ให้ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms531357.aspx

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms531350.aspx
หมายเหตุ:: วิธีการเหล่านี้จะล้มเหลวหากไคลเอนต์ไม่ Internet Explorer 5 หรือแพในภายหลัง (Microsoft Win32 และ Unix ลตฟอร์มเท่านั้น)

ข้อมูลเพิ่มเติม

จากสคริปต์ที่เอ็นต์ไคลเอนต์

สามารถใช้ฟังก์ชัน JScript ด้านล่างนี้เพื่อตรวจสอบรุ่นของเบราว์เซอร์ดังกล่าวกำลังทำงานบนจากสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ ฟังก์ชันการทำงานบนส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่ของเบราว์เซอร์ที่อยู่ในปัจจุบัน และส่งกลับหมายเลขเวอร์ชันที่สำคัญสำหรับเบราว์เซอร์ที่ Microsoft Internet Explorer และศูนย์ (0) ให้ผู้อื่น การใช้ฟังก์ชันนี้ assures ว่า สคริปต์ที่จะเข้ากันได้กับ Internet Explorer รุ่นต่อ ๆ ไป
  // This function returns Internet Explorer's major version number,
  // or 0 for others. It works by finding the "MSIE " string and
  // extracting the version number following the space, up to the decimal
  // point, ignoring the minor version number
  <SCRIPT LANGUAGE="JavaSCRIPT">
  function msieversion()
  {
   var ua = window.navigator.userAgent
   var msie = ua.indexOf ( "MSIE " )

   if ( msie > 0 )   // If Internet Explorer, return version number
     return parseInt (ua.substring (msie+5, ua.indexOf (".", msie )))
   else         // If another browser, return 0
     return 0

  }
  </SCRIPT>
				
เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขเวอร์ชัน สคริปต์ควรใช้เสมอ > =การดำเนินการ แทน =การดำเนินการตรวจสอบความเข้ากันได้กับรุ่นในอนาคต สคริปต์ที่มีอยู่ที่โดยเฉพาะตรวจสอบ userAgent เท่ากับ "MSIE 3 ตัวอย่าง ควรจะเปลี่ยนแปลงให้ใช้การ > =การดำเนินการเพื่อให้สคริปต์รู้จัก Internet Explorer 4.0 เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบรุ่นของเบราว์เซอร์จากสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ โปรดสังเกตว่าตัวอย่างนี้ไม่โดยเฉพาะตรวจสอบรุ่นของแพลตฟอร์ม เช่น Windows 95, Windows NT, Windows 3.1 และอื่น ๆ forth ซึ่งต้องใช้สายอักขระย่อยในการแยกต่างหาก userAgent ตรวจเมื่อสามารถใช้ได้:
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
  if ( msieversion() >= 4 )

   document.write ( "This is Internet Explorer 4 or later" );

  else if ( msieversion() >= 3 )

   document.write ( "This is Internet Explorer 3" );

  else

   document.write ( "This is another browser" );

  </SCRIPT>
				

จากสคริปต์ที่เอ็นต์เซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ:: แบบRequest.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT")อาจใช้วิธีการแทนBrowserTypeวัตถุในสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
272413วิธีการกำหนดชนิดของเบราว์เซอร์ในสคริปต์เอ็นต์เซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีวัตถุ BrowserType
คอมโพเนนต์ความสามารถของเบราว์เซอร์ที่มาพร้อมกับ Active Server หน้า (ASP) ให้สคริปต์ของคุณ ด้วยคำอธิบายของความสามารถของของไคลเอ็นต์เว็บเบราว์เซอร์ โดยเปรียบเทียบหัว HTTP ของบริษัทตัวแทนผู้ใช้กับรายการในแฟ้ม BROWSCAP.INI ในใบสั่งสำหรับโปรแกรมประยุกต์ ASP ตรวจหาการสนับสนุนของเบราว์เซอร์สำหรับคุณลักษณะใหม่ ๆ ของ Internet Explorer 4.0 คัดลอก BROWSCAP.INI ที่ล่าสุดจาก Cyscape เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.cyscape.com/asp/browscap/
คัดลอกไปยังไดเรกทอรี %windows%\system32\inetsrv\asp\cmpnts และเรียกใช้สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์คล้ายกับตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างนี้ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชัน HTML แบบไดนามิกใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเบราว์เซอร์ปัจจุบันคือ Internet Explorer 4.0 หรือรุ่นใหม่กว่าสิ้น:
<HTML>
<BODY>

  <% Set bc = Server.CreateObject("MSWC.BrowserType") %>
  <table border=0 cellspacing="0" cellpadding="5">

   <tr>

     <% If bc.browser = "IE" and bc.version >= 4 Then %>
     <td><a href="chocolate.htm" TARGET="_TEXT"
       onmouseover="this.style.color='red'"
       onmouseout="this.style.color='purple'">chocolate</a>
     </td>

     <% Else %>
      <td><a href="chocolate.htm" TARGET="_TEXT">chocolate</a></td>
     <% End If %>

     <td>|</td>

     <% If bc.browser = "IE" and bc.version >= 4 Then %>
     <td><a href="vanilla.htm" TARGET="_TEXT"
       onmouseover="this.style.color='red'"
       onmouseout="this.style.color='purple'">vanilla</a>
     </td>

     <% Else %>
      <td><a href="vanilla.htm" TARGET="_TEXT">vanilla</a></td>
     <% End If %>

   </tr>

  </table>

</BODY>
</HTML>
				

ข้อมูลอ้างอิง

การอ้างอิงคอมโพเนนต์ในผังหน้า (ASP) เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 167820 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbFAQ kbhowto kbscript kbmt KB167820 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:167820
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com