วิธีการเปิดใช้คลัสเตอร์ที่เข้าสู่ระบบในเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 168801 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เซิร์ฟเวอร์จุดกลุ่มล็อกข้อผิดพลาดและเหตุการณ์ไปยังเหตุการณ์ของระบบ แฟ้มบันทึก นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดใช้งาน และกำหนดค่าการบันทึกการสร้างสำหรับบริการคลัสเตอร์ เมื่อต้องการข้อความ แฟ้มมีชื่อว่า "Cluster.log" สำหรับการแก้ไขปัญหาขั้นสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น Windows 2000 และบันทึกคลัสเตอร์การเปิดใช้งานรุ่นที่ใหม่กว่า เมื่อต้องการเปิดใช้งานของคลัสเตอร์ที่เข้าสู่ระบบในแบบ Windows NT 4.0 เซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ คุณต้องตั้งค่านี้ ตัวแปรสภาพแวดล้อมระบบดังต่อไปนี้:

เมื่อต้องการตั้งค่าระบบ ตัวแปรสภาพแวดล้อม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ ระบบ เครื่องมือใน ตัวควบคุม แผงคลิก สภาพแวดล้อม ต่อไปนี้
 2. คลิกรายการในการ สภาพแวดล้อมของระบบ ตัวแปร หน้าต่าง
 3. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ตัวแปร และต้องการค่า กล่องข้อความ
 4. ชนิด ClusterLog ในการตัวแปร กล่อง ชนิดเส้นทาง\cluster.log ในการค่า กล่อง และคลิก การตั้งค่าตำแหน่งเส้นทาง มีไดรฟ์และโฟลเดอร์ที่เก็บคลัสเตอร์ ล็อกไฟล์เซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ: เส้นทางเริ่มต้นที่แนะนำ ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่า % SystemRoot%\Cluster ตัวอย่างเช่น C:\WinNT\Cluster\Cluster.log
 5. ชนิด ClusterLogLevel ในการตัวแปร กล่อง พิมพ์ค่าที่คุณต้องการในการค่า กล่อง (รายการของค่าต่อไปนี้), และคลิกการตั้งค่า.

  ค่าที่คุณพิมพ์ลงในตัวค่า กล่องนี้กำหนดคลัสเตอร์ทำหน้าที่อะไรเข้าสู่ระบบ บริการที่ทำ คุณสามารถพิมพ์ค่าต่อไปนี้หนึ่งใด ๆ:
  • 0=ไม่มีการบันทึก
  • 1=ข้อผิดพลาดเท่านั้น
  • 2=ข้อผิดพลาดและคำเตือน
  • 3=ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น
  หมายเหตุ: CLUSTERLOGLEVEL ตัวแปรแสดงผลไปที่ที่กำหนดเท่านั้น หน้าจอเมื่อคุณเริ่มต้นบริการคลัสเตอร์ โดยใช้สวิตช์/ตรวจแก้จุดบกพร่อง จะไม่มีผลต่อเนื้อหาของคำ Cluster.log แฟ้ม
 6. คลิก ตกลง.
 7. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับบริการคลัสเตอร์ในการอ่าน ตัวแปรได้อย่างถูกต้อง
คุณสามารถพิมพ์ การตั้งค่า ที่พรอมต์คำสั่ง เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณป้อนตัวแปรได้อย่างถูกต้องหลังจากที่คุณเริ่มระบบใหม่นั้น คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: คุณยังสามารถพิมพ์ ตัวแปรของผู้ใช้ในการสภาพแวดล้อม กล่องโต้ตอบ

โดยค่าเริ่มต้น การบันทึกคลัสเตอร์ มีกำหนดให้มีขนาดสูงสุดของ 8 หน่วยเป็นเมกะไบต์ (MB) เมื่อบันทึกคลัสเตอร์ที่มาถึง ขนาดสูงสุด ที่จะตัด โดยการลบในครึ่งแรกของแฟ้มบันทึก และ ย้ายข้อมูลในครึ่งสุดท้ายของแฟ้มบันทึกจุดเริ่มต้นของแฟ้มบันทึก แฟ้ม แล้วต่อไปเมื่อต้องการกรอกข้อมูลแฟ้มบันทึกจนกว่าจะถึงขนาดสูงสุด อีกครั้ง เมื่อจะตัดอีกครั้ง

หมายเหตุ: ข้อมูลในแฟ้มบันทึกของคลัสเตอร์ถูกย้ายในพื้นที่ 64 กิโลไบต์ ก้อนข้อมูล 64 กิโลไบต์แรก จากล็อก ไฟล์ถูกลบ แล้ว chunk 64 กิโลไบต์แรกที่อยู่หลังจาก จุดครึ่งวิธีการในล็อกไฟล์ที่ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นของแฟ้มบันทึก นั้น ลบกลุ่ม 64 กิโลไบต์ที่สองจากแฟ้มบันทึก และก้อนข้อมูล 64 กิโลไบต์ที่สองนั่นคือ หลังจากจุดวิธีครึ่งหนึ่งในแฟ้มบันทึกย้ายไปสอง 64 กิโลไบต์ในการ จุดเริ่มต้นของแฟ้มบันทึก กระบวนการนี้ยังคงมีอยู่จนกว่ามีการบันทึกนี้มีเพียงครึ่งตัว ขนาดสูงสุด ในระหว่างกระบวนการนี้ การบริการคลัสเตอร์ buffers ล็อกเพิ่มเติม รายการ และระเบียนเหล่านั้นในล็อกเมื่อปัดเศษ ทำให้เสร็จสมบูรณ์

คุณสามารถเพิ่มขนาดแฟ้มบันทึกสูงสุดจากค่าเริ่มต้นของ โดยการเพิ่มอีกระบบตัวแปรสภาพแวดล้อม CLUSTERLOGSIZE, 8 เมกะไบต์ซึ่งเป็น ค่าถูกกำหนดเป็นเมกะไบต์ ถ้าคุณตั้งค่าของ CLUSTERLOGSIZE 10, ขนาดสูงสุดของการบันทึกคลัสเตอร์คือ 10 MB หลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนแฟ้มบันทึกสูงสุด ขนาด คุณจะต้องเริ่มบริการคลัสเตอร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงมี ลักษณะพิเศษ

สามารถมีตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบ CLUSTERLOGOVERWRITE สามารถตั้งค่า (0 =ปิดใช้งาน 1 =เปิดการใช้งาน) ด้วยการตั้งค่านี้กำหนด เมื่อคุณเริ่มใช้งาน บริการคลัสเตอร์ ก็คัดลอกแฟ้ม Cluster.log ที่มีอยู่ไปยังแฟ้มที่ชื่อว่า "Cluster.log.bak" แล้ว ก็สร้างแฟ้ม Cluster.log ใหม่ และล็อกต่าง ๆ เพื่อจะ ด้วย สวิตช์นี้คุณสามารถรักษาประวัติความยาวของเหตุการณ์การบันทึกคลัสเตอร์ และ แฟ้มบันทึกมีขนาดเล็กลง ซึ่งทำได้ง่ายในการระบุปัญหา อย่างไรก็ตาม ระมัดระวัง เมื่อคุณใช้ตัวเลือกนี้ได้เนื่องจากแฟ้มบันทึกใหม่ถูกสร้างขึ้นทุกครั้งบริการ เริ่มทำงาน ถ้าบริการคลัสเตอร์เริ่มต้น และหยุดการทำงานอีกครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ เวลา วิธีนี้สร้างแฟ้มบันทึกใหม่หลาย และคุณอาจสูญเสียประวัติระยะยาว

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงตัวแปรสภาพแวดล้อมของล็อกคลัสเตอร์และลักษณะพิเศษของตนเองใน Windows Server 2000:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ตัวแปรค่าเริ่มต้นลักษณะพิเศษ
ClusterLog%SystemRoot%\Cluster\Cluster.logกำหนด เส้นทางที่มีสร้างแฟ้มบันทึกของคลัสเตอร์
ClusterLogSize8กำหนดขนาดของแฟ้มบันทึกสูงสุด เป็นเมกะไบต์
ClusterLogOverwrite0กำหนดถ้าคลัสเตอร์ใหม่ ล็อกจะถูกสร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นบริการ
ClusterLogLevel2กำหนดวิธีการสร้างการบันทึก ปรากฏขึ้นในโหมดการตรวจแก้จุดบกพร่อง
หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อมใน Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 168801 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2555 - Revision: 2.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbclustering kbhowto kbsetup kbmt KB168801 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:168801

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com