Τρόπος αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων ΤCP/IP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 169790 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης ορισμένων κοινών ζητημάτων επικοινωνίας δικτύου που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όταν χρησιμοποιείτε το TCP/IP ως πρωτόκολλο δικτύου. Τα ζητήματα αυτά ανήκουν συνήθως σε μία από τις εξής δύο κατηγορίες:
 • Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP.

 • Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με ένα συγκεκριμένο όνομα κεντρικού υπολογιστή ή NetBIOS.
Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP, το ζήτημα σχετίζεται με τη βασική σύνδεση. Εάν μπορείτε να συνδεθείτε με μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP, αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή του NetBIOS για εκείνη τη διεύθυνση IP, το ζήτημα σχετίζεται με την επίλυση ονόματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων θα λειτουργήσουν σε πλατφόρμες NT και 2000, αλλά μπορεί να μην λειτουργήσουν σε πλατφόρμες Win9x (εκτός από τα Win ME). Ωστόσο, οι βασικές μέθοδοι διάγνωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων είναι οι ίδιες για όλα αυτά τα λειτουργικά συστήματα των Windows.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να προσδιορίσετε αν το ζήτημα σχετίζεται με τη βασική σύνδεση ή με την επίλυση ονόματος, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εξακριβώσετε αν μπορείτε να συνδεθείτε με μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP.

Σύνδεση με διεύθυνση IP

Προσπαθήστε να συνδεθείτε με άλλον υπολογιστή στο δίκτυό σας, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP του και το πρόγραμμα ή το βοηθητικό πρόγραμμα TCP/IP της επιλογής σας. Τα προγράμματα περιήγησης Web, τα ftp και τα Telnet είναι ορισμένα προγράμματα και βοηθητικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται συνήθως για σύνδεση με άλλους υπολογιστές μέσω TCP/IP.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP για τον υπολογιστή με Windows NT ή 2000 με τον οποίον προσπαθείτε να συνδεθείτε, εκτελέστε την εντολή IPCONFIG /ALL σε μια γραμμή εντολών στον άλλον υπολογιστή.

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον άλλον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP του, τότε υπάρχει ζήτημα με τη βασική σύνδεση. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην παρακάτω ενότητα "Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με συγκεκριμένη διεύθυνση IP", για να επιλύσετε το θέμα σας. Εάν μπορείτε να συνδεθείτε με τον άλλον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP του, αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή του NetBIOS του άλλου υπολογιστή, πιθανόν να υπάρχει ζήτημα με την επίλυση του ονόματος. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην παρακάτω ενότητα "Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με συγκεκριμένο όνομα κεντρικού υπολογιστή ή NetBIOS", για να επιλύσετε το θέμα σας.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP

Ακολουθήστε τις διαδικασίες σε καθεμία από τις παρακάτω ενότητες με τη σειρά. Μετά την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας, ελέγξτε αν μπορείτε να συνδεθείτε με τον άλλον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP του.

Έλεγχος της ρύθμισης παραμέτρων TCP/IP

Όταν χρησιμοποιείτε το TCP/IP ως πρωτόκολλο του δικτύου σας, μια λανθασμένη ρύθμιση του TCP/IP (όπως μια λανθασμένη διεύθυνση IP ή μια λανθασμένη μάσκα υποδικτύου) μπορεί να προκαλέσει ζητήματα επικοινωνίας. Για να προσδιορίσετε αν τα Windows NT ή 2000 έχουν καταχωρήσει κάποιο σφάλμα λόγω λανθασμένης ρύθμισης TCP/IP, εξετάστε το αρχείο καταγραφής συστήματος της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer) και αναζητήστε όλες τις καταχωρήσεις με TCP/IP ή DHCP ως αρχείο προέλευσης. Για να διαβάσετε μια καταχώρηση της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer), κάντε διπλό κλικ στην καταχώρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) έχει καταχωρηθεί ένα σφάλμα DHCP, πρέπει να αναφέρετε το σφάλμα στο διαχειριστή του δικτύου σας.

Εάν εμφανίζονται σφάλματα TCP/IP στο αρχείο καταγραφής συστήματος της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer), επιλύστε κάθε σφάλμα που εμφανίζεται όπως αναφέρεται στο μήνυμα λάθους. Για παράδειγμα, εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους που αναφέρει ότι η παράμετρος της διεύθυνσης IP δεν είναι σωστή, πρέπει να επαληθεύσετε ότι είναι έγκυρη η διεύθυνση IP.

Εάν δεν υπάρχουν σφάλματα στο αρχείο καταγραφής συστήματος της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις σωστές παραμέτρους TCP/IP:
 1. Χρησιμοποιήστε την εντολή IPCONFIG για να προσδιορίσετε τις βασικές ρυθμίσεις TCP/IP του υπολογιστή σας. Για να γίνει αυτό πληκτρολογήστε ipconfig στη γραμμή εντολών.
 2. Επαληθεύστε αν η διεύθυνση IP και η μάσκα υποδικτύου που εμφανίζονται με την εντολή IPCONFIG έχουν τις σωστές τιμές για τον υπολογιστή σας. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποιες είναι οι σωστές τιμές, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας.

Πραγματοποίηση λειτουργίας ping στη διεύθυνση Loopback

Χρησιμοποιήστε την εντολή PING για να επαληθεύσετε αν το TCP/IP λειτουργεί κανονικά. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε τη λειτουργία ping για τη διεύθυνση loopback (127.0.0.1) πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
ping 127.0.0.1
Πρέπει να εμφανιστεί απάντηση παρόμοια με την ακόλουθη:
  Γίνεται Ping στο 127.0.0.1 με 32 bytes δεδομένων:

  Απάντηση από: 127.0.0.1: bytes=32 χρόνος=<10ms TTL=128
  Απάντηση από: 127.0.0.1: bytes=32 χρόνος=<10ms TTL=128
  Απάντηση από: 127.0.0.1: bytes=32 χρόνος=<10ms TTL=128
  Απάντηση από: 127.0.0.1: bytes=32 χρόνος=<10ms TTL=128
				
Εάν εμφανιστεί μήνυμα λάθους σε αυτό το σημείο, το TCP/IP δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Για να καταργήσετε και να επανεγκαταστήσετε το TCP/IP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή (Administrator) για να ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά.
 1. Στο Control Panel, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Network και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Protocols.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο TCP/IP Protocol για να το επιλέξετε, κάντε κλικ στο κουμπί Remove και στη συνέχεια στο κουμπί Yes.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Close και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Yes για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 4. Συνδεθείτε ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή (Administrator).
 5. Στο Control Panel, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Network και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Protocols.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Add, κάντε κλικ στο στοιχείο TCP/IP Protocol για να το επιλέξετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το DHCP, κάντε κλικ στο κουμπί Yes όταν σας ζητηθεί. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το DHCP, κάντε κλικ στο κουμπί No.
 8. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τη διαδρομή για τα αρχεία προέλευσης των Windows NT, κάντε κλικ στο κουμπί Continue και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Close.
 9. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το DHCP, θα σας ζητηθούν οι πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων του TCP/IP. Δώστε τις κατάλληλες τιμές και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποιες είναι οι κατάλληλες τιμές, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί No, όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα Windows NT Service Pack, θα χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το Service Pack πριν από την επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 11. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
Εάν εμφανιστεί μήνυμα λάθους καθώς κάνετε κατάργηση και επανεγκατάσταση του TCP/IP, ίσως χρειαστεί να καταργήστε με μη αυτόματο τρόπο το TCP/IP από το μητρώο των Windows NT. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη κατάργηση του TCP/IP από το μητρώο των Windows NT, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
151237 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά την εγκατάσταση του πρωτοκόλλου TCP/IP ή κατά την προσθήκη υπηρεσίας TCP/IP

Πραγματοποίηση της λειτουργίας ping για τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας

Εάν μπορέσετε να πραγματοποιήστε με επιτυχία τη λειτουργία ping στη διεύθυνση loopback, προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε τη λειτουργία ping στη δική σας διεύθυνση IP, πληκτρολογώντας ping <διεύθυνση_IP> σε μια γραμμή εντολών, όπου <διεύθυνση_IP> είναι η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, μπορείτε να μάθετε την πληροφορία αυτή πληκτρολογώντας ipconfig σε μια γραμμή εντολών.

Πρέπει να εμφανιστεί απόκριση παρόμοια με την ακόλουθη:
  Γίνεται Ping στο <###.###.###.###> με 32 bytes δεδομένων:

  Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=77ms TTL=28
  Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=80ms TTL=28
  Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=78ms TTL=28
  Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=79ms TTL=28
				
όπου <###.###.###.###> είναι η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας.

Εάν εμφανιστεί μήνυμα λάθους σε αυτό το σημείο, μπορεί να υπάρχει ζήτημα επικοινωνίας μεταξύ των Windows NT και του προσαρμογέα δικτύου. Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, καταργήστε και επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή (Administrator) για να ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά.
 1. Στο Control Panel, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Network και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Adapters.
 2. Κάντε κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου για να το επιλέξετε, κάντε κλικ στο κουμπί Remove και στη συνέχεια στο κουμπί Yes.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Close και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Yes για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 4. Συνδεθείτε ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή (Administrator).
 5. Στο Control Panel, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Network και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Adapters.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Add, κάντε κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου για να το επιλέξετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου που παρέχονται για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προσαρμογέα δικτύου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τη διαδρομή για τα αρχεία προέλευσης των Windows NT, κάντε κλικ στο κουμπί Continue και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Close.
 9. Όταν σας ζητηθούν οι πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων του TCP/IP, δώστε τις κατάλληλες τιμές και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποιες είναι οι κατάλληλες τιμές, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί No, όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα Windows NT Service Pack, θα χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το Service Pack πριν από την επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 11. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ping για τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας μετά την κατάργηση και επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προσαρμογέα δικτύου, για να εξακριβώσετε αν χρησιμοποιείτε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης των Windows NT για τον προσαρμογέα δικτύου σας.

Απαλοιφή της μνήμης cache του πρωτοκόλλου επίλυσης διευθύνσεων (Address Resolution Protocol - ARP)

Η μνήμη cache του πρωτοκόλλου επίλυσης διευθύνσεων (Address Resolution Protocol - ARP) είναι μια λίστα από αντιστοιχίσεις διευθύνσεων IP σε διευθύνσεις MAC (Media Access Control) που επιλύθηκαν πρόσφατα. Η διεύθυνση MAC είναι η μοναδική φυσική διεύθυνση που υπάρχει ενσωματωμένη σε κάθε προσαρμογέα δικτύου.

Εάν μια καταχώρηση στη μνήμη cache του πρωτοκόλλου ARP δεν είναι σωστή, τα IP datagram μπορεί να σταλούν σε εσφαλμένο υπολογιστή. Για να εμφανίσετε όλες τις αντιστοιχίσεις που υπάρχουν τη συγκεκριμένη στιγμή στη μνήμη cache του πρωτοκόλλου ARP, χρησιμοποιήστε την εντολή ARP, πληκτρολογώντας arp -a σε μια γραμμή εντολών. Πρέπει να εμφανιστεί είτε το μήνυμα "Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις ARP" (No ARP Entries Found) (εάν η μνήμη cache του πρωτοκόλλου ARP είναι κενή) είτε μια απόκριση παρόμοια με την ακόλουθη:
  Διασύνδεση: 10.1.1.3 on Interface 2
  Διεύθυνση Internet   Φυσική διεύθυνση   Τύπος
  10.1.1.7        08-00-02-06-ed-20   δυναμικό
  10.1.10.254       08-00-02-06-ed-10   δυναμικό
				
Για να καταργήσετε όλες τις εσφαλμένες καταχωρήσεις στη μνήμη cache του πρωτοκόλλου ARP, διαγράψτε όλες τις καταχωρήσεις χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:
arp -d <διεύθυνση_IP>
όπου <διεύθυνση_IP> είναι μια διεύθυνση Internet αποθηκευμένη στη μνήμη cache του πρωτοκόλλου ARP. Χρησιμοποιήστε την εντολή αυτή για κάθε καταχώρηση στη μνήμη cache του πρωτοκόλλου ARP, ώσπου να διαγραφούν όλες οι καταχωρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη, τις επιλογές και τη χρήση της εντολής ARP, πληκτρολογήστε arp -? σε μια γραμμή εντολών.

Επαλήθευση της προεπιλεγμένης πύλης

Χρησιμοποιήστε την εντολή IPCONFIG, για να προσδιορίσετε τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας για πρόσβαση στην προεπιλεγμένη πύλη. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε "ipconfig" (χωρίς εισαγωγικά) σε μια γραμμή εντολών. Επαληθεύστε ότι η διεύθυνση IP που εμφανίζεται για την προεπιλεγμένη πύλη σας είναι σωστή. Εάν δεν γνωρίζετε τη σωστή διεύθυνση IP για την προεπιλεγμένη πύλη σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας.

Αφού επαληθεύσετε ότι έχετε τη σωστή διεύθυνση IP για την προεπιλεγμένη πύλη, χρησιμοποιήστε την εντολή PING, για να επαληθεύσετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ping για τη διεύθυνση IP της προεπιλεγμένης πύλης. Πρέπει να εμφανιστεί απόκριση παρόμοια με την ακόλουθη:
  Γίνεται Ping στο <###.###.###.###> με 32 bytes δεδομένων:
  Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=77ms TTL=28
  Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=80ms TTL=28
  Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=78ms TTL=28
  Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=79ms TTL=28
				
όπου <###.###.###.###> είναι η διεύθυνση IP της προεπιλεγμένης πύλης σας.

Εάν η προεπιλεγμένη πύλη δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ή δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί να εμφανιστεί απόκριση παρόμοια με την ακόλουθη:
  Γίνεται Ping στο <###.###.###.###> με 32 bytes δεδομένων:
  Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης.
  Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης.
  Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης.
  Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης.
				
Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε με επιτυχία τη λειτουργία ping στη διεύθυνση IP της προεπιλεγμένης πύλης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου, για να επαληθεύσετε ότι η προεπιλεγμένη πύλη είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο και λειτουργεί κανονικά.

Πραγματοποίηση της λειτουργίας Ping για τη διεύθυνση IP του άλλου υπολογιστή

Προσπαθήστε να εκτελέσετε τη λειτουργία ping για τη διεύθυνση IP του άλλου υπολογιστή. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε ping <διεύθυνση_IP>, όπου <διεύθυνση_IP> είναι η διεύθυνση IP του άλλου υπολογιστή. Πρέπει να εμφανιστεί απόκριση παρόμοια με την ακόλουθη:
  Γίνεται Ping στο <###.###.###.###> με 32 bytes δεδομένων:
  Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=77ms TTL=28
  Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=80ms TTL=28
  Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=78ms TTL=28
  Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=79ms TTL=28
				
όπου <###.###.###.###> είναι η διεύθυνση IP του άλλου υπολογιστή.

Εάν υπάρχει δρομολογητής μεταξύ του δικού σας και του άλλου υπολογιστή οι παράμετροι του οποίου έχουν ρυθμιστεί με εσφαλμένο τρόπο ή εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τον άλλον υπολογιστή, μπορεί να εμφανιστεί απόκριση παρόμοια με την ακόλουθη:
  Γίνεται Ping στο <###.###.###.###> με 32 bytes δεδομένων:
  Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης.
  Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης.
  Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης.
  Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης.
				
Εάν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε διαφορετικό υποδίκτυο από τον άλλον υπολογιστή, προσπαθήστε να εκτελέσετε τη λειτουργία ping στον άλλον υπολογιστή από έναν υπολογιστή που βρίσκεται στο ίδιο υποδίκτυο με τον άλλον υπολογιστή. Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία ping στον άλλον υπολογιστή από υπολογιστή του ίδιου υποδικτύου, βεβαιωθείτε ότι ο άλλος υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο και ότι έχετε τη σωστή διεύθυνση IP για τον άλλον υπολογιστή. Εάν μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία ping στον άλλον υπολογιστή από υπολογιστή του ίδιου υποδικτύου, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου, για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα δρομολόγησης που μπορεί να υπάρχουν στο δίκτυό σας.

Επαλήθευση μόνιμων καταχωρήσεων του πίνακα διαδρομών

Όλοι οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν το TCP/IP ως πρωτόκολλο δικτύου έχουν έναν πίνακα διαδρομών. Η διαδρομή που ακολουθεί ένα πακέτο δικτύου από έναν υπολογιστή ο οποίος χρησιμοποιεί TCP/IP έως έναν άλλο υπολογιστή που επίσης χρησιμοποιεί TCP/IP προσδιορίζεται από τον πίνακα διαδρομών του υπολογιστή που στέλνει το πακέτο δικτύου.

Ο πίνακας διαδρομών του υπολογιστή σας αναδημιουργείται αυτόματα κάθε φορά που κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Εσείς ή ο διαχειριστής του δικτύου σας μπορείτε να προσθέσει μόνιμες (στατικές) καταχωρήσεις στον πίνακα διαδρομών του υπολογιστή σας. Οι μόνιμες καταχωρήσεις εισάγονται ξανά αυτόματα στον πίνακα διαδρομών, κάθε φορά που αναδημιουργείται ο πίνακας διαδρομών του υπολογιστή σας.

Για να προβάλετε τον πίνακα διαδρομών του υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε την εντολή ROUTE. Για να γίνει αυτό πληκτρολογήστε route print σε μια γραμμή εντολών. Πρέπει να εμφανιστεί απόκριση παρόμοια με την ακόλουθη:
  Ενεργές διαδρομές:

  Διεύθυνση δικτύου  Μάσκα δικτύου   Πύλη      Διασύνδεση  Μέτρο

  0.0.0.0       0.0.0.0      10.1.1.254   10.1.1.3    1
  10.1.0.0      255.255.0.0    10.1.1.3    10.1.1.3    1
  10.1.1.3      255.255.255.255  127.0.0.1   127.0.0.1   1
  10.255.255.255   255.255.255.255  10.1.1.3    10.1.1.3    1
  127.0.0.1      255.0.0.0     127.0.0.1   127.0.0.1   1
  224.0.0.0      224.0.0.0     10.1.1.3    10.1.1.3    1
  255.255.255.255   255.255.255.255  10.1.1.3    10.1.1.3    1
				
Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας, για να επαληθεύσετε ότι όλες οι μόνιμες καταχωρήσεις στον πίνακα διαδρομών του υπολογιστή σας είναι έγκυρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δρομολόγηση, τους πίνακες διαδρομών και την εντολή ROUTE, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
140859 Βασικά στοιχεία δρομολόγησης TCP/IP για τα Windows NT

Χρήση της εντολής TRACERT

Η εντολή TRACERT αναφέρει κάθε δρομολογητή ή πύλη που συναντά ένα πακέτο TCP/IP στη διαδρομή προς άλλον κεντρικό υπολογιστή. Για να χρησιμοποιήσετε την εντολή TRACERT για την ανίχνευση της διαδρομής μεταξύ του δικού σας και του άλλου υπολογιστή, πληκτρολογήστε tracert <διεύθυνση_IP> σε μια γραμμή εντολών, όπου <διεύθυνση_IP> είναι η διεύθυνση IP του άλλου υπολογιστή. Πρέπει να εμφανιστεί απόκριση παρόμοια με την ακόλουθη:
  Παρακολούθηση της διαδρομής προς <διεύθυνση_IP> με μέγιστο πλήθος αναπηδήσεων 30

   1  <10 ms  <10 ms  <10 ms <###.###.###.###>
   2  50 ms  50 ms  51 ms <###.###.###.###>
   3  250 ms  80 ms  50 ms <###.###.###.###>

  Η παρακολούθηση ολοκληρώθηκε.
				
όπου κάθε <###.###.###.###> είναι η διεύθυνση IP ενός διαφορετικού δρομολογητή.

Εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα σε έναν από τους δρομολογητές από τους οποίους προσπαθεί να μεταβεί το πακέτο δικτύου, μπορεί να εμφανιστεί απόκριση παρόμοια με την ακόλουθη:
  Παρακολούθηση της διαδρομής προς <διεύθυνση_IP> με μέγιστο πλήθος αναπηδήσεων 30

   1  <10 ms  <10 ms  <10 ms <###.###.###.###>
   2   *    *    *   Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης.
   3   *    *    *   Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης.
   4   *    *    *   Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης.
				
Εάν υπάρχει σφάλμα ρύθμισης παραμέτρων σε έναν από τους δρομολογητές μεταξύ του δικού σας και του άλλου υπολογιστή, μπορεί να εμφανιστεί απόκριση παρόμοια με την ακόλουθη:
  Παρακολούθηση της διαδρομής προς <διεύθυνση_IP> με μέγιστο πλήθος αναπηδήσεων 30

   1  <10 ms  <10 ms  <10 ms <###.###.###.###>
   2  50 ms  50 ms  51 ms <###.###.###.###>
   3 <###.###.###.###> αναφορές: Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο δίκτυο προορισμού.
				
Μπορεί επίσης να εμφανιστεί απόκριση παρόμοια με την παραπάνω, όταν υπάρχει διακομιστής μεσολάβησης ή τείχος προστασίας μεταξύ του δικού σας και του άλλου υπολογιστή.

Εάν δεν εμφανίζεται μια επιτυχημένη απόκριση, όταν χρησιμοποιείτε την εντολή TRACERT για να ανιχνεύσετε τη διαδρομή μεταξύ του δικού σας και του άλλου υπολογιστή, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου, για να προσδιορίσετε αν υπάρχει κάποιο ζήτημα δρομολόγησης μεταξύ του δικού σας και του άλλου υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή TRACERT, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
162326 Χρήση της εντολής TRACERT για την αντιμετώπιση προβλημάτων TCP/IP στα Windows NT

Επαλήθευση των υπηρεσιών διακομιστή στον άλλον υπολογιστή

Επαληθεύστε ότι εκτελούνται οι κατάλληλες υπηρεσίας διακομιστή στον άλλον υπολογιστή. Για παράδειγμα, εάν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Telnet για να συνδεθείτε με τον άλλον υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι ο άλλος υπολογιστής είναι ρυθμισμένος ως διακομιστής Telnet.

Για να επαληθεύσετε ότι εκτελείται η κατάλληλη υπηρεσία διακομιστή στον άλλον υπολογιστή, προσπαθήστε να συνδεθείτε με τον άλλον υπολογιστή από έναν τρίτο υπολογιστή, που βρίσκεται στο ίδιο υποδίκτυο με τον άλλον υπολογιστή. Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τον άλλον υπολογιστή από υπολογιστή του ίδιου υποδικτύου, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου, για να επαληθεύσετε ότι οι παράμετροι της υπηρεσίας διακομιστή είναι ρυθμισμένες και λειτουργούν σωστά στον άλλον υπολογιστή. Εάν μπορείτε να συνδεθείτε με τον άλλον υπολογιστή από υπολογιστή του ίδιου υποδικτύου, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου, για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα δρομολόγησης που μπορεί να υπάρχουν στο δίκτυό σας.

Έλεγχος της ασφάλειας IP στο διακομιστή

Οι ρυθμίσεις θύρας για τις υπηρεσίες στον άλλον υπολογιστή μπορεί να είναι διαφορετικές από τις ρυθμίσεις θύρας που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε. Στον ακόλουθο πίνακα υπάρχουν ορισμένες τυπικές ρυθμίσεις θύρας για διάφορα πρωτόκολλα:
Θύρα:  Πρωτόκολλο:
-----  -----------
80   HTTP
21   FTP
23   Telnet
70   Gopher
				
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Telnet για να επαληθεύσετε αν οι παράμετροι του άλλου υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να επιτρέπονται οι συνδέσεις στην ίδια θύρα που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή σε μια γραμμή εντολών:
telnet <διεύθυνση_IP> <θύρα>
όπου <διεύθυνση_IP> είναι η διεύθυνση IP του άλλου υπολογιστή και <θύρα> είναι η θύρα με την οποία προσπαθείτε να συνδεθείτε. Για παράδειγμα, εάν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση ftp με τον άλλον υπολογιστή στη θύρα 21, πληκτρολογήστε telnet <διεύθυνση_IP> 21.

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα λάθους, οι παράμετροι του άλλου υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπουν συνδέσεις στη θύρα αυτή. Μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την κατάλληλη υπηρεσία στη θύρα αυτή.

Εάν εμφανιστεί μήνυμα λάθους, οι παράμετροι του άλλου υπολογιστή μπορεί να μην έχουν ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπουν συνδέσεις στη θύρα αυτή. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου, για να μάθετε έναν έγκυρο αριθμό θύρας για την υπηρεσία στον άλλον υπολογιστή.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με συγκεκριμένο όνομα κεντρικού υπολογιστή ή NETBios

Εάν μπορείτε να συνδεθείτε με τον άλλον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP του, αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τον άλλον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή NetBIOS, ίσως υπάρχει κάποιο ζήτημα επίλυσης ονομάτων. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί η επίλυση ονομάτων σε δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
 • Αρχεία HOSTS

 • Υπηρεσία DNS (Domain Name Service)

 • Αρχεία LMHOSTS

 • Υπηρεσία ονομάτων Internet των Windows (Windows Internet Name Service - WINS)
Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια μέθοδο να χρησιμοποιήσετε για την επίτευξη της επίλυσης ονομάτων στο δίκτυό σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας. Ακολουθήστε τις διαδικασίες σε καθεμία από τις παρακάτω ενότητες με τη σειρά. Μετά την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας, ελέγξτε αν μπορείτε να συνδεθείτε με τον άλλον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή NetBIOS.

Έλεγχος του αρχείου HOSTS

Το αρχείο HOSTS είναι ένα αρχείο κειμένου που μπορείτε να επεξεργαστείτε με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (όπως το Σημειωματάριο (Notepad)). Εάν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί αρχεία HOSTS για την επίλυση ονομάτων κεντρικών υπολογιστών και δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τον άλλον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το δικό του όνομα κεντρικού υπολογιστή, μπορεί να υπάρχει μη έγκυρη καταχώρηση στο αρχείο HOSTS. Αναζητήστε στο αρχείο HOSTS το όνομα κεντρικού υπολογιστή του άλλου υπολογιστή, επαληθεύστε ότι υπάρχει μόνο μία καταχώρηση ανά όνομα κεντρικού υπολογιστή και στη συνέχεια επαληθεύστε ότι η καταχώρηση για το όνομα κεντρικού υπολογιστή του άλλου υπολογιστή είναι έγκυρη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο HOSTS, ανατρέξτε στο δείγμα αρχείου HOSTS, στο φάκελο %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc.

Έλεγχος της ρύθμισης παραμέτρων της υπηρεσίας DNS (Domain Name Service)

Ένας διακομιστή DNS (Domain Name Service) παρέχει επίλυση ονομάτων κεντρικών υπολογιστών. Εάν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί DNS για την επίλυση ονομάτων κεντρικών υπολογιστών και δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τον άλλον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το δικό του όνομα κεντρικού υπολογιστή, μπορεί να υπάρχει κάποιο ζήτημα με τη ρύθμιση παραμέτρων του DNS στον υπολογιστή σας ή με το διακομιστή DNS στο δίκτυό σας.

Για να προσδιορίσετε αν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τις ρυθμίσεις παραμέτρων του DNS στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πληκτρολογήστε ipconfig /all σε μια γραμμή εντολών, για να εμφανιστεί η διεύθυνση IP του διακομιστή DNS. Εάν η διεύθυνση IP του διακομιστή DNS δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου, για να μάθετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS.
 2. Επαληθεύστε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διακομιστή DNS, εκτελώντας τη λειτουργία ping για τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS. Πρέπει να εμφανιστεί απόκριση παρόμοια με την ακόλουθη:
     Γίνεται Ping στο <###.###.###.###> με 32 bytes δεδομένων:
  
     Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=77ms TTL=28
     Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=80ms TTL=28
     Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=78ms TTL=28
     Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=79ms TTL=28
  						
  όπου <###.###.###.###> είναι η διεύθυνση IP του διακομιστή DNS.
Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε με επιτυχία τη λειτουργία ping για τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου, για να επαληθεύσετε ότι έχετε τη σωστή διεύθυνση IP για το διακομιστή DNS και ότι ο διακομιστής DNS είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και λειτουργεί κανονικά.

Εάν μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία ping για τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS, αλλά δεν μπορείτε επιλύσετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή του άλλου υπολογιστή, ο διακομιστής DNS μπορεί να μην επιλύει σωστά τα ονόματα των κεντρικών διακομιστών. Εάν στο δίκτυό σας είναι διαθέσιμοι περισσότεροι από ένας διακομιστές DNS, ρυθμίστε τις παραμέτρους του υπολογιστή σας για να χρησιμοποιεί διαφορετικό διακομιστή DNS. Εάν ένας άλλος διακομιστής DNS επιλύει σωστά το όνομα κεντρικού υπολογιστή του άλλου υπολογιστή ή εάν δεν υπάρχει άλλος διακομιστής DNS για να χρησιμοποιηθεί, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας, για να διορθώσετε το ζήτημα με τον αρχικό διακομιστή DNS.

Όταν επαληθεύσετε τη σωστή διεύθυνση IP για το διακομιστή DNS, ενημερώστε τις ρυθμίσεις TCP/IP του υπολογιστή σας. Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση μέσω τηλεφώνου για να συνδεθείτε με το δίκτυό σας, πρέπει να αλλάξετε μόνο τις ρυθμίσεις TCP/IP στην καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου του Dial-Up Networking, δίνοντας τη σωστή διεύθυνση IP για το διακομιστή DNS.

Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε μια έγκυρη διεύθυνση IP για το διακομιστή DNS στις ρυθμίσεις TCP/IP του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο Control Panel, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Network και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Protocols.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο TCP/IP Protocol για να το επιλέξετε, κάντε κλικ στο κουμπί Properties και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα DNS.
 3. Εάν προσθέτετε ένα διακομιστή DNS, κάντε κλικ στο κουμπί Add. Εάν επεξεργάζεστε έναν υπάρχοντα διακομιστή, κάντε κλικ στη διεύθυνση IP για τον κατάλληλο διακομιστή DNS και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Edit.
 4. Πληκτρολογήστε τη σωστή διεύθυνση IP για το διακομιστή DNS και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κάντε πάλι κλικ στο κουμπί OK. Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά το βήμα αυτό.
Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε μια έγκυρη διεύθυνση IP για το διακομιστή DNS για μια καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο του Dial-Up Networking, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο Dial-Up Networking, κάντε κλικ στην κατάλληλη καταχώρηση στο πλαίσιο Phonebook Entry To Dial.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή More και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Edit Entry And Modem Properties.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Server και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί TCP/IP Settings.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Specify Name Server Addresses και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη σωστή διεύθυνση IP στο πλαίσιο Primary DNS.

Έλεγχος του αρχείου LMHOSTS

Το αρχείο LMHOSTS είναι ένα αρχείο κειμένου που μπορείτε να επεξεργαστείτε με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (όπως το Σημειωματάριο (Notepad)). Εάν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί αρχεία LMHOSTS για την επίλυση ονομάτων NetBIOS και δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τον άλλον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το όνομα NetBIOS, μπορεί να υπάρχει μια μη έγκυρη καταχώρηση στο αρχείο LMHOSTS. Αναζητήστε στο αρχείο LMHOSTS το όνομα NetBIOS του άλλου υπολογιστή, επιβεβαιώστε ότι υπάρχει μόνο μία καταχώρηση ανά όνομα NetBIOS και κατόπιν επιβεβαιώστε ότι η καταχώρηση για το όνομα NetBIOS του άλλου υπολογιστή είναι σωστή.

Εάν υπάρχουν καταχωρήσεις #INCLUDE ή μπλοκ γραμμών #BEGIN_ALTERNATE to #END_ALTERNATE στο αρχείο LMHOSTS, απενεργοποιήστε προσωρινά όλες αυτές τις γραμμές ή τα μπλοκ γραμμών, τοποθετώντας το χαρακτήρα δίεσης (#) και ένα κενό διάστημα στην αρχή κάθε γραμμής που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

Εάν η απενεργοποίηση αυτών των γραμμών ή των μπλοκ γραμμών επιλύσει το ζήτημα, ενεργοποιήστε ξανά τις γραμμές ή τα μπλοκ γραμμών ένα προς ένα, μέχρι να εμφανιστεί πάλι το ζήτημα. Όταν διαπιστώσετε ότι το ζήτημα προκαλείται από μια συγκεκριμένη γραμμή ή μπλοκ γραμμών, ελέγξτε τα αρχεία LMHOSTS που υποδεικνύουν οι γραμμές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο LMHOSTS, ανατρέξτε στο δείγμα αρχείου Lmhosts.sam, που βρίσκεται στο φάκελο %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc.

Έλεγχος της ρύθμισης παραμέτρων της Υπηρεσίας ονομάτων Internet των Windows (Windows Internet Name Service - WINS)

Ένας διακομιστής της Υπηρεσίας ονομάτων Internet των Windows (Windows Internet Name Service - WINS) παρέχει επίλυση ονομάτων NetBIOS. Εάν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί την υπηρεσία WINS για την επίλυση ονομάτων NetBIOS και δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον άλλο υπολογιστή χρησιμοποιώντας το όνομα NetBIOS, μπορεί να υπάρχει κάποιο ζήτημα με τη ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας WINS του υπολογιστή σας ή με το διακομιστή της υπηρεσίας WINS στο δίκτυό σας.

Για να προσδιορίσετε αν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τις ρυθμίσεις παραμέτρων της υπηρεσίας WINS του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πληκτρολογήστε ipconfig /all σε μια γραμμή εντολών για να εμφανιστεί η διεύθυνση IP του διακομιστή WINS. Εάν η διεύθυνση IP του διακομιστή WINS δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας, για να μάθετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή WINS.
 2. Επαληθεύστε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διακομιστή WINS, εκτελώντας τη λειτουργία ping για τη διεύθυνση IP του διακομιστή WINS. Πρέπει να εμφανιστεί απόκριση παρόμοια με την ακόλουθη:
     Γίνεται Ping στο <###.###.###.###> με 32 bytes δεδομένων:
  
     Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=77ms TTL=28
     Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=80ms TTL=28
     Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=78ms TTL=28
     Απάντηση από: <###.###.###.###>: bytes=32 χρόνος=79ms TTL=28
  						
  όπου <###.###.###.###> είναι η διεύθυνση IP του διακομιστή WINS.
Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία ping για τη διεύθυνση IP του διακομιστή WINS, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου, για να επαληθεύσετε ότι έχετε τη σωστή διεύθυνση IP για το διακομιστή WINS και ότι ο διακομιστής WINS είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και λειτουργεί κανονικά.

Εάν μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία ping για τη διεύθυνση IP του διακομιστή WINS, αλλά δεν μπορείτε να επιλύσετε το όνομα NetBIOS του άλλου υπολογιστή, ο διακομιστής WINS μπορεί να μην επιλύει σωστά τα ονόματα NetBIOS. Εάν στο δίκτυό σας είναι διαθέσιμοι περισσότεροι από ένας διακομιστές WINS, ρυθμίστε τις παραμέτρους του υπολογιστή σας για να χρησιμοποιεί διαφορετικό διακομιστή WINS. Εάν ένας άλλος διακομιστής WINS επιλύει σωστά το όνομα NetBIOS του άλλου υπολογιστή ή εάν δεν υπάρχει άλλος διακομιστής WINS για να χρησιμοποιηθεί, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας, για να διορθώσετε το ζήτημα με τον αρχικό διακομιστή WINS.

Όταν επαληθεύσετε τη σωστή διεύθυνση IP για το διακομιστή WINS, ενημερώστε τις ρυθμίσεις TCP/IP του υπολογιστή σας. Εάν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση μέσω τηλεφώνου για να συνδεθείτε με το δίκτυό σας, πρέπει να αλλάξετε μόνο τις ρυθμίσεις TCP/IP στην καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου του Dial-Up Networking, δίνοντας τη σωστή διεύθυνση IP για το διακομιστή WINS.

Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε μια έγκυρη διεύθυνση IP για το διακομιστή WINS στις ρυθμίσεις TCP/IP του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο Control Panel, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Network και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Protocols.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο TCP/IP Protocol για να το επιλέξετε, κάντε κλικ στο κουμπί Properties και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα WINS Address.
 3. Πληκτρολογήστε τη σωστή διεύθυνση IP του διακομιστή WINS στο πλαίσιο Primary WINS Server και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Close και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Yes για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε μια έγκυρη διεύθυνση IP για το διακομιστή WINS για μια καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο του Dial-Up Networking, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο Dial-Up Networking, κάντε κλικ στην κατάλληλη καταχώρηση στο πλαίσιο Phonebook Entry To Dial.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή More και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Edit Entry And Modem Properties.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Server και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί TCP/IP Settings.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Specify Name Server Addresses και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη σωστή διεύθυνση IP στο πλαίσιο Primary WINS.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 169790 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2004 - Αναθεώρηση: 3.3
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 95
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbnetwork KB169790

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com