Jak rozwiązywać podstawowe problemy z protokołem TCP/IP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 169790 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL169790
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób rozwiązywania niektórych częstych problemów z komunikacją sieciową, które mogą występować w przypadku używania protokołu TCP/IP jako protokołu sieciowego. Te problemy należą zazwyczaj do jednej z poniższych kategorii:
 • Nie można połączyć się z określonym adresem IP.

 • Nie można połączyć się z określonym hostem lub nazwą NetBIOS.
Jeżeli nie możesz połączyć się z określonym adresem IP, problem jest związany z podstawową łącznością sieciową. Jeżeli możesz się połączyć z określonym adresem IP, ale nie możesz połączyć się przy użyciu nazwy hosta lub nazwy NetBIOS tego adresu IP, problem jest związany z rozpoznawaniem nazw.

UWAGA: Wszystkie poniższe kroki prowadzące do rozwiązywania problemów działają na platformach NT i 2000, lecz mogą nie działać na platformach Win9x (z wyjątkiem platformy Win ME). Mimo to podstawowe metody wykrywania i rozwiązywania problemów są takie same w przypadku wszystkich wymienionych systemów operacyjnych Windows.

Więcej informacji

Aby stwierdzić, czy problem jest związany z podstawową łącznością sieciową lub rozpoznawaniem nazw, użyj następującej procedury, aby określić czy możesz się połączyć z określonym adresem IP.

Połączenie z adresem IP

Spróbuj połączyć się z innym komputerem w sieci przy użyciu adresu IP oraz wybranego programu lub narzędzia protokołu TCP/IP. Przeglądarki sieci Web, ftp oraz Telnet są programami i narzędziami często używanymi do łączenia z innymi komputerami z protokołem TCP/IP.

UWAGA: Jeżeli nie znasz adresu IP komputera z systemem Windows NT lub 2000, z którym próbujesz się połączyć, uruchom polecenie IPCONFIG /ALL w wierszu polecenia innego komputera.

Jeżeli nie możesz połączyć się z innym komputerem przy użyciu jego adresu IP, wystąpił problem z podstawową łącznością sieciową. Użyj informacji w sekcji „Nie można połączyć się z określonym adresem IP” poniżej, aby rozwiązać problem. Jeżeli możesz połączyć się z innym komputerem przy użyciu jego adresu IP, ale nie możesz połączyć się przy użyciu nazwy hosta lub nazwy NetBIOS innego komputera, prawdopodobnie wystąpił problem z rozpoznawaniem nazw. Użyj informacji w sekcji „Nie można połączyć się z określoną nazwą hosta lub nazwą NetBIOS” poniżej, aby rozwiązać problem.

NIE MOŻNA POŁĄCZYĆ SIĘ Z OKREŚLONYM ADRESEM IP

Postępuj zgodnie z kolejnymi procedurami opisanymi w następujących sekcjach. Po zakończeniu każdej procedury sprawdź, czy możesz się połączyć z innym komputerem przy użyciu jego adresu IP.

Sprawdź konfigurację protokołu TCP/IP

Jeżeli używasz protokołu TCP/IP jako protokołu sieciowego, niepoprawne ustawienie protokołu TCP/IP (takie jak nieprawidłowy adres IP lub nieprawidłowa maska podsieci) może spowodować problemy z komunikacją. Aby stwierdzić, czy system Windows NT lub 2000 zarejestrował błąd z powodu nieprawidłowego ustawienia protokołu TCP/IP, sprawdź dziennik systemu Podglądu zdarzeń i wyszukaj wszystkie pozycje, których źródłem są protokoły TCP/IP lub DHCP. Aby odczytać pozycję Podglądu zdarzeń, kliknij pozycję dwukrotnie.

UWAGA: Jeżeli Podgląd zdarzeń rejestruje błąd DHCP, należy powiadomić o błędzie administratora sieci.

Jeżeli w dzienniku systemu Podgląd zdarzeń pojawiają się błędy protokołu TCP/IP, rozwiąż każdy problem wynikający z komunikatu o błędzie. Na przykład, jeżeli pojawi się komunikat to błędzie, z którego wynika, że parametr adresu IP jest nieprawidłowy, należy sprawdzić, czy adres IP jest poprawny.

Jeżeli nie ma błędów w dzienniku systemu Podgląd zdarzeń, wykonaj następujące kroki, aby się upewnić, że używane są poprawne informacje o konfiguracji protokołu TCP/IP:
 1. Użyj polecenia IPCONFIG, aby określić podstawowe ustawienia protokołu TCP/IP komputera. Aby to zrobić, wpisz polecenie ipconfig w wierszu polecenia.
 2. Sprawdź, czy adres IP i maska podsieci wyświetlane przez polecenie IPCONFIG są wartościami poprawnymi dla tego komputera. Jeżeli nie masz pewności, jakie są poprawne wartości, skontaktuj się z administratorem sieci.

Użyj polecenia Ping w stosunku do adresu sprzężenia zwrotnego

Użyj polecenia PING, aby sprawdzić, czy protokół TCP/IP pracuje poprawnie. Aby to zrobić, użyj polecenia Ping w stosunku do adresu sprzężenia zwrotnego (127.0.0.1), wpisując następujące polecenie w wierszu polecenia:
 • ping 127.0.0.1
Powinna pojawić się odpowiedź podobna do następującej:
  Badanie 127.0.0.1 z użyciem 32 bajtów danych:

  Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas=<10ms TTL=128
  Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas=<10ms TTL=128
  Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas=<10ms TTL=128
  Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas=<10ms TTL=128
Jeżeli w tym miejscu pojawi się komunikat o błędzie, protokół TCP/IP nie jest poprawnie zainstalowany. Aby usunąć i ponownie zainstalować protokół TCP/IP, wykonaj następujące kroki:

UWAGA: Aby wykonać te kroki, musisz zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Sieć, a następnie kliknij kartę Protokoły.
 2. Kliknij pozycję Protokół TCP/IP, aby ją zaznaczyć, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.
 3. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Tak i uruchom ponownie komputer.
 4. Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 5. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Sieć, a następnie kliknij kartę Protokoły.
 6. Kliknij przycisk Dodaj, kliknij pozycję Protokół TCP/IP, aby ją zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Jeżeli chcesz używać protokołu DHCP, kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu. Jeżeli nie chcesz używać protokołu DHCP, kliknij przycisk Nie.
 8. Po pojawieniu się monitu wpisz ścieżkę plików źródłowych systemu Windows NT, kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 9. Jeżeli nie używasz protokołu DHCP, pojawi się monit o informacje o konfiguracji protokołu TCP/IP. Podaj odpowiednie wartości, a następnie kliknij przycisk OK. Jeżeli nie masz pewności, jakie są poprawne wartości, skontaktuj się z administratorem sieci.
 10. Kliknij przycisk Nie po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera. Jeżeli masz zainstalowany system Windows NT z dodatkiem Service Pack, musisz zainstalować ponownie dodatek Service Pack przed ponownym uruchomieniem komputera.
 11. Ponownie uruchom komputer.
Jeżeli podczas usuwania i ponownego instalowania protokołu TCP/IP pojawi się komunikat o błędzie, może pojawić się konieczność ręcznego usunięcia protokołu TCP/IP z Rejestru systemu Windows NT. Aby uzyskać informacje dotyczące ręcznego usuwania protokołu TCP/IP z Rejestru systemu Windows NT, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 151237 Error Message When Installing TCP/IP or Adding TCP/IP Service

Użyj polecenia Ping w stosunku do adresu IP komputera

Jeżeli polecenie Ping w stosunku do adresu sprzężenia zwrotnego zostanie wykonane pomyślnie, spróbuj użyć polecenia Ping w stosunku do własnego adresu IP, wpisując polecenie ping <adres IP> w wierszu polecenia, gdzie <adres IP> jest adresem IP Twojego komputera.

UWAGA: Jeżeli nie znasz adresu IP komputera, możesz uzyskać te informacje, wpisując polecenie ipconfig w wierszu polecenia.

Powinna pojawić się odpowiedź podobna do następującej:
  Badanie <###.###.###.###> z użyciem 32 bajtów danych:

  Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=77ms TTL=28
  Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=80ms TTL=28
  Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=78ms TTL=28
  Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=79ms TTL=28
Gdzie <###.###.###.###> jest adresem IP komputera użytkownika.

Jeżeli w tym miejscu pojawi się komunikat o błędzie, mógł wystąpić problem z komunikacją między systemem Windows NT a kartą sieciową. Aby rozwiązać ten problem, usuń i zainstaluj ponownie sterownik karty sieciowej. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

UWAGA: Aby wykonać te kroki, musisz zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Sieć, a następnie kliknij kartę Karty.
 2. Kliknij sterownik karty sieciowej, aby go zaznaczyć, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.
 3. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Tak, aby uruchomić ponownie komputer.
 4. Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 5. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Sieć, a następnie kliknij kartę Karty.
 6. Kliknij przycisk Dodaj, kliknij kartę sieciową, aby ją zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Użyj pojawiających się okien dialogowych, aby skonfigurować kartę sieciową, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Po pojawieniu się monitu wpisz ścieżkę plików źródłowych systemu Windows NT, kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 9. Po pojawieniu się monitu o informacje o konfiguracji protokołu TCP/IP podaj odpowiednie wartości, a następnie kliknij przycisk OK. Jeżeli nie masz pewności, jakie są prawidłowe wartości, skontaktuj się z administratorem sieci.
 10. Kliknij przycisk Nie po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera. Jeżeli masz zainstalowany system Windows NT z dodatkiem Service Pack, musisz zainstalować ponownie dodatek Service Pack przed ponownym uruchomieniem komputera.
 11. Ponownie uruchom komputer.
Jeżeli nie możesz użyć polecenia Ping w stosunku do adresu IP komputera po usunięciu i ponownym zainstalowaniu sterownika karty sieciowej, skontaktuj się z producentem karty sieciowej, aby sprawdzić, czy używasz odpowiedniego sterownika systemu Windows NT dla karty sieciowej.

Wyczyść pamięć podręczną protokołu ARP (Address Resolution Protocol)

Pamięć podręczna protokołu ARP to lista ostatnio rozpoznanych adresów IP do mapowania adresów MAC (Media Access Control). Adres MAC jest unikatowym adresem fizycznym osadzonym w każdej karcie sieciowej.

Jeżeli w pamięci podręcznej ARP znajduje się niepoprawna pozycja, datagramy IP mogą być wysyłane do niewłaściwego komputera. Aby wyświetlić aktualne mapowanie w pamięci podręcznej ARP, użyj polecenia ARP, wpisując polecenie arp -a w wierszu polecenia. Powinien pojawić się komunikat „Nie można odnaleźć pozycji ARP” (jeżeli pamięć podręczna ARP jest pusta) lub odpowiedź podobna do następującej:
  Interfejs: 10.1.1.3 on Interface 2
  Adres Internetowy   Adres fizyczny   Typ
  10.1.1.7       08-00-02-06-ed-20   dynamiczne
  10.1.1.254      08-00-02-0a-a3-10  dynamiczne
Aby usunąć nieprawidłowe pozycje w pamięci podręcznej ARP, wyczyść wszystkie pozycje przy użyciu następującego polecenia:
 • arp -d <adres IP>
Gdzie <adres IP> to adres internetowy, przechowywany w pamięci podręcznej ARP. Użyj tego polecenia dla każdej pozycji w pamięci podręcznej ARP do czasu usunięcia wszystkich pozycji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących składni, opcji i używania polecenia ARP, wpisz polecenie arp -? w wierszu polecenia.

Sprawdź bramę domyślną

Użyj polecenia IPCONFIG, aby określić adres IP, którego komputer używa do uzyskania dostępu do domyślnej bramy. Aby tak zrobić, wpisz polecenie „ipconfig” (bez cudzysłowów) w wierszu polecenia. Sprawdź, czy wyświetlany adres IP bramy domyślnej jest poprawny. Jeżeli nie znasz poprawnego adresu IP bramy domyślnej, skontaktuj się z administratorem sieci.

Po sprawdzeniu poprawności adresu IP bramy domyślnej użyj polecenia PING, aby sprawdzić, czy można użyć polecenia Ping w stosunku do adresu IP bramy domyślnej. Powinna pojawić się odpowiedź podobna do następującej:
  Badanie <###.###.###.###> z użyciem 32 bajtów danych:
  Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=77ms TTL=28
  Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=80ms TTL=28
  Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=78ms TTL=28
  Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=79ms TTL=28
Gdzie <###.###.###.###> jest adresem IP bramy domyślnej.

Jeżeli brama domyślna nie jest połączona z siecią lub nie funkcjonuje prawidłowo, może pojawić się odpowiedź podobna do następującej:
  Badanie<###.###.###.###> z użyciem 32 bajtów danych:
  Upłynął czas limitu żądania.
  Upłynął czas limitu żądania.
  Upłynął czas limitu żądania.
  Upłynął czas limitu żądania.
Jeżeli polecenie Ping w stosunku do adresu IP bramy domyślnej nie zostaje wykonane pomyślnie, skontaktuj się z administratorem sieci, aby sprawdzić, czy brama domyślna jest połączona z siecią i funkcjonuje poprawnie.

Wykonaj polecenie Ping w stosunku do adresu IP innego komputera

Spróbuj wykonać polecenie Ping w stosunku do adresu IP innego komputera. Aby to zrobić, wpisz polecenie ping <adres IP> gdzie <adres IP> jest adresem IP innego komputera. Powinna pojawić się odpowiedź podobna do następującej:
  Badanie <###.###.###.###> z użyciem 32 bajtów danych:
  Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=77ms TTL=28
  Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=80ms TTL=28
  Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=78ms TTL=28
  Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=79ms TTL=28
Gdzie <###.###.###.###> jest adresem IP innego komputera.

Jeżeli między komputerem użytkownika a innym komputerem znajduje się niepoprawnie skonfigurowany router lub jeżeli wystąpił problem w innym komputerem, może pojawić się odpowiedź podobna do następującej:
  Badanie <###.###.###.###> z użyciem 32 bajtów danych:
  Upłynął czas limitu żądania.
  Upłynął czas limitu żądania.
  Upłynął czas limitu żądania.
  Upłynął czas limitu żądania.
Jeżeli ten komputer znajduje się w innej podsieci niż drugi komputer, spróbuj wykonać polecenie Ping w stosunku do drugiego komputera z komputera, który znajduje się w tej samej podsieci. Jeżeli nie można wykonać polecenia Ping w stosunku do drugiego komputera z komputera w tej samej podsieci, upewnij się, że inny komputer jest połączony z siecią i że masz poprawny adres IP tego komputera. Jeżeli można wykonać polecenie Ping w stosunku do innego komputera z komputera w tej samej podsieci, skontaktuj się z administratorem sieci, aby rozwiązać problemy z routingiem, które mogą występować w sieci.

Sprawdź stałe pozycje tabeli tras

Każdy komputer używający protokołu TCP/IP jako protokołu sieciowego ma tabelę tras. Trasa, którą przebywa pakiet sieciowy od jednego do drugiego komputera korzystającego z protokołu TCP/IP jest określana przez tabelę tras komputera, który wysłał pakiet sieciowy.

Tabela tras komputera jest automatycznie konstruowana przy każdym ponownym uruchomieniu komputera. Użytkownik lub administrator sieci może dodać trwałe (statyczne) pozycje do tabeli tras komputera. Pozycje trwałe są automatycznie ponownie wstawiane do tabeli tras przy każdym ponownym konstruowaniu tabeli tras komputera.

Aby wyświetlić tabelę tras komputera, użyj polecenia ROUTE. Aby to zrobić, wpisz polecenie route print w wierszu polecenia. Powinna pojawić się odpowiedź podobna do następującej:
  Aktywne trasy:

  Adres sieciowy  Maska sieci      Adres bramy Interfejs  Metryka

  0.0.0.0      0.0.0.0      10.1.1.254    10.1.1.3    1
  10.1.0.0     255.255.0.0    10.1.1.3     10.1.1.3    1
  10.1.1.3     255.255.255.255  127.0.0.1    127.0.0.1   1
  10.255.255.255  255.255.255.255  10.1.1.3     10.1.1.3    1
  127.0.0.1     255.0.0.0     127.0.0.1    127.0.0.1   1
  224.0.0.0     224.0.0.0     10.1.1.3     10.1.1.3    1
  255.255.255.255  255.255.255.255  10.1.1.3     10.1.1.3    1
Zapytaj administratora sieci, czy wszystkie pozycje trwałe w tabeli tras komputera są poprawne.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących routingu, tabel tras i polecenia ROUTE, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 140859 TCP/IP Routing Basics for Windows NT

Użyj polecenia TRACERT

Polecenie TRACERT raportuje każdy router lub bramę przekroczoną przez pakiet TCP/IP w czasie drogi do innego hosta. Aby użyć polecenia TRACERT do śledzenia trasy między komputerem i drugim komputerem, wpisz polecenie tracert <IP address> w wierszu polecenia, gdzie <adres IP> jest adresem IP innego komputera. Powinna pojawić się odpowiedź podobna do następującej:
  Trasa śledzenia do <adres IP> przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30:

   1  <10 ms  <10 ms  <10 ms <###.###.###.###>
   2  50 ms  50 ms  51 ms <###.###.###.###>
   3  250 ms  80 ms  50 ms <###.###.###.###>

  Śledzenie zakończone.
Gdzie każda pozycja <###.###.###.###> jest adresem IP innego routera.

Jeżeli wystąpił problem z jednym z routerów, które próbuje przekroczyć pakiet sieciowy, może pojawić się odpowiedź podobna do następującej:
  Trasa śledzenia do <adres IP> przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30:

   1  <10 ms  <10 ms  <10 ms <###.###.###.###>
   2   *    *    *   Upłynął czas limitu żądania.
   3   *    *    *   Upłynął czas limitu żądania.
   4   *    *    *   Upłynął czas limitu żądania.
Jeżeli wystąpił błąd konfiguracji na jednym z routerów między komputerem użytkownika a innym komputerem, może pojawić się odpowiedź podobna do następującej:
  Trasa śledzenia do <adres IP> przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30:

   1  <10 ms  <10 ms  <10 ms <###.###.###.###>
   2  50 ms  50 ms  51 ms <###.###.###.###>
   3 <###.###.###.###> report: Sieć docelowa jest nieosiągalna.
Może również pojawić się odpowiedź podobna do jednej z powyższych, jeżeli między komputerem użytkownika, a innym komputerem jest serwer proxy lub zapora.

Jeżeli nie można uzyskać pomyślnej odpowiedzi, używając polecenia TRACERT do śledzenia trasy między komputerem użytkownika a innym komputerem, skontaktuj się z administratorem sieci, aby stwierdzić, czy wystąpił problem z routingiem między komputerem użytkownika a innym komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia TRACERT, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 162326 Using TRACERT to Troubleshoot TCP/IP Problems in Windows NT

Sprawdź usługi serwera na innym komputerze

Sprawdź, czy na innym komputerze uruchomione są odpowiednie usługi serwera. Na przykład, jeżeli próbujesz użyć narzędzia Telnet do łączenia się z innym komputerem, upewnij się, że został on skonfigurowany jako serwer Telnet.

Aby sprawdzić, czy na innym komputerze została uruchomiona odpowiednia usługa serwera, spróbuj połączyć się z innym komputerem z komputera, znajdującego się w tej samej podsieci. Jeżeli nie możesz połączyć się z innym komputerem z komputera w tej samej podsieci, skontaktuj się z administratorem sieci, aby sprawdzić, czy usługa serwera jest skonfigurowana i funkcjonuje prawidłowo na tym komputerze. Jeżeli możesz połączyć się z innym komputerem z komputera w tej samej podsieci, skontaktuj się z administratorem sieci, aby rozwiązać problemy z routingiem, które mogą występować w sieci.

Sprawdź zabezpieczenia IP na serwerze

Ustawienia portu dla usług na innym komputerze mogą być inne niż ustawienia portu używane przez użytkownika do łączenia się. Na poniżej przedstawiono niektóre standardowe ustawienia portów dla różnych protokołów:
Port:  Protokół:
-----  ---------
80   HTTP
21   FTP
23   Telnet
70   Gopher
Użyj narzędzia Telnet, aby sprawdzić, czy inny komputer jest skonfigurowany, tak że zezwala na połączenie z tym samym portem, którego używasz do łączenia się. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
 • telnet <adres IP> <port>
Gdzie <adres IP> jest adresem IP innego komputera, a <port> jest portem, przez który próbujesz się połączyć. Na przykład, jeżeli próbujesz ustanowić połączenie ftp z innym komputerem przez port 21, wpisz polecenie telnet <IP address> 21 .

Jeżeli nie pojawi się komunikat to błędzie, inny komputer jest skonfigurowany, tak że zezwala na połączenia przez ten port. Powinna istnieć możliwość łączenia przy użyciu odpowiedniej usługi na tym porcie.

Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie, inny komputer może nie być skonfigurowany, tak aby zezwalać na połączenia przez ten port. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać prawidłowy numer usługi na innym komputerze.

Nie można połączyć się z określonym hostem lub nazwą NetBIOS.

Jeżeli możesz połączyć się z innym komputerem przy użyciu jego adresu IP, ale nie możesz połączyć się z innym komputerem przy użyciu jego nazwy hosta lub nazwy NetBIOS, mógł pojawić się problem z rozpoznawaniem nazw. Jest wiele metod, których można użyć do uzyskania rozpoznawania nazw w sieci, włącznie z następującymi elementami:
 • Pliki HOSTS

 • Domain Name Service (DNS)

 • Pliki LMHOSTS

 • Windows Internet Name Service (WINS)
Jeżeli nie masz pewności, jakie metody są używane do uzyskania rozpoznawania nazw w sieci, skontaktuj się z administratorem sieci. Postępuj zgodnie z procedurami, wykonując je w podanej kolejności. Po zakończeniu każdej procedury sprawdź, czy możesz łączyć się z innym komputerem przy użyciu jego nazwy hosta lub nazwy NetBIOS.

Sprawdź plik HOSTS

Plik HOSTS jest plikiem tekstowym, który można edytować za pomocą dowolnego edytora tekstów (takiego jak Notatnik). Jeżeli sieć użytkownika używa plików HOSTS do rozpoznawania nazw hosta i nie możesz połączyć się z innym komputerem przy użyciu jego nazwy hosta, w pliku HOSTS może istnieć nieprawidłowa pozycja. Wyszukaj w pliku HOSTS nazwę hosta innego komputera, sprawdź czy dla nazwy hosta istnieje tylko jedna pozycja, a następnie sprawdź, czy pozycja nazwy hosta innego komputera jest prawidłowa.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących plików HOSTS, zobacz przykładowy plik HOSTS w folderze %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc.

Sprawdź konfigurację usługi DNS (Domain Name Service)

Serwer DNS umożliwia rozpoznawanie nazw hosta. Jeżeli sieć użytkownika używa usługi DNS do rozpoznawania nazw hosta i nie możesz połączyć się z innymi komputerami przy użyciu ich nazw hostów, mógł wystąpić problem z konfiguracją DNS komputera lub z serwerem DNS w sieci.

Aby określić, czy występuje problem z konfiguracją DNS komputera, wykonaj następujące kroki:
 1. Wpisz polecenie ipconfig /all w wierszu polecenia, aby wyświetlić adres IP serwera DNS. Jeżeli adres IP serwera DNS użytkownika nie jest wyświetlany, skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP serwera DNS.
 2. Sprawdź, czy możesz komunikować się z serwerem DNS, używając polecenia Ping w stosunku do adresu IP serwera DNS. Powinna pojawić się odpowiedź podobna do następującej:
     Badanie <###.###.###.###> z użyciem 32 bajtów danych:
  
     Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=77ms TTL=28
     Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=80ms TTL=28
     Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=78ms TTL=28
     Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=79ms TTL=28
  Gdzie <###.###.###.###> jest adresem IP serwera DNS.
Jeżeli nie możesz pomyślnie wykonać polecenia Ping w stosunku do adresu IP serwera DNS, skontaktuj się z administratorem sieci, aby sprawdzić, czy masz poprawny adres IP serwera DNS i czy serwer DNS jest połączony z siecią i prawidłowo funkcjonuje.

Jeżeli można wykonać polecenie Ping w stosunku do adresu IP serwera DNS, ale nie można rozpoznać nazwy hosta drugiego komputera, serwer DNS może nie rozpoznawać poprawnie nazw hosta. Jeżeli w sieci jest więcej niż jeden serwer DNS, skonfiguruj komputer do używania innego serwera DNS. Jeżeli inny serwer DNS rozpoznaje nazwę hosta innego komputera poprawnie lub jeżeli nie ma innego serwera DNS, którego można użyć, skontaktuj się z administratorem sieci, aby rozwiązać problem z oryginalnym serwerem DNS.

Po sprawdzeniu poprawnego adresu IP serwera DNS zaktualizuj ustawienia TCP/IP komputera. Jeżeli do łączenia się z siecią używasz połączenia telefonicznego, musisz zmienić tylko ustawienia TCP/IP w książce telefonicznej programu Dial-Up Networking na poprawny adres IP serwera DNS.

Aby zmienić lub dodać prawidłowy adres IP dla serwera DNS w ustawieniach protokołu TCP/IP, wykonaj następujące kroki:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Sieć, a następnie kliknij kartę Protokoły.
 2. Kliknij pozycję Protokół TCP/IP, aby ją zaznaczyć, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę DNS.
 3. Jeżeli chcesz dodać serwer DNS, kliknij przycisk Dodaj. Jeżeli chcesz edytować istniejący serwer, kliknij adres IP odpowiedniego serwera DNS, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. Wpisz poprawny adres IP dla serwera DNS, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij ponownie przycisk OK. Po wykonaniu tego kroku może pojawić się konieczność ponownego uruchomienia komputera.
Aby zmienić lub dodać prawidłowy adres IP serwera DNS dla pozycji książki telefonicznej programu Dial-Up Networking, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie Dial-Up Networking kliknij odpowiednią pozycję w polu Wpis książki telefonicznej do wybrania numeru.
 2. Kliknij przycisk Więcej, a następnie kliknij polecenie Edytuj wpis i właściwości modemu
 3. Kliknij kartę Serwer, a następnie kliknij przycisk Ustawienia TCP/IP.
 4. Kliknij opcję Podaj adresy serwera nazw, a następnie wpisz poprawny adres IP w polu Podstawowy DNS.

Sprawdź plik LMHOSTS

Plik LMHOSTS jest plikiem tekstowym, który można edytować za pomocą dowolnego edytora tekstów (takiego jak Notatnik). Jeżeli sieć użytkownika używa plików LMHOSTS do rozpoznawania nazw protokołu NetBIOS i nie można połączyć się z innym komputerem przy użyciu nazwy NetBIOS, w pliku LMHOSTS może istnieć nieprawidłowa pozycja. Wyszukaj w pliku LMHOSTS nazwę protokołu NetBIOS innego komputera, sprawdź czy istnieje tylko jedna pozycja dla jednej nazwy protokołu NetBIOS, a następnie sprawdź, czy pozycja odpowiadająca nazwie protokołu NetBIOS innego komputera jest poprawna.

Jeżeli w pliku LMHOSTS znajdują się jakiekolwiek wpisy #INCLUDE lub wpisy #BEGIN_ALTERNATE w blokach wierszy #END_ALTERNATE, wyłącz tymczasowo wszystkie takie wiersze lub bloki wierszy, umieszczając znak funta (#) i jedną spację na początku każdego wyłączanego wiersza.

Jeżeli wyłączenie tych wierszy lub bloków wierszy rozwiąże problem, włączaj ponownie wiersze lub bloki wierszy po jednym na raz, do czasu ponownego wystąpienia problemu. Jeżeli stwierdzisz, że określony wiersz lub blok wierszy powoduje problem, sprawdź pliki LMHOSTS wskazywane przez te wiersze.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pliku LMHOSTS, zobacz przykładowy plik Lmhosts.sam, zlokalizowany w folderze %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc.

Sprawdź konfigurację usługi WINS (Windows Internet Name Service)

Serwer WINS (Windows Internet Name Service) umożliwia rozpoznawanie nazw NetBIOS. Jeżeli sieć używa usługi WINS do rozpoznawania nazw NetBIOS i nie można się połączyć z innym komputerem przy użyciu jego nazwy NetBIOS, mógł wystąpić problem z konfiguracją WINS lub z serwerem WINS w sieci.

Aby określić, czy występuje problem z konfiguracją WINS komputera, wykonaj następujące kroki:
 1. Wpisz polecenie ipconfig /all w wierszu polecenia, aby wyświetlić adres IP serwera WINS użytkownika. Jeżeli adres IP serwera WINS nie jest wyświetlany, skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP dla serwera WINS.
 2. Sprawdź, czy możesz się komunikować z serwerem WINS, używając polecenia Ping w stosunku do adresu IP serwera WINS. Powinna pojawić się odpowiedź podobna do następującej:
     Badanie <###.###.###.###> z użyciem 32 bajtów danych:
  
     Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=77ms TTL=28
     Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=80ms TTL=28
     Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=78ms TTL=28
     Odpowiedź z <###.###.###.###>: bajtów=32 czas=79ms TTL=28
  Gdzie <###.###.###.###> jest adresem IP serwera WINS.
Jeżeli nie można wykonać polecenia Ping w stosunku do adresu IP serwera WINS, skontaktuj się z administratorem sieci, aby sprawdzić, czy masz poprawny adres IP serwera WINS oraz czy serwer WINS jest połączony z siecią i działa prawidłowo.

Jeżeli można wykonać polecenie Ping w stosunku do adresu IP serwera WINS, ale nie można rozpoznać nazwy NetBIOS drugiego komputera, serwer WINS może nie rozpoznawać nazw NetBIOS prawidłowo. Jeżeli w sieci dostępnych jest więcej serwerów WINS, skonfiguruj komputer do używania innego serwera WINS. Jeżeli inny serwer WINS poprawnie rozpozna nazwę NetBIOS innego komputera albo jeżeli nie ma żadnego innego serwera WINS do używania, skontaktuj się z administratorem sieci, aby rozwiązać problem z oryginalnym serwerem WINS.

Po sprawdzeniu poprawnego adresu IP serwera WINS należy zaktualizować ustawienia TCP/IP komputera. Jeżeli używasz połączenia telefonicznego do łączenia się z siecią, musisz zmienić tylko ustawienia TCP/IP w pozycji książki telefonicznej programu Dial-Up Networking na poprawny adres IP serwera WINS.

Aby zmienić lub dodać prawidłowy adres IP dla serwera WINS w ustawieniach protokołu TCP/IP, wykonaj następujące kroki:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Sieć, a następnie kliknij kartę Protokoły.
 2. Kliknij pozycję Protokół TCP/IP, aby go wybrać, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Adres WINS.
 3. Wpisz poprawny adres IP serwera WINS w polu Podstawowy serwer WINS, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Tak, aby uruchomić ponownie komputer.
Aby zmienić lub dodać prawidłowy adres IP serwera WINS dla pozycji książki telefonicznej programu Dial-Up Networking, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie Dial-Up Networking kliknij odpowiednią pozycję w polu Wpis książki telefonicznej do wybrania numeru.
 2. Kliknij przycisk Więcej, a następnie kliknij polecenie Edytuj wpis i właściwości modemu.
 3. Kliknij kartę Serwer, a następnie kliknij przycisk Ustawienia TCP/IP.
 4. Kliknij opcję Podaj adresy serwera nazw, a następnie wpisz poprawny adres IP w polu Podstawowy WINS.

Właściwości

Numer ID artykułu: 169790 - Ostatnia weryfikacja: 17 maja 2011 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbnetwork KB169790

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com