Podczas logowania do systemu Windows XP, Windows 2000 lub Windows NT 4.0 otwiera się folder System32

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 170086 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas logowania do systemu Microsoft Windows może otworzyć się okno Eksploratora Windows wyświetlające zawartość folderu System32.

Takie zachowanie występuje również wtedy, gdy w następującym kluczu rejestru jako dane wartości występuje wartość ciągu zawierająca tylko jeden znak cudzysłowu ("):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Przyczyna

Takie zachowanie może występować wtedy, gdy w rejestrze istnieje pusty, niepełny lub uszkodzony wpis.

Rozwiązanie

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Użyj Edytora rejestru w celu wyświetlenia dwóch następujących kluczy rejestru systemu Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Upewnij się, że żadne wartości w tych kluczach nie zawierają żadnych niepoprawnych, niepełnych ani pustych wpisów (takich jak "").

Więcej informacji

Potwierdzono, że przyczyną zachowania opisanego powyżej jest niepoprawny wpis w następującej wartości rejestru:
Klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Wartość: ActiveMovie File Extensions
Typ wartości: REG_SZ
Dane wartości: ActMovie.exe /Check
Jeśli dane wartości dla tego wpisu są puste lub pojawiają się w Edytorze rejestru jako znaki cudzysłowu, może występować problem opisany powyżej. Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić te dane wartości, tak by odpowiadały wpisowi powyżej, lub usunąć wartość ActiveMovie File Extensions.

To zachowanie może również wystąpić, jeśli w następującym kluczu rejestru występuje wartość Reminder ze znakami "" obok niej:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run

Problem można rozwiązać, usuwając wartość Reminder.

Jeśli nie ma pewności, czy wpis jest niepoprawny lub niepełny, można usunąć wszystkie inne wpisy niż domyślny wpis systemu Windows. Poniższy wpis uruchamiający pasek zadań jest jedynym wymaganym wpisem domyślnym systemu Windows:
Klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Wartość: SystemTray
Typ wartości: REG_SZ
Dane wartości: SysTray.exe
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
177510 System32 folder opens when Windows NT starts

Właściwości

Numer ID artykułu: 170086 - Ostatnia weryfikacja: 10 stycznia 2005 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbui kbprb KB170086

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com