Fout: Kan niet verwijzen naar Excel 8. 0-objectbibliotheek vanuit Visual Basic 4. 0 x

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 170356 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Symptomen

Microsoft Visual Basic 4. 0 x is niet toegestaan bij toevoeging van Microsoft Excel 8. 0-Object bibliotheek via extra/verwijzingen bij Microsoft Excel 5. 0-Object Bibliotheek wordt weer gegeven.

Oorzaak

Bij het toevoegen van een nieuwe versie van een bibliotheek object (of typ) om de Hulp programma's en referentie lijst, Microsoft Visual Basic 4. 0 x in spite van de object bibliotheken, zeer verschillende versie nummers van de oude en nieuwe benadrukt, via een interne teken reeks vergelijking routine, die de nieuwe bibliotheek Land/land ID (LCID) zijn gelijk aan de oude bibliotheek LCID. Omdat de objectbibliotheek van Microsoft Excel 5. 0 heeft een LCID 9 (Engels) en de Microsoft Excel 8. 0-objectbibliotheek heeft een LCID van 0 (standaard taal) Deze test is mislukt; Microsoft Visual Basic 4. 0 x vervolgens geeft de fout:
"De taal object bibliotheek instellen niet compatibel met de huidige project"
en de nieuwe bibliotheek niet toegevoegd aan de lijst met hulp programma's en referentie.

Oplossing

Er zijn twee oplossingen: één heeft invloed op alle nieuwe projecten; het andere, alleen het huidige project.

Opmerking 1: Het onderstrepings teken (_) hieronder wordt gebruikt als regel voortzettings tekens en niet moet worden getypt. Er mag geen spaties tussen de het teken dat voo raf gaat aan het onderstrepings teken en de letter op de volgende regel.

Opmerking 2: De volgende verwijzingen vermoeden-wanneer die de directory waarin Microsoft Office 97 voor Windows is C:\OFFICE97 en dat de relevante 8. 0-Objectbibliotheek van Microsoft Excel-bestand, EXCEL8.OLB, bevindt zich in de de map C:\OFFICE97\OFFICE.

Methode 1

Deze benadering wordt Microsoft Visual Basic 4. 0 gewijzigd kruisen standaard projectbestand zodat de objectbibliotheek van Microsoft Excel 8. 0 beschikbaar voor alle is nieuwe projecten.

 1. In een teksteditor zoals Klad blok.EXE, opent u de AUTO32LD.VBP project bestand in de map Microsoft Visual Basic 4. 0x. Het bestand inhoud kunnen er als volgt uitzien:
    Object={F9043C88-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB}#1.0#0; comdlg32.ocx
    Object={BDC217C8-ED16-11CD-956C-0000C04E4C0A}#1.0#0; tabctl32.ocx
    Object={3B7C8863-D78F-101B-B9B5-04021C009402}#1.0#0; richtx32.ocx
    Object={6B7E6392-850A-101B-AFC0-4210102A8DA7}#1.0#0; comctl32.ocx
    Object={FAEEE763-117E-101B-8933-08002B2F4F5A}#1.0#0; dblist32.ocx
    Object={00028C01-0000-0000-0000-000000000046}#1.0#0; DBGRID32.OCX
    Object={F6125AB1-8AB1-11CE-A77F-08002B2F4E98}#1.0#0; msrdc32.ocx
    Reference=*\G{BEF6E001-A874-101A-8BBA-00AA00300CAB}#2.0#0#C:\WINDOWS\_
     SYSTEM32\OLEPRO32.DLL#Standard OLE Types
    Reference=*\G{EE008642-64A8-11CE-920F-08002B369A33}#1.0#0#C:\WINDOWS\_
     SYSTEM32\MSRDO32.dll#Microsoft Remote Data Object 1.0
    Name="Project1"
  					
 2. Voeg de volgende regel:
    Reference=*\G{00020813-0000-0000-C000-000000000046}#1.2#0#C:\OFFICE97\_
     OFFICE\EXCEL8.OLB#Microsoft Excel 8.0 Object Library
  						
  zodat het bestand ziet er als volgt uit:
    Object={F9043C88-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB}#1.0#0; comdlg32.ocx
    Object={BDC217C8-ED16-11CD-956C-0000C04E4C0A}#1.0#0; tabctl32.ocx
    Object={3B7C8863-D78F-101B-B9B5-04021C009402}#1.0#0; richtx32.ocx
    Object={6B7E6392-850A-101B-AFC0-4210102A8DA7}#1.0#0; comctl32.ocx
    Object={FAEEE763-117E-101B-8933-08002B2F4F5A}#1.0#0; dblist32.ocx
    Object={00028C01-0000-0000-0000-000000000046}#1.0#0; DBGRID32.OCX
    Object={F6125AB1-8AB1-11CE-A77F-08002B2F4E98}#1.0#0; msrdc32.ocx
    Reference=*\G{BEF6E001-A874-101A-8BBA-00AA00300CAB}#2.0#0#C:\WINDOWS\_
     SYSTEM32\OLEPRO32.DLL#Standard OLE Types
    Reference=*\G{EE008642-64A8-11CE-920F-08002B369A33}#1.0#0#C:\WINDOWS\_
     SYSTEM32\MSRDO32.dll#Microsoft Remote Data Object 1.0
    Reference=*\G{00020813-0000-0000-C000-000000000046}#1.2#0#C:\OFFICE97\_
     OFFICE\EXCEL8.OLB#Microsoft Excel 8.0 Object Library
    Name="Project1"
  					
 3. Sla de AUTO32LD.VBP bestand en sluit de teksteditor.
 4. Start Microsoft Visual Basic 4. 0x en selecteer Extra en verwijzingen.
 5. De objectbibliotheek van Microsoft Excel 5. 0 wordt niet langer weer gegeven in de lijst. In plaats daarvan is Microsoft Excel 8. 0 Object Library beschikbaar en ingeschakeld voor gebruik.

Methode 2

Deze techniek wordt gewijzigd van een bepaald project VBP bestand Microsoft Excel 8. 0 Object Library voor dat project.

 1. Opslaan en sluiten van het project met de objectbibliotheek van Microsoft Excel 5. 0 verwijzing.
 2. In een teksteditor zoals Klad blok.EXE, open het VBP projectbestand en Wijzig de verwijzing naar Microsoft Excel uit:
    Reference=*\G{00020813-0000-0000-C000-000000000046}#1.0#9#C:\OFFICE97\_
     OFFICE\XL5EN32.OLB#Microsoft Excel 5.0 Object Library
  						
  aan:
    Reference=*\G{00020813-0000-0000-C000-000000000046}#1.2#0#C:\OFFICE97\_
     OFFICE\EXCEL8.OLB#Microsoft Excel 8.0 Object Library
  					
 3. Het VBP projectbestand opslaat en sluit de teksteditor.
 4. Start Microsoft Visual Basic 4. 0 x, en laadt u het project opslaat.
 5. Selecteer Extra en vervolgens op verwijzingen. Microsoft Excel 5. 0-objectbibliotheek niet meer weer gegeven in de lijst. In plaats daarvan de Microsoft Excel 8. 0-Object Bibliotheek is beschikbaar en ingeschakeld voor gebruik met dit project. Nieuw- projecten zullen terugkeren naar de objectbibliotheek van Microsoft Excel 5. 0.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit een bug in de versies van Microsoft Visual Basic die aan het begin van dit artikel worden vermeld.

Meer informatie

Microsoft Visual Basic 4. 0 x LCID consistentie is nodig voor een bepaald object bibliotheek van Globally Unique Identifier (GUID), zelfs indien de inkomende object het versienummer van de bibliotheek verschilt van het bestaande objectbibliotheek het versienummer. Zowel de Microsoft Excel 5. 0-objectbibliotheek en de Microsoft Excel 8. 0-objectbibliotheek delen dezelfde GUID, dus dit willekeurige LCID regel wordt toegepast.

Het probleem is vooral merkbaar na de installatie van Microsoft Office 97 op een computer met Microsoft Visual Basic 4. 0x en één de bovengenoemde eerdere versies van Microsoft Office voor Windows. de objectbibliotheek van Microsoft Excel 8. 0 BREEKBAAR afwezig is uit Microsoft Visual Basic 4. 0 hulp programma's en referentie lijst kruisen nog andere Microsoft Office 97-Object bibliotheken worden weer gegeven (dat wil zeggen, die voor Microsoft Office 8. 0, Microsoft Access, Microsoft Binder 8. 0, 8. 0, Microsoft Graph 8. 0, 8. 0 van Microsoft PowerPoint en Microsoft Word 8. 0).

Stappen om het probleem te reproduceren

Opmerking: De volgende wordt ervan uitgegaan dat Microsoft Visual Basic 4. 0 x, Microsoft Excel voor Windows (5. 0 x of 7. 0 x), en Microsoft Excel 97 voor Windows 8. 0 zijn geïnstalleerd.

 1. Start Microsoft Visual Basic 4. 0 x.
 2. Voor de nieuwe standaard project, selecteer Extra en verwijzingen en kies de objectbibliotheek van Microsoft Excel 5. 0. Klik op OK.
 3. Op een Microsoft Visual Basic 4. 0 x-formulier, maakt u een CommandButton en type de volgende code in de gebeurtenis click:
     Private Sub cmdMakeMyChart_Click()
       Dim xlchart As Chart
       Set xl = CreateObject("Excel.Application")
       xl.Visible = True
       xl.Workbooks.Add
       xl.Range("a1").Value = 1
       xl.Range("a2").Value = 2
       xl.Range("a3").Value = 3
       xl.Range("a4").Formula = "=sum(a1:a3)"
       xl.Range("A1").CurrentRegion.Select
       Set xlchart = xl.Charts.Add()
       xlchart.Type = xl3DColumn
       'xlchart.ChartType = xlPyramidCol
     End Sub
  					
 4. Voer de code, klik op de CommandButton en observeren van de activering van Microsoft Excel voor Windows (5. 0 x of 7. 0 x) als een OLE-automatiseringsserver. Een 3D-kolom diagram met vier waarden gemaakt.
 5. Sluit Microsoft Excel zonder de resulterende werkmap op te slaan.
 6. Ga nu het aanhalings teken in de bovenstaande code zodanig dat:
     xlchart.Type = xl3DColumn
     'xlchart.ChartType = xlPyramidCol
  						
  wordt:
     'xlchart.Type = xl3DColumn
     xlchart.ChartType = xlPyramidCol
  					
Omdat de piramide diagram uniek voor Microsoft Excel 97 voor Windows is, een verwijzing naar de objectbibliotheek van Microsoft Excel 8. 0 is vereist.

 1. Selecteer Extra en vervolgens verwijzingen en zelfs als u had gedaan een volledige installatie van Microsoft Office 97 voor Windows (of Microsoft Excel 97 voor Windows) na te installeren voor Microsoft Excel Windows (5. 0 x of 7. 0 x) volledig, de 8. 0 Object voor Microsoft Excel Bibliotheek niet wordt weer gegeven (Hoewel het objectbibliotheken voor Microsoft Office 8. 0, Microsoft Access, 8. 0, Microsoft Binder 8. 0, Microsoft Grafiek 8. 0, 8. 0 van Microsoft PowerPoint en Microsoft Word 8. 0 worden vermeld).
 2. Klik op Bladeren en navigeer naar de map van Microsoft Office 97 OFFICE (meestal C:\OFFICE97\OFFICE).
 3. Dubbel klik op EXCEL8.OLB en Opmerking de fout:
  "De taal object bibliotheek instellen niet compatibel met de huidige project"
 4. Klik op OK. 'Microsoft Excel 5. 0 Object Library' uitschakelt en probeert 'visual basic for Applications' uitschakelen kan EXCEL8 niet.OLB aan worden toegevoegd. De laatste poging treedt de fout op:
  "Control of verwijzing niet verwijderen: in gebruik"

Eigenschappen

Artikel ID: 170356 - Laatste beoordeling: donderdag 22 september 2011 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Excel 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Office 4.2 Standard Edition
 • Microsoft Office 4.3 Standard Edition
 • Microsoft Office 95 Standard Edition
 • Microsoft Office 97 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbautomation kbbug kberrmsg kbinterop kbpending kbmt KB170356 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:170356

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com