Raksta ID: 171228 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu
Sai?u joslu p?rl?kprogramm?s Windows Internet Explorer 7 un Internet Explorer 6 varat izmantot, lai izveidotu sa?snes uz vietn?m, kuras bie?i apmekl?jat. ?aj? rakst? ir paskaidrots, k? piel?got sai?u joslu.

Sa?snes pievieno?ana sai?u joslai

Sa?snes p?rvieto?ana, p?rd?v??ana vai dz??ana

T?mek?a lapu atv?r?ana ?rpus p?rl?kprogrammas Internet Explorer

Rekviz?ti

Raksta ID: 171228 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 3. janv?ris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
  • Windows Internet Explorer 7
  • Microsoft Internet Explorer 6.0
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto KB171228

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com