วิธีการเพิ่ม และลบคอมโพเนนต์ของ Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 171229 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่ม และเอาคอมโพเนนต์เพิ่มเติมสำหรับ Microsoft Internet Explorer

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่มคอมโพเนนต์เพิ่มเติมของ Internet Explorer เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องสามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ต (ถ้าคุณดาวน์โหลด Internet Explorer จากอินเทอร์เน็ต) หรือคุณต้องสามารถเข้าถึงซีดีรอม Internet Explorer คุณไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือซีดีรอมเพื่อเอาคอมโพเนนต์

หมายเหตุ:: คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อติดตั้ง และการถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Internet Explorer ใน Windows NT ซึ่งรวมถึงมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในครั้งแรกที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากการติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์

การเพิ่มคอมโพเนนต์เพิ่มเติม

Internet Explorer 4.0 และ 4.01:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาออกโปรแกรม.
 3. ในการถอนการติดติดตั้ง/ตั้งแท็บ คลิกMicrosoft Internet Explorer 4.0ในรายการของโปรแกรมที่ติดตั้ง แล้วคลิกเพิ่ม/เอาออก.
 4. คลิกเพิ่มคอมโพเนนต์ของ Internet Explorerแล้ว คลิกตกลง.
 5. เปิดเพจ Internet Explorer คอมโพเนนต์ดาวน์โหลด เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับ Internet Explorer จะตรวจสอบคอมโพเนนต์ที่ติดตั้งไว้แล้ว คลิกใช่.
 6. ในหน้าดาวน์โหลดคอมโพเนนต์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอมโพเนนต์ที่คุณต้อง การเพิ่ม หรือปรับรุ่น แล้ว คลิกถัดไป.
 7. คลิกไซต์ดาวน์โหลด และจากนั้น คลิกติดตั้งเดี๋ยวนี้. ทำตามคำแนะนำเพิ่มเติมบนหน้าจอ
 8. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำเช่นนั้น
Internet Explorer 5:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาออกโปรแกรม.
 3. ในการถอนการติดติดตั้ง/ตั้งแท็บ คลิกMicrosoft Internet Explorer 5ในรายการของโปรแกรมที่ติดตั้ง แล้วคลิกเพิ่ม/เอาออก.
 4. คลิกเพิ่มคอมโพเนนต์ของ Internet Explorerแล้ว คลิกตกลง.
 5. ในการWindows Updateกล่องโต้ตอบ ชนิดการติดตั้งที่คุณต้องการคลิก และจากนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอมโพเนนต์คุณต้องการติดตั้ง

  หมายเหตุ:: ส่วนประกอบในรูปแบบตัวหนาติดตั้งอยู่ และไม่จำเป็นต้องปรับปรุง
 6. คลิกถัดไปจากนั้น ทำ ตามคำแนะนำบนหน้าจอ
Internet Explorer 5.5:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาออกโปรแกรม.
 3. ในการถอนการติดติดตั้ง/ตั้งแท็บ คลิกMicrosoft Internet Explorer 5.5 และเครื่องมือทางอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกเพิ่ม/เอาออก.
 4. คลิกเพิ่มคอมโพเนนต์แล้ว คลิกตกลง.
 5. ในการWindows Updateกล่องโต้ตอบ ชนิดการติดตั้งที่คุณต้องการคลิก และจากนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอมโพเนนต์คุณต้องการติดตั้ง

  หมายเหตุ:: ส่วนประกอบในรูปแบบตัวหนาติดตั้งอยู่ และไม่จำเป็นต้องปรับปรุง
 6. คลิกถัดไปและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ
windows 98:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกWindows Update.
 2. ในการการปรับปรุง Microsoft Windowsเว็บเพ คลิกการปรับปรุงผลิตภัณฑ์.
 3. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์การต่อไปนี้:
  Windows Update
  โปรแกรมนี้สามารถกำหนดว่ามีการติดตั้งคอมโพเนนต์ใดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และว่าส่วนประกอบใหม่ ปรับรุ่น หรือการปรับปรุงมีพร้อมใช้งาน การระบุคอมพิวเตอร์ของคุณ กาเครื่องหมายนี้ถูกทำ โดยไม่มีการส่งข้อมูลไปยัง Microsoft

  คุณต้องการตรวจสอบเดี๋ยวนี้หรือไม่
 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอมโพเนนต์คุณต้อง การติดตั้ง แล้ว คลิกดาวน์โหลด.
 5. คลิกเริ่มการดาวน์โหลดจากนั้น ทำ ตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การเอาคอมโพเนนต์

Internet Explorer 4.0, 4.01, 5:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาออกโปรแกรม.
 3. ในการถอนการติดติดตั้ง/ตั้งแท็บ ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกส่วนประกอบที่คุณต้อง การเอาออก แล้ว คลิกเพิ่ม/เอาออก.
 4. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิกใช่.
Internet Explorer 5.5:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาออกโปรแกรม.
 3. ในการถอนการติดติดตั้ง/ตั้งแท็บ ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกส่วนประกอบที่คุณต้อง การเอาออก แล้ว คลิกเพิ่ม/เอาออก.
 4. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิกใช่.
windows 98:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกWindows Update.
 2. ในการการปรับปรุง Microsoft Windowsเว็บเพ คลิกการปรับปรุงผลิตภัณฑ์.
 3. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์การต่อไปนี้:
  Windows Update
  โปรแกรมนี้สามารถกำหนดว่ามีการติดตั้งคอมโพเนนต์ใดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และว่าส่วนประกอบใหม่ ปรับรุ่น หรือการปรับปรุงมีพร้อมใช้งาน การระบุคอมพิวเตอร์ของคุณ กาเครื่องหมายนี้ถูกทำ โดยไม่มีการส่งข้อมูลไปยัง Microsoft

  คุณต้องการตรวจสอบเดี๋ยวนี้หรือไม่
 4. คลิกแสดงการติดตั้งการปรับปรุง.
 5. ค้นหาคอมโพเนนต์ที่คุณต้อง การเอาออก แล้ว คลิกถอนการติดตั้ง.

  หมายเหตุ:: ถอนการติดคอมโพเนนต์อาจเท่านั้นถูกตั้งถ้ากล่องการถอนการติดตั้งปรากฏขึ้นข้าง ๆ

Additional information:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอาออก Internet Explorer 4.0, 5.0 หรือ 5.01 และส่วนประกอบ ทั้งหมดให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
174265วิธีการถอนการติดตั้ง Internet Explorer 4.0
217344How to uninstall Internet Explorer 5
246194How to uninstall Internet Explorer 5.01
For more information about Outlook Express 4.x, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
195851How to install and use Web Folders in Internet Explorer 5
183912How to remove Internet Explorer Sound Pack

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 171229 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB171229 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:171229
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com