Jak użyć programu WinDiff do porównania plików Rejestru

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 171780 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL171780
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W jaki sposób można porównać wpisy Rejestru sprzed uaktualnienia i po uaktualnieniu, po instalacji nowego oprogramowania lub pakietu oprogramowania albo pozycje pochodzące z dwóch komputerów?

Więcej informacji

Aby użyć narzędzia Windiff zestawu Windows NT Resource Kit dla wersji 3.51 lub 4.0 do porównania różnic we wpisach Rejestru sprzed uaktualnienia i po uaktualnieniu, wykonaj następujące kroki:

UWAGA: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów z systemem, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu Windows NT. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać tego narzędzia na własną odpowiedzialność.
 1. Uruchom program Regedt32.exe.
 2. Zaznacz wszystkie główne klucze Rejestru, które chcesz porównać.

  Przykład: HKEY_LOCAL_MACHINE
 3. Na pasku menu kliknij polecenie Rejestr.
 4. Kliknij polecenie Zapisz poddrzewo jako.
 5. Kliknij polecenie Zapisz jako typ.
 6. Wybierz pozycję Pliki tekstowe.
 7. Zapisz plik jako Nazwa_pliku.old.
 8. Wykonaj powyższe kroki dla wszystkich poddrzew.
 9. Zainstaluj nowe oprogramowanie lub wykonaj uaktualnienie.
 10. Po uaktualnieniu lub instalacji powtórz kroki 2-6.
 11. Zapisz plik jako Nazwa_pliku.new.
 12. Uruchom program Windiff z zestawu Resource Kit i porównaj dwa pliki, Nazwa_pliku.old i Nazwa_pliku.new.
UWAGA: Tę procedurę można również wykonać w przypadku poszczególnych kluczy.

Właściwości

Numer ID artykułu: 171780 - Ostatnia weryfikacja: 19 sierpnia 2003 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbtool KB171780

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com